Tibetská prírodná medicína

Kvôli stresom, zlému životnému prostrediu av neposlednom rade nevhodné strave sme dnes viac chorí ako boli naši predkovia. S mnohými si hocikedy "západná" medicína nevie rady, preto sa začíname obracať k tradičným liečebným postupom.


V Tibete neexistujú nemocnice západného štýlu, a napriek tomu sa ľuďom dostáva plné lekárskej starostlivosti. Tibetští lámovia totiž vie dokonale využiť liečivé zdroje, ktoré poskytuje príroda, a použiť medicínu preverenú mnohých a mnohých generáciami. Tisíce rokov bola medicína Tibete tajná a prístupná len pre niekoľko málo "vyvolených". Až pred niekoľkými stovkami rokov sa niektoré dovtedy tajnej terapia začali vyučovať v tibetských lekárskych školách.

Fyzikálne faktory Tibetské medicíny - vietor, žlč a hlien

* Tibetský systém, odvodený hlavne od indickej budhistickej medicíny, sa sústreďuje na obnovovanie a udržiavanie rovnováhy medzi troma fyzikálnymi faktormi - tromi šťavami nazvanými vietor (vzduch), žlč a hlien.
* Hoci "žlč" zahŕňa aj skutočnú žlč, ktoré vylučujú žlčník, znamená ale oveľa viac. Je to tiež tekutina, ktorá je zodpovedná za dobrý zrak, za duševné náhľad a podobne.
* To znamená, že aj pojmy "vietor" a "sliz" majú ďaleko širší význam.
* Obnovenie a udržiavanie rovnováhy medzi týmito ľahko narušitelnými faktory možno docieliť diétou, správaním, lieky aj prídavnou liečbou.
* Tibetská medicína je schopná rozpoznať 84 000 rôznych druhov chorôb (v jednoduchšom triedení 101 chorôb). Tie majú pôvod v rovnakom množstve negatívnych emócií, ktoré nás v živote sprevádzajú (napríklad hnev, žiarlivosť, nenávisť). Z týchto emócií vznikajú poruchy štiav vetra, žlče a hlienu.

Klasifikácie chorôb

Základné delenie má štyri triedy:

* Choroby, ktoré majú svoje príčiny v ranej dobe života - prejavujú sa neskôr v tom istom živote. Sú spojené s karmou a sú obyčajne smrteľné, ak sa nelieči. Preto je nevyhnutné, aby pacient vyhľadal lekára. Je možné, že v takýchto prípadoch bude nutné použiť duševné postupy, ako napríklad odhalenie minulých zlých činov.
* Choroby, ktoré vznikli pod silným vplyvom rokovaní v skoršom živote - Budhisti veria vo znovuzrodenie, preto mnohé choroby pripisujú práve negatívnym činom spáchaným v minulých životoch. V Tibete sa ľudia trpiaci týmito druhmi chorôb často vzdajú všetkých svetských činností a zaoberajú sa duchovnými cvičeniami.
* Choroby vzniknuté v súvislosti so zásahy duchov - podľa budhistického výkladu existujú neviditeľné sily, ktoré môžu spôsobiť jednotlivci utrpenie. Takto postihnutej osobe nepomôže ani dlhodobá liečba liekmi. Choroby tohto typu je možné zvládnuť len duchovnými metódami.
* Mierne choroby - môžu vzniknúť z nesprávneho stravovania, nerovnováhou diéty alebo správanie, preto sa upravia sami bez akéhokoľvek liečenia, upraví ak sa dočasné spôsobmi diéty a správanie, ktoré ich vyvolali.

Diagnostické metódy Tibetské medicíny

* Hmatání tepu

Tibetští lekári používajú pri vyšetrovaní pacienta niekoľko metód. Najlepšie z diagnostických postupov je hmatání tepu. Lekár aj pacient by deň pred odčítaním tepu mali dodržiavať diétu. Chorý by sa mal zdržať požívania vysoko výživných alebo ťažko stráviteľných jedál (napríklad mäsa, masla, alkoholu), rovnako ako hladovanie či prejedanie. Tiež by nemal vykonávať namáhavú činnosť a mal by si dopriať dostatok spánku.

Čas pre vyšetrovanie tepu - najlepší čas pre vyšetrovanie tepu je skoro ráno, kedy je prvýkrát vidieť čiary v dlani ruky. Je to okamih, kedy sa slnko prvýkrát objaví, ale jeho lúče sa nedotýkajú rovín, ale len kopcov. V túto dobu sú telesné rytmy denné a nočné energie v rovnováhe.

Miesto pre vyšetrovanie tepu - najlepšie miesto pre vyšetrovanie je asi 1,5 cm od záhybu zápästia, na radiálne tepne. Ukazovák, prostredník a prsteník sa kladú v priamke na tepnu. Nemali by sa navzájom dotýkať, vzdialenosť medzi nimi by mala byť asi na šírku zrnká ryže.

Tlak prstov pri vyšetrovaní tepu - každý z troch prstov vyvinie rôzny tlak. Prvý tlačí len na koži, druhý tak, aby cítil mäso, tretí dostatočne silno, aby cítil kosť v hĺbke. Pokiaľ ide o ženu, vyšetruje lekár najskôr jej pravú ruku svoju ľavou rukou. Ak ide o muža, vyšetria najskôr jeho ľavou ruku svojou pravou rukou. Potom sa ruky vymenia. Sedadlá, na ktorých sedí lekár i jeho pacient, by mala byť rovnako vysoká.

Ako sa tep odpočíta - končekmi prvých troch prstov lekárových rúk sa delí každý na dva oddiely, teda celkom na dvanásť oddielov. Každý oddiel odráta určitý dôležitý orgán v tele. Napríklad u muža odpočítava hornú časť ukazováka lekárovou pravej ruky srdca a dolnú časť tenké črevo. U žien je rozdiel v tom, že orgány odčítavané ukazovákom sú opačné. Teda u pacientky hornú časť lekárovou pravého ukazováka odpočíta pľúca a dolnú časť hrubé črevo.

Druhy tepu - lekári rozoznávajú mnoho druhov tepu. Podľa neho rozoznajú temperament a konštitúciu pacienta, tep používajú dokonca ik určenia okamihu smrti. Vďaka tepu možno tiež zistiť aj tehotenstvo. Ak je silný tep pravé obličky, narodí sa syn. Ak je silný tep ľavej obličky, narodí sa dcéra. Rovnako možno zistiť, aký bude pôrod a následná výchova dieťaťa.

* Dopytovanie

Interview je pre lekára veľmi dôležitým prvkom v komplexe diagnostických aktivít.

* Vyšetrovanie moču

Kvalifikovaný lekár je schopný určiť choroba veľakrát iba z pacientovej moču. Farbu moču ovplyvní silný čaj, jogurt a alkohol.

Terapeut sleduje u moču:

farbu

bielkovinu

zákal

výpar

zápach

penu

Na vyšetrenie by mala byť použitá moč získaná medzi štvrtou a piatou hodinou rannou. Moč zdravého človeka je jasná, priezračná, svetlo žltá. Výpar nie je ani silný, ani slabý. Pena nie je nijako nápadná, bielkovina je zmiešaná s močom a prestupuje ju. Po vychladnutí je farba moču svetlá, jasná a žltavá.

* Pozorovanie jazyka

Nepostrádateľnou časťou tela je pre lekára pacienta jazyk. Všíma si jeho farby, tvaru i povlaku.

Liečba podľa tibetskej medicíny

Tibetská medicína nám dáva k dispozícii rôzne metódy, ktoré môžeme použiť, aby sme sa dlho tešili duševnému aj fyzickému zdraviu.

V Tibete je prvá referenčnú procedúrou ovplyvnenie organizmu cez kožu. Koža človeka je samostatný orgán plniaci veľmi dôležité funkcie obrannej, dýchacie, termoregulačné, vyraďovacie. Kožou sú neustále vylučované produkty nepotrebné pre organizmus. Počas 24 hodín telo vylúči kožou 500 ml potu. Z tohto dôvodu patrí potenie k najdôležitejším funkciám organizmu. Prípravky proti poteniu a rôzne chemické dezodoranty nie je dobré používať, pretože z nich môžu do krvi prenikať nežiaduce látky. Na povrchu kože máme veľa nervových zakončení, ktoré sa nachádzajú v reflexných zónach. Reflexné zóny ovplyvňujú každý orgán. Preto je v tibetskej medicíne kladený veľký dôraz na pôsobenie skrz pokožku. Ide o akupunktúru, rôzne druhy masáží, vtieranie aromatických olejov, obklady bahennými maskami, kúpele v aromatických soliach.

Tibetskej aromatické a liečebné oleja

* Liečebné aromatické oleje vyrobené podľa tibetských receptúr pôsobí cez kožu. Sú určené k celkovým masážam, masážam kĺbov a chrbtice - tu pôsobí protizápalovo.
* Sú tiež vhodné ku kozmetickým masážam tváre a vlasov.
* Aromatické tinktúry sa používajú pri liečení celého radu ochorení zažívacieho systému, srdcovo-cievnych ochorení, chorôb dýchacích orgánov, vylučovacieho a pohlavného systému.
* V Tibete zhotovujú cez 200 druhov tinktúr, ktoré majú svoje špecifiká v technológii výroby, keď sa berie do úvahy rôznorodosť bylín.
* Niektoré byliny sa spracovávajú iba čerstvé, iné naopak len sušené. Niektoré sú vystavené slnečnému žiareniu, iné sa pripravujú iba v tme. Tieto postupy umožňujú získať z bylín všetky biologicky aktívne látky.

Rady a odporúčania Tibetské medicíny

* Noste na rôznych miestach tela drahokamy - chránite tak telo pred chorobami a predlžujete si život.
* Užívajte lieky, ktoré sú v súlade s vašou fyzickou dispozíciou.
* Upravte svoje stravovacie návyky: vyvarujte sa ťažkých, príliš tučných a sladkých jedál a alkoholických nápojov.

Zbavte sa necností a to:

* Troch fyzických - zabíjanie, kradnutia, zlého sexuálneho správania
* Štyroch slovných - klamstvo, rečou vedúcich k hádkam, nezmyselných rečí, škodlivých rečou
* Troch duševných - chamtivosti, škodlivých úmyslov, nesprávnych názorov


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: