Spoločenská abeceda

Sme síce jedinci, ale sme jedinci spoločnosti. Pri každom spoločenskom dianí je vhodné dodržiavať určitú mieru etiky. Priblížime Vám spôsoby správania a situácie, do ktorých sa môžete dostať. Naše tipy vám pomôžu predísť prípadnému spoločenskému trapas.


Vznik etiky

Etika je produktom gréckeho myslenia. Samotnú dějinnost objavili Gréci. U Grékov sa z poznatkov stal systém, boli schopní slobodné myšlienky. Gréci boli schopní ako prvý slobodného myslenia. Gréci sa oslobodzujú sa od náboženského, filozofického tlaku. Okolo 7. storočia pred Kristom - začalo slobodné myslenie u Grékov.

Vysvetlenie pojmu etika

Etika, v gréckom preklade znamená mravmi. Etika je reflexie, ktorá študuje morálku. Chce sa dopátrať základného princípu, podľa ktorého možno riadiť ľudské správanie a konanie. Ide v podstate o teoretickú disciplínu skúmajúce súbor morálnych pravidiel. Prvý, kto hovoril o etike, bol Aristoteles (4. storočie pred Kristom), ktorý chápal etiku ako samostatnú disciplínu. Samotné etické teórie môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií, a to deontologická etika, čiže etické povinnosti, kedy sa niečo musí a kritérium je tu povinnosť. Druhá kategória je teologická etika, čiže etika, kde najdôležitejšie pre posúdenie rokovaní je účel alebo cieľ rokovaní, tzv účel svätí prostriedky.

Nezabúdajme ešte na morálku, ktorá predstavuje súbor aktuálnych a prijímaných pravidiel pre rokovania, ak chceme konať správne v spoločenskom zmysle slova.

Etiketa v spoločnosti

* Alkohol: pre začiatok hostiny je vhodné zvoliť aperitív, pri ktorom sa väčšinou prednáša prípitok alebo predstavovaní. Ďalej nasleduje biele víno, ktoré je vhodné podávať k predkrmom a rybám, červené víno k zverine a červeným mäsám. Na záver hostiny môžeme ponúknuť napríklad koňak.
* Bar: sedíme Ak pri bare a objednáme si nápoj, je vhodné pohárik položiť na papierový obrúsok. Rozhodneme Ak sa pre miešaný nápoj a jeho ovocie nezjem, položíme je tiež na obrúsok, nie do popolníka, či niekam inam.
* Čínskej prútika: ideme Ak do čínskej reštaurácie a rozhodneme sa jesť aj čínskymi paličkami, držíme je medzi prstami. Naberieme nimi kúsok mäsa alebo sústo ryže, namočíme v omáčke a opatrne donesie do úst. Je možné sa aj nakloniť nad misku, aby sme nepotřísnili stôl.
* Darčeky: ak sme pozvaní na spoločenskú akciu, kde bude viac osôb, pripojíme k nášmu darčeka aj svoju navštívenky alebo lístoček, na ktorý napíšeme želanie. Darček vždy vhodne zabalíme. Ak náš hosť prinesie alkohol a my nemáme fľašu podobnej kvality, otvoríme jeho fľašu a spoločne sa napijete.
* Hostiteľ: väčšinou prednáša prípitok. Nemusí sa však napiť, ak nechce, stačí len symbolické pozdvižení pohára.
* Jedálenský príbor: ak ste hostitelia, tak vo väčšej sade pri jednotlivých chodoch odoberajte príbory zvonku smerom k tanieru. Po konci jedla položte vidličku a nôž na tanier rovnobežne vedľa seba. Tým obsluhe dávate najavo, že tanier môže odniesť. Ak príbor na tanieri překřížíte, dávate tým najavo, že v jedle ešte budete pokračovať.
* Košele: večerné košele sa odporúča len jednofarebná, väčšinou biela alebo bledomodrá. S košeľou starostlivo kombinujte farbu a vzor kravaty. Ku košeli s prúžkom si už neberte prúžkovaná kravatu, len hladkú, jednofarebnú alebo puntíkatou. Nie je vhodné si u košele rozopnúť gombík na košeli a kravatu povoliť.
* Lúčenie: odchádzame Ak zo spoločnosti, prvá sa lúči: žena s mužom, starší s mladším, nadriadený s podriadeným, spoločensky významný človek s menej spoločensky významným.
* Miesto pri stole: organizujete Ak nejakú hostinu, spoločenskú udalosť (svadba, pohreb, rokovania), nezabúdajte, že spoločensky významnejšia hostia sedia chrbtom ku stene as výhľadom do priestoru.
* Mobil: dnes si nevie v podstate nikto z nás predstaviť, že by sme nemali pri sebe tri veci, a to doklady, kľúče od bytu a mobil. Je však potrebné vedieť, ako vhodne mobil používať. Je vhodné na niektorých miestach, kde sme, mobil vypnúť. Niekde sa jedná o tzv nepísanú slušnosť, inde sme na túto skutočnosť priamo upozornení ceduľou. Ktoré miesta sú vhodné pre vypnutie, alebo prepnutie mobilu na tichý, prípadne vibračný režim: nemocnice (čakáreň a ordinácie), kino, pošta, zamestnanie (porada), divadlo, svadba (obrad), pohreb (prejav), koncert vážnej hudby, reštaurácia (spoločenská večera), lietadlo (riadime sa pokynmi posádky) apod
* Návšteva: spoločenská návšteva by sa mala dohodnúť vopred a tiež hostiteľmi oznámiť, či privedieme deti alebo nie. Nie je vhodné so sebou brať domáceho maznáčika (psa, mačku, škrečka apod). Hostiteľke môžeme doniesť kytičku, v tom prípade pri jej odovzdávaní, odstránime najprv papier. Dávame Ak hostiteľovi alkohol, môžeme ho v papiera ponechať. Oblečenie volíme podľa situácie a danej príležitosti. Prvé zdravie hostiteľka prichádzajúce ženu, potom muža, následne sa s prichádzajúcim párom pozdravia hostiteľ.
* Oslovovanie: všetky ženy, aj keď niektoré môžu byť slobodné, oslovujeme "pani". Ak má niekto akademický titul, užijeme ho v spoločnosti k osloveniu. Ak má niekto viac titulov, použijeme pri oslovení len ten najvyšší. Tykanie ponúka prvá žena mužovi , starší mladšiemu, nadriadený (bez ohľadu na vek) podriadenému.
* Predstavovanie: pri predstavovaní povieme všetko, čo je nevyhnutné pre ďalší spoločenský kontakt. Prichádzate Ak do väčšej spoločnosti, stačí, keď Vás hostiteľ predstaví, nie je potrebné sa s každým zoznamovať. Žena by mala byť mužovi predstavená, ovšem, ak je len muž a žena, tj nie je nikto, kto by muža žene predstavil, tak muž sa predstavuje žene prvú. Mladšia osoba sa predstavuje staršie osobe. Služobne mladší sa predstavuje služobne staršiemu. Ak ste v spoločnosti, sedíte pri stole a prisadne si k Vám známy, predstavte prichádzajúceho ostatným spolusedícím. Oslovujte v piatom páde, tj priezvisko skloňujte, napríklad pán Novák, nie však pán Novák.
* Reštaurácia: pred ženou vchádza do reštaurácie muž. Z reštaurácie odchádza prvá žena, po nej muž. Pred akoukoľvek staršie osobou vchádza do reštaurácie prvý muž. Z reštaurácie odchádza najprv staršia osoba, potom muž. Žena si sadá k stolu, najlepšie chrbtom k stene, prvý. Útratu hradí muž, ak nejde však o manažérske obedy, alebo keď žena pozve obchodného partnera.
* Servírovanie: ak sme hostiteľovi, pamätajme na pravidlá servírovanie. Sprava podávame všetky nápoje a jedlá na tanieri. Zľava servírujeme jedlá, ktoré si naši hostia na taniere ešte len prekladajú. Pri prevážaného prázdnych tanierov opäť platí pravidlo pravej ruky.
* SMS: ak píšete sms osobe, ktoré píšete prvýkrát, je vhodné na začiatku správy uviesť, odkiaľ sa poznáte. Ak ste na pojednávaní, alebo ak máte s niekým schôdzku a ten práve hovorí, nie je slušné počas rozhovoru písať textovú správu.
* Stisk ruky: ruku si väčšinou podávame pri predstavovaní, pozdrave (stretnutie v spoločnosti), pri lúčení, ak neberieme do úvahy podanie ruky, keď niekomu pomáhame. Ako by mal vyzerať vhodný stisk ruky? Najlepšie je krátky, ale pevný stisk, pri ktorom sa druhému dívajte do očí. Všeobecne by muž nemal žene ruku podávať, mal by čakať, až mu ju podá sama. Nie je vhodné stlačení ruky ako zľakol ryba, tlačili partnerovi ruky oboma rukami, chytanie paže apod
* Telefonovanie: pri nečakanom prerušení telefonického hovoru, nadväzuje kontakt opäť volajúci. Volajúci sa predstaví volanému, uvedie svoje meno, firmu či telefónne číslo. V prípade, že ste v práci a niekto Vás volá, uveďte po pozdrave meno firmy a nakoniec Vaše meno. Ak voláte Vy, je vhodné sa po pozdrave a predstavení opýtať, či nerušíte. Naopak, ak niekto Vám volá zrovna nevhod, povedzte mu, kedy môže zavolať. Doba telefonovanie: aj keď sa s niekým dobre poznáte, nie je vhodné mu domov volať ráno pred deviatou hodinou, večer po deviatej hodine av čase obeda.
* Obrus: usporadúvame Ak slávnostný obed, alebo večeru, volíme vždy biely obrus, ktorý by mal presahovať každú hranu stola o 20 až 30 cm. V reštauráciách sa tiež môžete stretnúť s tým, že pod obrusom je plstená podložka, ktorá tlmí zvuky a zabraňuje smekání tanierov a príborov.
* Víno: pri nalievaní červeného vína si pomôžeme obrúskom či bielou utierkou a dbáme, aby sme nepotřísnili obrus. Hosťujeme Ak návštevu a podávame biele víno, je vhodné ho dať na stôl do chladiacej nádoby.
* Vizitky: je možné mať okrem firemné vizitky aj súkromnú. Najčastejšie sa vizitky odovzdávajú pri predstavovaní, na stretnutiach, rokovaniach apod Nie je vhodné mať vizitky voľne uložené po vreckách, v kabelke, ale v určenom puzdre na vizitky, a to najlepšie kovovom. Nie je tiež zdvorilé, ak dostanete vizitku, neprohlídnete si ju a potom ju ledabolo uložíte do košele či kabelky.
* Zdravenie: stretneme Ak známu osobu v sprievode neznámej, pozdravíme obe osoby. Podobne opätuje pozdrav, ak nás v spoločnosti známeho pozdravia nám neznámy človek. Muž zdravie ženu, ktorá pritom môže sedieť, podriadený zdravie nadriadeného, mladší zdravie staršieho, vstupujúci do miestnosti zdravie ostatné prítomné v miestnosti, jednotlivec zdravie skupinu ľudí, spoločensky menej významný človek zdravie spoločensky významnejšieho.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: