Tehotenstvo, materstvo, rodičovstvo a zamestnanie

Článok pojednáva o rôznych situáciách, ktoré môžu v živote ženy-matky nastať. Pracovné uplatnenie pre tehotné alebo ženy na materskej či rodičovskej nie je nijako veselé. A orientácia v právach a povinnostiach je ešte zložitejšie!


Ako sú rodičia zo zákona chránení

Rodič, ktorý sa stará o dieťa do 8 rokov veku môže odmietnuť služobnú cestu. Ak ide o osamelého, nárok je predĺžený až do 15 rokov veku dieťaťa. Zákon udeľuje zákaz zamestnávať nadčas rodiča, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok. Tento zákaz sa vzťahuje aj na tehotné ženy. U tehotnej zamestnankyne, alebo tej, ktorá porodila pred menej ako 9 mesiacmi, je len jej rozhodnutím, či bude alebo nebude pracovať v noci. Ak chce, môže požiadať o prechod na dennú prácu a zamestnávateľ je povinný jej vyjsť v ústrety.

Práca nevhodná pre matky

Vo vyhláške, vydané ministerstvom zdravotníctva je presne popísané, akú prácu nemôžu tehotné, dojčiace a ženy do deviatich mesiacov po pôrode vykonávať. Nad niektorými pasážami sa môžeme docela diviť (napríklad keď takéto ženy nesmú pracovať v prostredí, kde je v porovnaní s okolím tlak vzduchu vyššia o 20 kilopascalu). Matkám je zakázaná práce týkajúce sa prepravy ťažkého nákladu, ďalej činnosti, ktoré vyžadujú nepretržité sedenie alebo státie alebo činnosti, na ktoré sú podľa vyjadrenia lekára neoprávnené. V zime platí, že prácu v menej ako 4 stupňoch môžu vykonávať najviac 4 hodiny a prácu v mraze väčšom ako 5 stupňov pod nulou je obmedzená maximálne na jednu hodinu. Ak zamestnávateľ ženu prevádza na vhodnejšie prácu, ale žena tým príde o lepší zárobok, má zamestnávateľ povinnosť mu rozdiel doplatiť.

Čo keď žena otehotnie v skúšobnej dobe

Keď sa žena v skúšobnej dobe dozvie, že je tehotná, radosť z bábätka jej trochu mlčia vidina straty zamestnania. Prepustenie je celkom isté, veď zamestnávateľ nového zamestnanca až testuje a Vy bohužiaľ evidentne neuspejete. Zamestnávateľ má v skúšobnej dobe právo prepustiť ženu aj ako tehotnú alebo v pracovnej neschopnosti (až po 14denné pracovnej neschopnosti).

Skončení pracovného pomeru z dôvodu tehotenstva nie je možné!

Akonáhle skúšobná doba uplynie, tehotná žena už je pod ochranou Zákonníka práce. Platí, že zamestnávateľ môže dať tehotnej žene výpoveď iba vtedy, keď zamestnanie končí, alebo dochádza ku sťahovanie. Ak ale hovoríme o pracovnom pomere na dobu určitú, jeho skončení prebehne samozrejme bežne, bez by malo tehotenstva nejaký vplyv.

Keď zamestnávateľ s tehotnou skončí pracovný pomer

Ak sa tak stane, má žena 180 denný ochrannú lehotu pre nárok na peňažnú pomoc v materstve a nemocenské. V situácii, keď žena z nejakého dôvodu v ochrannej lehote peňažnú pomoc nezačne poberať, môže byť práceneschopnosť predĺžiť aj na dobu pôrodu a šestonedelia.

Hrozí prepúšťanie a Vy ste tehotná

Ak ste zamestnávateľovi graviditu ešte neoznámila, čo najrýchlejšie to urobte. Budete tak mať výhodu pred ostatnými, chráni Vás zákonník práce. Toto sa však nevzťahuje na situácie, keď ukončíte pracovný pomer dohodou alebo u pracovného pomeru na dobu určitú. A čo robiť v situácii, keď už ste výpoveď dostala a až potom ste sa dozvedela o svojom tehotenstve? Povedzte to svojmu zamestnávateľovi a povedzte mu, že výpoveď je neplatná. Ak už Vám začala plynúť výpovedná lehota, tak platí, že po dobu tehotenstva, materskej i rodičovskej dovolenky sa výpovedná lehota pozastavuje a žena naďalej zostáva v pracovnom pomere so všetkými nárokmi. Pomer by tak mohol skončiť až po uplynutí rodičovskej a návrate ženy do zamestnania.

Čo keď už Vám pracovný pomer skončil, a Vy ste až zistila, že ste tehotná ...

Ak sa preukáže, že žena bola tehotná už v čase ukončenia zamestnania, vzťahuje sa na ňu 180 denný ochranná lehota, čo znamená, že má po ukončení zamestnania nárok na nemocenské a peňažnej pomoci v materstve (obe dávky sa vypočítajú z hrubej mzdy). Ak ale žena pri skončení pracovného pomeru ešte tehotná nebola, bude jej patriť len ochranná lehota 7 dní, potom už musí využiť iné možnosti, napríklad evidencia na úrade práce a po pôrode čerpania rodičovského príspevku.

Keď je žena na úrade práce a otehotnie

Keď sa na ženu ochranná lehota z minulého zamestnania nevzťahuje, zostane aj naďalej ako tehotná na úrade práce a po dobu 5 mesiacov jej patrí podpora v nezamestnanosti. Nič viac, žiaľ, ani ako tehotná, nedostanete a tehotenstvo ani nepredĺži dĺžku nároku na podporu v nezamestnanosti. Uchádzačky o zamestnanie budú po pôrode rovno dostávať rodičovský príspevok, pretože nemajú nárok na nemocenskú, ani peňažnú pomoc v materstve. Navyše variant čerpania rodičovského príspevku je im zo zákona stanovená na 4 roky. Ak ste v takej situácii, že nemáte dostatok peňazí, môžete požiadať o pomoc sociálne oddelenie mestského úradu. Môžu Vám byť poskytnuté doplatky do životného minima, pretože v súvislosti s tehotenstvom je potrebné viac finančných prostriedkov.

Ste na materskej dovolenke a opäť otehotniete

Žena, ktorá má pobyt na materskej alebo rodičovskej a má stále pracovné miesto (tým myslíme, že na ňu niekde čakajú, až sa vráti do práce), začne poberať peňažnú pomoc v materstve. Ovšem je jej povinnosťou zrušiť rodičovský príspevok na skôr narodené dieťa, lebo súčasné poberanie obidvoch dávok sa vylučuje. Žena potom od začiatku nastúpi na materskú a neskôr na rodičovskú. Na pracovnom pomere to nič nemení.

Dojčenie v zamestnaní, áno či nie?

Na dojčenie v zamestnaní má žena zo zákona právo. Ako dlho ale môžete dojčiť, bez toho aby ste rozhnevala zamestnávateľa? Rozhodujúci je typ pracovného úväzku. Pri práci na plný úväzok a veku dieťaťa do 12 mesiacov sú určené dve polhodinové prestávky. Ak máte viac detí, platí samozrejme na každé dieťa, teda pri dvoch deťoch 4x 0,5 hodiny apod V prípade, že je dieťa staršie ako 12 mesiacov, je vyhradená už len jedna polhodina a prestávky môžete čerpať najneskôr do 15 mesiacov veku dieťaťa. Skrátený úväzok a dieťa do 12 mesiacov znamená možnosť jednej polhodinovej prestávky. Akonáhle dieťa dovŕši jeden rok, všetky nároky na prestávky už zanikajú. Prestávky na dojčenie sú súčasťou pracovnej doby! Dojčenie v práci sa v žiadnom prípade nenahrádza. Prestávky na dojčenie spadajú plne do pracovného času. Preto sa nebojte a dojčite pekne v pokoji. Ak sa to zamestnávateľovi nepozdáva, je to jeho vec! Vy na dojčenie máte zo zákona právo a na zákon je aj zamestnávateľ krátky.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: