Interna II - rakovina hrubého čreva

Ná základe rozhovoru s pacientom v minulom diele sa vraciame k problenatice nádorového ochorenia hrubého čreva. Ročne sa zistí v Českej republike okolo 8 300 nových nádorových ochorení hrubého čreva a konečníka. Ročne zbytočne zomiera 4000 ľudí.


Nádorové ochorenie hrubého čreva - Diel 8.

Štatistiky rakoviny hrubého čreva

Niekoľko rokov zaujímame popredné miesta vo svetových štatistikách. Alarmujúce je, že prakticky polovica nádorov je odhalená až v pokročilom štádiu, kedy je liečba podstatne zložitejšie a nádeje na úplné uzdravenie veľmi malá. Riziko vzniku nádorového ochorenia hrubého čreva a konečníka narastá s vekom - výrazný nárast je po päťdesiatom roku života. Ak je toto ochorenie zachytené v úplne ranom štádiu, až 95% chorých možno vyliečiť!

Príčiny rakoviny hrubého čreva

Vďaka slede navzájom previazaných mutácií v určitých génoch, ktoré sú zodpovedné za rast a delenie črevných buniek, dôjde k tomu, že sa bunky začnú deliť nekoordinovane. Prestanú počúvať svoj materský organizmus a svojím exponenciálnym rastom nakoniec, ak je im ponechaná voľnosť, vedú k jeho skaze.

Mnohé procesy, ktoré ovplyvňujú rast črevných buniek, sa môžu na vzniku kolorektálneho karcinómu podieľať. Typickým príkladom sú dva črevné zápaly zvané Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Tiež črevné polypy, teda nezhubné výrastky zo steny čreva, ktoré sa v čreve objavujú s vekom, sa môžu zvrhnúť a tým podporiť vznik nádoru.

Rizikové faktory rakoviny hrubého čreva a jinečníku

Rakovina hrubého čreva a konečníka nemá jedinú príčinu, ale je spôsobená vzájomne sa ovplyvňujúcim pôsobením dedičných predpokladov i vonkajších faktorov.

* Vek - Kolorektálny karcinóm sa častejšie vyskytuje vo vyššom veku, prevažná väčšina prípadov je diagnostikovaná po päťdesiatom roku. Dôvodom je kumulácia nepriaznivých vplyvov počas života. Napriek tomu sa ale v poslednej dobe objavujú nádory hrubého čreva a konečníka aj u mladších jedincov.
* Mužské pohlavie - hoci vo svete postihuje Kolorektálny karcinóm častejšie ženy, v Českej republike sú jednoznačne na prvom mieste muži. Predpokladá sa, že tento stav je zavinený vysokou konzumáciou piva, ktorá riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zvyšuje.
* Strava - medzi vonkajšou rizikové faktory patrí strava s vysokým obsahom živočíšnych tukov a červeného mäsa, nízky obsah vlákniny v strave, nadváha, fajčenie, konzumácia alkoholu alebo nedostatočný príjem ochranných látok, napríklad vitamínu C alebo kyseliny listovej.
* Dedičnosť - riziko kolorektálneho karcinómu je do istej miery ovplyvnené dedičnými faktormi. Niektorí jedinci majú dedičné predpoklady pre tvorbu výrastkov na sliznici - polypov. Tieto polypy sa môžu tvoriť aj bez dedičné vlohy (sporadicky). Polypy síce nepatrí medzi zhubné nádory, sú ale významným stavom predchádzajúcom nádorovému ochorenia - prekancerózy. Štádium polypov predchádza približne v 80% prípadov rozvoju kolorektálneho karcinómu.
* Nešpecifické črevné zápaly - u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi sa Kolorektálny karcinóm vyskytuje podstatne častejšie ako u bežnej populácie. Dlhotrvajúcej ťažká ulcerózna kolitída dáva vzniknúť mnohým zmenám na črevnej sliznici. Na podklade týchto zmien sa časom môže vyvinúť aj nádorové ochorenie.

Rizikové správanie - faktory - rakovina hrubého čreva

1. nadmerné solenie
2. prejedanie sa a s tým spojená obezita
3. nedostatok čerstvých potravín - ovocia, zeleniny a nadbytok upravovaných a trvanlivých potravín s éčkami
4. nadbytočný príjem mäsa, časté pojedanie údenín
5. časté požívanie bieleho pečiva na úkor tmavého a celozrnného
6. zbytočne veľký príjem živočíšnych tukov a tučných jedál
7. jedenie smažených jedál - rezne, hranolky
8. časté pojedanie zemiačikov a podobných pochutín
9. přepepřování, používania veľkého množstva dressingov
10. fajčenie a nadmerné pitie alkoholu
11. málo pohybu ...

Vyšetrenie - Sigmoidoskopie

Jej výhodami sú rýchlosť, bezpečnosť (nie je nutná anestézia) a možnosť odobrať vzorky. Na druhú stranu sa jedná o postup obmedzujúci sa iba na niektoré časti konečníka a čreva.

Röntgen hrubého čreva

Ide o röntgenové vyšetrenie čreva naplneného kontrastnou látkou. Nevýhodou je nutnosť vystavenie pacienta röntgenovému žiareniu, navyše nemožno odobrať podozrivé útvary a vykonať tak biopsia. K tejto metóde sa pristupuje vtedy, ak nie je z nejakého dôvodu možnej kolonoskopické vyšetrenie.

Virtuálne kolonoskopiu

Je založená na podobnom princípe ako klasická kolonoskopiu, ale umožňuje vidieť črevo v trojrozmernom obraze, nevyžaduje anestéziu a jej negativ je tiež veľmi málo. Na druhú stranu nemožno vykonať biopsiu, navyše pretože sa jedná o najnovšiu techniku, chýbajú ešte niektoré výskumy týka jej úloh v prevencii. Rovnako ako röntgen sa odporúča v prípade, že pacienta nedajú vyšetriť pomocou bežnej koloskopie.

Liečba rakoviny hrubého čreva

Závisí na klinickom štádiu v čase stanovenia diagnózy. Iba radikálny chirurgický zákrok pri včasnej detekcii nádoru má liečebný charakter, v pokročilých prípadoch musia byť operácie kombinovaná s následným ožarovaním a chemoterapiou. Niekedy má operácia len odľahčovacie a paliatívnej význam bez nádeje na trvalé vyliečenie.

Jednou z liečebných variantov je aplikácia protinádorové chemoterapie, ktorá sa používa vo forme tabliet, intravenóznych injekcií alebo infúzií. Podstatou tejto liečby je zastavenie nádorového rastu. Jedná sa o tzv zabezpečovacie, šesť mesiacov trvajúce cyklickej aplikácii proti nádorových cytostatík. Cieľom tejto liečby je eliminácia prípadných mikrometastáz.

Prevencia rakoviny hrubého čreva

Voda je dôležitá pre správnu funkciu čriev a tráviacej sústavy. Je preukázané, že dostatočný príjem tekutín ochráni organizmus pred rozvojom kolorektálneho karcinómu. Zatiaľ však nie je jasne stanovené, do akej miery. Podľa americkej štúdie z Centra pre výskum rakoviny sa pitím štyroch až piatich pohárov vody denne znížilo riziko vzniku choroby o 45% u mužov ao 32% u žien oproti kontrolnej skupine, ktorá denne vypila len dve pohára vody.

Prečo veľa piť tekutiny?

Dbať o dostatočný príjem tekutín sa oplatí. Voda napomáha zriediť a odplaviť škodlivé látky z čriev, zrýchľuje pasáž stolice a skracuje dobu, kedy tieto karcinogény majú šancu pôsobiť na črevnú sliznicu. Nedostatok zásobenie organizmu vodou taktiež nepriaznivo ovplyvňuje vodné hospodárstvo v telových bunkách a negatívne pôsobí na látkovú výmenu. Všeobecne je doporučované vypiť denne asi 2,5 litra čiže 10-12 pohárov tekutín, predovšetkým potom vody. Pozor na odvodňujúce vplyv nápojov s obsahom kofeínu, ako čaju, kávy alebo coly. Samozrejmosťou je prispôsobiť pitný režim pri zvýšenej fyzickej aktivite a letným teplotám. Ukazovateľom nedostatočného príjmu tekutín je potom zápcha a tmavo žltá farba vylúčeného moču.

Osobná zodpovednosť - výsledky liečby

Aj napriek zlepšenej liečebné výsledky, ktoré sú dané dostupnosťou nových cytostatík, zlepšením diagnostiky a pozvoľnú koncentrácií týchto chorých do špecializovaných onkologických centier, stále žiaľ platí, že ochorenie v štádiu založenia vzdialených metastáz je chorobou nevyliečiteľnou. Riziko nádoru sa zvyšuje s predlžujúcou sa dĺžkou života.

Kľúčom k redukcii tejto choroby je včasná diagnostika. Nutnosťou je zvýšená osobná zodpovednosť každého občana za svoje zdravie v zmysle pozitívne zmeny štýlu života.

Informácie o preventívnej prehliadke Vám poskytne Váš praktický lekár.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: