Drogový test M-3 multipanel

Drogový test M-3 multipanel je imunografický test na princípe tehotenského testu, ktorý dokáže stanoviť drogovej metabolity v ľudskom moči. Je skvelým pomocníkom k rýchlemu zistenie požitia drog.


Drogy všeobecne

Drogy, čiže omamné alebo psychotropné látky sú chemické zlúčeniny, ktoré primárne pôsobí na centrálny nervový systém človeka. Mení jeho mozgové funkcie a tým spôsobujú zmeny vo vnímaní, prežívaní, nálade i správanie. Časté užívanie týchto látok môže viesť ku vzniku fyzickej aj psychickej závislosti. Názov pochádza z holandského slova "droog" (česky "suchý").

Drogy - história

Archeologické nálezy dokazujú užívanie drog človekom už pred 10 000 rokmi. Drogy sa užívali ako v lekárstve, pri náboženských obradoch, tak na rekreáciu. Užívanie drog začalo byť trestne stíhané až v 20. storočia spolu s výrobou drog a obchodovaním s nimi.

Spôsoby zistenia drog v tele

Zistiť prítomnosť drog v tele sa dá pomocou drogových testov. Testovať sa môžu rôzne telesné tekutiny, napríklad krv, sliny, moč, pot ale aj vlasy. Pričom práve vo vlasoch zostávajú stopy po drogách najdlhšie, a to až 90 dní. Na trhu existuje niekoľko voľne predajných drogových testov, ktoré dokážu zistiť prítomnosť drog v tele zo slín a moču. Pomocou týchto testov pracujúcich s močom a slinami je zistenie drog v tele pomerne jednoduché. S močom napríklad pracuje Drogový test M-3 multipanel.

Drogový test M-3 multipanel

ON-LINE LEKÁREŇ MANITERA.CZ

Drogový test M-3 multipanel je imunografický test fungujúci na princípe tehotenského testu. Jeho použitie je teda veľmi jednoduché. Test dokáže zistiť prítomnosť drogových metabolitov v ľudskom moči.

Drogový test M-3 multipanel dokáže detekovať nasledujúce látky: THC - marihuanu, hašiš a cannabis, MET - extázu, pervitín a ďalšie metamfetamínu a MOR - heroín a ďalšie opiáty. Pričom detekčné limit pre THC je 50 ng / ml, pre metamfetamín a 3,4-methylendioxymetamfetamin je 50 ng / ml, pre morfín a kodeín je 300 ng / ml a detekčné limit pre hydronmorfin je 400 ng / ml.

V Lekárni Online www.manitera.cz nájdete mnoho drogových testov vrátane drogového testu M-3 multipanel. Všetky drogové testy sú k dodaniu prakticky ihneď.

Drogy, ktoré Drogový test M-3 multipanel dokáže indikovať - informácie

Marihuana

Marihuana sa skladá z usušených a rozomletých listov a vrchných okvetných časti konope siateho (Cannabis sativa), konope indického (Cannabis sativa var. Indica) prípadne konope rumištního (Cannabis sp) s obsahom nad 0,3% THC. Po vyfajčení jedného jointe možno preukázať 40-50% metabolitov THC v bunkových membránach po 4-8 dňoch, 10-20% drogy po 30 dňoch a 1% dokonca po 48-138 dňoch. Pri pravidelnějším užívaní sa neaktívne metabolity THC hromadí v organizme.

Hašiš

Ide o živica z rastlín konope siateho (Cannabis sativa). Rovnako ako u marihuany je účinnou látkou u hašiša THC. Hašiš je účinnejší verziou marihuany. Je pevného skupenstva a po zahriatí mäkne. Po nadrolení sa s tabakom ubalí hašišový joint.

Extáza

Extáza má vysoké stimulačné účinky. Najčastejšie sa požíva vo forme tabletiek. Účinky sa začínajú prejavovať do hodiny od prehltnutia. Extázy dodáva veľké množstvo energie, ktorú telo musí nejako využiť. Účinky drogy trvajú 3 - 6 hodín, potom nasleduje tzv dojazd, kedy sa môže dostaviť depresívna nálada.

Pervitín

ervitín, alebo metamfetamín je stimulačný droga, ktorá sa vyrába z efedrínu. Metamfetamín sa z moču dá zistiť 4 - 10 dní po požití drogy. Dávka pervitínu môže byť do tela zapracovania inhaláciou, šňupáním alebo vnútrožilovo. Medzi jej účinky patrí pocit zvýšenej výkonnosti, hovornost, potlačenie pocitu únavy, hladu a zvýšená bdelosť. Tieto účinky odznievajú po 3 - 12 hodinách v závislosti na dávke.

Heroín

Heroín, alebo diacetylmorfín je polosyntetický opioid, derivát alkaloidu morfínu. Heroín je silná a veľmi návyková droga, ktorá vyvoláva silnú eufóriu. Nástup účinku heroínu je závislý na spôsobe použitia. Pre čierny trh je heroín vyrába rafináciou surového ópia.

Všeobecné rozdelenie drog

Tvrdé a mäkké drogy

Tvrdé drogy

* Extáza
* Heroín
* Kokaín
* LSD
* Lysohlávky
* Morfín
* Pervitín
* Toluén

Mäkké drogy

* Marihuana
* Hašiš
* Kokova čaj
* Káva
* Čaj

Rozdelenie podľa účinku

* Stimulanty
* Halucinogény
* Hypnotiká (tiež narkotiká)
* Inhalanty
* Kanabinoidy
* Tanečné drogy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: