Voda - neodmysliteľná súčasť planéty

Kam sa pozrieme, je voda. Je súčasťou prakticky všetkého. Bez vody by na našej planéte nevznikol a opakovaniu život. Tí, ktorí nepoznajú, čo je nedostatok vody, s ňou často doslova plytvajú, znečisťujú ju. Iní ľudia by za pitnú vodu, dali doslova všetko.


Voda predstavuje bezosporu životodarnú tekutinu. Naučili sme sa ju brať za samozrejmosť. Môže sa však jedného dňa stať, že voda bude pre nás nedostatkové surovinou, za ktorú dáme všetky naše úspory. Už v dnešnej dobe je v niektorých oblastiach sveta voda naozajstnú vzácnosťou. Vojny o prírodné zdroje, nie sú ničím novým, kedy príde na rad boj o vodu?

Zloženie vody

Všetci určite poznáme značku H20, chemický vzorec pre vodu. Ide o chemickú zlúčeninu dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Voda vzniká prudkým až doslova explozívnym zlučovaním vodíka s kyslíkom. Spolu so vzduchom, tj zemskou atmosférou, tvorí voda základné podmienky pre existenciu života. Za normálnej teploty a tlaku je voda bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu, v silnejšej vrstve modrastá.

Výskyt vody v prírode

V prírode sa voda vyskytuje hneď v troch skupenstvách: v pevnom, ako ľad, v kvapalnom, ako voda av plynnom, ako vodná para. Mrznutím vody sa jej objem zväčšuje približne o jednu jedenástine.

Výskyt vody vo vesmíre

Vo vesmíre sa voda vo veľkom množstve nachádza v molekulárnych mračnách v medzihviezdnom priestore. Slnko a celá slnečná sústava obsahujú veľké množstvo vody, z ktorej časť sa zachovala v Oortovho oblaku, kde sa z nej ešte dnes tvoria nové kométy. Jadra jednotlivých komét obsahujú až desiatky percent vody. Niektoré mesiace planét, telesá Kuiperovho pásu, alebo niektoré telesá za dráhou planéty Neptún sú prevažne tvorená vodou v pevnom skupenstve.

Výskyt vody v ľudskom organizme

* V ľudskom tele voda odvádza z tela škodlivé látky, reguluje telesnú teplotu, rozpúšťa živiny, posilňuje prirodzený proces regenerácie tela ai Vodu dodávame do nášho tela prostredníctvom nápojov aj potravín.
* Všeobecne sa udáva spotreba vody cca 2,5 l denne. Pri práci, teplu, športu apod je zvýšená spotreby vody.
* Vodu však nielen prijímame, ale aj vylučujeme, a to: dýchaním cca 300 ml, stolicou cca 200 ml, potením cca 500 ml, močom cca 1,5 l.
* Ročne umierajú ľudia na rakovinu. Bohužiaľ nemalou mierou na tom majú podiel aj ťažké kovy (zinok, olovo, kadmium), obsiahnuté v pitnej vode. Spomínané jedy sa usadzujú v ľudskom tele, najčastejšie v mozgu, pečeni, kostiach, obličkách. Voda teda obsahuje určité množstvo, bohužiaľ pre náš organizmus nežiaducich látok.
* Človek bez vody vydrží zhruba päť dní.

Kvapalnom skupenstve vody vo vesmíre

* Krajina - 71% povrchu

Plynné skupenstvo vody vo vesmíre

* Merkur - 3,4% v atmosfére
* Jupiter - 0,1% v atmosfére
* Saturn - 0,1% v atmosfére
* Mars - 0,03% v atmosfére a pod povrchom
* Krajiny - súvisí s konkrétnym podnebím

Pevné skupenstvo vody vo vesmíre

* Pluto - cca 30%

Rozdelenie vody podľa vlastností

* Tvrdá voda: pochádza z podzemných prameňov. Obsahuje viac minerálnych látok. Ak máte doma tvrdú vodu, iste poznáte vodný kameň, ktorý postupne vytvorí na kohútiku, hlavicu sprchy, varnej kanvici atď nevzhľadné fľaky. Proti tvrdej vode a vodnému kameňu môžete bojovať aj technickými prostriedkami.
* Mäkké voda: obsahuje málo minerálnych látok. Mäkká voda, oproti tvrdej vode sa postará, aby Vaše bielizeň bolo mäkšie a farby jasnejšie. Chráni Vaše spotrebiče pred hromadením vodného kameňa, sú teda čisté a stále vo skvelom stave, a ako bonus sa nezvyšuje spotreba energie. Aby ste docielili väčšiu mäkkosti vody, môžete využiť najrôznejších zmäkčovačov. Existujú dva druhy zmäkčovanie vody: zmäkčovanie, pri ktorom sa odstraňujú z vody minerály spôsobujúce tvrdosť vody, alebo zmäkčenie vody, pri ktorom zostáva obsah minerálov vo vode pred mäkkého aj po zmäkčenie rovnaký, mení sa však forma zlúčenín.
* Destilovaná voda: je zbavená minerálnych látok. Je určená pre technické účely, napríklad do chladičov, akumulátorov áut, do naparovacích žehličiek, zvlhčovačov vzduchu, na fotografické účely, v laboratóriách ai Hoci sa jedná o chemickú čistú látku, nie je destilovaná voda vhodná k dlhodobému pitie, je totiž nášmu organizmu nebezpečná tým , že neobsahuje žiadne minerály, čím môže byť narušený náš metabolizmus.
* Minerálna voda: obsahuje veľa minerálnych látok. Minerálne vody sa ďalej delia na prírodné minerálne vody, prírodné minerálne vody liečivé, prírodné minerálne vody stolové.
* Napájacie voda: zbavená minerálnych solí, aby nevznikol kotlový kameň, ktorý zanáša potrubie. Voda je využívaná napríklad pre veľkochovy zvierat alebo pri zavlažovanie rastlín.
* Pitná voda: vhodná na každodenné použitie. Je zbavená nečistôt. Obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok tak, aby neškodili nášmu zdraviu. Pitná voda neobsahuje patogénne organizmy ani chemické látky škodlivé zdraviu. Patrí sem voda studničná čiže spodná, pramenitá voda. Ako indikátor znečistenia vody slúži detekcie anterobakterií (skupiny coli aerogenes), ktoré kolonizuje črevný trakt a môžu indikovať fekálne znečistenie. Prítomnosť týchto baktérií signalizuje, že sú prítomné aj zárodky niektorých patogénnych baktérií.
* Úžitková voda: využíva sa v priemyselných závodoch. Úžitkovú vodu rozhodne nepijeme. Množstvo baktérií v 1ml vody úžitkovej môže byť 1000 × vyššie ako vo vode pitnej, môže obsahovať fekálne mikroflóru, prípadne aj choroboplodné zárodky. Túto vodu je nutné prečistiť, sterilizujte a dezinfikovať.
* Odpadová voda: voda z mestských kanalizácií.

Pitie vody z kohútika alebo balených fliaš

Záleží na Vás, čomu dáte prednosť. Ako sa hovorí, každá strana má dve strany, rub a líc, nie inak je tomu pri výbere vody pre pitie.

* Voda z kohútika je oproti balenej vode výrazne lacnejšie.
* Je rozhodne aj ekologickejšie, a to z dôvodu, že ju žiadne auto nedováža a nespotrebúva sa žiadny benzín, ktorého splodiny idú do vzduchu.
* Pri pití vody z kohútika i odpadá následná likvidácia plastových fliaš. Plastové obaly sú z hľadiska jedného ľudského života bohužiaľ vecné. A keďže ich produkujeme neuveriteľné množstvo, hrozí nám nebezpečenstvo, že sa jedného krásneho dňa "stratíme" v odpadkoch.
* Voda z kohútika je už rozhodne porovnateľná s vodou balenú.

Tvrdosť vody

* Kvalitu vody ovplyvňuje obsah anorganických aj organických látok, ďalej rozpustené plynné látky. Pre hodnotenie kvality vody slúži stupnica jej tvrdosti: voda veľmi mäkká, mäkká, stredne tvrdá, tvrdá a veľmi tvrdá. Tvrdosť vody nie je celkom ten správny termín, je však všeobecne vžitý, preto sa stále používa. Vyjadruje obsah vo vode rozpustených nerastov, z ktorých prevažuje vápnik a horčík, v malom množstve sú zastúpené i hliník, mangán, zinok, bárium, stroncium a železo. Predovšetkým kvôli obsahu vápnika je pre náš organizmus prospešnejšie voda tvrdšia, pretože účinne zabraňuje odvápnenie kostí.
* Tvrdosť vody ovplyvňuje chuťové vlastnosti i možnosti jej využitia na úžitkové účely. Prílišná tvrdosť vody, rovnako ako voda veľmi mäkká, nie je žiaduce z hľadiska zdravotného ani technického.
* Zmiernenie tvrdosti vody je problematické, optimálne nie je ani použitie tzv domácich vodných filtrov. Tie totiž zbaví vodu väčšiny minerálnych látok, čo nie je dobré zo zdravotného hľadiska, ani z dôvodu príjemnej chuti vody. Voda príliš mäkká môže mať dokonca nepríjemnú, niekedy až mydlovú chuť.
* Tvrdosť vody spôsobujú hydrogenuhličitany rôznych minerálov, ktoré do vody prenikajú presakujúcimi z pôdy. Väčšinou prevažujú zlúčeniny vápnika, horčíka. Nie sú však stále a pri nedostatku oxidu uhličitého sa rozkladajú na nerozpustné uhličitany. K ich rozkladu môže dôjsť tiež jednoduchým zahrievaním vody.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: