Workoholizmus Aneb keď sa práca stane závislosťou

Problémy, ktoré sa týkajú workoholizmu, dopadajú nielen na samotného workoholika, ale aj na ľudí, ktoré osoba priamo ovplyvňuje a na jedinca ohrozené workoholizmu. Workoholizmus sa nápadne podobá alkoholizmu.


Ako u workoholizmu, tak alkoholizmu, hovoríme o závislosti, ktoré sa len tak nezbavíme. V oboch prípadoch dochádza k poškodzovaniu zdravia a "ničenia" ostatných. Pravdou je, že workoholik neustále pribúda. Môžeme si za to ale sami, a to svojím nevhodným prístupom k práci.

Keď sa povie workoholizmus

Workoholizmus je vysvetľovaný ako závislosť na práci. Samotný pojem vznikol v USA v r. 1989. Workoholik k práci uteká od súkromných problémov, ako je napríklad nízke sebavedomie, pocity menejcennosti apod

Cesta k workoholizmu

Workoholizmus môže vzniknúť aj z toho, že síce máme vhodne nastavené ciele, ale nenájdeme k nim priamočiaru cestu. Nad workoholik spravidla nevládne autorita, ktorá by na neho mala pozitívny účelný vplyv, usmerňovali ho, ukazovala nesprávnosť zvolenej taktiky. Workoholik teda robí veľa chýb a tie sa postupne stávajú bežnou súčasťou jeho práce. Jeho neefektívne postupy ho stále "brzdia" a človek sa prestáva orientovať vo svojej práci.

Od workoholika môžeme bežne počúva vetu

"Nemám čas." Osoba závislá na prácu je vo svojej činnosti osamotená, nedodržiava zásady duševnej hygieny, neustále myslí na prácu, všetko chce splniť, je nervózny. Nestačí sledovať vývoj technológie, takže lipnú na starých zbytočné metódach, hoci by sa novými systémami výrazne zvýšila efektivita. Lenže oni na to jednoducho nemajú čas.

Jedinec neustále prekračuje svoje vlastné fyzické a duševné možnosti

nikdy neodpočívá a ak náhodou áno, nastupujú pocity provinilosti. Pociťuje silné nutkanie pracovať a na prácu stále myslia. Čo sa týka práce, nedokáže sa ovládať. Určuje si termíny a usiluje o ich splnení len kvôli tomu, aby si nabudúce stanovil termíny oveľa tvrdšie. Ponáhľa, aj keď nemusí. Stráca realistický náhľad a svoje sľuby nedokáže obvykle splniť.

Workoholici si nedokážu pripustiť, že sú vyčerpaní a unavení

a niekedy sa povzbudzujú rôznymi prostriedkami (alkohol, cigarety, drogy a podobne). Nedbajú na svoje zdravie a nenavštevujú lekára. Prestávajú sa zaujímať aj o medziľudské vzťahy, pokiaľ to nesúvisí so zamestnaním.

Štádia workoholizmu

Každá závislosť postupuje v určitých krokoch.

U workoholizmu rozlišujeme 3 stupne:

* Rané štádium: človek stále myslia na prácu, neustále zostáva v práci nadčas, neuznáva dovolenky.
* Stredná štádium: je zasiahnutý spoločenský život jedinca, človek je fyzicky vyčerpaný, má problémy so spaním.
* Neskoré štádium: človek trpí často bolesťami hlavy, chrbta, hypertenziou, depresívnymi stavmi, zníženú pracovnú výkonnosťou, nastávajú rôzne zdravotné a psychické problémy. Je tu zvýšené riziko infarktu či mozgovej mŕtvice.

Následky závislosti

Workoholik môže tzv "vyhorieť". Opustí ho všetka fyzická a duševná sila, môžu vzniknúť duševné poruchy, človek príde o svoje postavenie v spoločnosti, rozpadá sa mu rodina, príde o priateľov, vytratí sa mu zo života šťastie a pohoda. Workoholici žijú v neustálom strese. Trpí bolesťami hlavy, nespavosťou, nesústredenosťou, majú problémy s dýchaním. Nedodržiavajú zásady správneho stravovania, jedia náhodne, nepravidelne, v zhone. Kvôli nedostatku pohybu môžu mať srdcové ťažkosti a sklony k nadváhe.

Nekonečné ciele workoholika

A aká situácia nastane, keď workoholik dosiahne svoj cieľ? To je v podstate nemysliteľné! Přirovnejme si to opäť k alkoholikovi-ten, keď dopije fľašu, hľadá ďalšie. U workoholika je to podobné, len s malým rozdielom-svoje ciele už má naplánované ešte pred dokončením toho pôvodného.

Typické správanie workoholika

Workoholik sa extrémne stotožňuje s prácou. Vyznačuje chaotickým správaním. Je nevrlý a prácu ostatných často kritizuje. Vedie ostatné k extrémnemu pracovnému tempu, nevie plánovať, rozvrhnúť a vyhodnocovať prácu, na dohodnuté schôdzky chodí s oneskorením. Považuje sa za obeť spoločného úlohy.

Najhoršie je workoholik v úlohe nadriadeného

Osobu postihnutú workoholizmu skrátka neusměrníme, ak nie sme jeho autorita (šéf). Lenže kameň úrazu je v tom, že workoholici spravidla autoritu nemajú-sami sú autoritou. Jediných východiskom je stanovenie jasného a funkčného pracovného systému. Najlepšie je, ak je workoholik včlenený do zabehnuté a určené pracovné stratégie. Mal by cítiť isté hranice z hľadiska úloh, cieľov, času apod Je vhodná spolupráca s ostatnými kolegami, a to podľa stanovených pravidiel.

Prevencia workoholizmu

* Nastavte si jasný pracovný systém a pravidlá.


* Rešpektujte duševnej hygienu.

* Plánujte, vyhodnocujte, nachádzajte nové účinné postupy.

* Zvládnite schopnosť sebarealizácie a sebakontroly.

Viete si predstaviť, ako by to dopadlo s nejakým športovým zápasom, keby nebola stanovená žiadna pravidlá hry? Takýto zápas by sa onedlho zmenil v nekontrolovateľný chaos a úplne by stratil svoj zmysel. A práve tak to je aj s workoholizmu.

Liečba workoholizmu

Liečba workoholizmu môže byť niekedy dokonca ťažšie, než u iných závislostí. Každá liečba závislosti si totiž vyžaduje doživotnú abstinenciu, čo je v tomto prípade veľkým problémom. Workoholik sa môže napraviť len v prípade, že zmení svoje životné hodnoty. Je potrebné, aby si osvojil schopnosť odpočívať, musí dbať na správnu životosprávu a venovať sa rodine, priateľom, záujmom. K tomu, aby to človek mohol dokázať, však potrebuje pomoc a podporu okolia.

Pracovitosť, alebo workoholizmus?

K workoholizmu má blízko pracovitý človek. Pracovití ľudia sú obľúbení, poskytujú podporu a dávajú ostatným vzor. Oproti tomu workoholici už obľúbení v žiadnom prípade nie sú. Ich prítomnosť vzbudzuje stres, neistotu, nestabilitu. A ako sa líši pracovný a súkromný život pracovitého človeka a workoholika? Pracovitý človek prežíva naplno svoj život a pozná odpočinok, zatiaľ čo workoholik je niečo ako štvaniu zveri, neustále nemá čas a stále sa za niečím ženie. Po zdravotnej stránke sa u workoholika zhoršuje tak telesná, tak i duševnej kondície.

Typy workoholik (podľa prof. B. E. Robinsona):

* Urputný typ (v práci nachádza zmysel života, pracuje vo dne iv noci, nepozná slovo odpočinok). Záchvatové typ (v nárazoch stresu dokáže pravdu "zapnúť", ale potom nastáva zrútenie a únava).
* Aktívny typ s poruchami pozornosti (potrebuje, aby sa neustále niečo dialo, a tak aj sám vyhľadáva problémy. Je charakteristický tým, že rozdelí niekoľko vecí naraz, ktoré nestíha dokončiť v danom čase, alebo je dokonca nedokončí vôbec).
* Vychutnávač (jeho práca je pomalá a prehnane starostlivá. Snaží sa o perfektné výsledky a tým ostatné vytáča).
* Opečovávač (Záujmy iných sú pre neho prednejšie než jeho vlastné, starostlivosť o ostatné ho vyčerpáva a to vedie k jeho zníženej výkonnosti).

Záverom - workoholizmus

Workoholizmus je niekedy mylne hodnotený ako niečo pozitívneho a prospešného. Workoholici môžu byť považovaní za schopné, pracovité, cieľavedomé apod Pravda je ale taká, že workoholizmus je vážna závislosť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: