Vplyv modernej technológie na deti

Dnešné moderné technológie prináša nielen dospelým, ale i deťom prínosy i negatíva. Na nás dospelých je, aby sme korigovali, koľko voľného času deti strávia pasívne a aktívne zábavou. Nechávate dieťa sedieť pred televíziou? Aký to však na neho má vplyv?


Vývoj dieťaťa je ovplyvňovaný mnohými vecami (nové podnety, informácie, neznáme situácie, noví ľudia ai). Všetky veci, s ktorými sa dieťa stretne, pôsobí na jeho neskoršie správanie a utváranie postojov. Čo nám dnešná doba ponúka: médiá (televízia, rozhlas, internet), časopisy, noviny, knihy, mobily, počítače, počítačové hry a ďalšie. Všetky vymoženosti, ktoré máme možnosť využívať, nám prináša uľahčenie a urýchlenie práce, zábavu, informovanosť (je otázka, do akej miery pravdivú). Je však potrebné poznať hranice používania a uchovať si zdravý rozum, a nezanevřít tiež na "jednoduché" veci a možnosti, ako prechádzka v prírode, jazda na bicykli, opekanie špekáčky s priateľmi apod

Vplyv televízie na vývoj detí

Všetko má rub a líc, nie inak je tomu u vplyve televízie na deti. Nemôžeme iba povedať, že televízia produkuje násilie, sex, návody, ako prepadať banky apod Televízia môže mať aj zdravý vplyv na vývoj detí. Môže výrazne prispievať k ich výchove, objasňovať im stupnicu hodnôt. Nemožno však iba dieťa len posadiť pred televíziu, dať mu do ruky ovládač a povedať si, nechám ho dnes hodinu sa na ňu pozerať.

Vek dieťaťa pri sledovaní televízie

Otázkou je, ako staré dieťa je možné nechať sledovať televíziu, aby na neho malo pozitívny vplyv. S touto otázkou však súvisí aj problematika veľkosti bytu, v ktorom rodina býva. Ak dieťa nemá svoju vlastnú izbu a trávia čas s rodičmi v obývacej izbe, ťažko sa vyhnete tomu, že dieťa nebude sledovať televíziu, keď ju budete mať zapnutú.

Negativa televízie na vývoj detí

* Dieťa s malými životnými skúsenosťami dosť dobre nebude vedieť rozlíšiť umelo vytvorené situácie v televízii od skutočnosti.
* Pasívne sledovanie televízie je v rozpore s aktívnou skúseností pri učení. Dieťa nemusí myslieť, konať, hovoriť ai
* Televízne programy obsahujú násilie, rovnako je to u detských relácií (rozprávky, kreslené grotesky ai). Malé dieťa naivne veria tomu, že daný hrdina z programu dokáže lietať, vznášať sa, prejde ho auto a on vstane, bez toho aby mu niečo bolo. Deti sa vďaka stále opakovatelnému násilia stávajú menej citlivé k tragédiám, ktoré sa naozaj stali, majú sklon na ne reagovať s ľahostajnosťou.
* Sledovanie reklám "masíruje" myslenie malých detí, ktoré potom uveria tomu, že po použití tablety na chudnutie, budú neuveriteľne štíhly, že pravý muži pijú whisky apod Nerozumie podstate reklamy, že je jej účelom predávať určité tovary.
* Sledovanie televízie urýchľuje detské dozrievania.
* Televízia má záporný vplyv na tvorivú fantáziu detí.
* Televízia odcudzuje deti od prírody.
* Dieťa, ktoré sa díva na televíziu, si nerozširuje slovnú zásobu, nedokáže sa vyjadrovať, má problémy s výslovností.Dítě nemá priamy kontakt s ľuďmi pri sledovaní televízie, stáva sa neistým.
* Pohyb dieťaťa je televíznou obrazovkou najviac potlačený. Očné svaly sú takmer bez pohybu, chrbtica je strnulá, svaly ochabujú. Deti nemajú možnosť si predmet prezrieť zo všetkých strán, ohmatať, očuchať, popr. ochutnať. Pohyb je pre dieťa životne dôležitý. V pohybe sú precvičovanie všetky zmyslové orgány a dieťa sa ním učí poznávať svoje telo i okolie.
* Všetky pôsobiace vplyvy sa v dieťaťu mimovolne ukladajú. Pre dieťa je zdravšie, keď si všetko osobne prežije. Pre deti sú vhodné rozprávky, pesničky, riekanky, neustále si môžu opakovať.
* Už v dvoch rokoch dokáže dieťa sledovať rozprávky v televízii, ale ak to s díváním preháňa, môže mať oneskorené alebo zdeformované spoločenského cítenia. Podľa odborníkov by deti do dvoch rokov nemali televíziu sledovať vôbec a staršie deti maximálne dve hodiny denne. Do tohto maxima sa samozrejme počítajú všetky médiá ako televízia, video alebo kino.
* Dieťa sa tiež snaží napodobňovať správanie, ktoré v televízii uvidia. A keď nemá dostatok modelov, napodobňuje to, čo vidia v televízii.
* Televízia u dieťaťa potláča predstavivosť a tvorivú fantáziu. Vidí Ak dieťa najprv film a neskôr si prečíta knihu, nevie už svoju fantáziu zapojiť a vytvoriť si svoju vlastnú predstavu. Predstavivosť a fantázia patrí medzi najcennejšie schopností dieťaťa a predpokladom pre uplatnenie sa v živote. Televízia túto schopnosť ničí už v samom počiatku.
* Deti môžu mať neskôr problémy s nadváhou a učením.
* Malé deti nemajú rovnaký spôsob vnímania a prijímania skutočností ako my dospelí. Neznamená, čo je dobré pre nás, je dobré aj pre dieťa. Dospelý si vyberá len to, čo je pre neho dôležité, jeho zmysly sú už otupení.

Vplyv rodičov pri sledovaní televízie deťmi

Čo robíte vy ako rodičia, aby mala televízia pozitívny vplyv na dieťa? Každopádne, Vy ste vzorom Vášmu dieťaťu, je teda na mieste otázka, ako často vy sami sa pozeráte na televízie, aký druh relácií vy sami sledujete, ako u televízie hovoríte. Dívajte sa s dieťaťom na televíziu, ak je to možné, aby ste ich mohli upozorniť na veci, ktorým nerozumejú, alebo vysvetliť niečo, načo sa spýta. Povzbudzujte dieťa, aby sa pýtalo na to, čo vidí, na motívy, výsledky, alternatívy apod Niekedy je pri sledovanie programov o sexualite, telesných vadách, zneužívanie detí alebo rozvodu vhodná príležitosť na diskusiu o týchto záležitostiach. Dieťa by malo vedieť, že podobné veci sú súčasťou života a že takto môže dostať správne informácie. Je to lepšie, než keby ste svoje dieťa izolovali a riskovali, že sa poučí z nespoľahlivých zdrojov.

* Máte možnosť tiež obmedziť dobu sledovania televízie. Dovoľte treba len sledovanie určitých programov alebo len v určitú vymedzenú dobu. Je dobré vyžadovať, aby dieťa striedalo televíziu s inou činnosťou.
* Účinky televízia možno tiež zmenšiť tým, že dieťaťu zaistíte stretnutie s inými skúsenosťami. Čím viac bude mať skúseností priamo zo života, tým menší bude vplyv televízie.
* Pri vhodnej príležitosti hovorte s dieťaťom o rozdielu medzi skutočným a predstieraným.
* Vypnutie Ak sledovanie nejakého programu, nech sa dieťa dozvie prečo. Deti možno nepochopí váš spôsob myslenia, ale ocenia, že vaše rozhodnutie vychádza zo starosti o ich záujmy.
* Venujte sa dieťaťu v oblasti komunikácie, tvorivosti a pohybu.
* Kúpte nejakú spoločenskú hru a vyhraďte jeden večer v týždni, keď televíziu vôbec nezapnete. Rozprávajte sa, plánujte úlohy a činnosti na ďalší týždeň, hrajte si. Proste neodkladajte svoje deti pred televíznu obrazovku.

Vplyv počítačových hier na vývoj detí

V dnešnej dobe deti trávia menej času pred televízorom, než tomu bolo predtým. Na jednu stranu, je to dobrá správa, ovšem, do tej doby, než zistíme, že televízii nahradila iná pasívne zábava - počítačové hry. O škodlivosti počítačových hier sa diskutuje minimálne rovnako vážne ako o škodlivosti násilia v televízii a vo filmoch. Aký vplyv môžu mať počítačové hry plné strielačiek, násilie, zabíjanie na deti. Na jednu stranu sa nejedná o 100% pasívne monitorovanie, pretože dieťa je jedným z hráčov virtuálnej reality. Ide však stále o rozlíšení reality a fikcie, izolácia od okolitého sveta ai

Negativa počítačových hier na vývoj detí

* Trávia Ak dieťa príliš dlhý čas s počítačovými hrami, rovnako ako s televíziou, môžeme u neho počítať s poruchami držania tela, bolesťami šije, ramien a bedrovej chrbtice.
* Rovnako ako u vplyvu televízie, trávia Ak deti u počítačových hier príliš času, môže sa trápiť neskôr obezita, pretože nemajú dostatok fyzickej aktivity.
* Deti môžu trápiť bolesti hlavy, nevoľnosť pri dlhom sústredenie sa na hry.
* Pri hraní môže u detí postupne vzniknúť závislosť na počítačových hrách.
* V prípade on-line hier vo virtuálnych komunitách sa dieťa dostáva do kontaktu s ostatnými hráčmi. Môže dôjsť k narušeniu súkromia dieťaťa i celej rodiny, dieťa si tiež môže vytvárať nevhodné väzby na cudzích ľudí.
* Za najviac nebezpečné sa dajú považovať tie, ktoré zobrazujú agresívne alebo hrubé správanie, ktoré je možné v reálnom živote ľahko napodobniť - teda napríklad kopanie do nepriateľov alebo bodanie nožom.
* Niektoré výskumy zase ukazujú, že stačí pozorovania násilného správania, aby človek pociťoval viac agresívnych a násilných myšlienok.

Pozitívny vplyv počítačových hier na vývoj detí

* Počítačové hry môžu mať na dieťa aj pozitívny vplyv. Dieťa sa naučí pracovať s počítačom a vybuduje si k nemu pozitívny vzťah. Pri vhodnom výbere herného titulu môžu hry rozvíjať logické schopnosti detí, u rady hier je nutné strategické plánovanie a rýchle rozhodovanie.
* Ak vyberiete pre staršie deti originálny titul v angličtine, naučia sa nové slovíčka.
* Počítačové hry zlepšujú u detí rýchlosť zrakových reflexov.

Vplyv rodičov pri hraní počítačových hier deťmi

* Rozhodne nie je riešenie, tak ako u sledovanie televízie, počítačové hry striktne zakázať alebo obmedziť takmer na nulu. Dieťa by však nemalo mať absolútnu voľnosť čo sa výberu hraného titulu týka av žiadnom prípade sa u menších detí sa neodporúčajú krvavé akčné hry.

Vplyv internetu na vývoj detí

Čo internet ponúka nám a deťom?

* Online výtlačky novín a časopisov
* E-mailovú komunikáciu, chat a ďalšie diskusné fóra
* Stránky z oblasti rôznych vedeckých disciplín
* Online výukové programy
* Informácie o rôznych záľubách
* Online hry

Negatíva vplyvu internetu na vývoj detí

* Sťahovanie a kopírovanie súborov, programov, hudby, filmov, hier, ktoré sú chránené autorskými právami, môže deti priviesť k trestnej činnosti. Povolené sú len tzv free verzie.

Vplyv rodičov pri práci s internetom u dieťaťa

* Vysvetlite svojmu dieťaťu, ako je dôležité dodržiavať pravidlá na ochranu dát, predovšetkým vtedy, keď sa dieťa dostane prostredníctvom internetu do kontaktu s cudzími ľuďmi.
* Pri písaní mailu, chatovanie by sa identifikácia mala obmedziť len na mailovú adresu alebo pseudonym.
* Pred stránkami so škodlivým obsahom môžeme deti chrániť tzv filtrom. Ide o program, ktorý blokuje stránky s vopred určeným obsahom.

Vplyv mobilu na vývoj detí

Predtým sme mali iba pevnú telefónnu linku. Teraz má de facto každý dospelý mobilný telefón. A deti? Väčšina školopovinných detí má už aj mobilný telefón. V dnešnej dobe si už snáď nedokážeme predstaviť, že by sme bez neho mohli žiť, sme v podstate neustále pripravení byť na telefóne pre prípad núdze, pomôcť, len tak pohovoření.

Pozitíva používania mobilu na vývoj detí

* Deti sú vďaka mobilu každopádne vo väčšom bezpečí, než predtým. V prípade, že by sa ocitli v situácii, ktorá by si vyžadovala okamžité riešenie, zavolanie pomoci apod, majú ho pri sebe.

Negativa používanie mobilu na vývoj detí

* Zatiaľ neboli zistené žiadne nepriaznivé zdravotné následky spôsobené používaním mobilu. Všetky mobilné telefóny, ktoré sú v ČR predávané, vyhovujú ako našim právnym predpisom, tak i medzinárodným zdravotným a bezpečnostným smerniciam vypracovaným nezávislými odborníkmi z Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením.
* Dnes sú na trhu k dostaniu aj špeciálne telefóny pre deti s bezpečnostnými funkciami az ekologických a netoxických materiálov.

Vplyv rodičov pri používaní mobilu deťmi

* Sledujte nielen účty, ale aj to, ako ak čomu Vaše dieťa mobilný telefón používa, stanovte určité pravidlá.

Rozvíjanie zručností u dieťaťa

Poskytnite deťom dostatok kvalitných podnetov pre stimuláciu ich duševného a fyzického rozvoja:

* Doprajte im športového vyžitia,
* Poskytnite im priestor pre tvorivé činnosti - rukodělné práce, maľovanie, výrobu keramiky,
* Podporujte u nich hru na hudobné nástroje,
* Poznávajte s deťmi prírodu,
* Cvičte nenásilne schopnosť dieťaťa prijať nejakú úlohu, pracovať na ňom a dokončiť ho,
* Čítajte deťom knižky, rozvíjate tým ich slovnú zásobu a schopnosť vyjadrovať myšlienky,
* Zaistite deťom dostatok kvalitného odpočinku.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: