Prílišné pracovné vyťaženie - ako sa mu ubrániť?

Po ďalšom vyčerpávajúcom pracovnom týždni sa vraciate domov a netúžite po ničom inom než si ľahnúť do postele. Nezostala vám už žiadna energia ani na to, aby ste si pohovorili s vlastnou rodinou. Chcete len pokoj a odpočinok.


Práca vás prenasleduje aj počas víkendov, ale nadriadený pre to evidentne nemá žiadne pochopenie. Na zmenu pracovného miesta však v žiadnom prípade nepomýšlíte. Čo robiť, aby ste sa z toho všetkého dočista nezbláznil? V nasledujúcom článku vám ponúkneme hneď niekoľko tipov. Inšpirujte sa niektorými ...

"Obľúbené" vyrušovania z práce

Práve sa zaoberáte určitým projektom a vtom zvoní telefón - musíte nutne niečo zariadiť! Akonáhle záležitosť zariadite, vrhnete sa späť do práce, a pre zmenu je zvolané rokovania. A tento scenár sa pravidelne opakuje. Nemôžete sa koncentrovať na dokončenie úlohy, pretože vás neustále niekto vytrhávať z práce. Dajte ostatným slušne ale jasne najavo, že nemáte zbytočné rušenie radi a aké škody to pôsobí. Vašim kolegom určite tiež nie je milé, keď sú vyrušovaní. Ak je to možné, nebojte sa presadzovať nejaké konkrétne návrhy - napríklad v čase od 8 do 11 je prísny zákaz vyrušovania z práce, ak to nie je naozaj nevyhnutne dôležité. A treba v dobe po obedňajšej prestávke môžete byť otvorení pre všetky záležitosti.

Zorganizujte si svoju prácu

Zlá organizácia pracovných úloh a času vedie k nespokojnosti. Je teda potrebné organizácii práce zlepšiť.

* Naplánujte si priebeh pracovného dňa a stanovte si ciele.

* Rozlišujte dôležité a neodkladné úlohy od tých, ktoré počkajú do zajtrajška alebo treba do budúceho týždňa.
* Úlohy si zaznamenávajte na papier alebo do počítača (prečo by ste si ich museli zbytočne pamätať?)
* Maximálne využívajte vyspelosť techniky, ktorá dokáže uľahčiť prácu.
* Pravidelne prevádzajte "generálku" pracovného stola. Aj keď si myslíte, že ho máte čistý a uprataný, určite za tú dobu pribudlo veľa zbytočností, ktorých sa môžete zbaviť.

Buďte pánom svojho času

* Každý úloha by ste sa mali snažiť urobiť naraz (bez prerušovania a opakovaného začínání - tak totiž spotrebujete zbytočne veľa času).

* Naplánujte si časový rozvrh (odkedy dokedy budete vykonávať určitú činnosť).

* Ak si myslíte, že máte existujúcich úloh dostatok, na ďalšie úlohy reagujte odmietavo. Určite sa nájde niekto iný, kto úlohu taktiež zvládne. Ak úlohy naozaj prijať musíte, trvajte na svojom termínu dokončenia. Nie ste predsa stroj.

* Ak pracujete na nejakom úlohy, ktorá si vyžaduje nerušenú činnosť, potom si pokojne vypnite telefón a dajte ostatným najavo, že nechcete byť vyrušovaní.

* Nezostávajte v práci neustále nadčas. Máte právo na odpočinok.

* Pravidelne odpočívajte, relaxujte a nerobte vôbec nič.

* Nezanedbávajte kvôli práci vlastnú rodinu. Ak sa s blízkymi na niečom dohodnete, potom to aj dodržujte.
* Na konci týždňa urobte vždy zhodnotenie dosiahnutých úspechov a "kritických miest", na ktoré by ste si mali dať pozor.

Schôdze, rokovania, porady

* Pamätajte, že nemusíte byť vždy na každom rokovaní. Vytipujte si len tá dôležitá. Ak niekde nebudete, nechajte si zaslať zápis.

* Na pojednávaní sa dostavte vždy pripravení (prečítaniu podkladov, poznámky atď). Tak predídete opomenutie skutočností, ku ktorým máte výhrady.

* Usilujte sa o to, aby rokovania mala svoj jasne stanovený program a časový harmonogram.

* Počas rokovaní sa venujte len podstatným záležitostiam, nedôležité veci vynechajte. Nezabúdajte na prestávky

Pri práci je potrebné dodržiavať pravidelné prestávky

Zhlboka sa nadýchnite čerstvého vzduchu a na chvíľu si odpočiňte. Ako kedysi povedal Plutarchos: "Odpočinok je korením práce."
Dodržujte pitný režim

Nedostatok tekutín vedie k únave a nesústredenosti.

Robte uvoľňovacie cviky

Ak máte sedavé zamestnanie, využite každú príležitosť na zmenu polohy (namiesto výťahu používajte schody, pri telefonovaní vstaňte zo stoličky apod).
Čas od času zatvorte oči a spomeňte si na pekné chvíľky (napr. na dovolenke).

Nechcite dosiahnuť všetkého naraz

Je potrebné si naplánovať, čoho a kedy chcete dosiahnuť. Musíte si však stanoviť reálne ciele. Každý deň sa zamerajte na pár vecí, ktoré musíte urobiť a na zvyšku pracujte len vtedy, ak vám ostal čas. Proste pracujte na veciach postupne. Jedna vec za druhou, nie všetky naraz.

Ostatné sú tiež schopní - podeľte sa o prácu is ostatnými

Či už ste vedúci pracovník alebo kolega, vždy sa dá určitá práca prerozdeliť medzi ostatné. Niektorú prácu prerozdeliť môžeme, inú nie. Ak sa vám nakúpili toľko práce, že nestíhate, spíšte si úlohy, ktoré musíte urobiť výlučne vy a ktoré môžete zveriť niekomu inému.

Odchádzajte z práce načas

* Najprv si ujasnite, ako často požadujete odchod z práce načas a koľkokrát týždenne ste ochotní zostať dlhšie.

* Ak si dohovárate nejaké pracovné stretnutia, plánujte si ich na pracovnú dobu, nie na dobu po práci.

* Zhodnoťte svoje hospodárenie s časom - nemôžete docieliť nejaké úspory? Nerobíte nejaké zbytočnosti? Nezaoberajú sa zbytočne dlho nepodstatnými úlohy?

* Na jednotlivé činnosti si jasne definujte stanovenú dobu a tú aj dodržujte.

* Ak máte naozaj príliš práce, prediskutujte to so svojím šéfom.

Pracujete doma? Aj tu by mala panovať disciplinovanosť!

Práca doma sa značne líši od práce vo firme. V organizácii ste neustále pod dohľadom svojich kolegov, nadriadených, klientov atď Doma ste svojím vlastným šéfom. Znie to síce lákavo, ale zároveň to predstavuje aj riziko nedisciplinovanosti. Vedome i nevedome sa dopúšťate chýb as dosiahnutým výkonom nakoniec nie ste vôbec spokojní.

Je potrebné si stanoviť jasné pravidlá a daný režim dodržiavať.

Tu je niekoľko rád, ako efektívne pracovať z domu

* Urobte si plán práce s výhľadom iba na niekoľko najbližších dní. Ak si totiž urobíte plán na celý mesiac, mohli by ste prácu odkladať a nakoniec nestíha. Krátkodobé ciele splníte oveľa ľahšie.

* Nahlas vyslovte, čo dnes urobíte. Je to akýsi sľub, ktorý dáme sami sebe.
* Sľub niekomu z blízkych, čo vykonáte. Potom bude ťažšie sľub porušiť. Dotknutá osoba bude akoby kontrolórom vašej práce a má právo vás čas od času popohnať.
* Stanovte si jasný časový rozvrh a ten dodržiavajte. Napríklad práca od 8 do 11:30 a potom od 12:00 do 15:30.
* Upravte sa tak, ako by ste šli do práce. Samozrejme, že si nemusíte dávať kostým apod, ale skúste sa trochu nalíčiť, učesať atď
* Buďte na seba prísni, ale naučte sa aj odmeňovať. Jedno latinské príslovie hovorí: "Aká práca, taká odmena."


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: