Komunikačné zručnosti - úspešné rokovania

Komunikácia prebieha vždy medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Ľahšie zachytíme to, čo má pre nás väčšiu informačnú náboj. Čím náročnejšia je komunikácia a čím dlhšie trvá, tým viac môže dochádzať k problémom, nedorozumeniam. Ako teda komunikovať efektívne?


Tipy na efektívnu komunikáciu

Buďte úplní vo Vašich oznámeniach

Pravdivé, ale neúplná oznámenie môžu viesť k výslovné lži. Ku klamstvo dochádza mnohými spôsobmi. Hlavnú úlohu tu predovšetkým hrajú zámery, ktoré vrhajú tieň na charakter.

Vyhýbajte sa zveličovania

Museli ste niekde čakať pol hodiny, alebo len päť minút? Zveličovania je niekedy humorné, ale podkopáva dôveryhodnosť.

Dôverná oznámenie si nechajte pre seba

Ak sa bavíte o osobných a dôverných záležitosť, týkajúcich sa druhých osôb, môže sa stať, že Vám ľudia prestanú dôverovať a zverovať sa Vám.

Vyhnite sa klamstvo

Ak lžete druhej osobe pred treťou osobou a tento tretí človek vie, že lžete, stratí vo Vás dôveru.

Stanovte si úroveň hovoru

Než začnete s niekým komunikovať, uistite sa, že to, čo sa chystáte oznámiť, neobsahuje slová, ktoré vyjadrujú Vašu nadradenosť voči druhej osobe.

Odhaľte svoje slabé stránky

Ak chcete byť pre druhého prístupní, ukážte sa ako ľudské bytosti. Priznáte Ak Vašu slabú stránku, dávate tým najavo, že druhému dôverujete.

Nepoužívajte povýšený tón

Jednáte Ak s niekým spôsobom, ako by ste mu preukazovali vlastne láskavosť, ľudia sa s Vami prestanú baviť, alebo vyvoláte hádky.

Obmedzte protikladnosť reči tela a slov

Nevysielajte svojím správaním a komunikácií protichodné signály.

Verte viac reči tela ako slovám

Ak sa stretnete s protikladnosť reči, pravý obraz Vám poskytne reč tela.

Zameňte slovo "ale" slovom "a"

Ak použijete slovo ale v prvej časti vety, poslucháč prvá časť vety bude ignorovať a sústredí sa na to, čo prichádza po "ale".

Vytvorte si na veci pozitívne pohľad

Pozitívne oznámenie spočíva v tom, povedať o čo stojíte, nie proti čomu sa vyjadrujete.

Snažte sa používať pozitívne, ako negatívne slová

Pozitívne formulácie počujeme a pamätáme si lepšie ako negatívny. Napríklad namiesto oznámenie: "Skôr než do stredy to nebude hotové", povedzte: "V stredu to budete mať hotové".

Povedzte, čo máte na mysli, bez toho by sa Váš tón premenil na nepriateľský

Ovládne Ak Vás počas oznámenie zlosť, spomaľte a skôr stíši Váš hlas, miesto jeho pozdvihnutie.

Neskáčte druhým do reči

Ak niekomu skočíte do reči, pretože sa s jeho oznámením stotožňujete, nemusíte sa toľko znepokojovať. Dajte však pozor na to, aby Vaše prerušovania druhých sa u Vás nestalo zvykom.

Nahradzujte inými výrazmi slová, ktoré neviete vysloviť

Ak narazíte vo svojom oznámení na slová, u ktorých si nie ste istí správnym vyslovením, nahraďte ich inými slovami.

Zbavte sa balastných slov

Čo najmenej prestaňte používať slová typu "veľa", "jasne", viacmenej ". V rozhovore to vedie k nedostatočnej slovnej zásobe.

Používajte konkrétne, ako abstraktné pojmy

Konkrétne slová popisujú činnosti, ľudí, veci, ktoré si možno predstaviť.

Nikdy nehovorte nikdy, všetko, úplne, žiadny, stále

Akonáhle použijete niektoré z uvedených slov, druhá osoba sa väčšinou sústredí na daný výraz, miesto na záležitosť, o ktoré ste chceli hovoriť.

Obmedzte slová mal bys, musíš

Tieto slová naháňajú strach, znie stroho a vyzerá to, že druhým porúčam, čo majú robiť.

Vyhnite sa zakončenie Vášho vyjadrenia otázkou

Ak používate pripojené otázky na konci konštatovanie, vytvárate dojem váhavosti a neistoty.

Venujte pozornosť prízvuku slov

Paučte sa rozoznať prízvuk vo Vašich slovách aj v slovách pronesených druhými.

Prekonajte nedbalú výslovnosť

Sústreďte sa na Vaše oznámenie. Dajte si pozor na prehĺtanie konca slov.

Pri oslovení menom sa riaďte podľa toho, ako sa osoba predstavuje v telefóne

Aby ste zistili, čomu dávajú druhí prednosť, počúvajte, ako sa predstaví do telefónu.

Žiadajte druhej o ich názor

Tým, že druhého požiadate o jeho názor, má hodnotu pre Vás, tak aj pre druhú osobu. Požiadať druhého o názor je kompliment.

Pomôžte ľuďom zapamätať si Vaše meno

Keď niekoho stretnete, ktorý očividne vyzerá, že ho zachvátila panika a nemôže si spomenúť na Vaše meno, pomôžte mu.

Zistite rozpoloženie mysle druhého skúmaním jeho úvodné poznámky

Keď sa spýtate druhého "Ako sa darí?" A druhá osoba odpovie "ako tak", možno predpokladať, že bude chcieť hovoriť o jeho súčasných ťažkostiach.

Nerozprávajte, ak sa hovorí o veciach, ktoré presahujú Vašu chápavosť

Ak prebieha rozhovor v skupinke ľudí, nesnažte sa ich prinútiť, aby Vás poučoval o veciach, ktoré Vás ani príliš nezaujímajú.

Kontrolujte, či ostatné zaujíma, čo im hovoríte

očas hovoru položte neočakávanú otázku. Keď na ňu nedostanete odpoveď, berte to ako známku, že sa ostatní poslucháči nudí.


Slušne odmietnite otázky, ktoré sú pre Vás príliš osobné

Pripravte si určitú všeobecnú obranu pred otázkami, ktoré Vám nie sú príjemné, napríklad "Je mi ľúto, ale tá otázka je príliš osobné".

Ukončite konverzáciu s taktom

Keď chcete konverzáciu ukončiť, počkajte, až dokončíte svoj hovor, nie až druhá osoba začne novú tému, alebo urobí pauzu uprostred debaty. Použite zdvorilostné vetu, napríklad "Ospravedlňte ma. Chcem ešte stihnúť XY, ako odíde ".

Postarajte sa o to, aby Vás ľudia brali vážne

Dajte ostatným na vedomie, že Vaša idea si zaslúži mimoriadnu pozornosť.

Nepoužívajte staré frázy a otrela príslovia

Ľudia nemajú radi príliš vyjazdené koľaje. Vymyslite si Vaše vlastné slogany.

Keď máte pravdu, nedávajte druhému pocítiť, že sa mýli

Nepripravujte druhej osoby o ich ego.

Neodbočuj, nevyhýbajte sa téme

Držte sa témy, ak si tému nepamätáte, robte si poznámky. Nebuďte dva kroky za ostatnými.

Ak nemáte nič, čo by ste povedali, radšej Buďte ticho

Keď Vám niekto dá slovo a Vy nemáte nič, čo by ste povedali, odovzdajte slovo dál napríklad vetou "Vďaka, odovzdám slovo ďalej".

Pozdrží svoje myšlienky až na záver, ak chcete najprv počuť, s čím prídu ostatní

Táto stratégia však dáva zmysel, ak sa nachádzate v postavení, kedy ste oprávnení ku konečnému rozhodnutiu.

Počúvajte až do konca, nehádajte

Načúvaní je jednoduchšie ako testovanie.

Nerobte rozvláčny poznámky

Robte si skôr menej poznámok, ako príliš veľa. Ak sa budete snažiť zapísať všetko, čo niekto povie, určite Vám niečo unikne.

Používajte otázku prečo s opatrnosťou

Mnoho ľudí vzdoruje otázkam prečo, ktoré niečo hodnotia a posudzujú dôvody, motívy, zámery.

Miesto otázky používajte pauzu

Keď chcete povzbudiť druhú osobu, aby pokračovala v hovore, skúste použiť pauzu.

Požiadajte o čas na rozmyslenie

Nehovorte nie len preto, že zrovna nie ste pripravení sformulovať negatívne odpoveď prijateľným spôsobom. Zriedkakedy musíte záporne odpovedať okamžite.

A na záver: pamätajte, že záleží na celkovom Vašom vystupovanie

Podstata Vášho oznámenia plus štýl sa rovná úspechu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: