Spoločný majetok manželov - majetkové vzťahy

Spoločný majetok manželov je jednou z foriem vlastníctva. Čo patrí do spoločného majetku manželov? Podnikanie a spoločný majetok manželov. Úprava rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Kedy zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?


Spoločný majetok manželov je jednou z foriem vlastníctva

Vznikne automaticky pri uzatvorení sobáša. Čo znamená, keď povieme, že spoločný majetok je bezpodielové? Laicky povedané, žiaden z manželov nemá časť majetku, ale patrí obom dohromady. Otázka, čo do spoločného majetku patrí, nie je dôležitá len pre majetkové vzťahy medzi manželmi, ale aj pre vzťahy medzi manželmi a tretími osobami. Spoloční imanie vzniklo až od roku 1998, kedy bolo vložené do Občianskeho zákonníka. Skôr sa spoločnému majetku hovorilo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Spoločné imanie je výlučne spojené s manželstvom, to znamená, že nemôže vzniknúť medzi druhom a družkou alebo medzi registrovanými partnermi.

Čo patrí do spoločného majetku manželov?

Zahŕňame do neho všetko, čo jeden z manželov nadobudne za dobu trvania manželstva. Nie je to ale len výplata oboch manželov, ktorá bude podliehať spoločnému majetku. Ide tiež o záväzky ktoréhokoľvek z manželov, pritom je ustanovených niekoľko výnimiek: spoločný majetok nezahŕňa majetok získaný dedičstvom, darom, majetok vlastnený pred uzavretím sobáša, veci osobnej potreby, majetok získaný v reštitúcii, záväzky, súvisiace s majetkom, ktorý patrí výlučne jednému z manželov a záväzky prekračujúce majetkové pomery, ktoré jeden prevzal bez súhlasu druhého.

Podnikanie a spoločný majetok manželov

Platí pravidlo, že jeden z manželov môže do podnikania vložiť spoločný majetok len s predchádzajúcim súhlasom druhého. Ovšem prípadné zárobky plynúce z podnikania už nudou patriť do spoločného majetku manželov.

Úprava rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pomocou zmluvy, ktorú spíše notár, možno spoločný majetok poupraviť. Môže sa vykonávať rozšírenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva. Manželia sa môžu dohodnúť aj na tom, že spoločný majetok manželov vznikne až prípadným dňom zániku manželstva. V bežnom živote to bude vyzerať tak, že každý z manželov si bude hospodáriť na svoj vlastný účet a ak by došlo k rozvodu, spoločný majetok budú tvoriť len veci tvoriace bežnú domácnosť. Všetky tieto výnimky si môžu snúbenci dohodnúť už v predmanželskej zmluve, ale pokojne aj v období trvania manželstva.

Kedy zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov dochádza s koncom manželstva. Väčšinou sa jedná o smrť jedného z manželov alebo rozvod. V prípade, že spoločný majetok zanikne smrťou, majetok je vysporiadaný v dedičskom konaní. Rozvod už predstavuje trochu väčší problém. Musí sa totiž navzájom písomne dohodnúť na vysporiadanie. Ak sa bude jednať o nehnuteľnosti, je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Často sa stáva, že manželia nie sú schopní sa dohodnúť. V tom prípade jeden z nich podá na súde žalobu na vysporiadanie. Súd potom vynesie rozsudok o urovnaní vychádza z toho, že každý z manželov má rovnaký podiel. Ale čo keď u manželov nevznikne dohoda o urovnaní, ani žiadny z nich nepodá žalobu? Ak sa tak nestane do troch rokov od zániku manželstva, potom sa vlastníkom hnuteľných vecí stane ten, ktorý je užíva pre svoju potrebu au nehnuteľností im vzniká rovnaký podiel (stávajú sa podielovými spoluvlastníkmi).

Čo robiť, keď manžel zadlužuje domácnosť?

Zadĺženosť všeobecne rastie, a tak sa stretávame is čoraz viac prípady, keď si jeden z manželov vezme bez vedomia druhého úver. Týmto krokom je spoločný majetok značne ohrozený. Spôsob, ako sa pred podobnou praktikou ochrániť, predstavuje zúženie spoločného majetku.

Dohoda o zúžení spoločného majetku nie je zadarmo

Ak nie je zmluva uzavretá formou notárskej zápisnice, tak je neplatná. Za notársku zápisnicu si ale budete musieť zaplatiť. Odmena notára je na základe notárskeho tarifu a súvisí s cenou majetku, ktorá je predmetom zúženie imanie. Hodnota majetku sa pritom určuje na tzv obvyklú cenu (tzn. cenu, ktorú by v danom mieste a čase človek za predanú vec dostal). Určenie obvyklé ceny je v rukách znalcov z odboru ekonomiky. Ak možno tarifné hodnotu určiť len ťažko alebo vôbec, je 2 500 Sk.

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva a ochrana tretích osôb

Zmluvné zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nesmie spôsobiť zhoršenie postavenia tretích strán (najmä věřutelů). Aby sa zabránilo tomu, že dohoda o zúžení spoločného majetku ušetrí manželov od dlhov, ktoré už existujú, môže sa dohoda týkať iba dlhov, ktoré vzniknú až v budúcnosti. Manžel má povinnosť tretiu osobu oboznámiť s obsahom zmluvy o zúženie, a nestačí len preukázať, že sa veriteľ so zmluvou zoznámiť mohol.

Právna úprava vzťahov medzi manželmi

Vzťahy medzi manželmi po právnej stránke rieši zákon o rodine. Platí, že žena aj muž majú v manželstve rovnaké práva i povinnosti. Je vylúčená autority alebo podriadenosť jedného z nich. Výklad "rovnaké práva a povinnosti" ale nemôžeme považovať za absolútnu, pretože musíme rozlíšiť osobné a majetkový charakter.

Aké sú povinnosti manželov?

Osobné povinnosťou manželov je povinnosť žiť spolu, byť si verní, navzájom sa rešpektovať, pomáhať si, spoločne vychovávať deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Tieto povinnosti si ale nemožno vynútiť a sú v podstate nekontrolovateľné. Ich nedodržanie vstupuje do popredia až vtedy, keď sú iniciátorom konfliktu medzi manželmi a vzniku rozvodového konania. Keď je návrh na rozvod podaný tým manželom, ktorý významne porušil manželské povinnosti a druhý sa napriek tomu rozviesť nechce, potom súd zamietne návrh, ak by rozvod "hodnému" manželovi spôsobil vážnu ujmu (z hľadiska zdravotného stavu, veku, finančných, bytových pomerov apod ).

Dôsledky porušenia manželských povinností

Porušenie manželských povinností môže mať vplyv aj na rozsah vyživovacej povinnosti rozvedených manželov. Tomu z manželov, ktorý povinnosti neporušil a rozvrat nespôsobil, môže byť po dobu troch rokov od rozvodu priznané výživné vo výške vyživovacej povinnosti medzi manželmi.

Manželia a zabezpečenia rodiny

Čo sa týka majetkových vecí, tak majú obaja manželia povinnosť uspokojovať potreby rodiny s ohľadom na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Netýka sa to ale len finančných prostriedkov na náklady domácnosti. Svoju hodnotu má aj osobnej starostlivosti o deti a domácnosť. Takže aj keď jeden z manželov neprinesie do manželstva žiadne peniaze, všetko môže byť vyvážené práve touto starostlivosťou. Žiadne matematické rozdelenie v účasti na rodinnom rozpočte teda stanovené nie je. Pravidlo je len také, že nesmie dôjsť k jasnému nepomere (napríklad bohatý manžel neposkytuje rodine dostatok peňazí na základné potreby).

Čo keď sa manželia nedohodnú ...

Prvotným predpokladom je, že manželia sa na financovaní rodiny zhodnú. Ovšem ak sa jeden z manželov odmieta podieľať na nákladoch domácnosti, pomoc možno hľadať na súde. Skrátka, treba dopredu myslieť na to, že zväzok muža a ženy neznamená len životné spoločenstvo, ale aj právny vzťah.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

BP vlastnictvo manzelov

Janka | 31.07.2012 19:18
Chcela by som sa opytat, co v pripade, ak jeden z manzelov ma napriklad svoj osobny ucet, vklada si nan vyplatu, pripadne dochodok atd, a z tieto peniaze by pouzival alebo pouzil na kupu hnutelnej/nehnutelnej veci inej-tretej osobe. Co robit? Vdaka

PORADA

Adela | 25.08.2012 15:56
Dobry den ja by som sa chcela spytat ako je to ked manzel pred sobasom vlastnil pozemok ,na ktorom sme uz pocas manzelstva zacali stavat dom.Na dom sme si vzali hypoteku v ktorej figurujem aj ja ,no pozemok moj neni asi iba dom ktory patri do BSM, ale zatial som nikde na katastri neni ja zapisana ako spoluvlastik?

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky