Zmysel života - čo znamená život

Zmysel nášho života môžeme neustále hľadať a môže sa stať, že počas nášho krátkeho pobytu na svete ho ani nemusíme nájsť, pochopiť, dokonca ani porozumieť sami sebe. Zmysel života sa môže počas žitia meniť, meníme či slevujeme zo svojich pôvodných plánov.


Spousta vplyvov, či už vnútorných aj vonkajších nás neustále ovplyvňuje a do istej miery tieto pôsobiace vplyvy môžeme ovládať, korigovať, prispôsobovať nám samotným, ale nemôžeme všetko ovplyvniť v plnej miere a rozsahu. Každý jednotlivec, každá živá bytosť je originálom. Ani veci okolo nás nie sú totožné, aj keď si kúpime dva alebo viac výrobkov, nebudú stopercentne zhodné, vždy bude medzi nimi aspoň nepatrný rozdiel, treba aj okom nepostrehnuteľný.

Svet okolo nás

Keď sa rozhliadneme okolo seba, čo vidíme? Celkom určite uvidíme iné, ďalšie jedinca. Nepoložil si niekto z nás otázku, prečo je toľko ľudí na svete? Prečo je toľko druhov v živočíšnej ríši? Nie je potrebné naším "predurčeným" zmyslom života, aby sme žili všetci spolu, vo vzájomnej pospolitosti?

Mohlo by sa navonok zdať, že tým, koľko nás na svete je, koľkých ľuďmi sme denne obklopené, s koľkými ľuďmi sme denne v kontakte a hovoríme s nimi, že žijeme v tzv ľudskom mravenisku. Neplní každý z nás určitý danú úlohu v živote? A nepramenia tieto úlohy z akéhosi vopred určeného poriadku? Tak ako v mravenisku, kde každý mravec má svoju úlohu?

Na jednu stranu môže byť zmyslom života ľudí ako celku - vzájomné žitie, na druhú stranu môže byť zmyslom jednotlivca - zachovať si svoju identitu a jedinečnosť a nenechať sa vmanipulovat do nejakého súkolí.

Hranice zmysle života

Kde je tu tá správna hranica, kto z nás ju dokáže a môže určiť a je vôbec správne určovať nejakú hranicu? Za úvahu rozhodne stojí aj otázka, či nám viac záleží na tom, koľkých rokov sa dožijeme, alebo čím svoj život vyplníme. Mali by sme si vedieť vychutnať každý príjemný okamih, ktorý nám deň prinesie. Hľadať v maličkostiach pozitíva a radosť.

Ako chápeme život

Každý z nás vníma život odlišne. Niekto podľa spomínaného poriadku, niekto ako bohém. Sú medzi nami aj jedinci, čo sa nedržia onoho poriadku, vymykajú sa mu, tzv deviantné jedinci - neprispôsobiví okolie v ktorom žijú, neadaptují sa. Avšak, môžu títo jedinci za svoj údel? Mohli sa predsa ocitnúť na pokraji spoločnosti vďaka vplyvom, ktoré nechceme vidieť. Niekomu môže umrieť veľmi blízka osoba a daný jedinec sa s týmto faktom nemôže vyrovnať a dôjde to tak ďaleko, že prestane chodiť do práce, stráni sa priateľov, spoločnosti, schová sa do svojej ulity pred okolitým svetom, môže sa uchýliť k alkoholu, k hráčstvo , ovládne ho depresia, začne mať dlhy ...

* Niekoho môže zasiahnuť prírodná katastrofa (vyhorenia, povodeň). Týchto prípadov by sme mohli určite uviesť viac.

Nemali by sme zabúdať na to, že nie sme len my, my sami ľudia. Okolo nás je okolitý svet, príroda. Sme tu na svete páni tvorstva, alebo sme len jeho doplnkom? Kto nám dal moc a oprávnenie a súhlas, že budujeme svoje domovy, čoraz menej nechávame voľný nezastavaných plôch, devastuje krajinu, ničíme životné prostredie, vyhubujeme zvieratá. Prečo si myslíme, že toto všetko robiť môžeme? Nevráti sa nám naše správanie aj s úrokmi? Konieckoncov čoraz častejšie suchá, požiare, záplavy a otepľovania sú vplyvom nášho žitia.

Ako žijeme

Tak, ako každý z nás pozerá na svoj život z odlišného uhla, tak tiež žijeme rozdielnym spôsobom. Niekto žije zo dňa na deň. Niekto si vie vychutnať jednotlivý okamih "všedného dňa". Vie sa radovať z maličkostí a je si vedomý, že každá sekunda v danej chvíli je jedinečná, neopakovateľná a nemusia už prísť. To, čo prežije, mu už nikto nevezme. Vo chvíľach ticha a snívanie sa môže vracať k svojim spomienkam. Mohlo by sa zdať, že tento jedinec žije v tzv svojej nevediaci blaženosti a nepozná negatívne stránky života. Opak môže byť pravdou.

Tak ako začína ránom nový deň a večerom končí, tak ako slnko ráno vychádza a večer zapadá, ako je svetlo a tma, tak aj život nie je len jednostranný, nie je ani čiernobiely. My sami môžeme veľa ovplyvniť, akým smerom sa budeme uberať (ako sa budeme správať k ostatným ľuďom, k prostrediu v ktorom žijeme a tiež, ako sa budeme správať sami k sebe). Áno, v žiadnom prípade nepopieram fakt, že každý z nás sa narodil v inej dobe, v inom prostredí, a nie každý má príležitosť konať to, po čom túži, nie každý sa môže dostať vo svojom snažení k svojmu vysnívanému cieľu. Tým sa dostávame k tomu, čo pre nás znamená zmysel života.

Čo znamená zmysel života

Bolo by dobré sa pozrieť na slovné spojenie "zmysel života" oddelene. Čo môže byť "zmyslom", čo nám môže toto označenie povedať? Znamená niečo pojem zmysel sám o sebe? Alebo je potreba daný pojem spojiť v súvislosti s niečím ďalším? Napr. zmysel práce, zmysel lásky, zmysel života ... V prípade spojenia dvoch slov, by slovo zmysel znamenalo spôsob určitého dosiahnutí.

Čo znamená "život"?

* Žiť znamená dýchať
* Žiť znamená cítiť (cítiť lásku, cítiť vášeň, cítiť bolesť)
* Žiť znamená vnímať seba, vnímať jeden druhého
* Žiť znamená vychutnávať (vychutnávať okamihy dňa, hľadať pozitíva, byť otvorený novým veciam)

Zrodenie a odchod jedinca

Jedinec prichádza na svet v bolestiach - a to nielen v bolestiach rodičky, ale aj ten, kto sa rodia, prežíva bolesť v určitom slova zmysle. Je pre neho bolestivé, že už nie je v prostredí, kde bol do okamihu, než prišiel na "denné svetlo". Zrazu sa ocitne v neznámom prostredí, ktoré pre neho nie je už tak bezpečné (niečo nové, neznámeho, doteraz pre neho nepoznaného). Bolesť teda nemusí byť vždy spojená s fyzickou stránkou, ale aj psychickú.

Tak, ako jedinec prichádza na svet v bolestiach, je aj jeho údelom odísť zo sveta v bolestiach? Opäť sa ponúka otázka, kto rozhodol, že život pre všetky začína v bolestiach a pre niekoho aj v bolestiach končí. Niekto si svoj "koniec" určí sám (sebedestrukce), niekto vážne ochorie a jeho posledné dni či mesiace aj roky pre neho predstavujú nepredstaviteľná muky, ktoré môže byť obmedzené len silnými liekmi. Niekto odíde "pokojne", zomrie v spánku. Umrie v okamihu, keď "nadíde jeho čas". A opäť je tu otázka - každý z nás má svoj čas života predurčený? A prečo sa nedozvieme dopredu, koľko času nám zostáva? Možno, keby sme vedeli dopredu, koľko času máme predurčené, správali by sme sa inak, inak by sme naplnili svoj život. Otázka je - bolo by to dobré, keby každý vedel, kedy je jeho koniec? A ako by sa daný jedinec správal, keby sa jeho koniec blížil? Dokázal by každý z nás svoj blížiaci sa koniec " prijať dôstojne "?

Možno to bude znieť ako otrepané frázy, ale nemali by sme zbytočne tráviť naše chvíle hádkami, naschvály ai V živote je veľa dôležité zdravie a trúfam si povedať, že zdravie je najdôležitejšie. Čo sú peniaze, majetok, veľa priateľov, láska, keď chýba zdravie? A preto by sme sa mali o svoje zdravie starať. Keď sa dokážeme postarať o seba samotnej, dokážeme sa potom postarať io druhej.

Vzťah šťastia a života

Ďalším pojmom vedľa zdravie je pojem šťastie. Pre niekoho môže byť naplnením života, že žije vo šťastnom manželstve, že mal šťastie a vybudoval si kariéru, že mal šťastie a splodil potomka ai Tak, ako zdravie tak aj šťastie je vrtkavé.

Niektorí ľudia "dokážu" žiť šťastní, aj keď sú chudobní, aj keď majú hlad, aj keď nemajú značkové oblečenie, aj keď im zdravie moc neslúži. Ide o to, ako každý z nás pozerá na svet. Ako berieme svet. Niekto sa dokáže radovať z maličkostí, ktoré druhému pripadajú samozrejmé.

Hovorí sa, že "každý je strojcom svojho šťastia". Áno, do istej miery to skutočne pravda je, ale nezabúdajme na to, že nie sme len my sami. My sami neurčujeme, čo a ako bude, ovplyvňujú a pôsobia na nás nielen vnútorné, ale aj vonkajšie podmienky a záleží, ako sme pripravení týmto vplyvom čeliť a prijímať ich.

Ako možno pojať život

Náš život ako priamka, s bodmi narodenia a úmrtia, na priamke sú ďalej body symbolizujúce vnútorné podmienky a okolo priamky sa nachádza body symbolizujúce vonkajšie podmienky.

Existuje správna odpoveď na zmysel života?

Správnosť odpovede na otázku "Čo je zmyslom života" nie je jednoznačná. V tomto prípade je akákoľvek odpoveď každého z nás správna. Pre každého z nás predstavuje zmysel života niečo iné a nesprávna odpoveď v tomto prípade neexistuje.

Rozdielnosť zmysle života a jeho dôsledky

* Niekto svoj zmysel života neustále hľadá a je dosť možné, že ho nikdy nenájde
* Niekto vidí zmysel života v materialistických požitkoch. Vlastniť najnovšiu veci (techniku, značkové oblečenie)
* Niekto vidí zmysel života v naplnení svojich stanovených cieľov (vybudovanie vysnívané kariéry, schudnutí)
* Niekto vidí zmysel života v akejkoľvek činnosti, ktorá ho uspokojuje, robí mu potešenie
* Niekto vidí zmysel v neustálom sebavzdelávaní sa
* Niekto vidí zmysel života v oblastiach, ktoré mnohé z nás považuje za samozrejmé (mať, kde prenocovať, mať čo k jedlu, mať peniaze, mať prácu, mať potomstvo, mať priateľov)
* Niekto si môže myslieť, že zmyslom života je - prežiť. Ako sa často hovorí "v prírode prežijú len silní jedinci". Áno, niečo na tom pravdy rozhodne bude. Ten, kto sa bude vedieť sa životom "pobiť" môže žiť dlhšie, teraz ide o to však, za akú cenu as akými obeťami.
* Niekto vidí zmysel života - v pomoci druhým. Žije pre druhé a nie pre seba, obetuje sa druhým a koná to rád (starostlivosť o chorých, o opustené deti ai)
* Pre niekoho znamená zmysel života - nájsť sám seba, rozumieť sám sebe
* Niekto zmysel života nehľadá a hľadané po ňom - jednoducho žije

Každý z nás očakáva od života niečo iné

Možno by stálo za úvahu zamyslieť sa nad tým, ako prispievame nielen k tomu, aby sme svojho, pre nás dôležitého cielov dosiahli, ale jestli sa aj ohlížíme a rozhliadame okolo seba - čo za sebou nechávame a či sme ochotní za svoje činy niesť zodpovednosť.

Medzi nami jedinci je rozdielnosť iv tom, ako sa zachováme a ako sme schopní uniesť fakt, keď svojho zmysle života nemôžeme dosiahnuť. Niekto sa nevzdá, "vytriasača sa" a hľadá inú cestu, ako ciele dosiahnuť, alebo si zvolia iný cieľ. Iní nemusí byť tak silní a môžu sa po svojom neúspechu uchýliť k "odbočkám" (depresiu, alkoholu, drogám, samovražde). Nie je na mieste zľahčovať životné situácie druhých. To, čo sa pre niekoho môže zdať ako banalita, to pre druhého môže znamenať veľký, neprekonateľný problém.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: