Zumba ® - ako sa stať lektorom

"Mám prebytok energie, trávim veľa času v posilňovni, chcem ešte lepšie využiť svoj voľný čas športom". Aj takéto myšlienky sa vám môžu naháňať hlavou. Vyskúšajte teda niečo nové, kreatívneho, zábavného. Staňte sa lektorom Zumba ®.


Stručný úvod o Zumba ®

Zumba ® je jednoduché, zábavné a efektívne cvičenie pôsobiace na srdiečko a svalstvo. Cviky sú koncipované tak, aby posilnili telo zhora nadol. Miera spálených kalórií záleží na intenzite cvičenia. Lekcie je zostavená z pomalších a rýchlejších intervalov, ale záleží aj na rozsahu vydaného pohybu a energie cvičícím. Čím viac je cvičiaci osoba motivovaná vykonávať cviky presne, silou a podľa rytmu hudby, tým viac dochádza k spaľovaniu kalórií. V priebehu jednej lekcie je možné spáliť od 300 do 600 kalórií. A to nie je málo!

Zumba ® je tanec, Zumba ® je cvičenie, Zumba ® je zábava! To všetko musí byť vidieť a cítiť z jednotlivých lekcií Zumba ®. Nejde o stereotypné počítanie krokov, ale o posilnenie tela zábavnou a efektívnou formou, ktorú si cvičiaci ani sám koľkokrát neuvedomia. Správne vykonávané cviky v správnej intenzite a rýchlosti vedú k očakávaným výsledkom.

Prečo sa stať lektorom Zumba ®?

Je len na Vás, akým spôsobom sa rozhodnete tráviť svoj voľný čas. Niekto ho trávia prácou, niekto čítaním kníh, posedením s priateľmi alebo nič neděláním. Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí svoj voľný čas plánujú a majú radi pohyb, starostlivosť o telo, zábavu a zároveň radi urobia niečo pre druhých, môže byť pre vás motivujúci stať sa lektorom / lektorkou Zumba ®.

Ak si teda o sebe myslíte, že patríte do skupiny aktívnych ľudí s jasným cieľom, neváhajte a načerpajte informácie, ako sa stať lektorom Zumba ®.

Môžem sa stať inštruktorom Zumba ®?

Skúste si položiť nasledovné otázky a racionálne si na ne odpovedať. Ak bude prevažovať odpoveď áno, potom choďte do toho a neváhajte!

* Mám rád / rada šport?
* Mám rád / rada tanec?
* Mám skúsenosti s fitness?
* Stretávam sa rád / rada s ľuďmi?
* Chcem sa baviť, komunikovať?
* Dokážem motivovať ľudí?
* Dokážem viesť kolektív?
* Mám voľný čas, ktorý chcem pravidelne venovať športovej aktivite?
* Páči sa mi skúšať nové netradičné veci?
* Mám chuť si privyrobiť?
* Dokážem sa venovať zaujímavým veciam na plno?

Ak sami cítite, že patríte do tejto skupiny ľudí, urobte prvý krok vpred. Získajte viac informácií, ako sa stať lektorom Zumba ®.

Dobrý verzus zlý lektor Zumba ®?

Nie je vždy jednoduché stať sa rýchlo tým, čím chceme byť. Chcete byť lektorom Zumba ®, to je váš cieľ. Pre to je však potrebné absolvovať určité kroky, ktoré vám zabezpečia, že nebudete len "nejakým" inštruktorom, ale dobrým inštruktorom Zumba ®.

Veľkou výhodou je, ak máte skúsenosti a prax ako skupinový fitness tréner. V tomto prípade máte veľký náskok pred ostatnými, viete, ako viesť kolektív niekoľkých desiatok ľudí, ktorí sa rozhodli navštíviť vašu lekciu. Neznalosť alebo obava z vedenia skupiny ľudí môže viesť k tomu, že sa lektor uzavrie sám do seba a nevenuje pozornosť cvičícím, nekomunikuje s nimi, nemotivuje ich k lepším a uvoľnenejším výkonom. Po takejto hodine sa nestretnete s kladným ohlasom a môžete očakávať odliv záujemcov.

Aby ste sa stali autorizovaným lektorom Zumba ®, nie je podmienkou, aby ste mali ako skupinový fitness tréner osvedčenia. Je nutné mať skúsenosti s fitness. Sami si ale dobre uvedomte, ak ste aj povahovo typ človeka, ktorý nemá problém zaujať väčšiu skupinu ľudí a veselo s nadhľadom je baviť. Vaši návštevníci lekcie to totiž očakávajú, oni sú tí, ktorí sú bojazlivé a vy ste tí, ktorí v nich majú prebudiť túžbu zatancovať si latinsko-americké tance.

Na základe akého osvedčenia môžem vyučovať Zumba ®?

Pre výučbu Zumba ® je nutné získať osvedčenie a to účasťou na workshopoch. Ak máte certifikát pre fitness, skupinové cvičenia či iné osvedčenia, ktoré overuje vašu kvalifikáciu v oblasti vyučovania športových aktivít, získavate na trhu konkurencia významný kredit. Každý návštevník Zumba ® lekcie si iste overí kvalitu svojho lektora.

Ak ste oprávnení vyučovať hodiny Zumba ®, budete zapísaní v zozname lektorov, ktorý nájdete na www.zumba.com. Ďalej budete vlastniť certifikát, ktorý overuje vašu oprávnenosť k výučbe hodín Zumba ®.

Kto je "Certified Zumba ® Instructor?

Medzi lektormi je jeden zásadný rozdiel. Sú tu autorizovaní lektori s osvedčením, ktorí po absolvovaní workshopov môžu používať názov Zumba ® pre svoje vyučovacie lekcie a Zumba ® logo pre propagáciu. "Certified Zumba ® Instructor" je taký lektor, ktorý je členom ZIN (Zumba Instructors Network). Každý člen tu musí platiť pravidelný príspevok. Ak sa stanete členom ZIN, máte právo využívať hudby a choreografiou, ktorú vám ZIN poskytne. Túto certifikáciu môžete získať iba od organizácií ACE (American Council on Exercise) alebo AFAA (American Fitness Association of America).

Ako komunikovať s "tancujúcimi davom"?

Zásadnou otázkou, ktorú si musia lektor Zumba ® položiť je, či má štát k "tanečníkom" čelom alebo chrbtom. Myslíte, že je žiaduce, aby vám účastníci pozerali celé cvičenie na chrbát? Ako potom s nimi budete komunikovať? Ako je budete motivovať, podnecovaťzákazníkov úsmevom alebo slovami? Niektorí z účastníkov by boli veľmi radi, keby ste sa v priebehu lekcie na ne ani nepozreli. Ale to potom nebude Zumba ®. Zumba ® má cvičiaci vtiahnuť do víru tanca a pohybu, ako na nejaké dobré párty.

Neváhajte a otočte sa k svojej "tanečné skupine" čelom. Čakajú to od vás, a tí, čo to nečakajú a sú hanbliví, tak je Podnecujte, uvoľnite atmosféru a pokúste sa ich začleniť do vašej skupiny. Ďalej máte možnosť vizuálne kontrolovať pohyby jednotlivých " tanečníkov "a tak predísť prípadným zraneniam.

Veľkú výhodu ponúka sály so zrkadlami. Aj keď ste ku cvičícím chrbtom, môžete ich stále kontrolovať prostredníctvom zrkadiel. Aj oni sami na seba vidia a cítia sa viac viazanie skupinou. Ale iv tomto cvičebnom prostredí neváhajte a vizuálne aj slovne komunikujte, otočte sa k nimi čelom.

Dobrý lektor Zumba ® ...

.. chce pomáhať druhým zlepšovať ich fyzickú a psychickú kondíciu.

... vytvorí také lekcie obsahujúce tanečné kroky a cviky, ktoré pomáhajú účastníkom zlepšiť fyzickú kondíciu, posilniť telo, spáliť kalórie a zároveň budú zvládnuteľné (pre začiatočníkov alebo pokročilých).

... sa teší na všetkých svojich účastníkov lekcie, komunikuje s nimi, usmieva sa, vtipkuje a navodzuje príjemnú atmosféru.

... predvedie každý cvik, vysvetlí jeho podstatu a účinky. Upozorní na prípadné možnosti, kde by mohlo vzniknúť zranenia. Cieľom je vykonávať cvik efektívne, nie len s ohľadom na vzhľad jeho vykonanie (líbivost).

... je zábavný. Cvičiaci sa budú smiať, tancovať, nebudú chcieť hodinu ukončiť.

... sa stále vzdeláva v oblasti fitness.

Workshopy Zumba ®

Základné:

Zumba ® Basic Steps Level 1 - lektori sa tu učia filozofiu Zumba ® a základné kroky, na ktorých je Zumba ® postavená. Získaním certifikátu pre tento stupeň sa stávate oprávnenými k výučbe Zumba ®.

Rozširujúce:

Zumba ® Basic Steps Level 2 - lekcie sú založené na rýchlejších a náročnejších cvičeniach, používa viac tanečných krokov. Učíte sa zostavovať náročnejší choreografia, zapájate svoju predstavivosť, kreativitu.

Zumba ® Gold - tieto výučbové lekcie sú určené pre starších ľudí, ľudí trpiacich nadváhou, absolútna začiatočníkov alebo tých, ktorí nie sú zvyknutí cvičiť. Naučíte sa také tanečné kroky a posilňovacie cviky, ktoré rešpektujú na pohybový aparát. Lekcie sú založené na nižšej intenzite, ale aj tak vedú k zlepšeniu stability tela, flexibilite a posilňujú srdiečko. Tieto lekcie sa pre účastníkov vyučujú po dobu 30 alebo 45 minút, nie dlhšie. Dôležitá je zahrievacie pasáž na začiatku lekcie, ktorá musí byť dôkladná.

Zumba toning ™ - v rámci workshopu sa naučíte cviky, ktoré sú zacielené na efektívne spaľovanie kalórií, tvarovanie a posilňovanie tela. Pri cvičení sa využívajú činky. Tieto majú za úlohu udržať a zdôrazniť rytmus hudby a posilniť svaly. Nemáte-li túto certifikáciu, nevyučujte tieto lekcie! Cvičiaci sa môžu pri náročných posilovacích cvikoch zraniť. Odporučte vašim účastníkom lekcie nosiť si vlastné činky alebo je zaistite komplexne. Záleží najmä na počte ľudí a pravidelnosti návštev. Ďalšou nutnou pomôckou je uterák, ktorý sa bude na sto percent hodiť.

Aqua Zumba ™ - lekcie Zumba ®, ktorá je vedená vo vode. Dochádza tak k odľahčeniu pohybového aparátu. Jedná sa o náročné cvičenie, kedy musíte prekonať odpor vody. Tieto lekcie sú vhodné pre ľudí v rehabilitačnom režime, pri nadváhe.

Zumbatomic ® - cvičenie, ktoré je určené deťom od 4 do 12 rokov. Lektori sa učí, ako správne motivovať a pritiahnuť deti k tomuto cvičeniu, aby sa dosiahli optimálne výsledky. Pri cvičení sa deti zbavujú výbuchov hnevu, získavajú lepšiu schopnosť sústrediť sa a posilňuje sa ich telo a zdravotnej kondície.

Bola lekcie Zumba ® úspešná?

Na túto otázku vám odpovie už len vašu účastníci lekcie. Cítia sa uvoľnenie, roztopašnú, smejú sa, na konci hodiny tlieskajú? Potom si môžete byť istí, že nebudú váhať navštíviť ďalšiu hodinu a pozvať na ňu aj svojich priateľov, rodinu alebo kolegov z práce. Aj po skončení cvičenia s nimi komunikujte, pýtajte sa na ich názory a snažte sa spoznať svoju "tanečné skupinu". Len tak sa priblížite ich požiadavkám a dokážete zostaviť také hodiny, ktoré je naplno uspokojí.

* Zumba ® - cvičte, tanca, chudne


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: