Ako je to s láskou

Pocit, že niekam patríme, pocit, že nás má niekto rád, je pre každého dôležitý. Súčasná doba je však v znamení rýchlosti, zhonu, súťaživosť. Dnešná doba je zameraná na úspech, na cieľ. Čo to pre nás môže znamenať?


Môžeme sa ocitnúť stratení sami uprostred konzumného života či zameraní iba na povrchné vzťahy, ktoré sledujú prevažne obyčajnú túžbu po fyzickom kontakte. Často okolo seba počúvame, že nemáme čas, že tzv nestíhame. Bola by škoda jedného dňa zistiť, že sme nemali čas na lásku. Láska pre nás bola a vždy bude zložitým citovým vzťahom, tzv zážitkovým fenoménom.

Láska a jej história

Všetko, čo sa deje okolo nás, má svoju históriu. Rovnako je to u lásky. Keď sa oprostíme od lásky k bohu a zameriame sa na svetskú lásku, kde je onen počiatok?

Vrátime sa do čias staroveku

kedy žena bola mužom a spoločnosťou brána v ponížených postavenie. V podstate nemala žiadne práva, bola tu preto, aby rodila potomstvo svojmu mužovi. Ženy museli byť verné (monogamný), to však neplatilo pre mužské pohlavie. Aj cez toto rozdelenie rolí ženy a muža, bolo manželstvo v antike pokladané za základ štátu.

V danej dobe bola aj verná manželstva, napr medzi Odysseom a Penélope. Táto manželstva však bola výnimkou.

Žena, ako taká, začala mať hlavný význam v čase egyptskej kráľovnej Kleopatry, ktorá začaroval rímskeho vodcu Julius Caesar, ktorý ju urobil kráľovnou. Po jeho smrti podľahol jej kúzlu Marcus Antonius, ktorý kvôli nej opustil svoju ženu Octaviu.

Aj v čase Karola Veľkého si mohol mu muž vydržiavať tzv milostnici. Čím daný muž zaujímal významnejšie postavenie v spoločnosti, tým sa mu viac odpustili. O láske ako takej sa nedalo hovoriť. Manželstvo bola uzatváraná na vopred premyslených politických úvahách.

Neskôr bolo uzatváranie manželstva na základe dohôd rodín, a to iv dobe, keď budúci manželia boli kolikráte ešte deťmi. Na lásku sa všeobecne považovali, ako na niečo, čo príde automaticky v manželstve. Dôležitejšie bolo zabezpečiť rodinu uzavretím výhodného sobáša. Láska a city sa neriešili, nebolo na ne poňalo ohľade.

Dneškom tý pohľad na lásku

Dnešné pohľad na význam lásky je úplne iný. V dnešnej dobe pribúda nezosobášených párov, ktoré spolu žijú bez uzavretia manželstva. V dnešnej dobe nejde toľko o zabezpečenie rodiny, ale o nás samotných.

Je otázkou či sa dá merať láska štatisticky - počtom zosobášené párov.

Predtým bolo sebeckosť to, že rodičia boli ignorované city mladých ľudí. Dnes na city druhých nehľadia samotní mladí ľudia. Sami sa správajú sebecky, sami zraňujú seba i navzájom jeden druhého.

Sebeckosť je aj to, kedy si vyberieme pre seba vhodného partnera a nájdeme Ak neskôr pre nás ešte optimálnějšího partnera oddelíte sa od prvého nami vybraného ideálu.

V dnešnej dobe sa dostáva do popredia aj láska homosexuálov a lesbičiek. Na základe nášho zákona z roku 2006 je umožnené homosexuálnym párom uzavrieť registrované partnerstvo.

Tak trochu iný pohľad na lásku

Láska je aj chemickou formulou C8H11N (FEA). Jedná sa o Fenylethylamin, hormón skupiny amfetamínov. Je produkovaný septom limbického systému mozgu v riadiacej centrále pocitov. To je časť mozgu zodpovedná za naše emócie. Posledné vedecké výskumy dokazujú, že akútne zamilovaní jedinci sú zrazu ovplyvnení radom biologicky aktívnych látok a hormónov, ktoré majú charakter prirodzených opiátov, tzv drog.
Štádium lásky z tohto pohľadu možno rozdeliť na štyri etapy

V prvej etape hrajú hlavnú úlohu genetické vlohy jedinca, ďalej kultúra, v ktorej žije a skúsenosť daného jedinca. V tejto etape sa zapájajú zmysly: zrak, čuch, sluch ku druhej osobe.

V druhej etape jedinec vyhodnocuje všetky získané signály svojimi zmyslami a porovnáva ich so svojimi skúsenosťami. Keď je vyhodnotenie negatívne, nenastane žiadna reakcia. Keď je vyhodnotenie pozitívne, nervové bunky prikáže hypotalamu, aby dal impulz do kôry nadobličiek a vyplavili sa následne adrenalín. Mozog jedinca je ovplyvnený spomínaným Fenylethylamin, dopamínom a noradrenalínom. Ak nie je stav zamilovanosti opätovanej, dochádza u nemilovaného k vážnym mozgovým poruchám. Jedinec nie je schopný správnym spôsobom použiť hormóny upravujúce jeho náladu a nespavosť (adrenalín, dopamín, serotoini). Objavujú sa náhle symptómy, ktoré sú príznačné pre odvykanie od drog. Konkrétne sa jedná o poruchy srdcovej činnosti, krvného obehu, strach, istú rozradovanost, depresiu. V tomto prípade sa odporúča plač, pretože slzením sa vylučuje adrenalín. Vhodná je aj kvalitná čokoláda, ktorá obsahuje určité množstvo Fenylethylamin. Pri predĺžených depresívnych ťažkostiach je vhodné vyhľadať psychológa.

Do tretej fázy nastupujú endorfíny, ktoré majú povahu utišujúce, konejšící a prinášajú pocit pohody a bezpečia. Toto štádium je dlhodobé a je odlišné od štádia spôsobeného Fenylethylamin.

Vo štvrtej fáze hormón oxytocín a vasopresin (chemikálie maznanie) hrá úlohu v túžbe po maznanie a nežnosť.

* Je otázkou, či jeden človek dokáže v rovnakom čase milovať viac partnerov, ak zoberieme do úvahy vyššie uvedené etapy.

Uchovanie náklonnosť k viac ľuďom

Iná stránka veci je, keď v sebe uchovávame silné citové náklonnosti k viac ľuďom, ktorí nás počas nášho života niečím oslovili, boli nám blízki. Predpokladá sa, že príroda zariadila, že sme schopní milovať len jednu, nami vybranú osobu. Každý z nás má predstavu ideálneho partnera. Nemôžeme však počítať s tým, že nájdeme svojho vysnívaného náprotivok. Každopádne snívame o tom, aby sa mu veľa približoval, ten, ktorého si vyberieme. Daný pohľad nie je iste pre romanticky ladené duše, však je dobré vnímať lásku iz pohľadu vedy.

Formy lásky

Hoci sa dá láska vyjadriť jednoslovný, neznamená to, že je jeden druh lásky. Aké môže mať teda napríklad formy?

* Detská láska
* Kamarátska láska
* Láska na prvý pohľad
* Láska v dospelom veku
* Láska v neskorom veku
* Manželská láska
* Materská láska
* Milenecký láska
* Platonická
* Sebaláska
* Láska k bohu

Aká môže byť láska

Aké spojenie môže mať láska? Láska môže byť:

* Družný
* Chladná
* Intímne
* Jednostranná
* Naplnená
* Nenaplnená
* Neohleduplná
* Neopätovaná
* Nerozvážne
* Neverná
* Nezrelá
* Obetavá
* Obojstranná
* Ohľaduplné
* Opätovanej
* Opojná
* Osudová
* Romantická
* Zmyselná
* Sebecká
* Spaľujúce
* Smrteľná
* Vášnivá
* Verná
* Vlažná
* Vzrušujúce
* Zničujúci
* Zrelá
* Žiarlivá

Z čeho pramení erotická láska

Niekoho milovať je jednoduchšie, ako nájsť osobu, ktorú by sme mohli milovať a ktorá by našej lásku opätovala. Na druhú stranu sa v živote učíme všetkému novému, rovnako je to u lásky. Maľujeme, ale vieme maľovať? Spievame, ale vieme spievať? Milujeme, ale vieme vlastne milovať?

Erotická láska môže vzniknúť z počiatočného zamilovanie, z tzv lásky na prvý pohľad, môže vzniknúť iz dlhodobejšieho partnerského vzťahu. Keď si dvaja cudzí ľudia začnú byť blízki a neskôr, keď prelomí intímne bariéru medzi sebou, je pre nich zamilovanosť vzrušujúcim a silným zážitkom. Dané prežívanie je vynásobenej náhlu intimitou, príťažlivosťou, pohlavným spojením.

Sama zamilovanosť má veľa spoločného so závislosťou. Milovaná osoba je určitú drogou, ktorá vyvoláva eufóriu, ktorú chceme znovu získavať. Zamilovanosť však po čase stratí na svojej intenzite. Je to dané tým, že všetko nové, neznáme a vzrušujúce sa stane samozrejmé, všedné a neskôr až nudné. Nedá sa pohybovať v stave stálej zamilovanosti, aj keď by si to mnohý z nás prial.

Hranice materskej a erotické lásky

Láska by však mala rovnomerne dávať, nie len prijímať. Iné je to u materskej lásky. Na jednej strane je ošetrovaný bytosť, na strane druhej ochranitel a opatrovateľ. Len je potreba stanoviť tú správnu hranicu. Prílišná starostlivosť o druhého, môže vyvolať závislosť na pomoci, pocitu slabosti a bezmocnosti pre ďalší vývoj daného jedinca. Rozdiel medzi materskou a erotickou láskou je v oddelení a spojenia bytostí.

* Cieľom materskej lásky by malo byť oddelenie, odpútanie opečovávaného, z ktorého sa tak stane samostatný dospelý jedinec, nezávislý na starostlivosť a láske opatrovateľov.

U erotické lásky je naopak cieľom dvoch samostatných jedincov splynutie v jednu bytosť. Veľkú úlohu u erotické lásky hrá pohlavný akt. Nemožno však zamieňať lásku s erotickou túžbou a erotickú nenásytnosťou. Čo by v tomto prípade znamenala láska? Merala by sa na početnosť fyzického kontaktu? Kto by určoval onú hranicu, kedy danej je láska, a kedy už nie?

* Láska by mala pretrvať aj po počiatočnom erotickom poblúznenie z fyzického, sexuálneho aktu.

Ak má však byť láska láskou, musí byť aktívna, nemôže úplne ustrnúť. Dávania a prijímania láska, vyvoláva lásku. Láskou aktívne staráme o toho, koho milujeme, či už sa jedná o potomka alebo životného partnera.

Voľba partnera

Podľa čoho si vyberáme svojho životného partnera? Je tu veľká pravdepodobnosť, že sa zaľúbime do jedinca, ktorý je z rovnakej zemepisnej polohy, rovnakej rasy, má podobnú stavbu tela, je približne rovnakého veku, vzdelania, má podobné záujmy ako my.

Nemožno však vylúčiť, že sa tohto štandardu nebudeme držať. Nie je možné nám rozkázať. Stačí si spomenúť na chemické vysvetlenie lásky.

Nemali by sme zabúdať, že sa láska opiera o vzájomnú spolupatričnosť partnerov, ktorá prináša nehu, dobrotu a zhovievavosť. Láska je však tiež zodpovednosť a povinnosť oboch partnerov. Kto si danej nepripúšťa, nemôže tak nájsť v partnerskom žití trvalého naplnenie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: