Kung Fu - vytrvalosť a sebaovládanie

Fyzická a duševná vyrovnanosť je nevyhnutná pre dobrý a kvalitný život. Naučte sa umenie sebaovládania, posilnenie vnútornej energie, myšlienok, zlepšite svoju fyzickú kondíciu a svoje prednosti. Vydajte sa na cestu Kung Fu!


Čo je to Kung Fu?

V dnešnej dobe sa často kladie otázka, čo je to Kung Fu. Rad zjednodušených moderných poňatie berie Kung Fu ako bojové či vojenské umenie, ktoré má za cieľ niekoho poraziť pri súboji. Toto poňatie a vnímanie Kung Fu je však nepravdivé a zavádzajúce.

Kung Fu je súhrnom fyzických a duševných (myšlienkových) disciplín, ktoré majú za cieľ posilniť vnútornú odhodlanosť človeka, naučiť ho vytrvalosti a tým potrebné fyzickej a duševnej sile. Jedná sa o zručnosť, ktorá sa získava dlhodobú a namáhavú činností, napríklad aj prácou. Je to teda rozhodne viac než len boj.

Aby ste boli dobrí, majstri, je nutné sledovať cestu Tao, podstatu filozofie a života zakladateľov tohto umenia.

Kung Fu a jeho podoby

Kung Fu sa svojou filozofiou stalo základom pre rad iných čínskych umenia, vrátane bojových. Vyústilo do viac ako 1000 štýlov, keď napríklad z Kung Fu vychádza karate, Taj-ju, San-da a mnohé iné.

Všetky štýly vychádzajúce z filozofie Kung Fu majú jedno spoločné - sebadisciplína. Ide o ovládanie sama seba, dodržiavanie prísnych pravidiel, ide o vôľu učiť sa, zapojiť vytrvalosť a odhodlanosť pri tréningu.

Kung Fu sa tak stalo aj základom pre boj (Wu-Shu). V rámci bojového konceptu možno rozlíšiť až na 1500 odlišných štýlov, ktoré sa vyučujú v rôznych školách. Odlišujú sa tréningovými metódami, obľúbenými technikami a kladú dôraz na útok a obranu. Pri hľadaní vhodného štýlu je potrebné sa zamerať na sama seba, na svoje fyzické prednosti, napr silu kopu, rýchlosť, pružnosť, a podľa toho zvoliť správny tréning.

3 základné smery Kung Fu

Delenie štýlov Kung Fu je komplikované a záleží na uhle pohľadu. V základe však môžeme rozlíšiť medzi tromi základnými kurzy:

* Štýl Shao-lin (kláštorná)
* Odvodený (mimo kláštorná) štýl
* Príbuzný štýl

Všetky tieto štýly sa vyučovali v kláštoroch a vychádzajú z pre-Shao-linské histórie. V rámci Shao-linských štýlov sa rozlišujú dve základné vetvy, a to severnú a južnú. Odlišujú sa svojou technikou, keď severná vetva kladie dôraz na techniky rúk, kým južná vetva sa zameriava na kopy a techniky vedené nohami.

Zvieracie štýly Kung Fu

Kung Fu znamená vytrvalosť, odhodlanosť, sebakontrolu a sebarealizáciu. V rámci cvičenia rôznych štýlov je nutné si uvedomiť svoje prednosti a na týchto prednostiach stavať celkový tréning. Tréning sa potom zameriava na to, čo môže byť prínosom.

V Kung Fu rozlišujeme niekoľko zvieracích štýlov, a to s ohľadom na ich fyzické vlastnosti, správanie v prírode, pohyby. Celkové učenia imituje ich spôsoby, ich jedinečnosť pohybu, ktorú nenapodobí žiadne z iných zvieracích druhov.

* Orol
* Leopard
* Snežný leopard
* Kudlanka
* Opice
* Tiger
* Žeriav
* Had
* Drak
* Medveď
* Vrana
* Škorpión

Kung Fu a jeho vplyv na zdravie

Kung Fu znamená vyrovnanosť, silu, odhodlanie. Cvičenie niektorých z jeho foriem, štýlov má celý rad priaznivých vplyvov na organizmus, či už fyzické alebo duševné. Prvým správnym krokom je vybrať si cvičenie, ktoré bude vyhovovať vašim silným stránkam.

V rámci tohto rozprávania sa zameriame na: Shao-lin, Tai-ji, San-da a Ba-Gua.

Shao-lin

Umenie Shao-lin vychádza z učenia mníchov, ktorí mali získať silné zručnosti z dychových a telesných cvičeniach, ktoré im pomáhali pri správnej budhistickej meditácii. Niektorá zo cvičenie v sebe obsahovala aj sebeobranné prvky.

Inšpirovali sa prírodou, charakteristickým a jedinečným pohybom zvierat. Vďaka tomu bolo v rámci Shao-lin vytvorených päť základných štýlov: tiger, had, drak, leopard a žeriav. Postupom času sa vyčleňovaly ďalšie zvieracie štýly. Pôvodná cvičenia bola zameraná na myseľ a využívanie vlastného tela, postupom času sa do cvičiacich a bojových techník začali zapájať jednoduché pomôcky, zbrane.

Čo zahŕňa tréning Shao-linského štýlu?

* Rozcvičenie, preťahovacie cviky
* Kondičné cvičenie, otužovanie
* Postoje, kopy, údery a formy päsťou
* Cvičenie vo dvojiciach
* Obrannej techniky
* Cvičenie so zbraňami
* Qi gong - práca s vnútornou energiou
* Teóriu a koncept cvičenie

Koncepcia cvičenie sa zameriava na rozvoj sily študenta, rozvoj a využitie rýchlosti, stability a flexibility. Naučí vás základné kopy, údery a postoje. Posilňuje organizmus, rozohrieva ho, otužuje a preťahuje skrátené a ochabnuté svalstvo. Zároveň sa naučíte ako sa brániť útoku alebo prípadne ako sami zaútočiť. Cvičenie vo dvojiciach posilňuje schopnosť reagovať na útok, schopnosť zmapovať situáciu, využiť sily protivníka, posilniť postreh a duševnej kondícii.

Čo je to Qi gong?

Qi gong je starobylé čínske umenie, ktoré pracuje s vnútornou energiou. Tá vedie k udržaniu sily, vitality a dlhovekosti. Qi = energia a gong = umenie. Cvičenia Qi gong má silný pozitívny vplyv na človeka, posilňuje svalstvo, spevňuje korpus tela. Jeho základom je vyrovnanosť. Obsahuje dychové cvičenia, ktoré vedú k uvoľnenosti pri kontakte so súperom. Uvoľnenosť potom vedie k tomu, že dokážete predvídať súperove správania, jeho zámery, pohyby. Dychové cvičenia posilňujú vnútornú vyrovnanosť, vnútornú energiu.

Tai-ji

Tai-ji je považované za vnútorné bojové umenie. Je založené na princípoch energiou yin a yang, navzájom sa doplňujúcich protikladov. Základom Tai-ji sú dychové cvičenia a cvičenia posilňujúce vnútorné centrum, využíva vnútornú energiu qi.

Tai-ji je cvičenie založené na protikladoch. Pri jeho pozorovaní uvidíte súhru a dopĺňanie sa pohybov typu otváranie a zatváranie, rýchle úder proti zmrštenie a stiahnutie sa, mäkkosť pohybu a alebo tvrdosť, rýchle pohyby striedajúci sa s pomalými zostavami.

Na čo sa v bojovom umení Tai-ju kladie dôraz?

* Kruhové pohyby - energia navíjanie hodváb
* Stabilitu
* Uvoľnenosť pri pohyboch
* Dýchanie
* Pokojnú myseľ

Tým všetkým pôsobí Tai-ju priaznivo na telo i ducha. Zlepšuje zdravotnú kondíciu, je vhodné pre ženy, mužov, starších ľudí, pretože si sami môžete nastaviť intenzitu a náročnosť cvičenia. Posilňuje telo, jeho stabilitu a vyrovnanosť, učia koordináciu jednotlivých pohybov a ladnosti. Cvičením získavate duševný vyrovnanosť, pokoj, sústredenosť a vnútornú silu.

San-da

San-da už predstavuje boj, jedná sa o kontaktný systém zápasu. San-da je synonymom pre slovo San Shou, ktoré znamená úder, útok. Je to plnokontaktní bojový šport vychádzajúci s Wu-Shu. Zahŕňa a spája rôzne štýly bojových umení, zameriava sa ale na praktickosť, všestrannosť a komplexnosť používaných techník. Jedná sa o reálny boj.

Obsah tréningu San-da

* Údery päsťou, dlaňou, lakte, prsty a hlavou
* Kopy, podmet, přískoky
* Vrhnutý, hody, zachytenie
* Uchopenie, zabezpečenie, kontrola súpera, znehybnenie

Ba-Gua

Ba-Gua je vnútorný štýl Wu-Shu, ktorý sa zameriava na techniky otvorenej dlane. Ba-Gua nevyužíva úderov päsťou, teda zavreté dlane, zameriava sa na otvorenú dlaň. Cieľom bojového umenia je preprať súpera svojimi zručnosťami, kreativitou, premýšľaním, nie jednorazovú silou.

Ba-Gua je štýl charakteristický neustálymi premenami, pohybom, otáčaním sa. Bojovník chodia v kruhoch, horná polovica tela je statická a pohyb je sprevádzaný otáčaním dlane. Pôvodný názov tohto umenia bol "otáčajúci sa dlaň" (zakladateľ Dong Hai Chuan).

Ba-Gua posilňuje vnútornú vyrovnanosť, energiu, učí premýšľať, plánovať, pohybovať sa v priestore, využívať k boju myseľ a kreativitu oproti sile.

Pozitívne vplyvy Kung Fu

Kung Fu je súhrn fyzických a duševných disciplín vedúcich k posilneniu sama seba. Cvičenie ktorejkoľvek z jeho foriem, či už zameraných na duševnú silu alebo na bojové techniky, vedú k celkovému posilneniu.

* Zlepšuje fyzickú zdatnosť, stabilitu, flexibilitu, ohybnosť, silu, rýchlosť
* Posilňuje duševnú vyrovnanosť, vytrvalosť, vnútornú energiu
* Navodzuje pokoj, uvoľnenosť, relaxáciu
* Posilňuje kreativitu, predvídavosť, trpezlivosť


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: