Muži a ženy - riešenie problémov

Spoločný život dvoch rozdielnych pohlaví nie je len prechádzka ružovým sadom. Keď sa ale naučíme trochu odlišný jazyk svojich náprotivkov, bude pre nás spolužitie oveľa jednoduchšia a isté nás to Búče tešiť.


Riešenie problémov - muži a ženy

Od praveku bola práca žien pokladaná za akúsi samozrejmosť. Starostlivosť o deti a seniorov vykonávala denne. Muž sa vydával na lov niekedy trvajúce aj mesiace, a pretože vsádzali na živobytie ostatných aj vlastný život, po návrate bol uctievaný a mohol sa oddať odpočinku.

Pracujúci muži a ženy

Pracujúci muž si zvyčajne domov prichádza odpočinúť (vynecháme nepravidelné domáce práce), zatiaľ čo žena ide z práce opäť do práce. Čaká ju varenie, pranie, upratovanie a ďalšie. Keď ešte ženy vykonávali iba domáce práce, bolo všetko v rovnováhe. Ale pretože ju mimo domáceho prácu pribudlo zamestnanie, môže mať pocit nedostatočného ocenenia od svojej rodiny, najmä potom partnera. Snáď by aj stačilo, keby sa mohla komu svedčiť. Možno by aj muži zverila, čo ju trápi, keď on ale začne hneď ponúkať rady. Myslia si totiž, že to žena vyžaduje. Skutočnosť je ale značne opačná. Túži len po vypočutí. Keď tomu tak nie je, rozpúta sa hádka, či len ľahká výmen názorov.

Nespokojná, s vnútorným bojom prestáva hovoriť. Čaká, až sa muž spýta, čo ju trápi, sadne si k nej a načúva jej bez akejkoľvek poznámky, komentáre a pri najhoršom rady. Muži si jednoducho myslia, že ak žena hovorí o svojich ťažkostiach, chce poradiť. Inak to ani chápať nevie. Jeho mozog je zariadený na rozprávanie o sporných otázkach, len ak naozaj pomoc potrebuje a vyžaduje zamyslenie poslouchající osoby, pretože si s problémom nevie rady. U žien je to inak. Ty stále hovorí a často premýšľa nahlas. A to je ďalší rozdiel medzi správaním ženy a muža.

Všetko je odrazom minulosti - myslenia a minulosť

Od pradávna, keď muži trávili takmer väčšinu času na love, na vyjadrovanie svojich pocitov a myšlienok nemali priestor. Boli teda zvyknutí nad nepríjemností len premýšľať, prípadne odsunovat. Pretože jeho poslaním je ísť a zabiť zviera, a tak uživiť svoju rodinu.

V mozgu muža sa tak potrebou počas vývoja vytvorili pomyselné komôrky, do ktorých si danej skutočnosti rozdeľuje a uzatvára niekedy až na zámok, že ak sa muža na jeho existenciu vo svete spýtate, rovnako tak na súvislosti s ním spojené, odpovie zvyčajne "hm" alebo iné odpovede, nič konkrétne nehovoriace. Zaviazal si ich tak hlboko, že na ne aj zabudol, alebo sa jedná o typický mužský prejav.

Muži len s ťarchou vie vyjadriť svoje city, oproti ženám.

Tie v najstarších dobách ako "pani domu", boli obklopené ľuďmi, s najrôznejšími problémami s poslaním postarať sa o ne, aby sa cítili čo najlepšie, teda pomôcť vyriešiť danej starosti. Už vtedajší rečou, vydávanie zvukov, pazvukov, artikuláciou i výrazom v tvári, ženy dokázali odhadnúť, čo sa za touto "ječící pantomímu" skrýva.

V príbytku u ohňa sa týmito škreky skracovali dlhé večery a vyčkávania príchode muža, či príde a prinesie so sebou potravu alebo nie a matky sa budú musieť už za úsvitu vydať na cestu za obživou pre seba, svoje dieťa a prípadne zvyšné príslušníkmi kmeňa.

Ženy sú viac emocionálne

Z týchto všetkých poznatkov jasne vyplýva dôvod, prečo sú ženy viac emocionálne, ľahšie sa vcítí do "kože" iných a bez problémov hovorí o svojich trable. U posledného bodu nastávajú poruchy len vtedy, ak je rozprávačská osoba viditeľne nevyslýchána. Laicky povedané - rozpráva ak žena o svojich starostiach, bytosti, ktorá ju nevenuje dostatočnú, či snáď nedostatočnú pozornosť, dochádza s okamžitou platnosťou k výmene názorov rôzneho stupňa, daného inými okolnosťami a závažnosti. Pre lepšie vysvetlenie je uvedený nasledujúci príklad.

Žena prichádza z práce s hlavou plnou problémov

Doma zvyčajne nachádza len muža, ako už vyššie uvedené, chce o ťažkostiach ihneď hovoriť, dostať to zo seba. A jediný, s kým sa v tomto momente o ťažkosti môže podeliť, je jej drahá polovička. Bez toho aby postrehli, že v televízii zrovna dávajú futbalový zápas Sparty a Baníka a uvelebený pohodlne v kresle je nadšený fanúšik Sparty, pobehujúci "divožienky" okolo ani nepostrehne. Po niekoľkých rokoch spoločného žitia, sa naučil aj nevedomky dodávať do ženinho monológu "hm, ehm," apod Všetko sa zdá je v poriadku, pretože žena vychrlujíc zo seba záplavu slov a vziať do diania pred niekoľkými hodinami späť niekedy ani nepostrehne, že ju muž nevníma. Zvlášť, ak okolo poletuje a oprašuje nábytok. Zlom nastáva práve vtedy, keď sú obaja súčasne "na vrchole". Ako už u nežného pohlavia, kedy plna rozhorčenie položí rečnícku otázku, nevyžadujúci odpoveď, ale v tom samom momente sa odpovede, veľmi prekvapujúce, dočká. Muž zakričí "góóól" a pohľady oboch sa stretnú. Práve v tomto momente, trvajúci obyčajnú stotinu sekundy, sa fanúšik uveleben v kresle prestáva radovať, pretože jasne vidí, že si poriadne zadělal na potíž.

Z ženy sa stáva semetrika

Inak ani diania po tomto akte nejde riadne a výstižne jedným slovom nazvať. Že u niektorých cholerických osôb nie je ťažká úloha rozbíjať taniere, búchať dverami a to všetko za sprievodu monológu sa vyčítajícími slovami. Ak tu existuje túžba po pokojnom spolužitia a vzájomnej harmónii, žena by nemala byť tak sebecká, prehliadať muža a nemať záujem o to, že aj on má svoje záľuby. Nechať ho v pokoji sa dodívat, medzitým nachystať večeru a tešiť sa, že takto spokojný muž, bude rád a pozorne načúvať ženiným trablům.

Budú spokojní obaja partneri

V prípade ale, že muž aj tak neskrýva ignoráciu, nemôže sa potom čudovať nadávkám, vyčítania, nekonečným vetám, zuřením, plači a iných prejavom nespokojnosti manželky.

Aj keď sa tieto formulácie nebude nejspíš jedincom mužského pokolenia pozdávať, pravdou je, že pôvodcom sporu je muž. To, čo robia, alebo nerobia, nie je pokladané ako mienky väčšiny žien - schválnosti.

Pravdou je, že keby muž ženu vypočul, pohladil, pobozkal a povedal "Miláčik to zvládneš" žilo by sa v pokoji a vzájomný súlad by iste nedovolil vzniknúť zbytočným hádkam. Lenže lipkavec netkvie len v skutočnosti, že muž žene nevenuje pozornosť. Nezhody sa vyskytujú aj vtedy, počúva ak muž ženu tak pozorne, že sa mu jej nepríjemnosť javí ako jednoducho zvládnuteľné a svoje riešiace návrhy žene ponúkne. Porozumejú tomu tak, že ak sa mu žena zveruje, vyžaduje pomoc a vyhľadať riešenia. Skutočnosť je ale iná. Žena sa len potrebuje vypovedať, bez týmto činom vyžadovala rady.V tomto prípade nikdy nenastane súlad. Každé pohlavie danú skutočnosť chápe svojim odlišným mozgom.


Prehistorickej ženy obklopené svojím kmeňom často vyjadrovali svoje pocity. Ľavá hemisféra ženského mozgu je viac vyvinutá, než u mužov. To môžeme pozorovať u malých dievčat-Hovorí stručne, výstižne, jednoducho a oproti ženám, danú skutočnosť vyjadrí v jednej, logické vete. Ty na rovnakú udalosť nájdu priemerne sedemkrát viac viet, opatrí je citovým zafarbením, neprehliadnuteľnou artikuláciou a niekedy predvedú aj hranou podobu. skôr a častejšie hovorí. Oproti dievčatám chlapci začínajú hovoriť neskôr a menej. V Logopedická poradni skôr stretnete chlapca. Už pravekí muži sa vyjadrovali len v prípade nutnosti. Mohli by ľahko vyplašiť korisť.

Muž - pán tvorstva všetko vie a pozná

Páni v dávnych dobách, ako vodcovia kmeňov, mali najvyššie postavenie. Všetko vedeli, všetkému rozumeli. Preto pre nich bolo urážlivej, klásť otázky. Nič im nie je cudzie. A aj dnes si môžeme všimnúť aktivity muža, hľadajúci určitú oblasť v meste. Než by sa okamžite opýtal, radšej bude hodinu blúdiť a tváriť sa, že je všetko v poriadku, on sa predsa len tak prechádza.

Situácia je iná, neobývá ak vozeň sám

S iným mužom si iste vyjde ďaleko lepšie ústrety, ako so ženou. Už len z toho dôvodu, že žena na sedadle spolujazdca radí, ako sa dá. A odmieta sa utíchnuť, pretože jej vícestopé mozog pracuje na plný pohon a jej tak počas minúty napadá desiatka najrôznejších riešení. Muža to viditeľne rozčúli, pretože nechápe, prečo ona vyřkne tisíce nezmyselných viet, keď sa situácia dá riešiť jednoducho logicky. A ak spolujazdkyne v rukách zviera mapu bez toho, aby sa pred jej použitím s vodičom poradila a ten návrh schválil, je situácia napätá. Už len preto, že muži majú v pravej mozgovej hemisfére väčšiu koncentráciu železa, tým lepšie vycíti severný magnetický pól, čím sa iv neznámych krajoch orientujú omnoho lepšie, než ženy. A práve preto je pre muža žena s mapou na smiech. Už aj cez nelogické zaobchádzanie. Žena mapu rôzne otáča. Podľa mienky mužov je dej zbytočný, ale ona chce nájsť miesto "A", práve tam sa v danej chvíli nachádzajúcej a miesto "B", tu uväznený cieľ. Len žena dokáže takto pracujúci ženu pochopiť. Vie totiž, že v správnom natočení plániku kraja tkvie všetko podstatné pre najlepšie zorientovaniu. Potom už je jednoduché nájsť hlavné svetové strany a len otázka času, dostať sa na správne miesto. Muž nad týmto počínaním s úsmevom na perách nechápavo krútia hlavou.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: