Ochrana proti ohováraniu

Všetci poznáme to prirovnanie, že ohováranie je ako roztrhnutý péřové vankúš vo vetre. Nikdy sa Vám nepodarí pozbierať všetky pierka. Rovnako tak ohováranie sa rozšíri všade a nikdy ju nemožno úplne napraviť.


Ako sa brániť ochrane osobnosti

V českom právnom systéme je definovaná podľa zákona číslo 40/2009 Zb. slovami "Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok." ohováranie alebo inak povedané DRB, špina, fáma, očierňovanie, klebety, klepe, hanobenie ... atď Podľa psychológov sú k tejto činnosti prirodzene náchylnejšie ženské kolektívy a ľudia s nižším IQ. Je však zrejmé z biblie, že ohovárania a klebety sú staré ako ľudstvo. Veď aj 8. boží prikázanie znie: Nepromluvíš krivo proti svojmu blížnemu!

Ohováranie ako bič

Či už sa jedná o ohovárania medzi politiky "všetci poznáme predvolebné triky a ťahanice" alebo susedov "jej milenec tam chodí vždy, keď manžel pán Petr odíde na služobnú cestu, ten chudák vôbec nič netuší a trápi sa, za posledné mesiace tak schudol" ( pravda je však taká, že pán Petr nejazdia na služobné cesty, ale za milenkou a pre ňou sa snažia nemať bruško). Ohovárania medzi nadriadenými "jeho riadiace schopnosti nie sú na takej výške, aby viedol celé stredisko" (pravda je však taká, že Ohovárač nedostal ponuku na toto miesto, pretože sám nesplnil podmienky povýšenia) alebo medzi kamarátmi "Petr nezaplatil staré dlhy a robí si stále nové "(pravda len na polovic, nazaplatil síce hypotéku, ale uhradili ju za neho rodičia). Ďalšou oblasťou sú ohovárania rodinné "teta Růžena rozhádzal všetky peniaze po strýkovi a svojim deťom nedala nič" (dala im je naopak všetky, deti však boli tak veľkorysé, že jej za to kúpili nový dom) alebo manželské ohovárania "manžel ma bije a často chodí domu opitý "(bije pani manžela a pretože nemá na odpor, pije aby to prežil :-). Najznámejšie sú v dnešnej dobe ohovárania celebrít z rôznych bulvárnych plátkov, ktoré majú veľmi široký dosah. Každý kto priloží k jednej lži polienko svojej "pravdy alebo názoru" rozšíri lož o ďalšie balast, ktorý si žije svojím životom. Spoločným znakom klebiet je lož, teda nepravda, ktorá spôsobuje škody - diskredituje a ubližuje.

Prečo vlastne ľudia ohovárajú?

Jedným z dôvodov je vedomie vlastnej morálnej prevahy nad obetí. Prijmeme informáciu a ani nepreverujeme od koho prišla, či z prvej, z druhej alebo desiatej ruky. Či zdroj informácie je dôveryhodný a alebo dôvody aké viedli obeť k takémuto činu.

Ďalším dôvodom býva často pomsta

Človek osobne alebo nepriamo ublížil tomu, kto ohovára alebo niekomu jemu blízkemu. V takom prípade mnohokrát intrigy zasiahnu veľmi bolestivo. A podľahnete-li a informáciu pošlite ďalej, poškodenému ubližujete už aj Vy.

Ohováranie z nudy

Ďalšie dôvodom je vyskúšať si čo sme ešte nerobili. Život tým získa napätia a vyhneme sa nude - ohováranie z nudy je však rovnako ohavné ako z iného dôvodu. Hovoríme s druhými o tretích, aby sme nemuseli hovoriť o sebe. Preberáme všetky témy od detí, vzťahy, sex až po pracovné záležitosti a pri tom v očiach druhých máme túžbu vyvolať pocit - ja som lepší, to by som nerobil, to robím lepšie.

Stáva sa však tiež, že do lavíny ohovárania spadneme nevedomky ai keď sa stávame šíriteľovi nepravdivých správ, robíme tak ale necielene. Mohli sme sa stať aj obelhanými a len slepo dôverujeme.

Anonymný list

Nečistý, zmuchlat, zahodiť!!! Býva buď informujúca alebo výhražný. Pisateľ si nemôže pomôcť - musí Vám oznámiť tajne podľa neho zaručene pravdivé informácie, ale v každom ohľade nechce byť identifikovaný. Či už obsah anonymného listu je akýkoľvek, všetky majú zhodný psychologický základ. Majú Vám zaručene pomôcť - odhaliť, nájsť ... Majú Vás zaručene znepokojiť - stane sa, stalo sa ... Vyvolajú u Vás zaručene negatívne emócie - úzkosť, strach, obavy ... Vždy chýba údaje overujúce ich pravosť. Stávate sa držiteľom tajomstva a mnohokrát ste vyzývaný k mlčanlivosti.


Mobbing

Takto sa nazývajú ohováranie a klebety na pracoviskách. Pochádza s anglického mob = vulgárne vynadať. Vedenie firiem by malo korigovať ohovárania a šírenie nepravdivých správ. Manažér by mal vedieť vytvárať atmosféru medzi podriadenými, aby tu bolo príjemné spolužitie a tým aj vhodné podmienky pre prácu. Jeho úlohou ale nie je klebiet dopriať sluchu, rozoberať je alebo naviac sám je rozširovať. Mal by nájsť pôvodcu a prinútiť ho k náprave. Ohovárania, v ktorých ide iba o osobné vzťahy si riešia zamestnanci len medzi sebou.

Zamestnanci, ktorí vyvolávajú spory

Manager však musí zasiahnuť v prípade, že zamestnanec vynáša dôverné informácie z firmy. V prípade, že sa jedná o dobrú povesť-firmy bol by sám proti sebe, keby nekonal. Nadriadený by mal pracovníka, ktorý sám neustále vyvoláva spory, konflikty, ohrozujúce povesť firmy, vyhodiť. Alebo ho presunúť na iné oddelenia s výstrahou ďalšieho trestu.

Ohováranie sa šíri ako nezadržateľná smršť


Všetci poznáme to prirovnanie, že ohováranie je ako roztrhnutý péřové vankúš vo vetre. Nikdy sa Vám nepodarí pozbierať všetky pierka. Rovnako tak ohováranie sa rozšíri všade a nikdy ju nemožno úplne napraviť.

Ako príslovie o ochrane osobnosti hovorí:

* Keď ohovárania starnú, stávajú sa z nich mýty.
* Zverí sa tete roznesie ťa po šírom svete.
* Ľudské reči sú horšie ako výstrel z pištole.
* Ohováranie je ako uhoľ. Keď nespáli, aspoň zašpiní.
* Často ľudia hynú klevetníků vinou.
* Kto o kom pred tebou, určite o tebe u iných.
* Na každom šprochu pravdy trochu.
* Dobré správy sa z domu nedostanú, zlé sa vznáša tisíce mil

Slovami Daniela Landu z piesne Andílek

Ťažko sa facce ubranie a tak je chudinka strašne humánne. Veľmi morálne škodí po strane ohováranie docela hodně urobí.

Niekedy je riešenie, že sa nič nerieši

Proste ohovárania prišli, a čím viac sa snažíte je sám zlikvidovať, tým sa viac len rozmáhajú. Alebo pozná prostriedky Civilná súd, ako sa domôcť ospravedlnenia alebo nedementovali nepravdivých informácií a tiež odškodniť postihnutého finančne. Naozaj existujú občania, ktorým pravda stojí za podstúpenie súdnych peripetií a mali by mať náš obdiv. S nactiutrhači sa najskor inak zatočiť nedá!

Zájdite do divadla alebo si prečítajte knihu

Škola klebiet od Richarda Brinsley Sheridan, ktorú napísal vo svojich dvadsiatich piatich rokoch slevil premiéru v roku 1777 a mala veľký úspech. Táto "moliérovská" komédia patrí k tomu najlepšiemu, čo dala anglická dramatika po Shakespearovi svetu.

Podeľte sa s nami o vlastné skúsenosti a názory. Ako ste sa s ohováraním vysporiadali Vy sami?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: