Alkohol - test alkoholika

Za akú dlhú dobu vzniká závilost na alkohole? Vyskúšajte si test závislosti. Aké máte znalosti - spoznáte alkoholika, viete aký rozdiel je medzi pijan, opilca a alkoholikom?


Alkohol a závislosť v SR

V Českej republike sú desaťtisíce závislých na alkohole, u žien je to 10% au mužov až 25%. Lekárske štatistiky ukazujú dáta z marca roku 2010 - zhruba 550 tisíc závislých. Alarmujúce je aj veľmi rozšírené pitie detí.

Droga - návyk

Alkohol musíme považovať za tvrdú, silno návykovú drogu, obzvlášť v psychicky ťažkých obdobiach, kedy alkohol použijeme "aby sme zabudli". Je to droga s rozpornými účinkami. V jednej minúte v nás vyvoláva pocity lásky, v druhej agresivitu až zúrivosť. Odstraňuje zábrany a tak spôsobuje problémy.

Jej nebezpečnosť spočíva v tom, že je všade a je legálny. Alkohol napodobňuje účinok mnohých drog. Pôsobí podobne ako kokaín a amfetamíny. Tým vyvoláva pocity vzrušenia. Súčasne vyvoláva pocity podobné pri použití Vali a iných upokojujúcich liekov. Napodobňuje anestetiká ako éter a tým poruší spojenie medzi telom a mysľou. Človek sa síce cíti sebaisto, ale pritom je neschopný akcie.

Účinky po požití alkoholu

Alkohol napodobňuje účinok mnohých drog. Pôsobí podobne ako kokaín a amfetamíny. Tým vyvoláva pocity vzrušenia. Súčasne vyvoláva pocity podobné pri použití Vali a iné upokojujúce lieky. Tým spôsobuje odstránenie zábran a úzkosť. Napodobňuje napríklad éter a tým poruší spojenie medzi telom a mysľou. Je to zrada - človek sa cíti sebaisto, ale pritom je neschopný akcie.

Priebeh likvidácie alkoholu v tele

Alkohol je naším telom veľmi dobre prijímaný a takzvane sa vsakuje do všetkých orgánov. Väčšina ho dôjde až do čreva a odtiaľ ľahko prejde do krvi. Nevoľnosť nám nespôsobuje alkohol, ale jeho produkt acetladehyd. Čím viac pijeme, tým viac sa ho vytvára a tým je väčšia nevoľnosť. Medzi Aziatov je veľmi málo alkoholikov, pretože sa u nich veľmi rýchlo acetladehyd vytvára.

Telo a orgány - pitie alkoholu

Pitie alkoholu nepoškodzuje len pečeň, ale spôsobuje aj poškodenie ďalších orgánov a orgánových systémov, medzi ktoré patrí napríklad mozog a nervy, srdce a dokonca pitie ovplyvňuje aj vznik niektorých druhov rakovín.

Účinky alkoholu na mozog

U dlhoročných konzumentov ide o zánik až 20% nervových buniek tejto oblasti. Proces je čiastočne vratný - mozog sa pri dlhodobej alebo doživotný abstinencii má schopnosť čiastočne zväčšiť, odumreté neuróny však už nikdy nevzniknú znovu, pretože po narodení človeka schopnosť novotvorby neurónov veľmi rýchlo zaniká. Alkohol ovplyvňuje v jednej časti mozgu zvanej hypotalamus určitú jeho oblasť, ktorá je zodpovedná za pocit smädu. Vďaka tomu majú alkoholici častejšie a skôr smäd.

Pečeň - alkohol

Pečeň je nepostrádateľnou chemickou továrňou organizmu. Bez nich nemožno žiť. Pri zásadným poškodenie pečene z pitia sa ich percentuály funkčnosť postupne znižuje. V kritických hodnotách môže dôjsť k pečeňovými zlyhanie s úmrtím. Riešením je v túto chvíľu len transplantance pečene, ktorá však často pre celkovú devastácii organizmu už nie je odstúpená.

Alkohol a epilepsia

Pitie alkoholu je veľmi často spúšťacím momentom pre neurologické ochorenie nervového systému zvanej epilepsie.

Ďalšie ťažkosti pre alkoholikov

Zlyhanie obličiek, u žien bol preukázaný častejší výskyt rakoviny prsníka, mužom sa zase prsia zväčšujú, pretože alkohol likviduje ženský hormón. Vznik rakoviny pankreasu, vysoký krvný tlak, srdcové choroby, zväčšenie srdca, cievna mozgová príhoda - krvácavá mŕtvica, poruchy zrážania krvi v dôsledku nedostatku zrážacích faktorov, ktoré tvoria pečeň. Podvýživa, zápaly žalúdočnej sliznice - gastritídy, častejší výskyt impotencia, častejšie poranenie - osoby holdujúci pitie alkoholických nápojov častejšie padajú a majú úrazy vzniknuté v čase opitosti.

Závislosť od alkoholu

Z pijana sa stáva alkoholik podľa jeho veku a psychosociálnych faktorov za rôznu dobu. U 15 ročného je to asi pol roka. U dospelého človeka trvá vznik závislosti väčšinou niekoľko rokov, zhruba od 1 do 5 rokov, takže alkoholická troska sa môže z človeka stať už aj v mladom veku.

Rozdelenie konzumentov alkoholu

Osoby pijúce alkohol môžeme rozdeliť do štyroch skupín podľa toho, čo od alkoholu žiadajú a prečo ho pijú.

1. Abstinent - odmieta z akéhokoľvek dôvodu alkohol, smäd hasí napr minerálkou. Občas nie sú spoločnosťou správne pochopenie a sú akýmisi outsidermi, ľudia ich odsudzujú.

2. Konzument - väčšina ľudí pijúce "príležitostne." Pijú pre tekutinu a chuť, napríklad pri spoločenskom posedení alebo oslave narodenín.

3. Pijan - pije pre účinky alkoholu, predovšetkým pre pocit eufórie, lepšiu náladu, pocit uvoľnenia od starostí.

4. Alkoholik - pije všetko čo mu príde pod ruku od piva cez víno až po tvrdý alkohol typu vodka. Pije denne, je to pre neho droga.
Príznaky a prejavy alkoholizmu

1. počiatočné štádium - pijan spoznal účinok alkoholu ako drogy. Má potrebu zvyšovať dávky alkoholu, aby sa dostavili pocity dobrej nálady. Alkohol mu "dáva, ale neberie."

2. varovné štádium - častá podnapilost a opilosť. Pije častejšie, prechádza od menej koncentrovaných alkoholických nápojov ako pivo a víno do liehovín. Keby pijan píl o samote, bol by nápadný. Preto hľadá spoločníkmi s ktorými pije a ktoré v budúcnosti pravdepodobne označí ako "zlú spoločnosť," ktorá ho na pitie priviedla.

3. rozhodné štádium - rastie tolerancia, sú tu typické okná - keď si nepamätá čo robil alebo čo sa dialo okolo, tým sa odlišuje od predchádzajúceho štádia. Prestáva ovládať alkohol, alkohol už ovláda jeho. Znovu a znovu sľubuje sebe a svojim blízkym najčastejšie ďalší deň po tom čo bol opitý, že už piť nebude a tieto sľuby porušuje. Ak však po dlhšiu dobu abstinuje, získa dojem, že ovláda pitie. Štádium môže trvať týždne alebo mesiace. Pokiaľ bude v tomto štádiu ďalej piť, jeho hranice sa stratí a už neprestane.

4. konečné štádium - k dosiahnutiu opitosti potrebuje väčšie množstvo alkoholu, frekvencia opilosti rastie. Opíja sa "do nemoty" aj pri nevhodné príležitosti ako je napríklad pohreb alebo dôležité stretnutí. Pije i niekoľko dní v kuse - tzv ťahy. Pije už od rána. Bez alkoholu sa nezaobíde as alkoholom je nepoužiteľný. Kruh sa uzavrel. Tu už pomôže len psychiater a pomoc zvonku.
Test závislosti na alkohole

1. Cítil ste počas posledných 12 mesiacov silnú túžbu alebo nutkanie piť alkohol?

Nie - Niekedy - Často

2. Nedokázal ste sa vo vzťahu k alkoholu ovládať? Pil ste aj vtedy, keď to bolo nevhodné, alebo ste vypil viac, než ste pôvodne chcel?

Často - Niekedy - Ne

3. Mal ste telesnej odvykaciu ťažkosti tak zvaný "Detoxikácia" po vysadení alkoholu treba najčastejšie tras po ránu?

Nie - Niekedy - Často

4. Zvyšoval ste dávku alkoholu, aby ste dosiahol účinku, pôvodne vyvolaného nižšou dávkou?

Často - Niekedy - Ne

5. Zanedbával ste dobré záľuby kvôli alkoholu alebo ste potreboval viac času na získanie a užívanie alkoholu či k zotavenie sa z jeho účinku?

Nie - Niekedy - Často

6. Pokračoval ste v pití alkoholu cez škodlivé následky, o ktorých ste vedel?

Často - Niekedy - Ne

Spočítajte odpovede "často" a odpovede "niekedy"

* 0 odpovedí "často" a "niekedy" znamená, že sa pravdepodobne nejedná sa o závislosť.
* 1 - 2 odpovede "často" a "niekedy" tento výsledok si vyžaduje dôkladnejšie vyšetrenia.
* 3 - 6 odpovede "často" a "niekedy" znamenajú, že sa zrejme jedná o závislosť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: