Životopisom môžete zaujať aj odradiť

Životopis je prvým materiálom, ktorý drží personalista v ruke skôr, než sa stretnete tvárou v tvár. Životopis o vás mnohé prezradí, vyjdú na povrch vaše prednosti i nedostatky.


Štruktúrovaný životopis

Štruktúrovaný životopis patrí k najčastejšie používaným typom životopisov, pretože v štrukturálnej podobe môžeme spomenúť všetko podstatné.

Hlavným rysom štruktúrovaného životopisu je heslovite obsiahnutú vášho štúdia a pracovných úspechov.

K výhodám štruktúrovaného životopisu patrí prehľadnosť, rýchle požitia obsahu a možnosť hromadného členenie s ostatnému životopisy.

Jednotný obsahová norma štruktúrovaných životopisov neexistuje, niektoré životopisy obsahujú viac informácií, niektoré menej informácií. Existuje však niekoľko údajov, ktoré nesmie v žiadnom životopisu chýbať.

Základná schéma štruktúrovaného životopisu by malo byť nasledovné:

Označenie - životopis

Životopis býva veľmi často nazývaný cudzím slovom - Curriculum Vitae, čo je v našich podmienkach nežiaduce. Vhodnejším označením bude stopercentne ŽIVOTOPIS, teda ak sa nebudeme uchádzať o pozíciu, ktorá vyžaduje angličtinu ako hlavný jazyk. Ak teda bude prijímací pohovor vedený v angličtine, potom samozrejme označenie Curriculum Vitae, je žiaduce a vhodné.

Osobné a kontaktné údaje

Štruktúrovaný životopis, rovnako ako ostatné typy životopisov, musí obsahovať aspoň základné osobné údaje.

*

celé meno (meno + priezvisko) vrátane titulu

Titulom sa rozumie titul akademický, teda Ing., Mgr., Bc, apod Veľmi často sa stáva, že ľudia ako titul označujú súčasný životný stav, teda: pani, slečna, pán. Tomuto sa vyvarujte, pretože uviesť do kolónky "titul" slečna je dosť výsměšný a predovšetkým personalisti sú na túto skutočnosť háklivá.

*

adresa

Do životopisu uvádzajte adresu trvalého i prechodného bydliska, pretože vo väčšine prípadoch slúžia životopis ako podklad pre prípravu pracovnej zmluvy.

*

telefónny kontakt

Uvádzajte telefónny kontakt len na seba, najlepšie na mobilný telefón. Veľmi často sa stáva, že uchádzači uvádzajú kontakt aj na pevnú linku, na ktoré počas dňa nie sú prítomní, alebo telefónne číslo na kamaráta, mamičku apod pretože v túto chvíľu nedisponujú telefónom. Ak teda nemáte telefón, radšej nechajte kolónku prázdnu.

*

dátum narodenia

Dátum narodenia slúži jednak ako údaj k príprave pracovnej zmluvy a jednak ako údaj, ktorý nám oznámi vek uchádzača. Ač chceme alebo nechceme, vo väčšine firmách hrá vek dôležitú úlohu, niektoré firmy vyžadujú mladý kolektív, iné naopak kolektív v strednom veku. V niektorých firmách je kolektív namiešaný v rôznych vekových kategórií. Vek je v podstate jedným z prvých bodov, na ktoré sa personalista pozerá a podľa čoho v prvom výbere životopisu selektuje.


*

občianstva

Dôležité pre ďalšie kroky, v prípade, že uchádzač nebude českej národnosti alebo z krajiny EÚ.

*

rodinný stav

Dnes sa do životopisu rodinný stav uvádzať nemusia. Toto spresnenie sa v prípade potreby vypisuje do osobného dotazníka.

Prehľad dosiahnutých vzdelanie

Uvádza sa všetky dosiahnuté vzdelanie, ktoré uchádzač úspešne absolvoval. Veľmi často sa stáva, že uchádzač uvádza aj školu, ktorú síce začal, ale nedokončil. Tejto chyby sa radšej vyvarujme a pamätajme, že do životopisu vpisujú iba školy úspešne zakončené. Na nedorobené školy sa personalisti často pozerajú skrz prsty a ich záver je taký, že uchádzači bude chýbať usilovnosť, cieľavedomosť a schopnosť dotiahnuť veci do zdarného konca.

*

názov a adresa jednotlivých škôl

Vpisuje od najvyššieho dosiahnutého vzdelania k tomu najnižšiemu. Základnú školu neuvádzame, pretože sa predpokladá, že tou automaticky prešiel každý. Veľmi často sa však stáva, že základná škola v životopise uvedená je. Tento údaj nie je na škodu, ale nijako nedodá na kvalite a schopnosti plnohodnotného napísanie životopisu. K jednotlivým školám uvádzajte časový úsek, od kedy do kedy, ste danú školu navštevovali. Stačí uvádzať ročnú rozmedzí, mesiace ani dni, nie sú potrebné, pretože nie vždy škola začínala 1.9 a končila 30.6.

*

typ záverečnej skúšky, kvalifikácie, získanie akademického titulu

K jednotlivým školám vpisuje, akým spôsobom bola zakončená. Stredné školy sú zakončené maturitnou skúškou, učebné odbory výučným listom, popr. výučným listom a následne maturitnou skúškou - nadstavbové štúdium. Vyššie odborné školy sú zakončené titulom DiS, v tomto prípade uvádzajte kvalifikáciu. Vysoké školy sú zakončené akademickým titulom rôzneho znenia - Ing., Mgr. Bc, ....

Predchádzajúce zamestnanie

olónka predchádzajúceho zamestnania slúži pre uvedenie všetkých expirovaných zamestnania. Jednotlivé zamestná je potrebné usporiadať chronologicky, začíname teda od toho úplne prvého. Ak ste v živote vystriedali niekoľko desiatok zamestnanie, uveďte iba tie najvýznamnejšie. Nie je žiaduce uvádzať zamestnanie, v ktorom ste zotrvali len po dobu skúšobnej, a to z akéhokoľvek dôvodu.

*

pracovné skúsenosti, náplň práce

Ku každému zamestnania je potrebné uviesť krátku charakteristiku pracovnej pozície a pracovnej náplne. Vami vykonávanej pracovnej úlohy uvádzajte v bodoch a pravdivo. Veľmi často sa stáva, že uchádzači, chcú personalistu zaujať a pracovnú náplň skresľujú. Tomuto nedostatku sa snažte vyhnúť, pretože, ak sa pre vás zamestnávateľ rozhodne, bude chcieť všetko predviesť v praxi, čo by mohol byť pre niekoho problém.

Ak sa hlásite do prvého zamestnania, teda bez predchádzajúcich pracovných skúseností, môžete spomenúť významné brigády. Vždy však uvádzajte len brigády súvisiace s danou pozíciou. Ak sa hlásite do kancelárie na miesto office asistentky, je takmer bezpredmetné spomínať, brigádu ako pokladničné.

*

referencie

V dosť veľkom rozsahu sa do životopisov uvádzajú kontakty na referenčnú osobu existujúceho alebo minulého zamestnania. Táto osoba môže byť v úvodzovkách len osobou virtuálne, s ktorou je uchádzač dohodnutý. Môže to byť jeho kolega, ktorý uchádzača vychválí do nebies, ba to dokonca môže byť jeho kamarát, ktorý v spoločnosti nepracuje.

Cudzie jazyky

Cudzie jazyky uvádzajte iba v prípade, že sa nimi dohovoríte, teda pokiaľ nimi dokážete bežne komunikovať. V prípade, že poznáte základné frázy alebo niekoľko málo slovíčok, je takmer zbytočné a skôr na škodu, túto skutočnosť spomínať. Ak dokážete aspoň čiastočne v danom jazyku komunikovať, definujte túto schopnosť. Veľkou chybou býva označenie AJ - pasívne, NJ - aktívne. Nikto nedokáže posúdiť, nakoľko a do akej miery ste schopní v danom jazyku komunikovať.

Z toho teda vyplýva, že k uvedenému jazyku je lepšie napísať krátku charakteristiku, teda: AJ na komunikatívnej úrovni, slovom aj písmom. NJ - dorozumiete sa, nie však písomne.

Práca s PC

Práca s počítačom je nevyhnutne potrebná takmer vo všetkých profesiách, bez počítačov sa dnes už takmer nezaobídeme. Tu opäť platí rovnaké pravidlo ako v prípade jazykových znalostí. Schopnosti a zručnosti je potrebné viac rozhrnout, to, že počítač ovládate na užívateľskom rozhraní, nie je pre personalistov žiadnu odpovedí. Napíšte, čo presne viete, ktoré programy ovládate, či viete vytvárať jednoduché či zložitejšie tabuľky, apod

Ak sa hlásite napr. na pozíciu mzdové účtovníčky, je nutné spomenúť, v akom programe ste doteraz pracovala a aké s ním máte skúsenosti.

Ďalšie vedomosti a zručnosti - životopis

Do tejto kolónky vypisujte, čo všetko ešte viete, teda všetko, čo by mohlo súvisieť s danou pozíciou. Dosť často sa stáva, že uchádzači do tejto kolónky vpisujú svoj hudobný talent alebo športové výsledky. Táto kolónka by mala slúžiť len pre upresnenie a vyzdvihnutie vašich profesionálnych skúseností.

Záver životopisu

Rovnako ako ostatné dokumenty, tak aj štruktúrovaný životopis je potrebné dôkladne as istou náležitostí zakončiť.

Na záver sa uvedie dátum vyhotovenia životopisu, ktoré by malo byť približne rovnakého dátumu, kedy životopis odosielate alebo predávate. Ak životopis posielate elektronicky dňa 14.5.2010, nemalo by dátum vyhotovenia byť staršie ako 1.5.2010.

Záver životopisu doplníme o vlastnoručný podpis. Ak životopis posielame elektronicky a máme možnosť naskenovaní, je polepší voľba, pretože zamestnávateľ bude mať dokument is podpisom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: