Zvýšte svoj potenciál manažéra

Radi by ste Vašej kariéru úspešne vybudovali a postupovali vpred? Neviete, ako na to? Dokážete voliť tie správne slová pri komunikácii s nadriadenými, kolegami a podriadenými? Poskytneme Vám tipy, ako úspešne zvládnuť neľahkú úlohu manažéra.


Získali ste vysnívanú prácu manažéra, či už projektového, personálneho ai? Bude sa od Vás očakávať veľa vecí: nové nápady, aktívny prístup, riešenie a predchádzanie problémov a ďalšie. Ak budete súčasne riadiť tím ľudí, budete za ne zodpovední, bez toho aby ste si danú skupinu vybrali. Z týchto ľudí budete musieť každý deň dostať výkon. Budete zodpovedať aj za ich fyzické a duševné bezpečia.

Efektívne riadenie tímu

Ľudia, hoci sú Vaši podriadení, nie sú Vašim nástrojom. Ľudia sa zvládnu riadiť sami, Vy ste pre neho stratég. Stratég personálne pre ich problémy, Stratég výkonnostný.

Potenciál ľudí

Získajte z podriadených ich potenciál. Ak je pre nich však práca len práca, nevyužijete je naplno. Ak len chodí do práce s cieľom, odsediet, či prežiť pracovný čas, mali by ste začať konať. Výsledok a výkonnosť práca je úplne iná, ak zamestnanci chodia do práce nielen pre peniaze, ale pretože je práca baví, môžu využiť svoje schopnosti, môžu sa angažovať, sú nielen finančne, ale aj slovne oceňujú ai Je len na Vás, či sa Vám podarí zamestnanca angažovať. Vy im musíte byť vzorom, motiváciou, radcom, vŕbou. Je dôležité zamestnanca prinútiť, aby im záležalo na tom, čo robia.

Vďaka Vám musí pochopiť, ako práve ich práca pre celú firmu dôležitá.

Každý z nás je dobrý v niečom iným. Keby sme boli všetci rovnakí, nemohli by sme ako tím fungovať. Niekto vie pracovať bez dozoru, iný nie. Je potreba akceptovať individualitu každého člena tímu.

Funguje tím skutočne ako tím?

Tím neznamená jednoduchú skupinu ľudí, ktorí idú každý iným smerom. Niektorí sa vezú, iní tiahnu tím vpred. Na Vás je, aby Váš tím ako celok snažiť o dosiahnutie spoločného cieľa. Tím nemôže ťahať za jeden povraz, keď každý bude sledovať len svoj cieľ.

Stanovenie realistických cieľov

Aby tím fungoval ako celok a bol zodpovedný za výsledky, je dôležitý im stanoviť cieľ, avšak reálne dosiahnuteľný cieľ, ktorý je nakopne k ďalšej činnosti. Ako sa dostaví raz úspech, tím ho pocítia as vervou sa bude chcieť pustiť do ďalšieho plnenia úlohy. Vy sami musíte vedieť, čoho je Váš tím schopný, a čo od neho čakajú Vašu nadriadení. Bude dôležité oboje skĺbiť, tak aby boli obe strany spokojné.

Konštruktívny porady

Určite ste sa niekedy zúčastnili porady, ktorá sa tiahla, neriešila konštruktívne veci, odbiehala sa od stanoveného téme ai Teraz ste zodpovední za Váš tím, snažte sa vyvarovať takýchto porád. Porady by mali predovšetkým stmeliť tím, poskytnúť informácie, nájsť nové nápady počas spontánnej diskusie, pozbierať informácie a prijať rozhodnutie. Každé stretnutie zahajujte včas a snažte sa dodržať časový plán.

Stanovenie hranice tímu

Hneď prvý deň, ako nastúpite na pozíciu manažéra, či iného vedúceho pracovníka, je dôležité, aby ste mali disciplínu tímu vo svojich rukách. Tím veľmi skoro vycíti, čo si na Vás môžu a nemôžu dovoliť, kde sú ich hranice. Ak budete príliš hodný a necháte im voľné opraty, nemusí sa Vám to vôbec vyplatiť. Nehovoríme tu o prísnosti, direktivnosti. Aj priateľskú vlnu možno nastoliť tak, že podriadení vecí, kde sú ich povinnosti. Je tiež dôležité nezabúdať, že keď jednému členovi tímu niečo povolíte, musíte aj ostatným. Nekonajú totiž s jedincom, ale celým tímom. Ak by jednému členovi porušovania pravidiel od Vás prešlo, malo by prejsť aj ostatným členom tímu. Inak v tíme začne rivalita a nezhody.

Delegovanie úloh

Nebojte sa zadať svojmu tímu úloha. Nechajte, aby na ňom pracovali. Spočiatku na ne dohlídněte, ale pri ďalšom úlohy už je nechajte, nech si sami poradia.

Motivácia tímu

Ak nebudete dávať Vášmu tímu najavo, že ste s nimi spokojní, ich výkon a vervat brzo ochladne. Povzbudzovať môžete spätne, tj keď sa im niečo podarilo, alebo dopredu, tj dôverou, že im veríte, že to zvládnu, že sú na to dobrí apod

Zloženie tímu

Ako bolo vyššie povedané, každý z nás je dobrý na niečo iné. Na každú prácu musíme mať tie správne ľudí. Rozširujete Ak alebo obmieňame Ak osadenstvo tímu, musíte mať jasno, koho na danú pozíciu chcete, ale tiež, čo hľadáte. Vaša práca bude uľahčená, ak budete vedieť, koho aj čo potrebujete.

Účinné odmeňovania tímu

Ak opomenieme výplatu, ktorú Váš tím dostáva, je dobré zaviesť drobné a časté odmeňovania pre povzbudenie a motiváciu. Získate tak motivovaný tím, ktorý bude zvyknutý oslavovať každý úspech, tým sa bude snažiť docieliť viac a viac úspechov.

Riešenie sporov v tíme

Je nutné, aby ste vnímali a rozpoznali nezhody ešte predtým, ako prepuknú. Musíte potom konať. Keď jednotlivé spory nezatrhnete hneď Skraja, môžu sa rozrásť do veľkých rozmerov, ktoré sa budú nabaľovať. Musíte svojim podriadeným predviesť rýchle a rázne kroky, dať im jasne najavo, že niečo také im rozhodne nebudete tolerovať.

Dôležitosť atmosféry v tíme

Ak sú Vaši zamestnanci skleslí, deprimovaní, nevrlý, je to vidieť na ich prácu, bohužiaľ aj rokovania so zákazníkmi, kolegami ai Pre každý tím by mala platiť: zdvorilosť, priateľstvo, láskavosť.

Vybudovaná dôvera k tímu

Daná dôvera tímu je pre nich veľmi dôležitá, ale aj pre Vás. Dôveru je nutné nielen mať, ale aj prejavovať. Keď sa rozhodnete Vášmu tímu dôverovať, musíte to dať náležite najavo. Nepozerajte im stále cez rameno, nekontrolujte je každých päť minút, nechajte ich pracovať.

Nikto nevie všetko

I keď Vy ste manažér, vedúci tímu, neznamená to, že ostatní Vám nie sú schopní poskytnúť informácie, ktoré neviete. Každý môže prispieť s novými nápadmi, pripomienkami. Zaujímajte sa o názory, nápady a tvorivosť Vášho tímu.

Rozdelenie rolí v tíme

Povedzte každému členovi tímu, čo od neho očakávate, a to najlepšie hneď na začiatku Vašej vzájomnej spolupráce. Je dôležité, aby každý z tímu vedel, aká je jeho úloha, čo sa od neho vo výsledku čaká.

Zameranie na prácu vlastné a prácu tímu

Nie, len Váš tím má stanovené úlohy od Vás. Aj Vy máte svoje vlastné úlohy, ktoré za Vás nikto iný neurobí. Akonáhle svoju vlastnú prácu dokončíte, môžete sa plne sústrediť na vedenie tímu. Musíte byť preto ako správnym manažéri systematickí, nadšenie, cieľavedomí.

Efektívny spôsob práce

Dajte Vášmu tímu najavo, že stojíte na ich strane, že k zvýšeniu ich výkonnosti zefektívnite spôsob práce. Kolikráte postačí sa zbaviť zbytočnej administratívy, starých, nepružných pravidiel.

Chyby robí každý

Nikto nie je neomylný. Niektorí sa však snažia chyby utajiť, skryť. Nie je to však dobré robiť. Lepšie je skôr vypracovať plán, prečo sa daná chyba stala, ako predísť tomu, aby sa chyby neopakovala. Chyby sú pre Vás aj dobrý ponaučením, naučia Vás, v čom spočíva Vaša pochybenia, ale tiež ako chyby napraviť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: