Predíďte chybám počas prijímacieho pohovoru

Prijímacie rozhovor je prvým skúšobným testom, ktorým musí prejsť takmer všetci potenciálni zamestnanci. Počas neho môžu na povrch vyjsť nechcené utajované skutočnosti, ktorý účastníka dokážu zdiskreditovať.


Vhodné oblečenie je priamo nutnosťou

To, čo personalista vidí ešte skôr, než sa stihnete privítať, je vaša vizáž. K základným požiadavkám patrí vhodné oblečenie, ktoré o vás prezradí viac než dosť.

Na pohovor sa snažte prísť najlepšie v spoločenskom oblečení

muži v obleku s kravatou a ženy v kostýmu alebo spoločensky zladenom oblečenie.

Ak sa hlásite na nižšie pozície, ako napr na miesto predavačky či robotníka, nie je samozrejme oblek potrebná, ale nevyhnutnosťou je byť čistý a upravený. V každom prípade zabudnite na džínsy, ktoré nie sú spoločensky akceptovateľné a radšej ich nahraďte plátenými alebo manšestrovými nohavicami.

Čo sa týka módnych doplnkov, riaďte sa heslom, že menej je niekedy viac

Ak sú vaše prsty vysadené mohutnými prstene, nechajte ich radšej v deň prijímacieho pohovoru doma. Tiež niekoľko spletených retiazok na krku nie sú práve najlepším módnym vkusom a spravidla pôsobí veľmi lacno. Muži by sa mali vyvarovať náušníc v ušiach, nie je nič horšie, ako prísť na pracovný pohovor s blyštící sa náušnicou. Piercingy taktiez neprinesú žiadne kladné body, ba naopak. Ak teda disponujete ozdobou v jazyku, brade alebo nosa, radšej si v deň pohovoru túto ozdobu odoberte. Tetovanie alebo piercing v pupku zamaskujte oblečením.

Ako prijímací pohovor vyzerá?

Oficiálna stránka prijímacieho pohovoru je odlišná podľa požiadavky na danú pozíciu. Spoločným znakom však je rovnaké alebo veľmi podobné schéma, v podobe interview. Personalista kladie vopred pripravené otázky, ktoré dokážu o uchádzačovi, teda o vás, vypovedať všetko potrebné. Zo zoznamu odpovedí personalisti zistí, či ste pre danú pozíciu tým najlepším uchádzačom.

Na úvod povie personalista základné informácie o spoločnosti

ktorú týmto predstaví. Potom vás bude informovať o danej pozícii (pracovnej náplni, povinnostiach, požiadavkách). Akonáhle predstaví spoločnosť, požiada vás, aby ste sa krátko predstavil / aa povedal / a niečo o sebe. Samozrejme sa od vás očakáva vysvetlenie, ktorým oznámite, prečo sa o danú pozíciu uchádzate a aké máte predpoklady k jej úspešnému zvládnutiu.

Základom je pevný stisk ruky

Vaše sebavedomie a základnú charakteristiku osobnosti prezradí stisk ruky. Keďže sa ocitáme na cudzom poli pôsobnosti, mali by sme počkať na podanie ruky personalistom. Ruku teda neponúkame ako prvý. Stisk ruky by mal báť pevný, stredne dlhý a nijako škubavý. Ako vojdeme do budovy spoločnosti, uistite sa, že máme ruku suchú, v prípade, že ju máme zapocenou, je nutné osušiť ju vreckovkou. Personalistu, ale aj kohokoľvek iného, odradí mokrý stisk ruky, je to veľmi nepríjemné.

Súčasťou potřesení ruky by malo byť aj slovné privítanie a pozdravenie sa s dotknutou osobou. Klasickú podobou predstavenia sa je formula: "dobrý deň, Jana Nováková, moc ma teší". Akonáhle dopovíme vetu, mali by sme ukončiť telesný dotyk rúk.

Potom nasledujeme personalistu do zasadacej miestnosti alebo kancelárie a vyčkáme na ponuku nasadnutí.

Pripravme si otázky vopred

Na prijímacie rozhovor sa dobre pripravme, a to ako profesijne, tak aj fyzicky. K najdôležitejším bodom úspešného zvládnutie pracovného pohovoru patrí vhodne cielené odpovede, na ktoré by sa mal každý uchádzač dopredu pripraviť.

K prijímací pohovor si pripravme nasledovné:

1. Zistenia údajov o spoločnosti (či sa jedná o rýdzo českú alebo zahraničná spoločnosť, čo je hlavným odborom spoločnosti, ...)
2. Základné údaje o náplni a popisu pracovného miesta (mnohí uchádzači nedokážu výstižne popísať pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzajú. Často nie sú schopní identifikovať pracovné miesto, nevedia, aká je pracovná náplň, čo sa od potenciálneho zamestnanca očakáva).
3. Vlastnú motiváciu (nutné mať pripravenú krátku reč o tom, prečo sa o dané miesto uchádzam, čo ma na pozíciu láka).
4. Vytlačený životopis, do ktorého môžeme v prípade tápanie či neistoty nahliadnuť (štruktúru životopisu a jeho obsah, by sme však mali mať v hlave. Ak sa nás personalista opýta, čo všetko sme mali na starosti v predchádzajúcej pozícii, je dosť nevhodné zoznam pracovných úloh prečítať zo životopisu. Do neho môžeme nahliadnuť napríklad vtedy, keď si nie sme istí dátum ukončenia najvyššieho vzdelania alebo úplne prvým zamestnaním).
5. Naštudovanie odpovedí na štandardné otázky (otázky, ktoré personalisti považujú sú väčšinou veľmi podobného, jednotného charakteru, ktorých obsah nájdete na webe).

K najčastejším typom otázok, ktoré personalisti považujú patria:

* Poznáte našu spoločnosť, viete čím sa zaoberá?
* Čím vás táto pozícia zaujala, čo od miesta očakávate?
* Čo od danej pozícii očakávate?
* Aké máte skúsenosti, prax ktorý môžete uplatniť na danej pozícii?
* Prečo chcete odísť od svojho súčasného zamestnávateľa?
* Popíšte niekoľkými jednoduchými vetami svoje pracovné hodnotenie, svoje pracovné výkony, ako by vás hodnotil váš nadriadený?
* Kde by ste sa chcel / a vidieť za päť rokov? Máte nejaké ambície alebo sledovanej ciele, ktoré chcete dosiahnuť?
* Aké sú vaše tri najväčšie slabiny? A aké naopak tri najvýznamnejšie prednosti?

6. Vyvarujte sa odpovediam "áno" a "nie" - vaše odpovede je potrebné rozviesť, najlepšie do krátkych, jasných viet. Personalista vám bude pokladať niekoľko otázok, na väčšinu z nich sa bude ponúkať holá odpoveď "áno" alebo "nie". Snažte sa však odpovede trošičku rozvinúť, personalisti chcú vidieť vašu pohotovosť, reakciu a schopnosť dokázať sa adaptovať v akomkoľvek prostredí.

7. Pripravte si otázky, ktorý budete klásť personalistovi (každý uchádzač dostane priestor opýtať sa na doplňujúce informácie k danej pozícii). Vyvarujte sa otázkam typu zvýšenie mzdy, možného postupu alebo problematiky benefitov (stravenky, dovolenka navyše, 13. plat, atď). Naopak sa pýtajte na všetko, čo súvisí s obsadzovaným pracovným miestom alebo so spoločnosťou.
Vyvarujme sa všetkým negatívnym faktorom

Väčšina ľudí je počas prijímacieho pohovoru veľmi nervózny, niektorým dokonca tento postup naháňa nočné mory týždeň pred uskutočneným aktom. Správanie uchádzačov je počas pohovoru skreslené, nervozita pracuje, čoho si sú personalisti vedomí. Na druhej strane sú však medzi uchádzačmi aj takí, ktorí sa správajú nevhodne, avšak svoje správanie berú za prirodzené, normálne.

Tu je niekoľko neakceptovatelných bodov:

* Nevhodné oblečenie, neupravený zovňajšok, príliš veľa doplnkov, výrazné líčenie, krikľavá farba laku na nechty, príliš výrazný parfém
* Nejasné, bezduché odpovede (bez najmenšieho prejavenie záujmu o danú pozíciu)
* Agresívne, nevhodné až drzé správanie, ktoré je spojené s prílišnou dávkou sebechvály a početnosťou sebavedomie
* Naopak problémom je aj nedostatok sebavedomia, ktoré začína leklým podaním ruky
* Negatívne poznámky na súčasnej alebo bývalej kolegami, nevhodné hodnotenie bývalého alebo súčasného nadriadeného
* Veľký záujem o platu, zvýšenie platu, benefitoch
* Uhýbaniu očami, nedívání sa do očí
* Nekomunikativnost - uchádzač iba počúva, kýva hlavou a odpovedá štýlom "áno, nie"
* Zlá príprava na pohovor (nič nevie o spoločnosti, nemá jasnú predstavu o ponúkanej pracovnej pozícii)


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: