Výber povolania a predpoklady

Viete aké máte predpoklady pre budúce zamestnanie? Uvažovali ste všetky požadované kritériá, ktoré sú na pracovnú pozíciu nekladú a aká Vás čaká budounost? Máte vlastnosti zodpovedajúce danej profesii? Poďme rozobrať aj najmenšie podrobnosti.


Predpoklady pre povolania

Či už stojíme na prahu dospelosti a stojíme nad voľbou nášho budúceho povolania alebo sme nezamestnaní a snažíme sa nájsť odbor, v ktorom vidíme zmysel a budúcnosť, musíme prihliadnuť k niekoľkým kritériám.

Základ je sebapoznanie

Musíme kriticky zhodnotiť svoje vlastné predpoklady, možnosti, obmedzenia a možnosti.

Adaptácie a prispôsobenia

Či už odchádzame ako žiak zo základnej školy, alebo dlhoročného zamestnanca donúti okolnosti zaradiť sa medzi nezamestnaných, je nutné sa zamyslieť nad zmenami, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať.

Zber informácií

O zvolených odboroch nazbierame čo najväčšie množstvo informácií a snažíme sa zvážiť, ako zápory aj klady prípadného zamestnania. Každá práca obnáša iné vedomosti, psychickú aj fyzickú záťaž ... atď

Stanovenie reálnych cieľov

Jedna vec je stanoviť si cieľ a druhá vec je, či tento cieľ je reálny - splniteľný. Sebadôvera je chválihodná, ale ak sme si vedomí, že máme len výučný list, nebudeme žiadať o miesto vedúceho pracovníka vo výskumnom stredisku pre aplikovanú chémiu.

Devätoro remesiel - devätoro vlastností

* U pozície vedúceho pracovníka je veľmi dôležitý rys osobnosti - vytváranie dobrých medziľudských vzťahov. Odborne nazývaná - vzťahové angažovanosť.
* Pre povolanie právnika, novinára, tlačového hovorcu alebo u tlmočníčka, musí uchádzač okrem iného preukázať pregnantne vyjadrovacie schopnosti. Odborný názov znie - verbálnej analógie.
* Právnik musí spolu s ďalšími disciplínami, ako treba vedecký pracovník, preukázať kombinačné schopnosti, dôslednosť v myslení alebo využívať správne koncepčné predstavy. Toto je analógia neverbálne.
* Od obchodníka, pracovníka pracovnej agentúry alebo vedúcich pracovníkov sa očakáva, vcítenie sa do pocitov druhého človeka, čím lepšie porozumiete druhému, tým lepšie odvediete svoju prácu. Tejto schopnosti hovoríme - empatia.
* Ďalšie schopností, ktorú dnes vyžadujú zamestnávatelia hlavne od obchodníka v priamom predaji, ale aj od úradníkov, od pracovníkov na zákazníckych linkách, je asertivita. Je to schopnosť pokiaľ možno vždy s úsmevom vyriešiť každú situáciu, vybrať komunikačné prostriedky zodpovedajúce situácii, umenie adekvátne obhájiť svoje činy a potreby, tovar alebo služby. Títo ľudia bývajú odolní proti stresu a nekonfliktne dospejú k výsledku. Nepoužívajú ako prostriedok agresivitu.
* Nebáť sa riskovať - skúšať nové postupy. Nebáť sa zlyhania - nastartovávat nekonvenčné riešenia. U obchodníka alebo u umeleckej profesie sa odvaha ako vlastnosť veľmi cenia.
* Vedúci pracovníci, športové tréneri, vychovávatelia a učitelia, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby by mali mať vysokú mieru sebakontroly, dôslednosti. Zodpovednosť za doťahovanie vecí do úspešných cieľov a samostatné rozhodovanie je veľmi žiaduce ... atď
* Pre výkon činnosti pracovníka v sociálnych službách alebo u zdravotníckeho personálu je dôležitá ochota sa celoživotnému vzdelávaniu a rozvíjať, osvojovať si nové pravidlá a postupy a tiež vysoká miera odolnosti proti stresu.
* Služba kaplána, spovedník v kostole alebo farského určite vyžaduje veľa iných predpokladov, ale jedným z hlavných je vyrovnanosť a tolerancie, spolu s empatiou.
* Programátor by mal mať analitické schopnosti, byť presný a samostatný, ale aj naopak zvládať tímovú prácu.
* Pokladničné, predavačka alebo účtovník musí byť schopná rýchlo riešiť početnej úlohy. Teda matematika v ľudovom slova zmysle - sedliackym rozumom, by jej mala byť vlastné.
* Strategické plánovanie je potrebné zvládať vo vlastnom podniku, pri riadení mesta alebo inštitúcie ako napríklad školy. Ďalej sa tu cení aj efektívne rozhodovacie schopnosti v pohľade na dlhodobé ciele.
* Od politika môžeme očakávať vysoké morálne zásady, bohužiaľ z praxe poznáme mnohokrát opačný model.
* Odolnosť proti stresu by mali zvládať vodiči z povolania, učitelia, zamestnanci reklamačných prepážok.
* Profesionálny vojak by mal byť nielen odvážny, ale aj disciplinovaný a zvládať stres.
* Garderobiér alebo aranžérka budú potrebovať estetické cítenie.
* Hasič musí oplývat výborným sluchom a rýchlou reakciou aj úsudkom, musí byť disciplinovaný a spoľahlivý.
* Hosteska potrebuje vedomosti kultivovaného vystupovania, schopnosť jednať s ľuďmi, dobrú pamäť a trpezlivosť.
* Archivár alebo matrikářka potrebujú rozhodnosť a pohotové rokovania, schopnosť tvorivo a správne riešiť atypické prípady, je výhodou, ak majú pekný a čitateľný rukopis.
* U notára sa cení bezúhonnosť, spoľahlivosť, vysoký mravný kredit a komunikatívnosť.
* Psychológ využije schopnosť vcítiť sa do problémov druhých ľudí, sústredenosť a schopnosť počúvať a analyzovať problém, trpezlivosť, schopnosť správneho úsudku, schopnosť jednať s ľuďmi a vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery, kultivovaný vzhľad a vystupovanie.
* Vzťah k ľuďom, trpezlivosť, zručnosť, fyzická zdatnosť, spoľahlivosť, čistotnosti, rýchlosť reakcie také predpoklady musí mať sanitár.
* Automechanik, traktorista a ďalšie technické povolania - tu sa zamestnanci neuplatňuje bez zmyslu pre techniku.
* Zlatník alebo klenotník, opravár hodiniek alebo iných šperkov využijú zručnosť, estetické cítenie, sústredenosť, trpezlivosť, presnosť.
* Schopnosti tímovej práce, organizačné schopnosti, schopnosť a ochota stále sa učiť a predovšetkým nadšený záujem o histórii ao dávnej kultúry sa výborne hodí pre archeológa.

Predstavte si, v akom prostredí budete tráviť väčšinu času

Môže to byť kanceláriu, rokovacie sála, ateliér, rýsovna laboratórium, observatórium, ale tiež treba škola, škôlka, domov mládeže, hrad, zámok, chrám, múzeum, natáčacie štúdio, javisko, pódium, Kolotoče, športoviská, väznice, kasárne, policajné, colné alebo hasičská stanica.

Pracovný odev

Mnoho povolanie má predpísaný odev v akom musíte pracovať. Kravata, blúzka, biely golier, sako alebo kostým, montérky, kombinéza alebo uniforma, biely plášť a čepček alebo plavky, župan ... atď

Zdravotný stav

Nemôžeme zabudnúť tiež na zdravotný stav, pretože niektoré odbory vyžadujú perfektnú zdravotný stav - či sa už jedná o fyzickú alebo psychickú stránku. Sú ale odbory, kde naopak preferujú zamestnávateľa postihnutých občanov.

Choroby z povolania

Len si to predstavte, vyberiete si nejaké povolanie a za nejaký čas zistíte, že Vám spôsobuje zdravotné problémy. Sú známe choroby:

spôsobené chemickými látkami - napríklad, nykl, olovo, fosfor, zinok, amoniak, ortuť a i.

spôsobené fyzikálnymi faktormi - ionizujúce žiarenie, elektromagnetické žiarenie, z tepelného žiarenia, ďalej hluk, pretlak, z pneumatického kladiva a jeho vibrácia, stála práca v klietke alebo v sede ... atď

choroby týkajúce sa dýchacích ciest, pľúc, pohrudnice a pobrušnice z expozície prachu, z azbestu, z dymu vznikajúcim pri zváraní elektrickým oblúkom, z práce s rádioaktívnymi látkami, z prachu z dreva, z plynu

prenosné a parazitárne, pri kontakte s nákazou

choroby hlasiviek - uzlíky na hlasivkách, ťažká nedomykavost hlasiviek a ťažká fonastenie, ak sú trvalé a znemožňujú výkon povolania kladúceho zvýšené nároky na hlas ako prednášajúci, tlmočník, spevák atď

A čo dopyt?

Chtiac - nechtiac nutné dodať, doba sa mení a na trhu práce je jeden čas vysoký dopyt po zubných špecialistoch, za čas je nedostatok strojných obrábač. A naopak, školy sú napchaté právnikov alebo grafiky, ktorí ťažko ako absolventi nájdu prácu.

Existujú rekvalifikačné kurzy

Ak ste zrovna opustili brány strednej školy a nikde o Vašu špecializáciu nestojí, skúste si rozšíriť svoje obzory na týchto kurzoch. Rovnaké možnosti majú aj mamičky po materskej dovolenke alebo dlhodobo nezamestnaní.

Finančná stránka

Mzda, plat, výplata, službou alebo Gaze, či už tomu hovoríme akokoľvek, za prácu dostaneme odmenu podľa mnohých kritérií. Jednak podľa vzdelania, platovej triedy, odpracovaných hodín, času choroby alebo dovolenky ... atď

Prajeme Vám, aby ste našli povolania, ktoré Vás bude dobre živiť, budete v ňom dobrí a navyše Vás bude aj baviť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: