Ako ušetriť pri riadení automobilu

Viete ako správne radiť, ako jazdiť z kopca, ako predvídať alebo využívať zotrvačnosti vozidla? Prečo sa nesmie vypínať alebo vyťahovať kľúčik zo zapaľovania pri jazde? Ako sa správať v dopravnej zápche?


Ako ušetriť pri riadení automobilu?

Náklady na prevádzku vozidla Vám rastú a neviete ako je znížiť? Môžete jazdiť k tej najlacnejšie čerpaciu stanicu ale radšej vyskúšajte niekoľko overených rád pre motoristov.

Plánujete jazdy vopred?

Máte dve možnosti:

1) predpokladajte hodinu, kedy mesto vzduchotesne upchá dopravná zápcha a vyjsť v iný čas. Naplánujte si jazdu tak, aby ste sa zápche a dopravnému kolapsu vyhli. Správy v rádiu, mobilní operátori, v televízii i na internete dnes už dostatočne varujú pred takými úsekmi.

2) zaraďte sa do tzv štrúdľu a môžete sa ploužit po metroch k cieľmi. V takom prípade aspoň vypínajte motor (za predpokladu dlhšieho státia na mieste). Nenechávajte motor zbytočne bežať aj keď zastavíte na dlhšiu dobu pred železničným priecestím alebo inou prekážkou, motor vypnite. Znížite tým spotrebu paliva a nebudete zbytočne zaťažovať životné prostredie.

Tiež je veľký rozdiel v kvalite cesty - vyberajte tú opravenú (ak taká k Vám vedie :-)

Máte v kufri vozidla knihy, kufor alebo zemiaky?

Každých 10 kg navyše znamená samozřejmně v závislosti od typu vozidla, zvýšenie spotreby asi o 0,05 - 0,1 litra na 100 km. Pokiaľ to ide, vykládejte všetko ihneď po preprave. Každý kilogram záťaže zvyšuje spotrebu. Nezdá sa to byť tak dramatické, ale ak spočítate celoročnú prevádzku, ušetrí sa dosť.

Máte mäkké pneumatiky?

Po prvé sa pneumatiky rýchlejšie opotrebovávajú a tiež sa tým zvyšuje spotreba paliva. Aj pri miernom prehustenie sa znižuje jazdný komfort a pneumatika horšie "sedí na vozovke". Z hľadiska spotreby paliva a životnosti pneumatiky je však oveľa horšie jej podhustenie.

Pri poklese tlaku o 0,1 baru (10 kPa) pod predpísanú hodnotu sa zvyšuje spotreba paliva až o 5%. Pri podhustenie pneumatík o 20% klesá ich životnosť až na polovicu. Pri dlhých služobných cestách alebo cestou na dovolenku, kedy je vyšší počet pasažierov a batožiny je tlak na pneumatiky väčšie než zvyčajne - teda je vyššia aj spotreba.

Ako správne radiť?

Po pohybom ihneď zaraďujeme vyššiu rýchlosť a pokračujeme plynule počas jazdy. Správny vodič spozná optimálne otáčky nielen podľa otáčkomera, ale podľa zvuku motora. Snažíme sa držať povolených rýchlostiach, ktoré často bývajú optimálne rýchlosťou pre daný úsek. Podľa odborníkov spotrebuje väčšina automobilov najmenej paliva pri rýchlostiach medzi 50 a 80 km / h.

Hodnota najekonomickejší rýchlosti jazdy je individuálne pre každý typ vozidla. Plynulá jazda dokáže príjemne znížiť spotrebu. Ak je pred Vami pomaly pohybujú sa kolóna vozov, nedržte sa posledného v kolóne a nejazdite cukavým tempom za ním. Nechajte si odstup a choďte stále pomalým tempom. Rovnako tak sa neoplatí štýl jazdy "plyn - brzda."

Schádzame Ak z kopca, nie je optimálny nechávať zaradenou rýchlosť a iba brzdiť. Optimálnym spôsobom je, zaradiť nižšiu rýchlosť a brzdiť motorom. Pri tomto kroku má voz nulovú spotrebu. Ak však viete, že po zjazde budete pokračovať plynule do kopca, zoraďte neutrál. Voz zotrvačným pohybom bude pokračovať a zaradením vhodné rýchlosti môžete plynulo pokračovať.

Nikdy nevypínajte kľúčik, ani ho nevyťahujte

Spotreba bude rovnako nulová ako pri brzdení motorom, len s rozdielom, že sa Vám zamkne volant, vypnú všetky posilňovače a snímače = moderné autá s posilovaču bez neho nevie brzdiť ani zatáčať.

Výfukový systém a žhaviace sviečky

Staré zapaľovacie sviečky či zlý stav výfukového systému môžu byť príčinou nižšieho výkonu motora av jeho dôsledku aj vyššej spotreby paliva. Je potrebné pravidelne navštevovať servis a kontrolovať tieto komponenty. Informujte sa, aká značka oleja je pre Váš automobil najvhodnejšie. Správne zvolený olej výrazne zníži spotrebu paliva a predĺži životnosť motora. Tankujte kvalitné a preverené palivá od dôveryhodných čerpacích staníc.

Ťažká noha = ľahká peňaženka

Nejazdite systémom "brzda - plyn". Časté sešlapávání brzdy a plynu sa výrazne prejavuje na zvýšenej spotrebe paliva. Snažte sa preto, aby Vaša jazda bola čo najplynulejší, predvídajte správanie ostatných vodičov a nechávajte si vždy väčší odstup od auta pred Vami. Keď vidím, že na semafore predo mnou - svieti zelená uvažujem, či je reálne, aby tam vydržala ako prídem. Nezrýchľuje, ale podľa okolností buď jenom dám nohu z plynu, alebo vyradíte na neutrál a prídem k semaforu, na ktorom už zatiaľ naskočila červená.

A čo vymoženosti modernej techniky?

Klimatizácia, nezávislé kúrenie, vyhrievanie okien či sedadiel, autorádio. Všetky spotrebiče využívajú elektrinu z alternátora poháňaného motorom vozidla, preto je zapínajte len vtedy, keď ich služby naozaj využívate. Pri vypnutej klimatizácii v mestskej premávke môžete ušetriť okolo 10%.

Ako ušetriť ďalšie peniaze?

Dodržiavať dopravné predpisy, pretože len tak nebudete musieť siahať do peňaženky pre financie na pokuty.

Porušenia predpisov o premávke na pozemných komunikáciách

Priestupok podľa ustanovení Trestný čin

* Riadenie motorového vozidla bez držania príslušnej skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia
* Riadenie vozidla v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si vodič privodil požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky
* Predbiehanie vozidla v prípadoch, v ktorých je to zákonom zakázané
* Pri jazde na diaľnici alebo ceste pre motorové vozidlá otáčanie sa alebo jazda v protismere
* Cúvanie v mieste, kde to nie je dovolené
* Vchádzaní na železničné priecestie v prípadoch, v ktorých je to zakázané
* Riadenie motorového vozidla vodičom, ktorému bol zadržaný vodičský preukaz
* Riadenie vozidla, ktoré je technicky nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách
* Riadenie motorového vozidla bez držania platného osvedčenia profesijnej spôsobilosti vodiča
* Riadenie motorového vozidla bez držania platného posudku o zdravotnej spôsobilosti
* Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti stanovené zákonom alebo dopravnou značkou o 40 km / ha viac v obci alebo o 50 km / ha viac mimo obec
* Nezastavenie vozidla na signál, ktorý prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo, alebo nezastavenie vozidla na pokyn "Stoj" daný pri riadení premávky na pozemných komunikáciách osobou oprávnenou na riadenie tejto prevádzky
* Pri riadení vozidla neumožnenie chodci na priechode pre chodcov nerušené a bezpečné prejsť vozovky
* Pri riadení vozidla ohrozenia chodcov predchádzajúceho pozemnú komunikáciu, na ktorú vodič odbočuje
* Ohrozenie chodcov pri odbočovaní s vozidlom na miesto ležiace mimo pozemnú komunikáciu, pri vchádzaní na pozemnej komunikácii alebo pri otáčaní a cúvaní
* Nedanie prednosti v jazde v prípadoch, v ktorých je vodič povinný dať prednosť v jazde
* Prekročenie maximálnej lehoty konania alebo nedodržania stanovenej bezpečnostné prestávky podľa osobitných právnych predpisov
* Riadenie vozidla, ktoré nie je registrované v registri cestných vozidiel, pričom tejto registrácii podľa osobitného právneho predpisu podlieha
* Riadenie vozidla, ktoré užíva inú registračnú značku, než ktorá bola vozidlu pridelená
* Pri dopravnej nehode, pri ktorej bola spôsobená na niektorom zo zúčastnených nižší ako 100 000 Sk, alebo pri ktorej došlo k poškodeniu alebo zničeniu súčasti pozemnej komunikácie, bezodkladné nezastavenie vozidla a preukázanie totožnosti navzájom vrátane oznámenie údajov o vozidle alebo odmietnutie spísať spoločný záznam o dopravnej alebo nepovolenej opustenie miesta dopravnej nehody alebo bezodkladné nevrátenie sa na miesto dopravnej nehody po poskytnutí alebo privolanie pomoci
* Držanie telefónneho prístroja alebo iného hovorového alebo záznamového zariadenia v ruke alebo iným spôsobom pri riadení vozidla
* Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti stanovené zákonom alebo dopravnou značkou o 20 km / ha viac v obci alebo o 30 km / ha viac mimo obec
* Nezastavenie vozidla pred prechodom pre chodcov v prípadoch, kedy je vodič povinný tak urobiť
* Ohrozenia iného vodiča pri prechadzani s vozidlom z jedného jazdného pruhu do druhého
* Neoprávnené použitie osobitného výstražného svetla oranžovej farby
* A ďalšie a ďalšie a ďalšie ...


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: