Stlačený zemný plyn CNG

Za rok 2009 bolo v SR registrované celkom 239 nových mestských autobusov, z čoho 12,6 percent teda spolu 30 autobusov, bolo registrované na pohon stlačeným zemným plynom skratkou CNG.


21. storočia, stane sa storočím plynu?

Zdroje hovoriace o ztenčujících sa svetových zásobách ropy hovoria o horizonte 60 niektoré 50 rokov. Našli sme dokonca zmienku o tom, že za pouhých 40 rokov ropa dôjde. Zásoby plynu na rozdiel od ropy neklesajú, ale naopak rastú.

Zloženie a vlastnosti zemného plynu

sa líšia podľa miesta ťažby. Preto sa svet uchyľuje k alternatívnym zdrojom energie. Etanol je alkohol, ktorý sa nazýva aj obilním liehom. Jeho výhody sú vyššie oktánové číslo, vyšší výkon motora, oveľa šetrnejší vplyv na životné prostredie oproti fosílnym palivám. Nevýhodou je že všetky súčasti s ktorými sa stretne musia byť vyrobené zo špeciálnej ocele alebo umelej hmoty. Pestovanie obilnín, je nákladné.

Ak by mal biolieh úplne nahradiť fosílne palivá

musela by sa rapídne zdvihnúť poľnohospodárska výroba obilnín. Metanol teda metylalkohol je zo zemného plynu alebo z uhlia. Je rovnako účinný ako etanol. Je však agresívny voči gume, plastom alebo hliníka, vyžaduje špeciálne materiály, drahšie je aj rafinérie a jeho spotreba je vyššia ako etanolu. Rastlinné oleje - Bionafty, znižujú emisie výfukových plynov liter bionafty je však drahšia ako výroba normálne nafty a pri vyšších teplotách je nutné pridávať špeciálne látky. Elektrina má síce lacnejší prevádzku, ale zase zložitejšie dobíjanie batérií aj ich ceny.

Zemný plyn = CNG

U tohto zdroja sa zastavíme trochu detailnejšie. Automobil poháňaný CNG produkuje o 90% menej CO ao 30-40% menej CO2 ako ostatné fosílne palivá. Je považovaný za najperspektívnejšie alternatívne palivo pre nasledujúcich 15 rokov. Výhodou jeho použitia je nízka cena a nízke hodnoty emisií. Zemný plyn je skutočným ekologickým palivom, pretože produkované spaliny neobsahujú prakticky žiadne tuhé látky ako popolček, ani oxidy síry, ai obsah ostatných škodlivých látok napríklad CO, Nox, je výrazne nižšia ako u ostatných palív.

Je čistou energiou, ktorá prináša komfort

nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Energie v zemnom plyne je veľmi ľahko a efektívne regulovateľná a tým aj plne využiteľná. Preukázané zásoby zemného plynu, ktoré sú ekonomicky vyťažiteľné pri súčasnej technickej úrovni, dosahujú 164 tisíc miliárd kubických metrov a vydrží vraj pri súčasnej ťažbe do roku 2060.

Zemný plyn má veľký potenciál

pre využitie ako motorové palivo. Je lacný, má vysoké oktánové číslo, ide o čisté palivo, ktoré nemá problémy so súčasnými aj budúcimi emisnými limitmi. Môže byť používané ako motorové palivo v klasických spaľovacích motoroch, benzínových alebo priamo plynových. Pre jeho využívanie vo vozidlách slúžia špeciálne zásobník plynu a vstrekovací systém.

Využitie zemného plynu

Zemný plyn je možné využívať jednak vo forme stlačeného plynu - CNG, tak vo skvapalnené forme - LNG. CNG verzia je v súčasnosti používanejšou. Novou oblasťou použitia zemného plynu sa stala oblasť dopravy, kde zemný plyn efektívne nahrádza tradičné pohonné hmoty. Na rozdiel od nafty a benzínu motory spaľujúce zemný plyn produkujú minimum škodlivých exhalácií. Dopravný a distribučný systém zemného plynu je nezávislý na klimatických podmienkach a zákazníkom je k dispozícii bez obmedzenia 24 hodín denne 365 dní v roku. Nepotrebujeme priestor pre skladovanie paliva a plynové spotrebiče možno ľahko ovládať a regulovať. Zemný plyn je dnes označovaný za palivo, ktoré najmenej zo všetkých fosílnych palív znečisťuje životné prostredie.

Využitie plynu v praxi

V domácnosti pri výrobe tepla v radiátoroch, - nech sa už jedná o byt, rodinný dom, domové kotolňu, blokovú kotolňu, výhrevne alebo teplárne. Pre prípravu teplej vody - teda plynové prietokové ohrievače alebo kombinované kotly. Na varenie na plynových sporákoch-byty, jedálne, reštaurácie. Tiež ho používajú pekárne, pivovary, mäsokombináty, čokoládovne, v stavebníctve tehelne a obalovačky, spaľovne na technologické účely. Zemný plyn je využívaný ik plynové klimatizáciu a chladenie.

CNG = z prekladu skratka pre stlačený zemný plyn

Vozidlá na zemný plyn sú bezpečnejšie ako vozidlá využívajúce benzín, naftu alebo LPG. Tento fakt vyplýva z fyzikálnych vlastností zemného plynu aj zo skúseností z dlhodobého prevádzky, pretože je zemný plyn je, oproti kvapalným palivám (benzínu, nafte, LPG), ľahší ako vzduch. Jeho zápalná teplota zemného plynu je oproti benzínu dvojnásobná. Hrubostenné plynové tlakové nádoby, vyrábané z ocele, hliníka alebo kompozitných materiálov, sú bezpečnejšie než tenkostenné nádrže na kvapalné pohonné hmoty. Túto skutočnosť dokazuje fakt, že po celom svete ku koncu roka 2006 bolo prestavané na pohon CNG viac ako 4 milióny vozidiel a ich počet ďalej veľmi rýchlo stúpa. Navyše prakticky každý výrobca áut dnes už ponúka niekoľko modelov čisto s pohonom na CNG. Stlačený zemný plyn je v súčasnosti jedným najbezpečnejším pohonným médiom.

Plniaca stanica - zemný plyn CNG

Bez plniacich staníc nie je možné masové rozšírenie CNG ako alternatívneho paliva. Plniaca stanica je možné podľa spôsobu plnenia rozdeliť na dva typy s pomalým a rýchlym plněním.Stanice s pomalým plnením sú stanice, kde prebieha plnenie automobilu priamo z kompresora bez použitia vysokotlakového uskladnenie CNG. Výkon najmenší stanice je 5 m3/hodinu a je možné plnenie 1 - 2 osobných áut zároveň. Po príchode domov zákazník pripojí automobil k plniaci stanici a počas noci dôjde k automatickému naplnenie nádrže, to sú domáce stanice. A pomalé stanice s vyšším výkonom 14 m3/hod je možné túto stanicu použiť iv malých firmách, kde je možné plniť až 5 áut naraz. Aj v tomto prípade je plniaci proces plne automatický. Stanice s rýchlym plnením majú do plynového systému zakomponované sústavu fliaš na skladovanie CNG pri tlaku 250 bar. Zásadným rozdielom proti staniciam s pomalým plnením je rýchlosť plnenia, ktoré prebieha zo zásobníkov a nie priamo z kompresora. Tým sa dosahuje rovnaké rýchlosti plnenia ako u štandardných pohonných hmôt asi 3 minúty.

Vozy na CNG jazdí aj niekoľko známych osobností

napríklad herec Pavel Nový, herečka a moderátorka Eva Aichmajerová alebo herec Martin Dejdar. Nemusíte hneď kupovať nové auto, ktoré bolo špeciálnej pre tento pohon vyrobené. Stlačený plyn môžu využívať aj autá s klasickým zážihovým motorom, kde bude CNG spaľovaný podobne ako benzín. Je možné benzínovú nádrž nahradiť jednopalivové systém, alebo doplniť dvojpalivový systém. Prestavba stojí v priemere 60 000 Sk. Návratnosť je počítaná približne na 7 rokov. Pri stúpajúcich cenách pohonných hmôt možno aj skôr. Ďalšou nevýhodou je, že palivo môžu čerpať na necelé dvadsiatke púmp, do roku 2020 by ich malo byť sto.

Čerpacia stanica plynu v celej SR

Praha 3 stanice, po jednej v mestách Liberec, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Prostějov, Frýdek Místek, Znojmo, Jeseník, Ostrava, Tábor, Brno 3 stanice, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Semily, Milovice, Třebíč a Pardubice. Za rok 2009 bolo v SR registrované celkom 239 nových mestských autobusov, z čoho 12,6 percent (celkom 30 autobusov) bolo registrované na pohon stlačeným zemným plynom (CNG). Celkom v mestách a obciach Slovenskej republiky jazdí už 264 plynových autobusov, v Európe ich jazdí 58 900. V ČR sú schválené pre prevádzku CNG autobusy šiestich výrobcov (Irisbus Iveco, Mercedes-Benz, SOR, TEDOM, Karosa a Solaris). Podľa údajov NGVA je už zaregistrované v Európe viac než 1,1 milióna CNG vozidiel (celková spotreba 413 milióna m3 stlačeného zemného plynu ročne), vo svete už 11,1 miliónov. V Česku boli na konci februára otvorené ďalšie tri verejné čerpacie stanice CNG v Ostrave, Pardubiciach a na Európskej ulici v Prahe. Celkom je v Česku 25 verejných staníc CNG.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: