Reflexná terapia čiže reflexológia

Väčšina ľudí si pod pojmom reflexná terapia nedokáže predstaviť, o čo vlastne v skutočnosti ide. Reflexologie sa radí do systému alternatívnej medicíny. Usiluje o nájdenie príčiny a trvalé odstránenie zdravotných problémov.


Keď sa povie reflexológia

Podstatou metódy je pôsobenie na reflexné body na končatinách, pretože jednotlivé body sú späté s určitými orgánmi. Vychádza z teórie, že zdravie je ovplyvňované tokom životnej energie, ktorá prúdi v dráhach, tzv meridiánoch.

Ak je náš organizmus zaťažovaný treba stresom, napätím, traumatizované, tak môže dôjsť k jej spomaleniu alebo zablokovaniu. Výsledkom je potom skleslosť, väčšia náchylnosť k chorobám, postihnutia chorobami.

Riešením je práve spomínaná reflexnej terapie. Ak nastane nejaká porucha v inštitúcii, reflexné plôšky sú citlivé. To je prínosom najmä pre prevenciu vzniku choroby (choroba je podložené ešte skôr, než sa prejaví v telesnej rovine).

Reflexologie môže ťažkostiam predchádzať, diagnostikovať je, alebo liečiť. Pomocou špeciálnych masáží je zablokovaná energia uvoľnená a začína sa liečba. Reflexná terapia môže predstavovať riešenie aj vtedy, keď klasická medicína "tápe". Zameriava sa totiž nielen na telesnú stránku, ale aj na tú duševnú. Reflexné body zaujímajú spravidla väčšiu plochu, ako je tomu u akupunktúry, preto by sme ich mali ľahšie nájsť. Z tohto dôvodu je reflexológia vhodná aj pre ľudí, ktorí v danej oblasti nemajú príliš skúseností.

Pohľad do histórie reflexológia

Reflexná terapia je jednou z foriem terapie, ktorej vek sa odhaduje asi na 5000 rokov, podobne ako u akupunktúry. Nie je celkom jasné, ku má reflexológia svoj pôvod. Svoje korene má v Číne, Vietname, Indii, Egypte, Amerike. Podľa dochovaných záznamov sa predpokladá, že metóda vznikala súbežne a nezávisle na sebe v rôznych častiach zemegule. Ľudia sa intuitívne uchyľovali k praktikám reflexná terapia, pretože cítili, že im pomáha.

Za znovuobjavením tejto metódy koncom 19. storočí stojí Dr William Fitzgerald z USA. Jeho pokračovateľkou bola Eunice Inghamová, ktorá ďalej metódu zdokonaľovala a neskôr vyšlo najavo, že najúčinnejšie sú reflexné body umiestnené na chodidlách.

Sú reflexné body len na chodidle?

Reflexné body sa nenachádzajú len na chodidle, ale treba aj na rukách, ušiach, očiach, kľúčnej kosti, predlaktia ai Na chodidlách sú však body najvýraznejšia, majú najväčší účinok.

Pomoc v mene reflexná terapia


Reflexná terapia sa snaží obnoviť tok životnej energie v organizme. Podnecuje odstránenie toxínov z tela, tlmí bolesť, uvádza do harmónie jednotlivé orgány, aktivizuje liečebné procesy.

Metóda dokáže pomôcť najmä pri migréne, bolesti chrbta, kĺbových problémoch, ťažkostiach so spánkom, ďalej v prípade neplodnosti, poúrazových stavov, pri tráviacich problémoch, chronickom únavovom syndróme.

Vhodnosť reflexná terapia

Reflexná terapia je účinná ako na chronické, tak aj akútne ochorenia. Z hľadiska veku sa odporúča všetkým (od detí až po seniorov). Možno ju praktizovať aj v čase tehotenstva, kedy prináša naozajstnú úľavu. Mali by sme však zbystriť v prípade transplantácie nejakého orgánu - v takejto situácii je reflexológia zakázaná, pretože by mohlo dôjsť k aktivácii imunitných reakcií organizmu a následne k sťaženiu alebo odmietnutie prijatia nového orgánu.

Priebeh terapie

Pokiaľ ide o prvú návštevu, prebieha diagnostika reflexných plôšok, tzn. diagnostika jednotlivých orgánov a oblastí, ktoré sú oslabené. Po diagnostike prichádza na rad vlastný reflexná masáž chodidla. Akonáhle je masáž u konca, nasleduje uvoľnenie chrbta a krčnej chrbtice, čím sa podporí a obnoví tok energie a posilní sa regenerácie. Terapeut by si s vami mal pohovoriť aj o vašej životospráve a štýlu života a prípadne odporučiť vhodné zmeny. Sila terapia by mala byť podporená liečivou silou REIKI (pozri nižšie).

Aby mala celá reflexná terapia patričný účinok, mali by ste aktívne spolupracovať. Odporúča sa, aby ste si sami urobili ošetrenie niektorých významných plôšok. Nezastupiteľný vplyv na výsledok terapie majú aj tzv geopatogénne zóny. Ak sme po vplyvom týchto rušivých oblastí, môže byť reflexológia bez akýchkoľvek výsledkov.

Tajomstvo geopatogénnych zón

Geopatogénne zóny označuje skratka GPZ. Sú staré tak, ako samotný svet. Geopatogénne zóny sú časti priestoru, zaťaženej žiarením. Ak pôsobí na človeka dlhšiu dobu, môžu vyvolať ochorenie slabšieho orgánu v tele. Kto žije v týchto zónach krátkodobo, môže spozorovať nesústredenosť, únava (zjavné u citlivých osôb).

Zóny nepôsobí len na ľudí, ale aj na zvieratá a rastliny. V miestach výskytu GPZ sú napríklad zrejmé choroby niektorých stromov, usychající vetvy, nepravidelnosti apod určité druhy zvierat sa zase geopatogénnym zónam cielene vyhýbajú.

Optimálny počet reflexných terapií

Ak plánujeme podstúpiť reflexnej terapii, pravdepodobne počítajme s niekoľkými sedeniami. Konkrétny počet je vždy individuálne a odvíja sa od stavu klienta a jeho reakciou. Ak sme ťažkosti prehliadali dlhšiu dobu, budeme zrejme potrebovať aj dlhšie liečbu.

Na začiatku terapiou sa odporúča podstupovať liečbu aj niekoľkokrát za týždeň, neskôr redukovať návštevy na jedenkrát týždenne. Akonáhle sa problémov zbavíte, odporúča sa preventívne dochádzať raz mesačne.

Možné negatívne odozvy na reflexnej terapii

Reakcie na reflexologie sú u každého jedinca individuálne. Môžete pociťovať úžasné uvoľnenie, silu, vitalitu, ale aj nepríjemné prejavy. Pamätajte však na skutočnosť, že nepríjemná reakcia je dôkazom, že telo sa začalo regenerovať a stav za určitú dobu odznie. Negatívne prejavy v žiadnom prípade netlumte, neprerušujte. Zanedlho sa dostanete na ďalší stupienok, ktorý sa blíži ku zdraviu. Všeobecne možno povedať, že staré a neliečené problémy sa budú liečiť horšie a dlhšie.

Medzi negatívne reakcie na terapiu sa radí napríklad nádcha, pocit únavy, rozladenosť, potenie, vyrážky na pokožke, plynatosť, bolesti hlavy alebo zubov, problémy so spaním, teplota, výtok u žien, zmeny týkajúce sa vyprázdňovania (častejšie stolice, zakalená moč apod ), v prípade liečby spojené s chrbticou sa môže objaviť dočasné zhoršenie stavu.

Zoznámte sa: Reiki

Reiki predstavuje prácu s univerzálnou životnou energiou, prítomnou v priestore okolo nás. Táto energia je v rôznych kultúrach označovaná odlišne (v Číne Čchi, V Indii prána, v Japonsku Ki). Pri pohľade do histórie je prikladania rúk s cieľom utlmiť bolesť, známe už od dávnych dôb. Keď pociťujeme bolesť, tiež sa hneď intuitívne chytíme príslušného miesta. Zvieratá si zase postihnutú oblasť začnú olizovať.

Terapeut, ktorý vykonáva Reiki, sprostredkováva danú energiu a odovzdáva ju klientovi. Príjemca energie ju môže buď prijať, alebo odmietnuť (čo prebieha vedome i nevedome). Energia má schopnosť pôsobiť presne tam, kde je potrebné. Reiki pôsobí buď ihneď, alebo za určitú dobu. Pri Reiki možno pociťovať určité teplo, žiarenie. Reiki sa snaží o zjednotenie tela, ducha a emócií. Dodáva pocit uvoľnenia, harmóniu, pokoj.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: