Efektívny spôsob učenia v každom veku

Už skončila doba, kedy sme vystačili s informáciami a skúsenosťami, ktoré sme získali zo školy, či v priebehu zamestnania. Ak chceme držať krok s novými technológiami, je potrebné flexibilne reagovať na zmeny pokroku. Ako si teda efektívne ...


Mohlo by sa zdať, že žijeme v záplave informácií. Informácií v zmysle prinášanie niečoho nového je podstatne menej, ako si zvyčajne myslíme. Snažíme sa informácie evidovať, triediť, spracovávať, ukladať v pamäti a následne ich používať. Nie vždy však môžeme povedať, či sú naše snahy úspešné. V dnešnom informačnom svete využívame na jednej strane nové formy médií, počítače, komunikačné prostriedky, ale na druhej strane sa môžeme v týchto formách strácať, máme problémy s rozlišovaním kvality informácií. Je dôležité informácie správne prijímať, využívať ich a prezentovať.

Plánovanie času

Skúste odhadnúť, ako dlho Vám môže trvať, než si osvojíte určité informácie. Vyčleňte si každý deň určitý čas. Niekedy môžete zistiť, že sa Vám nebude dostávať čas na osvojenie informácií, ktorý máte k dispozícii, alebo že sa u vás objavia nečakané povinnosti či príležitosti. Počítajte s tým, že niektoré úlohy budete musieť občas odložiť.

Efektívne osvojenie nových informácií

Či už sa jedná o malé, alebo veľké množstvo materiálov, je potrebné, aby ste si osvojili určité postoje a postupy.

* Majte skutočný záujem a túžbu si informáciu zapamätať. Nepodvádzajte sami seba.
* Venujte plnú pozornosť tomu, čo si máte zapamätať. Neodbíhejte, nenechávajte sa vyrušovať, buďte sústredenie.
* Spojte si to, čo sa chcete naučiť, s inými podobnými informáciami.
* Myslite pozitívne a hovorte si: "Ja si to zapamätám".
* Uložte si novú informáciu do mysle jasne a správne hneď na prvýkrát, keď sa s ňou stretnete.
* Ak pracujete s viacerými údajmi ako piatich, zhrňte je do niekoľkých logicky vytvorených skupín.
* Skúste si nové informácie do 24 hodín, po ich preštudovaní, a to najlepšie pred spaním.

Dôležitosť poznámok pri osvojovaní nových informácií

Pre zapisovanie poznámok používajte veľký zápisník s voľnými listami, aby ste mohli jednotlivé strany vynímať a priebežne organizovať spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať.

* Píšte iba na prednú stranu voľného listu, aby ste mohli materiál presúvať a nemuseli obracať listy.
* Používajte rôzne odsadenie, aby ste si zapamätali vzťah medzi hlavnými myšlienkami a podpornými myšlienkami, ktoré je rozvíjajú.
* Zahrňte si do svojich poznámok užitočné komentáre.
* Podčiarknite si hlavné myšlienky a kľúčové pojmy farebnou ceruzkou.

Efektívne čítanie

* Každý deň si vyberte materiál na čítanie, ktorý si chcete prečítať, ktorý pokladáte za relatívne ľahký a ktorý vyzerá zrozumiteľný (výrazní tlač, krátke riadky).
* Čítajte rýchlejšie, ako Vám to vyhovuje. Sústreďte sa na kľúčové myšlienky, nie na pohyb Vašich očí. Vaše oči sa budú pohybovať automaticky rýchlejšie, keď budete rýchlejšie chápať obsah.
* U každej časti si povedzte dôvod, prečo ju čítate.
* Hovorte si svojimi slovami a spamäti odpoveď na otázku, ktorú ste mali na mysli, keď ste čítali. Ak si nemôžete spomenúť, prejdite si danú časť znova av duchu si hovorte: "Budem si to pamätať".
* Merajte svoju zlepšujúcu sa schopnosť čítať príslušný materiál rýchlejšie.
* Píšte si všetky otázky ohľadne materiálu, ktoré Vám prídu na myseľ, alebo všetky nové postrehy, ktoré sa Vám objavia k tomu alebo príbuznému téme.
* Ak sa stretnete so slovom, fráz, vetou alebo odsekom, ktorým nerozumiete, urobte si ceruzkou na okraji stránky otáznik a čítajte ďalej. Až dôjdete nakoniec materiálu, vrátite sa k otazníkům. Budete mať potom iste viac informácií, aby ste pochopili označený materiál rýchlejšie, než keby ste nad ním premýšľali už pri prvom čítaní.
* Ak začnete s nejakým súčasným textom, pravdepodobne zvýšite svoju informovanosť v odbore natoľko, že budete môcť ľahšie čítať náročnejšie materiály.

Všestranné čítania je oveľa dôležitejšie ako rýchle čítanie. Všestrannosť znamená schopnosť prispôsobiť svoj spôsob čítania, povahe čítaného materiálu, dôvode, prečo ho čítame. Zlepšenie všestranného čítanie prichádza s vyšším stupňom informovanosti určitého odboru a so zvýšením Vašej pozornosti.

Ako na štúdium cudzieho jazyka

* Používajte magnetofónové pásky, či CD, ktoré dopĺňajú väčšinu učebníc pre štúdium cudzích jazykov.
* Študujte často, šesť dní v týždni, v krátkych intenzívnych sedeniach.
* Keď sa učíte nové slovíčka, shrnujte ich do skupín asi po piatich slovách, ktoré sú určitým spôsobom príbuzné.
* Študujte intenzívne slovíčka a frázy, ktoré sa Vám ťažko pamätajú.
* Keď čítate alebo počúvate, zapisujte si každé neznáme slov, s ktorým sa stretnete. Poznačte si vetu, v ktorej ste dané slovo našli.
* Čítajte celé pasáže, sledujte ich všeobecný význam, bez toho aby ste sa snažili porozumieť slovu od slova. Keď narazíte na slovo, ktoré nepoznáte, poznačte si ho do zošita. Akonáhle celú pasáž prečítate, rozhodnite, ktorá z týchto slov sa naučíte.
* Zaznamenajte si na kartičku výslovnosť slova, u ktorej si nie ste istí.
* Využite každú príležitosť, aby ste mohli cudzí jazyk čo najviac osvojiť. Čítajte noviny a časopisy v danom cudzom jazyku, sledujte cudzojazyčné filmy v pôvodnom znení.

Efektívna príprava na skúšky

* Urobte si reálny plán štúdia, snažte sa ho maximálne dodržiavať.
* Zistite, koľko materiálu si musíte zopakovať, rozdeľte si ho na približne rovnaké časti a stanovte si, koľko času Vám jedna taká časť najskor zaberie.
* Rozložte si svoj študijný čas na udržiavací časti, ktoré by mali byť relatívne krátke, pretože vybavenie si a triedenie myšlienok je s postupujúcim časom únavné a jeho účinnosť rýchlejšie klesá.
* Majte po ruke papier, na ktorý si počas učenia budete priebežne zaznamenávať myšlienky, ktoré Vás prepadnú a netýkajú sa učenie, skôr problémov a plánov z iných oblastí Vášho života. Ako prestanete s učením, môžete sa týmto myšlienkam v pokoji venovať.
* Študujte každú tému v určitom čase ako jeden celok.
* Používajte grafické pomôcky, ktoré Vám pomôžu materiál lepšie pochopiť.
* Keď sa budete sami skúšať, zistíte svoje slabé miesta. Na tých potom môžete pracovať.
* Uvážte, v ktorom období sa Vám najlepšie študuje. Snažte sa tento čas pravidelne využívať.
* Dbajte na príležitostné krátke prestávky, počas ktorých sa budete venovať aktívnemu pohybu, nadýchejte sa čerstvého vzduchu. Lepšie sa potom sústredíte na ďalšie informácie.
* Snažte sa, aby Vás nič nerozptyľovalo.
* Pokúste sa dve noci pred skúškou dobre vyspať, neponocujte a nestresujte sa.
* Samotné prekonanie prípadnej paniky u skúšky bude z Vašej strany požadovať pravidelné štúdium od samého začiatku a intenzívnu prípravu niekoľko dní pred skúškou.

Čoho sa vyvarovať pri osvojovaní nových poznatkov

* Vyhnite sa otáľania, tj odkladanie čítanie, písanie a premýšľanie, ktoré musíte urobiť.
* Obmedzte pasívne čítanie, ktoré značí, že Vaše tvorivé myslenie je zapojené len minimálne. Premýšľajte kriticky o tom, čo čítate, píšete alebo sledujete.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: