Čo prezrádza mimika v tvári

Tvár, celkový vzhľad a oblečenie sú prvými dojmy, ktoré získavame pri osobnom stretnutí s nejakým človekom. Stabilné rysy tváre sú dotváranie našej mimikou. Spoznajte bližšie Tie, s ktorými sa stretávate, podľa ich typu tváre a úsmevu.


Najčastejšie dovidenia tvárou je naše vlastné. Jej rysy sa nám vrývají do podvedomia, a pretože každý duševne zdravý človek má rád predovšetkým sám seba, svoje vlastné krivky tváre si natoľko obľúbia, že potom v živote hľadá ich obdobu v tvári iných. V každej kráse sa skrýva autoerotický moment. Všimli ste si už, že manželia sa sebe často nápadne podobajú? Zaostríte Ak svoju pozorovacia schopnosť, zistíte mnohé zhody.

Fyziognómia

Na tvári rozlišujeme tri nad sebou položené zóny:


*
bradu
*
ústa, uši a nos
*
čelo

Navonok zastupujú našu vitalitu, citlivosť a intelekt.

U tváre ďalej posudzujeme jeho plošnosť (veľko alebo maloplošný tvár) a Vyvinutosť tzv antén, tj očí, nosa a úst. Kombináciou oboch pomerov vznikajú nasledujúce typy tvárí, ktorým zodpovedajú charakteru:

*
veľký rámec + veľké antény = typ otvorený svetu
*
malý rámec + veľké antény = typ reaktívne
*
veľký rámec + malé antény = typ egocentrický
*
malý rámec + malé antény = typ uzavretý svetu

Rozlíšenie typov berte radšej ako hru, pretože celkom seriózne posúdenie sa na ňom založiť nedá. Na druhej strane nemožno povedať, že by bolo úplným nezmyslom. Dušezpyt tvarov (tzv. morfopsychologie) sa ním podrobne zaoberá.

Typy tváre

Typ tváre - otvorený

Otvorenosť svetu predovšetkým predpokladá zameranie k veciam mimo seba. Otvorený človek sa riadi predovšetkým vonkajšími podnety a impulzy, hľadá vonkajšie kritériá hodnotenia, dá na rady, pokyny, odporúčania, zaujíma sa o iných ľudí.

Typ tváre - uzavretý

Uzavretosť svetu je opakom. Človek tejto povahy vychádza zo seba sama, zo svojej úvahy, z vlastných hodnôt a kritérií. Typ uzavretý je individualistov, býva zdržanlivý a málo spontánny.

Typ tváre - reaktívny

Je to typ človeka, ktorý naživo na všetko reaguje. Je pružný, prispôsobivý a veľmi zvedavý. Ďalej je tu čulosť, nedočkavosť a hlad po aktivite.

Typ tváre - egocentrický

Kým reaktívny typ neudrží svoje peniaze na bankovom konte dlho, egocentrik (tj človek len na seba zameraný) viac ukladá, ako vyberá. Žiada čoraz viac pozornosti, lásky a náklonnosti, než je sám ochotný poskytnúť. Usiluje o majetok a moc, má rád, keď sa okolo neho všetko točí.

Mimika

Stabilné rysy tváre sú dotváranie mimikou. Určité duševné stavy a pocity možno z tváre vyčítať pomerne spoľahlivo. Patria k nim:

*
radosť, šťastie, spokojnosť
*
prekvapenie, záujem, prekvapenie
*
strach, des, hrôza, úzkosť
*
smútok, utrpenie
*
zloba, zlosť, zúrivosť
*
odpor, hnus, ignorovanie, pohŕdanie
*
stud, hanblivosť, pocity viny

Z mimických prejavov sú pre udržiavanie dobrej atmosféry najdôležitejšie úsmev a smiech.

Úsmev môže vyjadrovať nielen šťastie, ale aj obavy, stesk, neistotu či skrývanie agresiu. Dokonca aj spontánny úsmev má mnoho podôb a záleží na teritóriu, ako je interpretovaný. V jednej časti sveta môže byť úsmev ženy na neznámeho pokladaný za úplne normálne a príjemný, v inej za nevhodný. Niekde je človek čo sa neusmieva, vypočúvaný, či sa nehnevá, v inej ten, kto sa usmieva, je karhanie, čo že je mu na smiech. Ako je vidieť, úsmev, nieto smiech, môže byť výrazom priateľstva, radosti, ale aj posmechu a pochybností.

Ako sa smiať čo najvhodnejšie

Odborníci identifikovali celkom devätnásť druhov úsmevov, pričom každý z nich vyjadruje trochu odlišnú zmes emócií. V bežnom živote sa v podstate stretávame s nasledujúcimi typmi priateľského úsmevu. Ich intenzita sa samozrejme líšia. Čím je vyššia, tým sa odovzdáva obvykle silnejšie oznámenia.

Prostý, nepríliš intenzívny úsmev

ukazuje na neistotu a nedostatok sebadôvery. Ak chceme pôsobiť spoľahlivým a solídnym dojmom, vyhýbajme sa tomuto druhu úsmevu, pretože k druhým vysiela signál našej plachosti, neistoty a želanie zostať nepovšimnutý. Aj tento druh úsmevu nám však môže v určitých situáciách pomôcť. Keď potrebujeme upútať niekoho, kto sám prezrádza určitú plachosť, môže nám tento typ úsmevu pomôcť komunikovať ľahšie a otvorenejšie než keď sa smejeme úsmevom vyjadrujúcim silu a nadradenosť.

Obyčajný intenzívny úsmev

sa väčšinou používa pre vyjadrenie priateľských úmyslov niekomu, koho dobre nepoznáme. Vyjadruje dôveru i srdečnosť. Účinok môžeme zvýšiť aj nepatrným privretím očí. Zvyčajne ho používame pri stretnutí s ľuďmi, s ktorými sme v priateľskom, nie však blízkom vzťahu. Môžu to byť kolegovia aj noví obchodní partneri. Ak by sme v takej situácii použili úsmev intenzívnejší, mohlo by dôjsť zo strany partnera k nedorozumeniu a nový partner by mohol naše správanie zameniť trebárs za sarkazmus.

Horná úsmev - je intenzívnejší

ukazujeme pri ňom horný rad zubov. Dolné zuby zostávajú ukryté. Skutočný význam tohto skrytie pochopíme, keď si zopakujeme, že opice svoje nepriateľstvo dáva najavo práve obnažením dolných zubov. Je to signál útoku a hnevu. Podobne je to aj u ľudí. Hornom úsmevom si partneri dávajú najavo mierumilovné úmysly. Hovoria si bez slov: Som rád, že vás vidím. Horné úsmev vyjadruje mierne potešenie zo stretnutia. Takto sa zdravia kolegovia, ktorí spolu pracujú. Tento typ úsmevu používajme vždy, keď chceme vytvoriť silnejší, dôvernejší dojem, ako môžeme vyjadriť úsmevom prostým. Vhodná doba pre použitie tohto úsmevu je však až pri druhom či treťom stretnutí. Ak je použitý predtým, môže signalizovať faloš a neúprimnosť.

Horné úsmev, pri ktorom otvoríme ústa ešte širšie

a oči sa nám zúžia, vyjadruje naše potešenie, ale pozor, tiež môže znamenať vyjadrenie pochybností alebo dokonca pobavenie úžas. Tento typ úsmevu je najčastejšie simulovaný. Možno ho vidieť napríklad v tvárach slávnych osobností, předstírající potešenie pri stretnutí so svojimi obdivovateľmi. Tento typ úsmevu je dobré starostlivo zvážiť. Pri nesprávnom použití môže pôsobiť falošne a ľahko podkopáva našu dôveryhodnosť. Mal by byť vyhradený pre blízkych priateľov alebo dlhodobé obchodných partnerov.

Široký úsmev

odkrýva horné aj dolné zuby a oči sú mierne obmedzované. Tento úsmev vyjadruje najvyššiu radosť, potešenie alebo šťastie. Vyšší stupeň je potom len smiech. Tento typ úsmevu je nejnakažlivější a zvyčajne vedie k tomu, že podobný pocit zdieľa viac ľudí. Široký úsmev potrebuje spoločnosť! Používa sa, keď žartuje s priateľmi alebo s kolegami. Ako forma pozdravu či privítanie je vskutku nevhodný. A nevhodný úsmev môže vyvolať rovnako negatívny dojem, ako keď sa nezasmějeme vôbec.

Smiech

*
má úzky vzťah k hre, žarty a humoru
*
je nezlučiteľný s nepriateľstvom a agresivitou
*
je tiež úplne neporovnateľný so vzťahom podriadenosti
*
ak sa objaví u nadriadeného, je vybídnutím k přátelštějšímu vzťahu
*
ak sa naopak najprv objaví u podriadeného, je prejavom neúcty alebo aspoň nižšieho rešpektu

Citov premietnutých na tvár sú tisíce a učíme sa ich čítať celý život.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: