Reč tela - čo prezradí gestá, mimika, tvár

Aby sme sa naučili rozumieť reči tela, nepotrebujeme slovník. Stačí venovať pozornosť tomu, ako sa ľudia tvária, pohybujú, ako stojí, gestikuluje, a začať si uvedomovať svoje vlastné pohybové etudy. Mimikou sme sa dohadovali skôr, ako sa vyvinula reč.


Čím vyššie na spoločenskom a ekonomickom rebríčku človek stojí, tým menej sa väčšinou vyjadruje pomocou gest a pohybov. U vedúcich pracovníkov, manažérov, ale aj u skúsených obchodných cestujúcich možno napokon predpokladať, že absolvovali nespočet kurzov, ktorých súčasťou býva aj tréning reči tela.

Ako telo hovorí samo za seba

* Iba 7 percent toho, čo oznamujeme, tvoria naše slová.
* O 38 percent informácií sa postará tón, rýchlosť a modulácie hlasu.
* 55 percent za nás povie telo.

Dôležitosť nášho osobného priestoru

Každý človek potrebuje miesto, ktoré je len jeho. Vstupujeme Ak napríklad na "cudzie územie" a ak sme vyzvaní, aby sme si sadli, je rozumné opýtať sa kam. Nevedomým usednutím do obľúbeného kresla hostiteľa alebo hostiteľky sa totiž automaticky stávame nepríjemným votrelcom. Pokiaľ sa chystáme o niečom dôležitom rokovať, okupáciou teritória si koledujeme o neúspech.

Aj mimo domova okolo seba udržiavame osobný priestor, do ktorého pustíme len blízkej ľudí. Veľa pri tom záleží na tom, odkiaľ pochádzame. Pri spoločenských stretnutiach vnímajte reakcie ostatných, a ak si všimnete, že pred vami cúvame, nerobte přískokem vpred.

Priestor, ktorý okolo seba máme, sa skladá z niekoľkých neviditeľných plášťov.

* Verejný priestor: ak máme napríklad pri prednáške hovoriť k väčšej skupine ľudí, automaticky sa od nich postavíme ďalej, než 360 centimetrov.
* Spoločenský priestor: pri spoločenskom styku s cudzími ľuďmi, dajme tomu na večierku sa snažíme držať vzdialenosť 120 až 360 centimetrov.
* Osobné priestor: od známych ľudí nás zvyčajne oddeľuje 46 až 120 centimetrov.
* Intímny priestor: do vzdialenosti 15 až 45 centimetrov si pustíme len tie naozaj najbližší - ak na ne zrovna nie sme naštvaní.

Ako sa správať v tlačenici (napr. v mestskej hromadnej doprave, vo vlaku alebo pri vychádzaní z kina)

Pravidlá slušného správania v takej situácii prikazujú nehovoriť ani s osobou, ktorú poznáme, telesná gramatika zase radí vyhýbať sa očnému kontaktu s ostatnými "sardinky", tváriť sa neutrálne a čo najmenej sa pohybovať.

O čom nás informuje natočenia tela

* Postavenie chodidiel - Zastavíte Ak známeho a on s vami prehodí len pár slov, bez toho by sa k vám obrátil telom, rozhodne nemá záujem o rozvíjanie ďalšej konverzácie.
* Telá v pravom uhle - ak si dvaja stojaci ľudia nezáväzne rozprávajú, väčšinou sú ich telá v pravom uhle, takže stojí na pomyselnom trojuholníku, ktorého jeden vrchol čaká možno práve na vás.
* Otočenie hlavy - keď sa k vám ostatní otočí len hlavami, je vhodné prehodiť spoločenskú frázu a pod nejakú zámienkou sa rýchlo vzdialiť.
* Obrátený čelom - rozhodne nie je radno snažiť sa vklínit medzi ľudí, ktorí sú k sebe obrátene čelom a dávajú tak jasne najavo, že si vystačí.
* Ako možno klamať telom
* Uhýbanie pohľadom sa veľmi často považuje za signál prolhanosti. Skrížené paže za gesto odmietavosti a neprístupnosť.
* Rozšírené zrenice za prejav sexuálneho záujmu.

Vždy je však potrebné vyhodnotiť celú situáciu, gestá i mimiku.

Náš náprotivok možná uhýba pohľadom pred pichľavým lúče slnka svietiaci za našimi chrbtami, prekríženými rukami sa môže inak ústretový človek brániť pred chladom či bolestí brucha a zrenice okrem šera rozširujú aj drogy, alkohol a rôzne ochorenia.

Existujú ľudia, u ktorých mimika s pocitmi vôbec nekorešponduje. Napríklad sa neustále usmievajú, takže pôsobí uvoľnene a ľahko nadväzujú kontakty. V skutočnosti ale treba úsmevom podvedome reagujú na všetky neznáme situácie as nimi súvisiace pocity neistoty.

Nesúhlas vyjadrený mimikou a pohybmi

Hovoríte Ak k väčšej skupine a niekto si náhle začne oberá odev od pomyselného smietky, máte pred sebou odporcu svojich názorov. Skúste tohto človeka vtiahnuť do diskusie priamym dotazom sprevádzaným ústretovým gestom - otvorenými dlaňami smerom k nemu.

* Sklopenou hlavou je náznakom nesúhlasu.
* Skrížené paže tiež znamenajú odmietavý postoj k rečníkovi alebo tomu čo hovorí.
* Prekrížené nohy a založené ruky u sediacich ľudí často svedčí o veľkej nevôli.
* Podoprie Ak si poslucháč bradu so vztýčeným ukazovákom, vyzerá síce pozorne a zaujato, však sa čoskoro vytasí s kritikou. Pri hovore s jedným človekom sa môžeme pokúsiť prelomiť jeho obrannú bariéru treba tým, že mu podáme nejaké písomné podklady. Kým má totiž skrížené paže, je zbytočné pokračovať vo vršení argumentov.
* Prekrížené ruky a zaťaté päste, nenechajte sa oklamať sladkým úsmevom, tohle je nepriateľ.
* Prekrížené päste s palcami s palcami smerom nahor, počítajte s tým, že si z vás nič nerobí a je presvedčený, že vás strčí do vrecka.
* Palce frajerské zaklesnuté za opaskom zároveň naznačujú sexuálnu pripravenosť.
* Kto je kto - signály vysielané rukami
* Arogantní človek strká ruky do vreciek ta, aby vyčuhovaly palce.
* Vstřícný človek je nechá s otvorenými dlaňami ležať pozdĺž tela.
* Sebavedomý človek "prebytočné" ruky spojí za chrbtom (odhalí tak hruď a krk).
* Neistému sa ruky väčšinou samy položí pred hrudníkom.

Ten, kto už význam týchto gest pozná, je mnohokrát skúša maskovať pomocou rôznych pohybov. Upravuje si manžety, trie zápästie, rovná hodinky alebo náramok. Tiež cigareta býva v týchto situáciách viac než len nikotínovú závislosťou.

Otrlé luhár sa k vám postaví čelom, vytrvalo vám hľadí do očí a na jeho rukách nie je nič nápadného.

Prstoklad - ako hovorí naše prsty

* Ukazováčik je prstom karatelským.
* Palec signalizuje dominanciu. Poukázanie palcom značí neúctu a pohŕdanie. Kedykoľvek niekto hovorí o skromnosti ao tom, že si nie je istý, skontrolujte jeho palca. Ak sa hry gest zúčastňuje, môžeme mať istotu, že tichošlápek svoju plachosť len hrá. Nadradenosť sa dá tiež s istotou predpokladať u človeka, ktorému z vreciek vykúkajú len palce, a ešte sa pohupuje na špičkách.

Znaky neverbálneho klamstvo

Malé deti si väčšinou pri lži zakrývajú ústa, ako by chceli nepravdivé slová zastaviť.

Neskúsený dospelý aspoň zdvihne ruku k ústam alebo zakryje toto gesto tým, že sa dotkne nosa.

Za znaky neverbálneho klamstvo sa považuje aj natáčanie k adresátovi bokom, vyhýbaniu sa zrakovému kontaktu a neobvyklú koordináciu oboch rúk, ktoré sa zrazu začnú niečím zaoberať.

Vymyslieť lož býva ťažké, preto jednou z možností, ako si overiť svoje podozrenie, je klásť doplňujúce otázky k nepravdepodobný príbehu. Aj skúsený klamár sa prezradí tým, že sa sústredí na dôveryhodné pokračovanie historky a jeho mimika i gestá sú v tú chvíľu takmer nulová.

Technika na navodenie príjemnej atmosféry

Sledujeme Ak dvoch ľudí v priateľskom rozhovore, väčšinou majú podobný postoj aj gestá. Vzájomný súhlas si totiž nevedomky potvrdzujú zrkadlením svojich pohybov.

Tejto techniky je možné využiť pri jednaní, kde chceme navodiť ústretovú atmosféru a vzbudiť dobrý dojem. Vyvarujeme sa všetkých nepriateľských a obranných gest a nenápadne sa snažíme robiť to, čo osoba, na ktorej nám záleží. Ak však používa agresívne a obranné signály, snažíme sa ich "preraziť nejakým ústretovým gestom.

Dymové a iné signály, znamenajúci ukončenie rozhovoru

Sú ľudia, ktorí si melú svoju aj pol hodiny potom, čo sme im už opakovane naznačili, že máme na práci niečo iné. Znalec reči tela zachytí signály konca rozhovore prv, než sú verbálne oznámené.

Väčšinou je spozná podľa náhlych zmien v držanie tela alebo v gestikuláciu.

Človek, ktorý sa počas hovoru opieral o stoličku, sa predklone, dá ruky na kolená alebo uchopí okraj sedadla, fajčiar náhle s výraznejším gestom tipne nedokouřenou cigaretu, ten, kto s nami do tejto chvíle stál buď v uhle 90 stupňov, alebo tvárou v tvár , natočí svoje telo a ukročí smerom od nás.

Po ignorovanie takýchto signálov sa často zmení aj výraz tváre av hlase sa môže objaviť netrpezlivosť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: