Zvládnite prijímacie pohovory na jedničku (1. diel)

Druhý diel seriálu o úspešnom zvládnutí prijímacieho pohovoru sa zameriava na nevyhnutné zručnosti, reč tela, čo a ako by ste mali hovoriť, a približuje aj niektoré otázky, ktoré môžu na pohovore padnúť.


Zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie pohovoru

Schopnosť reagovať

Vaše odpovede musí byť komplexná, ale zasa nie neusporiadané. Neodpovedajte iba jedným slovom, to by budilo dojem, že ste málo komunikatívni. Snažte sa odpoveď vždy trochu rozviesť, aspoň jednou vetou.

Presvedčivosť

Presvedčivosť je dôležitou pracovné zručností, takže by ste mali ukázať, že jej oplývajú. Anketári radšej prijmú pracovníka, ktorý je zdravo sebavedomý ako jedinca, ktorý sa za seba neustále ospravedlňuje. Dôležité je prezentovať sa dojmom, že si veríte.

Aktivita a nadšenie

Snažte sa byť aktívna, nie pomalí a bez života. Aktívne uchádzači pôsobí lepšie, pozitívnym, schopněji, čo je výhodou.

Odporúčanie: seďte rovno, udržujte očný kontakt, hovorte jasne a zrozumiteľne. Aktivita a nadšenie spolu vzájomne súvisia. Dajte svoje nadšenie najavo.

Reč tela

Neverbálne vyjadrovanie je rovnako dôležité ako verbálnej komunikácie. Tu sú niektoré pravidlá, ktorými by ste sa mali v priebehu pohovoru riadiť:

* Udržujte očný kontakt a ak je prítomné viac anketárov, striedavo sa dívajte na všetky (vždy na toho, kto hovorí).

* Ľahko sa usmievajte.

* Neschovávajte si tvár za ruky.

* Neprekrižujte ruky a nohy.

* Nepohrávejte si s vlasmi.

* Nedávajte si ruky do vreciek.

* Majte obe nohy položené na zemi.

* Na stoličku sa posaďte poriadne, nie len na jej okraj.

Čo a ako hovoriť

* V žiadnej prípade neprerušujte anketára, a to ani vtedy, ak oni prerušujú vás.

* Riaďte sa tónom anketárov - ak sú formálne, buďte tiež. Keď mu uplatňujú mierny humor, oceňte to.

* Otázky ohľadom platu sa v tejto fáze nerieši, pretože vám ešte práca nebola ponúknutá.

* Ako je už vyššie uvedené, vyvarujte sa jednoslovným odpovediam. Na druhej strane by ale odpovede nemali byť príliš dlhé - max 2 minúty. Držte sa vždy položené otázky a nerozprávajte "z cesty".

* Poukazujte na príklady. Príklady výsledkov práce, schopností, zručností, vlastností pôsobí lepšie než samotné konštatovanie.

* Odpovedajte výhradne pravdivo. Síce si môžete fakty pozitívne zafarbiť, ale nemeňte ich podstatu. Ak na niečo nebudete poznať odpoveď, priznajte to.

* Nekritizujte a neohovárajte svojho súčasného zamestnávateľa. Tiež nevyzrazujte žiadna "tajomstvo" zo súčasného alebo minulého zamestnania. Anketári vás otázkami môžu iba testovať a čakajú, ako zareagujete.

* Ak si potrebujete niečo premyslieť, kľudne sa na chvíľu odmlčí. Je to lepšie, než keby ste odpovedali prudko a zmätene.

* Ak budete opýtaní na vaše silné stránky, uveďte také, ktoré súvisí s ponúkanou pozíciou.

* Mali by ste uvádzať len fakty, nie svoje názory.

* Snažte sa pozitívne zapôsobiť, hovorte jasne a sebaisto.

* Sústreďte sa iba na otázky, ktoré vám boli položené.

* Nesnažte sa "byť chytrí".

Špecifické typy otázok, ktoré môžu u rozhovore padnúť

Hypotetické otázky

Sú to otázky typu: "Ak sa prihodí to a to, ako zareagujete?" V týchto prípadoch nemusíte odpovedať úplne pravdivo. Často je dôležitejšie vynaliezavosť riešenie, ako samotná odpoveď. Zamyslite sa a odpovedzte až po chvíľke.

Technické otázky

Týkajú sa predovšetkým technických odborov. Anketára môže zaujímať váš postup pri určitom probléme. Je dobré odkázať na nejaký príklad z vlastnej skúsenosti.

Otázky navodzujúci stres

Nie je to tak časté, avšak niektorí anketári vás môžu chcieť zámerne vyprovokovať, navodiť stres, aby videli, ako reagujete pod tlakom. Zachovajte chladnú hlavu a buďte pokojní a zdvorilí.

Špecifické otázky, ktoré vám môžu byť na pohovore položené

"Povedzte nám niečo o sebe"

Ak dotaz bližšie nešpecifikujú, opýtajte sa, aké aspekty života je zaujímajú. Snažte sa uvádzať svoje klady - najlepšie tie, ktoré by ste využili iv ponúkané prácu.

"Čo vám najviac vadí vo vašej súčasnej práci?"

Nie je vhodné si začať sťažovať, ale je zrejmé, že niečo sa vám predsa len páčiť nebude, inak by ste sa prirodzene o novú prácu neuchádzal ... Východiskom z tejto zákerné otázky je napríklad uviesť, že na prácu sa vám páčilo rokovania s ľuďmi, ale nemali ste k nemu moc príležitostí - ponúkané miesto spočíva v neustálom rokovania s ľuďmi, ao to usilujete.

"Prečo odchádzate zo svojej súčasnej práce?"

Co je podobný prípad ako predchádzajúci otázka. Nie je na mieste uvádzať negatíva a sťažnosti, ale skutočnosť, že chcete ísť dopredu, získať lepšiu príležitosť apod

"S akou najťažší výzvou ste sa v pracovnom živote doteraz stretli?"

Ak budete na túto otázku pripravení, môžete naozaj zabodovať. Nesústredí sa len na opis samotnej výzvy, ale aj vášho postoja a riešenie. Anketári touto otázkou sledujú ešte aj iný zámer - chcú uistiť, čo pre vás znamená výzva. Z tohto dôvodu by ste si mali príklad, ktorý nakoniec uvediete, dôkladne premyslieť. Opäť sa snažte vybrať niečo v súvislosti s ponúkanou prácou.

"Čo viete o našej firme?"

Na túto otázku sme upozorňovali už v prvom dieli článku. Teraz máte teda možnosť ukázať, ako ste sa pripravili.

"Čo očakávate od ponúkané práce?"

Povedzte konkrétny príklad, treba: "Som dobrý v organizovaní ľudí a viem, že v ponúkanej práci by som mohol (a) svoje schopnosti naplno uplatniť."

Aké sú vaše silné a slabé stránky?"

Čo sa týka silných stránok, uveďte asi 3 (ktoré sú dôležité pre danú prácu).

Poukazovanie na slabé stránky je trochu zákerné, preto sa odporúča niektorá z týchto variantov:

* S humorom priznať, že ste závislí napríklad na čokoláde.

* Poukázať na niečo, čo nesúvisí s prácou (neviete variť apod). (Pozn: U vyššie uvedených odpovedí môžu anketári odvětit, nech sa zameriate na pracovnú oblasť).

* Uveďte nejaký príklad z dávnej minulosti, napr: "Asi pred 10 rokmi by som povedal (a) časová presnosť, ale teraz som naopak všade až zbytočne skoro".
* Uveďte ako svoju slabú stránku niečo, čo môže byť v skutočnosti považované aj za silnú stránku, napr: "Za svoju slabú stránku považujem svojej prílišnej zaujatie prácou - musím danú vec dokončiť, aj keby som mal zostať v práci až do večera."

"Ako dlho plánujete v našej firme zostať?"

Ak poviete, že za 2 roky plánujete napríklad na materskú, alebo odchádzate do cudziny, pravdepodobne moc neuspejete. Odpovedzte, že zamýšľate zostať niekoľko rokov. Môžete treba dodať, že tak dlho, kým budete pre firmu prínosom apod

Aké sú vaše záujmy?

Nechcite sa urobiť zbytočne zaujímaví a koníčky si nevymýšlejte, mohli by ste sa totiž dostať do neistej situácie, kedy má pýtajúci čírou náhodou rovnaké zaľúbenie v horolezectvo a opýta sa vás, kam chodíte. Uveďte pravdivo svoje koníčky a pokiaľ možno vyberte opäť tie, ktoré sa viažu k pozícii.

* Zvládnite prijímací pohovor na jedničku (1. diel)
* Zvládnite prijímací pohovor na jedničku (3. diel)


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: