Problematika geopatogénnych zón

Už Rimania a Egypťania vedeli o zónach, ktoré neprospívaly ich zdravie a snažili sa im vyhnúť. Stavba nových kostolov, zámkov, kláštorov sa až do renesancie umiestneným mimo pásmo geopatogénnych zón. Ako je to s vplyvom geopatogénnych zón v dnešnej dobe?


Vysvetlenie označenia geopatogénne zóny

Výraz geopatogénne je zložený z dvoch slov, kedy geo znamená "krajina" alebo "zemný" a pathos znamená "choroba" alebo určitej "utrpenie". Zdrojom žiarenia, ktoré vychádza z hĺbky krajiny, býva v najväčšej miere podzemná voda.

Zistenie geopatogénnych zón

Existenciu zón sa dá zistiť pomocou prútika, kyvadla apod Tak ako so všetkým, každá vec av určitej miere záhada, má svoje priaznivcov i odporcov. Teda aj v tomto prípade sa na jednej strane nájdu Tí, ktorí veria, že geopatogénne zóny existujú a na strane druhej sú Tí, ktorí neuznávajú existenciu geopatogénnych zón. Ak si chcete sami zaexperimentovať, môžete skúsiť sami nájsť vo svojom byte, či sa u Vás vyskytuje geopatogénne zóna. Vezmite si veľký zatvárací špendlík, ktorý zavesíte na pevnú niť. Týmto si vytvoríte tzv jednoduché kyvadélko. Najprv dajte kyvadélku poriadok, kedy si napríklad stanovíte, že točenie zľava doprava znamená "áno" a točenie sprava doľava znamená "nie". Až si toto osvojíte, postavte sa so svojím kyvadélkem nad miesto, ktoré budete chcieť zmerať. Opýtajte sa kyvadélka tak, aby odpoveď mohla byť "áno" alebo "nie", nič medzitým. Napríklad sa spýtate: "Je nad týmto miestom geopatogénne zóna"? Ak Vám kyvadélko "oznámi áno", môžete sa pýtať ďalej, či je napríklad zóna zdraviu škodlivá apod

Firmy zaoberajúcim sa nájdením geopatogénnych zón

Ak sa Vám nechce do experimentovania, alebo chcete váš domov zveriť do kompetentnejšie rúk, môžete sa obrátiť na jedinca či firmy, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Tieto firmy Vám môžu ponúknuť aj najrôznejšie odrušovacie prístroje, deky a ďalšie produkty. Je však potrebné si aj uvedomiť, že môžete naraziť na solídnej firmu, či tú "druhú". Geopatogénnych zónu však zatiaľ nedá zistiť žiadnym prístroje a stopercentne tak zaručiť, že máme doma v určitom mieste škodlivé žiarenie. Geopatogénnych zónu môže zistiť osoba veľmi citlivá na toto žiarenie. Na druhú stranu, vezmite si proutkaře, veštca, osoby zaoberajúce sa reiki a ďalším liečiteľstvom. Sú jednoducho oblasti a záhady, ktoré nemožno 100% reálne vysvetliť, či skôr dokázať, a napriek tomu proutkaři nachádzajú vodu a osoby zaoberajúce sa reiki, lieči chorých. Zvýšenú citlivosť na tieto zóny majú ale aj deti, ktoré sa počas spánku väčšinou inštinktívne snaží vzdialiť z ich dosahu - môže to byť jedným z dôvodov, prečo svojho potomka nájdete každé ráno presťahovanie v jednom rohu postele.

Popis geopatogénne zóny

Ako si predstaviť geopatogénne zónu? Je to v podstate pás so šírkou niekoľko až desiatok centimetrov, ktorý sa môže ťahať až niekoľko metrov. Zlá zóna sa môže napríklad ťahať pozdĺž celého bloku domov.

Princíp geopatogénnych zón

Energia vznikajúce v geopatogénnych zónach existuje na základe elektromagnetických vĺn vysielaných atómy. Najviac škodlivý vplyv má žiarenie, ktoré preniká horninami, múrmi, stropy. Najsilnejšie pôsobí žiarenie na jedinca, ktorí sú dlhšiu dobu v nemenné pozíciu, napríklad pri sedení, ležaní, státie. Pôsobenie negatívneho žiarenia danej zóny vyvoláva poruchy vibrácií čakier a aury človeka. Ak žije s Vami aj domáci maznáčik mačka alebo pes, všimnite si, kam si najčastejšie líha. Aj zvieratá totiž dokážu vycítiť, ktoré prostredie im robí dobre a vyhovuje im, a ktoré nie. Na druhú stranu treba hadom, komárom sa v týchto zónach páči.

Aký je vplyv geopatogénnych zón na ľudský organizmus

Príznaky ľudského tela signalizujúca geopatogénne zóny

* Búšenie srdca
* Častejšie angíny
* Častejšie bolesti hlavy až migrény
* Nespavosť, divoké sny
* Opuchy
* Slabosť pri rannom vstávaní
* Znížená imunita
* Žalúdočné ťažkosti

Vyššie uvedené príznaky môžu prísť, ale aj odísť. Sú závislé na tom, či sa jedinec, ktorého trápi vplyv geopatogénnych zón, bude stále nachádzať v danom prostredí, alebo ho na čas vymení. Všetko tiež záleží na odolnosti a imunite daného jedinca, pretože odolnejší jedinci väčšinou pociťujú škodlivý účinok zón v neskoršom období, ako jedinec, ktorý má oslabenú imunitu.

Vplyv geopatogénnych zón na ľudský organizmus

Negatívne vplyvy geopatogénnych zón môžu prispieť k ťažšiemu a / alebo rýchlejšiemu rozvoju nižšie uvedených ochorení:

* Astma,
* Choroby obličiek,
* Epilepsia,
* Mozgovej obrny,
* Rakovina,
* Reumatizmus,
* Srdcové arytmie,
* Vysoký krvný tlak.

Možno si všimnúť, že zdravotný problém je v tej časti tela jedinca, ktoré je nad všetkých zachytených geopatogénne zónou.

Geopatogénne zóny môžu mať vplyv aj na schopnosť počať potomka. Geopatogénne zóny môžu mať vplyv a následne spôsobovať chronickú únavu.

Po určitej dobe však môže u človeka dôjsť k zápalovým ochorením, hormonálny, záchvatom, nádorovým ochorením atp. Bola dokonca zostavená tabuľka, kde na základe prieskumu bolo uverejnené, aké zdravotné problémy sa vyskytli v závislosti na dĺžke (mesiace až roky) pobytu chorého na lôžku ovlivňovaného geopatogénnym zónami. Výskumy na geopatogénne zóny sa vykonávali a vykonáva na celom svete, v Českej republike napríklad na Olomoucku už v rokoch 1971 až 1976.

Vplyv geopatogénnych zón na rastliny a stromy

Ďalšie zaujímavé pozorovanie vplyvu geopatogénnych zón je na rastlinách. Na niektoré rastliny pôsobí geopatogénne zóny negatívne a na niektoré pozitívne.
Napríklad ihličnaté stromy sa s pôsobením geopatogénnych zón vyrovnávajú lepšie ako listnaté. Dobre sa s vplyvom geopatogénnych zón vyrovnávajú listnaté stromy: dub, vŕba, javor, lieska. Geopatogénne zóny pôsobia negatívne na buk a ovocné stromy. Z ďalších rastlín to sú kríky ríbezlí, slnečnica, ibištek, kaktusy, azalka, begónia ai U lesných a ovocných stromov nad geopatogénnym zónami sú pozorované nádory, až nepochopiteľné zakrivenie vetiev, schnutia, napadnutie hubami, trhlinky a ďalšie negatívne prejavy.

Odrušenie geopatogénnych zón

Niekedy stačí len premiestniť nábytok v miestnosti. Inde pomôžu rôzne byliny, elektronické prístroje, slama, kovové špirály ai
Keltská špirála na odrušenie geopatogénnych zón

Jedná sa o tvarový žiarič - biogenerátor, ktorý generuje bioenergiu a smerovo ju vyžaruje v axiálnom smere. Usmernenie bioenergie pôsobí pozitívne a liečivo na ľudí. Pravotočivú Spilka môžete odsávať choroby alebo oslabovať účinky geopatogénnych zón.

Ezoterická špirála na odrušenie geopatogénnych zón

Ezoterická špirála podporuje pozitívne prúdenie energie čchi, harmonizuje prostredie, upokojuje, upevňuje zdravie, zvyšuje imunitu ai.

Nílsky kríž života ANKH na odrušenie geopatogénnych zón

Kríž charakterizuje symbol souvěkosti a večného zdravia. Pomáha dopĺňať vnútornú energiu, ktorú dostávate z vesmíru, hviezd, planét. aNilský kríž vracia energetickú rovnováhu, uvoľňuje z ľudského organizmu všetky škodliviny. Kríž Vás môže ochrániť pred zlými silami, energiami, pomáha odstraňovať negatívne žiarenia patogénnych zón, ďalej žiarenie z monitorov, počítačov, televízorov, mobilov ai .

Super Goliáš na odrušenie geopatogénnych zón

Ďalší z biogenerátorů, respektíve sa jedná o samonabíjacia harmonizátor. Prispieva k účinnému odrušenie geopatogénnych zón.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: