Sinice - nebezpečenstvo ukryté vo vode

V posledných rokoch dochádza k neúmernému premnoženiu siníc (cyanobaktérií), ktoré sú nebezpečné nielen pre vodné rastliny a živočíchy, ale škodí aj ľudskému zdraviu. Priblížime Vám nebezpečenstvo, ktoré sinice spôsobujú, a ako sa im brániť.


Čo sú sinice a kde ich nájdeme

Sinice (starší názov pre cyanobaktérií) sú mikroskopické organizmy, ktoré spolu s riasami tvoria prirodzenú súčasť fytoplanktónu. Fytoplanktón a zooplanktón nazývame spoločne planktón (organizmy vznášajúce sa vo vode). Ak sú tieto zložky v rovnováhe, je všetko v poriadku. Ak sa však cyanobaktérií (sinice) premnožia, žijú na úkor ostatných a svoju prevahu majú poistenie produkciou toxínov - jedov.

*
Sú schopné prežiť v najrôznejších podmienkach. Nájdeme je v Antarktíde iv horúcich kúpeľoch, v lišejnících v čistom horskom prostredí iv kontaminovaných odpadových a rádioaktívnych vodách.
*
Je veľmi dôležité rozoznať riasy a sinice. Ide o úplne odlišné organizmy. Stavbou bunky sa sinice radí medzi baktérie, kým riasy sú rastliny.
*
Riasy môžu byť pri kúpaní nepríjemné, môžu spôsobiť alergie, ale sinice sú toxické a zdraviu nebezpečné.

Prítomnosť siníc vo vode

Ak je tam, kde sa chcete kúpať, voda zelenkavá, urobte jednoduchý test: naplňte priehľadnú fľašu po hrdlo a odobratá vzorka nechajte 20 minút postáť.

*
Je vhodné tiež zistiť, či na hladine vody na protiľahlom brehu nie je zelený povlak vodného kvetu. Vodný kvet sa síce vetrom premiestňuje aj niekoľkokrát počas dňa, ale toxíny, ktoré boli uvoľnené do vody pri rozklade cyanobaktérií, sú v celej nádrži.
*
Ak sa v fľaši u hladiny vytvoria po dvadsiatich minútach zelený pásik alebo povlak pripomínajúce zelenú krupicu alebo sekané ihličia (ale voda zostáva číra), sú vo vode sinice a voda môže byť toxická. Ak ostáva voda zelená, sú vo vode riasy. Riasy neprodukujú toxíny, ale môžu spôsobovať alergie.
*
Ak je intenzita zeleného zákalu a zafarbenie tak hustá, že cez priehľadnú fľašu s objemom 1,5 litra je zrejmé zelené zafarbenie vody (vhodné je pre kontrast priložiť napríklad biely papier), potom kúpanie v takejto vode nie je vhodné.
*
Ak nemáte priehľadnú fľašu, vstúpte do vody po kolená tak opatrne, aby neboli viaty usadeniny na dne. Neuvidíte Ak si pre zelené zafarbenie na palce na nohách alebo plávu ak vo vode kúsky "sekaného ihličia a zelenej krupice", voda nie je vhodná na kúpanie.
*
Situácia sa sinicami býva lepšie na začiatku leta a zhoršuje sa v jeho priebehu, teda hlavne v auguste. Množenie siníc nahráva horúce počasie. Ak je chladno a veľa prší, môže sa stav vody i zlepšiť. Keď je ale teplý máj, problémy sa objavia podstatne skôr, niekedy už dokonca v júni.

Druhy siníc

*
Bentické - sú vláknami cyanobaktérií spojené "koláča" bahna z dna, ktoré vyplávajú k hladine vďaka bublinkám kyslíka. Je známe mnohé prípady otráv psov, kráv a oviec, ktoré boli napájané vodou s týmito "koláčmi smrti".
*
Najznámejšie sú planktónne (vznášajúce sa vo vode) cyanobaktérií, ktoré tvoria tzv vodné kvety (u hladiny sa hromadí drobnohledné kolónie a vlákna) cyanobaktérií. Vyzerajú ako už spomínaná zelená krupice alebo jemne sekané ihličia.
*
Veľmi nebezpečné sú najmenšie cyanobaktérií. Niektoré sa nehromadí u hladiny, ale zato prechádzajú vodárenskou úpravou do vody pitnej. Ak sú cyanobaktérií (sinice) prítomné vo vode, tvoria rovnaké zdravotné riziko, ako iné toxické mikroorganizmy.

Toxíny, ktoré sinice produkujú

*
hepatoxiny (vplyv na funkciu pečene),
*
neurotoxín a imunomodulanty (znižujú imunitu alebo naopak spúšťajú alergie, ekzémy, opuchy, alergickej nádchy a slzenie, astmatické záchvaty atď),
*
mutagény a genotoxiny) s vysokou potenciou stimulujú 2. a 3. fáze karcinogénny),
*
embryotoxiny (bol preukázaný ich vplyv nielen na plodnosť, životaschopnosť zárodkov rýb, ale aj na ľudský plod. Na epidemiologické úrovni boli preukázané vplyvy na možnosť potratu, vývoj plodu, mentálne a telesné defekty atď),
*
cytotoxiny (znemožní správnu funkciu jednotlivých buniek),
*
lipopolysacharidy (pôsobí hnačky a vracanie, bolesti brucha a pod),
*
dermatotoxiny (umožňujú vznik kontaktnej dermatitídy, vyrážky, pľuzgierov, zápalov spojiviek a ďalšie problémy stimulovanej imunomodulanty, pozri vyššie),
*
alergény.

Toxíny siníc sú menej jedovaté ako bakteriálne toxíny (napríklad botulotoxínu), ale sú jedovatejšie ako toxíny rastlín, živočíchov a húb. Nemožno je z vody odstrániť varom, pretože sú veľmi stabilné a vydržia bez poškodenia aj 48 hodín varu.

Toxíny siníc môžu spôsobiť mnoho komplikovaných ochorení, najmä pri dlhodobom požívaní pitnej vody z nesledovaných zdrojov so sinicami alebo pri dlhšom kúpaní v nádrži so sinicami.

Osoby ohrozené sinicami

*
Predovšetkým neinformovaní ľudia, deti, chovatelia psov a hospodárskych zvierat a rybári.
*
Za rizikové možno považovať plávanie, potápanie, vodné lyžovanie a surfing vo vode s cyanobaktérií.
*
Niektoré toxíny môžu spôsobiť úhyn psov, vodného vtáctva a hospodárskych zvierat.
*
Toxíny sa kumulujú tiež v rybách, ktoré žijú medzi vodnými kvety (hlavne v ich koži a vnútornostiach, menej v mäse).
*
Prevenciou proti problémom spojeným s masovým rozvojom siníc vodného kvetu je informovanosť občanov ako o ich výskyte, tak aj hroziacim nebezpečenstvo.

Vplyv toxínov na naše zdravie

*
Toxíny sa uvoľňujú zo siníc pri rozbití buniek. K poškodeniu zdravia dôjde pri ich požití (v pitnej vode, prehltnutím pri plávaní) alebo rozbitím siníc na tele. Preto je nikdy po plávanie nestierajte z pokožky, ale osprchujte sa!
*
Náhodný a krátkodobý kontakt vyvolá skôr alergické reakcie. V závislosti na dĺžke kontakte vyvolajú sinice u citlivých osôb zápaly a alergické reakcie očí a spojiviek aj podráždenie pokožky.
*
Reakcie sú rôzne a závisia od spôsobu požitia a množstvo. Podľa množstva a druhu skonzumovaného cyanobaktérií môžu nastať rôzne problémy črevné a žalúdočné, bolesti hlavy, malátnosť, oslabenie imunity.
*
Pri dlhodobom vplyvu toxínov siníc (napr. z pitnej vody) môže dôjsť k poruche funkcie pečene vrátane možného vzniku rakoviny. Riziko sa zvyšuje u malých detí, ktoré sú citlivejšie a majú nižšiu telesnú hmotnosť.
*
Ak by tehotná žena dlhodobo pila vodu obsahujúce toxíny zo siníc, mohlo by dôjsť ik ťažkému poškodeniu jej plodu (napr. Downov syndróm).
*
U starších ľudí máva otrava búrlivý priebeh hlavne preto, že ich imunitný systém už nebýva tak výkonný.

Rady, ako neriskovať zdravie so sinicami

*
Nevstupujte do vody so sinicami.
*
Sledujte, či nie sú na brehoch výstražné tabule.
*
O sledovaných rekreačných lokalitách sa informujte na okresných a mestských hygienických staniciach.
*
Použite niektorú z popísaných metód pre určenie nebezpečné koncentrácie rias a siníc.
*
Varujte deti pred kontaktom so sinicami (cyanobaktérií) a vysvetlite im, prečo sú nebezpečné a prečo sa tak množia.

Spôsobenie masového šírenia cyanobaktérií

Živinami pre sinice sú dusík a fosfor. Ich obsah vo vodách zvyšujú nedokonalé čistiarne odpadových vôd, úplne nečistené odpadové vody z domov a chát, chovy dobytka, zlý spôsob obrábania a erózie ornej pôdy, drenážne vody apod

Medzi významné zdroje fosforu patrí aj bežne používané pracie prostriedky.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: