Reiki ako podpora liečebné terapie

Vitálny energiou sú pretkané všetky živé bytosti, ale aj neživá príroda a celý vesmír. Mnohí z nás majú schopnosť túto energiu vnímať a niektorí s ňou vie dokonca aj pracovať. Reiki ovplyvňuje hlavne príčinu fyzických i psychických chorôb.


Iste ste už narazili na človeka, z ktorého "energie len žiarila", bol vitálny, veselý, pohodový, dobre naladený. A tiež ste bezpochyby stretli niekoho, kto vám pripadal "ako bez života". Aký by sme asi medzi týmito dvoma bytosťami našli rozdiel? Tí citlivejší z nás by spoznali, že v dobre naladenom človeku bolo dosť energie, ktorá voľne prechádzala celým telom. Ten druhý sa priechodu energie bránil a tiež mal zablokované kanály (takzvané čakry), ktorými energie do tela prúdi.

Význam reiki

Slovo reiki pochádza z japončiny. Rei = univerzálna duchovné poznanie. Ki = životné sila.

Reiki je vesmírna, životodarnej energie, na ktorej je založená stará celostnej forma liečenie tela, mysle aj duše na všetkých nami dostupných úrovniach. Je to duchovná cesta, ktorá uznáva všetky náboženské smery bez rozdielu. Ovplyvňuje hlavne príčinu fyzických i psychických chorôb. Je to prirodzený systém liečenia pomocou rúk, používaný po tisíce rokov pod rôznymi názvami.

Majstri odovzdávajú svojim žiakom schopnosti stať sa kanálom tejto vesmírnej životodarnej energie. Deje sa to zasvěcováním (iniciáciou), pri ktorom sa otvárajú u kždého človeka prítomné, ale u väčšiny ľudí uzavreté, dráhy pre túto energiu.

Po zasvätení už zostanú dráhy otvorené celý život.

História reiki

Ľudia v starovekých civilizáciách mávali schopnosti využívať energiou na liečenie na všetkých úrovniach, a to kladením rúk na seba sama aj na iné. V súvislosti s technickým pokrokom bola však narušená naša "kalokagathia" - harmónia tela a ducha - a my sme akosi pozabudol, že tieto schopnosti má každý z nás - len je v sebe nedokáže prebudiť.

Kanál idúce súbežne s chrbticou, v ktorom vesmírna energia prúdi, sa postupne vložil a človek stratil spojenie s prírodou i vesmírom. Mnohé z poznatkov predchádzajúcich vekov bolo však zachované písomne. Nemecký liečiteľ Eckard Stroh tak narazil pri čítaní v "kozmickej knižnici" na päťstupňový harmonizačné systém pochádzajúci z Atlantídy zvaný Atlantis Arolo Tífar. Pri podrobnejšom štúdiu zistil, že základný stupeň AROLA už v minulom storočí znovuobjavil Japonec Dr Mika Usui a od tej doby sa vyučuje pod názvom Reiki dodnes.

Dr Mika Usui a neskôr i Eckard Stroh aj ďalšie ich nasledovníci zaškolili mnoho majstrov, ktorí naďalej odovzdávajú svojim žiakom schopnosti stať sa kanálom tejto vesmírnej životodarnej energie.

Životné pravidlá pre reiki

*
Práve dnes sa Nerozčuľujte.
*
Práve dnes si nerob starosti.
*
Zarábaj si na živobytie čestným spôsobom.
*
Snaž sa byť milý k bytostiam v tvojej blízkosti.
*
Buď vďačný za všetky požehnanie.

Zasvätenie do reiki

Iniciácie je zasvěcovací rituál, pri ktorom je v žiakovi individuálne aktivizován energetický kanál tak, aby ním postupne prechádzala energie vyšších vibrácií - reiki.

Iniciácie vykonávaná majstrom zaručuje pre každého žiaka maximálne možné otvorenie energetického kanála a tým aj maximálnu schopnosť šírka príjmu, harmonizáciu a odovzdávanie energetického spektra.

Takmer každý človek má schopnosť prenášať vitálnu energiu rukami. Niekto väčší, iný menší. Zasvätenie do reiki však zaručuje, že sa nebude prenášať vlastné energie, ale energia univerzálne.

Odovzdávanie reiki teda človeka nevyčerpáva a navyžaduje, aby si nejakým spôsobom energiu obstarával. Pri odovzdávaní reiki sa tiež vytvorí ochranné mechanizmy, ktoré zabraňujú prijatie negatívnych vibrácií, navyše sa zosilňuje prúd energie na niekoľkonásobok.

Predpokladom pre to, aby v nás mohla univerzálnej energie prúdiť, je oslobodenie sa od pocitov viny. A práve to nám sprostredkuje majster. Pomôže nám skontaktovať sa s vesmírnou silou, čo umožní zbaviť sa všetkých vyššie spomenutých komplexov.

Tradičné zasvätenie vyvolá u ľudí veľké oživenie a jasné vedomie. Vďaka nemu sa otvárame sile uzdravených vibrácií.

Možnosti použitia reiki

*
hlboké uvoľnenie,
*
odstránenie blokov,
*
odstraňovanie jedovatých látok,
*
prísun vitálnej energie,
*
zvýšenie frekvencie vitálnej energie.

Hranice použitia reiki

*
malá alebo žiadna ochota energiu prijímať,
*
kapacita kanálu reiki u terapeuta,
*
nepravidelné sedenie,
*
reiki nemožno používať na liečenie závažných ochorení, ale len ako podporu liečebné terapie.

Rituály pri vykonávaní reiki

*
Modlitba

Majster pred terapiou vykonáva rituál, pri ktorom vyjadruje rešpekt pred človekom, pre ktorý sa stane kanálom reiki, av myšlienkach prosí, aby skrze neho smela reiki prúdiť.

*
Uhladenie aury

Pred terapiou je dobré, keď majster uhladí auru klienta. Táto technika slúži na nadviazanie kontaktu.

*
Šperky

Pri sedení reiki by sa mala vytvoriť atmosféra prostá rušivých vplyvov. Šperky z rôznych kovov a drahých kameňov, ale aj hodinky môžu spôsobiť zoslabenie prúdenie energie v tele, pretože sú nasýtené rôznym žiarením, s ktorým prichádzame denne do styku.

*
Umývanie rúk

Pri implementácii prvých pozícií reiki sa ruky majstra kladú na tvár - preto by mali byť čisté, pekne voňať a nelepit sa. Na ruky sa tiež nabaľuje vibračné energie ošetrovaného človeka - a tu je treba vždy pred začatím práce s ďalším klientom umyť.

*
Ukončenie

Terapiu končí majster spojením rúk a poďakovaním za dôveru.

Pozícia reiki a ich účinky

Pri vykonávaní majú všetky pozície svoj význam, pretože každá pozícia pôsobí na určité orgány alebo telesné partie. Energia reiki je nepolárne (až v ľudskom tele sa pretvára na jinovú a jangovú energiu), preto je ľahostajné, zaujíma ak majster pozície ľavú či pravou rukou. Taktiež nie je podstatné, le ak klient oblečený alebo nie.

Stupňa reiki

Reiki má niekoľko stupňov.

*
Na seminári 1. stupňa sa stávate kanálom, prostredníkom reiki. Energie vo vás potom bude prúdiť až do konca života. Reiki pracuje na mnohých úrovniach - fyzickej, duševnej, emocionálne, duchovné. Reiki prúdi, harmonizuje aj uzdravuje.
*
Na seminári 2. stupňa sa naučíte vysielať energiu na akúkoľvek vzdialenosť ako na Zemi, tak aj mimo nej. Naučíte sa tiež posielať energiu cez fotografiu aj ďalšími inými spôsobmi, ako v prítomnosti, tak aj do budúcnosti a minulosti. Reiki môžete tiež posielať prírode, ale aj sami sebe, napríklad tam, kam nedosiahnete rukami. Na seminári 2. stupňa sa naučíte pracovať so symbolmi a mantra a používať ich pre seba sama, tak aj pre iné. Zasvätenie do druhého stupňa je určené pre tých, ktorí pracujú s reiki 1. stupňa aspoň tri mesiace a získali už praktické skúsenosti.
*
V 3. stupni sa stávate reiki majstrom, pretože už po zasvätení používate majstrovskou energiu pre seba sama aj pre iné. Tu dochádza k veľkému posunu vo vašej vývojovej ceste.

Sedenie reiki nenahrádzajú návštevu u lekára alebo psychológa. Závažné ochorenia by vždy mala byť diagnostikovaná a ošetrená odborníkom. Berte preto reiki na svojej ceste k fyzickému i psychickému zdraviu ako pomocníka.

Dnešný svet je - okrem iného aj vinou "virtuálnej komunikácie" - charakteristický čoraz väčšom odcizováním, okolo seba často vídame neznášanlivosť, brutalitu, nepochopenie. Ak sa stanete "zasvätencov" reiki, máte možnosť zmeniť nielen seba, ale pôsobiť na všetky bytosti vo vašom okolia. Ak sa budete reiki venovať, ľudia sa budú vo vašej prítomnosti cítiť lepšie a pri dennom styku budú otvorenejší, úprimnejší - jednoducho lepší. A v tom je zmysel pôsobenia univerzálnej energie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: