Čo nám povie DNA?

DNA ako unikátny genetický materiál pomáha v dnešnej dobe v mnohých oblastiach vedy. DNA má uplatnenie nielen v medicíne, ale aj kriminalistice. Chcete vedieť, či je vaše dieťa skutočne vaše? Aké choroby vás môžu ohrozovať?


Viete, aké máte genetické predpoklady? Poznáte váš rodokmeň? To všetko odhalí DNA.

Čo je DNA?

DNA je genetický materiál obsiahnutý v každej ľudskej bunke. Naša DNA obsahuje genetické informácie od našich rodičov aj predkov. Ľudská bunka totiž obsahuje 46 chromozómov. Od rodičov získavame polovicu chromozómov a zvyšok získame z genetického materiálu svojich rodičov, ktorý zase oni získali od svojich rodičov. Každá vzorka DNA je unikátny, nenájdeme rovnakú DNA u dvoch ľudí, hoci sú príbuzní. Výnimku tvoria len jednobunková dvojčatá.

Kto objavil DNA?

DNA poznáme pomerne krátko. Bola objavená v druhej polovici minulého storočia americkým vedcom Jamesom Dewey Watsonom. Zaoberal sa výskumy chemických látok, ktoré ovplyvňujú genetické informácie a zákony dedičnosti. Pri týchto výskumoch spolupracoval s anglickým vedcom Francis Crick. Zistili, že nositeľmi genetických informácií sú chromozómy, ktoré sa skladajú z chemickej látky - deoxyribonukleovej kyseliny - DNA. Watson určil štruktúru tejto látky a tým objasnil prenos genetických informácií.

Tento objav sa stal veľkým prínosom nielen pre vedu. Watson je držiteľom mnohých ocenení. Tým nepochybne najvýznamnejším je Nobelova cena, ktorú dostal v roku 1962 spolu so svojimi spolupracovníkmi.

Čo priniesol objav DNA?

Objav DNA sa stal užitočným najmä v odbore vedy, medicíny a kriminalistiky. Priniesol veľký pokrok nielen v poznaní ľudskej dedičnosti, ale iv poznanie nás samých. Pomocou DNA môžeme spoznať sami seba. V medicíne pomáha analýza DNA k poznaniu nášho zdravotného stavu, v kriminalistice identifikuje osoby, či už páchateľov trestných činov, nezvestné osoby alebo obete rôznych havárií. DNA poskytla príležitosť obchodníkom, ktorí začali prevádzkovať komerčné laboratóriá ponúkajúce rozbory DNA. Či už testy otcovstva alebo rozbor vašich genetických predpokladov.

Test DNA - bič na cudzoložné ženy!

Medzi najznámejšie genetické testy patrí určite test otcovstva. Viete, že test otcovstva si nechávajú niektorí neistí oteckovia robiť za chrbtom manželky? V dnešnej dobe sa tento test stal fenoménom hlavne medzi mužmi, ktorí pochybujú, či sú skutočne biologickým otcom svojho dieťaťa. Je zaujímavé, že u niektorých tieto testy vyšli záporne a vyvrátili otcovstva u dieťaťa. Záleží potom na každom mužovi, ako sa s týmto vysporiada. Testy DNA však využívajú aj tí otcovia, ktorí sa rozchádza s matkou svojich detí, ale nechcú platiť výživné na svoje deti. V týchto prípadoch sa ale často stane, že test potvrdí otcovstvo.

Ako prebieha test otcovstva?

Chcete si nechať urobiť test DNA? Nemusíte sa ničoho obávať, pretože je úplne bezbolestný. Vykonáva sa zotretím časti sliznice z vnútornej strany tváre pomocou špeciálnej tyčinky, ktorá sa v obálke k tomu určené posiela do laboratória. Pre určenie otcovstva je nutné získať vzorky od otca i dieťaťa. Aká je presnosť u tohto testu? Môžete byť úplne pokojní, test DNA je presný na 99,9%.
Genetické testy - poznajte svoje vrodené sklony k chorobám!

Genetické testy majú v medicíne široké využitie. Chcete vedieť, k akým ochoreniam máte dedičné sklony? Ktorá choroba vás najviac ohrozuje? Nechajte si urobiť test, ktorý zmapuje rizika dedičných ochorení! Súkromné laboratóriá ponúkajú vykonanie tohto testu, ktoré je však platené. Výhodou je, že sa dozviete o svojich predpokladoch k dedičným chorobám a podľa výsledkov môžete upraviť svoj životný štýl.
Poznáte váš pôvod?

Chcete poznať svoj rodokmeň? V Českej republike existuje niečo ako databáza rodokmeňov a podľa DNA spoznáte, k akému rodokmeni patríte.
Testy DNA v tehotenstve

Vyskytuje sa u vás v rodine nejaká dedičná choroba? Bojíte sa, že jej môže trpieť aj vaše dieťa? Alebo máte problémy s otehotnením? Ste tehotná vo vyššom veku? V týchto prípadoch lekári odporúčajú vykonať genetické testy na vylúčenie dedičných ochorení. Mnohé ochorenia možno zistiť už v ranom štádiu tehotenstva pomocou odberu plodovej vody.

Čo všetko ukazuje DNA z pohľadu dedičnosti?

Všetko, čo získavame od svojich rodičov, je zapísané v DNA. Vedci vykonali už veľa výskumov, aby zistili, čo všetko av akej miere získavame od svojich predkov. Na prvom mieste je to samozrejme podoba - farba vlasov, očí, tvar tváre, typ postavy ... ďalej sú to vlastnosti, ktoré hneď nevidíme. Sú to povahové vlastnosti, sklony k určitým chorobám a ďalšie. Dožili sa vaši rodičia či prarodičia vysokého veku? So všetkou pravdepodobnosťou sa aj vy dožijeme vysokého veku! Vedci zistili, že aj takzvaný "zdravý koreň" sa dedí. Zistili už aj ako a tieto poznatky uplatnili v ďalších oblastiach skúmania.

Dedia sa aj alkoholizmus a obezita?

Výskumy preukázali, že aj táto závislosť sa dedí a to z matiek na dcéry az otcov na synov. Je známe, že aj obezita sa dedí. Ale ak poznáme svoje predpoklady a dedičné sklony, môžeme s nimi bojovať. Nie je nikde napísané, že deti obéznych rodičov alebo deti alkoholikov musí byť v každom prípade ako rodičia. Aby sme sa vyvarovali svojím vrodeným plánovalo, vždy je potreba dodržiavať zdravý spôsob života.
Využitie DNA v kriminalistice

Sledujete televízne detektívne seriály? Potom iste viete, že analýzy DNA môžu poslúžiť takmer u všetkých kriminalistických prípadov. Od krádeže až po vraždu. Polícia tiež podľa DNA môže dohľadať zločinca, ktorý už v minulosti spáchal trestný čin a teraz ho zopakoval. Má totiž jeho DNA uloženú v databáze. Veľkú úlohu zohráva DNA najmä pri vražde alebo znásilnenia, keď kriminalisti odoberú biologické vzorky od obete alebo z miesta činu. Tiež poznáte prípady, keď sa vďaka analýze DNA až po rokoch prišlo na to, že odsúdený "vrah" je úplne nevinný? Mnohé prípady boli sfilmované a dočkali sa veľkého ohlasu.

Celoplošné odoberanie DNA

Táto metóda sa zvyčajne používa pre prípady, kde je páchateľ neznámy a je podozrenie, že sa nachádza v určitej lokalite. Odoberanie vzoriek DNA je síce dobrovoľné, ale ak ho polícii neposkytnete, začne si myslieť, že na to môžete mať nejaký vážny dôvod. Iste si každý spomenie na prípady, kedy táto metódy pomohla odhaliť vraha či násilníka.

Bude odber DNA povinný?

Myslíte si, že by mal byť odber DNA zo zákona povinný? Iste by to zrýchlilo policajné vyšetrovanie. V niektorých štátoch sa o tom už uvažuje. Napríklad vo Veľkej Británii sa uvažuje o odbere DNA problémovým žiakom, u ktorých je riziko, že sa budú v dospelosti dopúšťať trestnej činnosti. USA chcú zaviesť povinný odber DNA u všetkých väzňov, ak by znovu spáchali trestný čin, ich usvedčenie by bolo rýchlejšie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: