Medzigeneračné vzťahy - rodina

Každého človeka v živote ovplyvňujú jeho skúsenosti. Bohužiaľ sa nevieme väčšinou poučiť zo skúseností iných ľudí, hoci vlastných rodičov. Múdrosť človek nadobudne životnými skúsenosťami, nie je to osvojenie zručností alebo získania informácií


Medzigeneračné vzťahy

Všetci vieme, že vzťahy v dnešnom svete medzi ľuďmi všeobecne upadajú, skôr k sebe ľudia mali bližšie. Poďme sa pozrieť aké vzťahy panujú medzi starými rodičmi, rodičmi a vnúčatami. Najskôr bude veľa záležať na atmosfére a históriu tej, ktoré rodiny. Generácie je skupina ľudí rovnakého veku, ktorí prežili rovnaké historické obdobie.

Z pohľadu celej generácie

* Prababičky a pradědečci, ktorí zažili vojnové a povojnové roky.
* Babičky a dědečci, tak zvané kvetinové deti.
* Mamičky a oteckovia, ktorí vyrastali v čase socializmu.
* Dcéry a synovia, narodení v porevolučných čase.
* Vnučky a vnoučci dnešná mládež.

Múdrosť

Každého človeka v živote ovplyvňujú jeho skúsenosti. Bohužiaľ nevieme sa poučiť zo skúseností iných ľudí, hoci vlastných rodičov.

Múdrosť človek nadobudne životnými skúsenosťami, nie je to osvojenie zručností alebo získanie informácií (A). Každé obdobie nášho života je etapa skúseností as tým spojené múdrosti. Niekedy sa stáva, že si skúsenosti ani múdrosti proste človek osvojí nikdy (B). Múdrosť teda nemôžeme prisudzovať starým alebo mladým, je to otázka skúseností.

* Vnuk - síce vie perfektne ovládať internet, ale nevie, aké nebezpečenstvo tu číha = (A)
* Syn - pozná nebezpečenstvo, ktorá sa vyskytujú na sieti, avšak s internetom nevie pracovať
* Otec - celý život holdoval alkoholu, takže o takéto veci nemá záujem (B)
* Dedko - vyštudoval tri vysoké školy, ale v čase, keď internet nebol a dnes ho neláka
* Pradedko - na školu nemala rodina peniaze, teraz po večeroch internetom surfuje :-)

Pozície generácií

To čo zažijeme, v čom vyrastajú, z toho sa odvíja naše postoje a názory. Životné skúsenosti každej generácie formujú hodnoty a normy každého človeka. Ďalej sa na postojoch a názoroch podieľa vplyv rodiny, kultúrne vzor a stereotypy.

Keď vyvoláme napríklad téma "2 svetová vojna":

* Prababičky si ju prešla.
* Babička poznala veľa ľudí, ktorí tým trpeli.
* Mamička zažila ešte školské besedy s účastníkmi.
* Dcéra pozná už len filmy, knihy, návštevu koncentračného tábora a výklad pedagóga.
* Vnučku na prvom stupni ZŠ tohle téma ešte nezasiahlo

Ďalším faktorom je, že dochádza ak ku konfliktom alebo nedorozumenia medzi generáciami, hrá tu tiež postavenie v rodine, vek, choroby a výchova.

A veľmi dôležitý je osobný pohľad a tu je ukážka:

* Vnučka líže zmrzlinu - najdôležitejšie je pre ňu chuť, farba, prežitok tohto okamihu
* Dcéra ponáhľa, aby včas dobehla s malou do škôlky - lebo sa ponáhľa do práce
* Matka považuje za najdôležitejšie - aby si zmrzlina nezašpinila malé sveter
* Babička vidí prioritu - aby malá neprochladla, keď už je ten jeseň
* Prababičky sa zase pozastavuje - nad nehoráznými cenami dnešných zmrzlín

Ďalší príklad ako sa na veci pozeráme odlišne. Ak položíte rôznym generáciám otázku:

Aká je Vaša najbližšia rodina?

* Pre vnučku = rodičov
* Pre dcéru = manžel + deti + rodičia
* Pre matku = manžel + vnúčatá + deti + rodičia
* Pre babičku = manžel + deti + vnúčatá + pravnoučata + rodičia
* Pre prababičky = manžel + deti + vnúčatá + pravnoučata + prapravnoučata

Ako sa s vekom mení naše vzory

Päťročný chlapec sa chce podobať otcovi, byť mechanik ako otec.

Pätnásťročný mladík naopak otcovi vzdoruje a za žiadnu cenu nechce byť ako on.

Dvadsaťpäťročný mladý muž nedocení Prečo jeho otec dokázal.

Štyridsaťpäťročný muž si naopak váži čoho otec dokázal, pretože má skúsenosti a pozná okolnosti.

Tridsaťpäťročný muž si neuvedomuje, že by si mal urobiť na svojho otca čas.

Päťdesiatpäťročný muž si vyčíta, že si na svojho otca neurobil nikdy čas.

Odovzdávanie skúseností

Iste ste sa už stretli s úslovím - zober si dlhšie tričko prechladnú ti ta holá chrbát - najprv dodělej školu, potom si užívaj - najprv spolu nejaký čas choďte, nech sa lepšie spoznáte - naježí sa, alebo budeš mať žalúdočné vredy ... Niekedy mladí počúvajú, ale nedôverujú, inokedy si proste len musia na staré pravdy prísť sami.

Lenže musíme prihliadať aj na dobu, ktorá práve panuje. Niekedy naše staré pravdy nekorenspondují s dobou, v ktorej žijú mladí ľudia dnes. A naopak mladý človek presadzujúce svoje tvrdenie, musí myslieť na to, že dedko to síce už zažil, ale bolo to v inej dobe a tak to malo aj iný vplyv.

Ako príkladom vezmime tú reklamu s babičkou, ktorá radí mladíkovo, že plot sa musia natierať základovou a potom vrchný farbou a každý rok sa náter musí opakovať. Nie nie babi, až ten plot budem natierať nabudúce - vy už tu nebudete. Je to vtip - síce drsný, nič menej trefný. Dnešné farby sú jednoducho iné, dokonalejšia ako pred 30 rokmi.

A ako je to s prispôsobovaním sa inováciám?

Mládež je po inováciách lačno, pretože je to ich prirodzenou potrebou. Chcú stále nové a nové skúsenosti, je to ich hnací motor.

Starší a starí ľudia naopak inovácie moc nemusí, uberajú sa vyskúšaným praktikám. Je to zase otázka nadobudnutých skúseností a postojov. Preto by aj riadenie štátu, podniku, rodiny mali byť zastúpené obe generácie. Pretože ich funkcia sa vzájomne dopĺňajú.

Preto je škoda, že teraz toľko firiem a podnikov berie do svojich tímov len mladé, síce ambiciózny, dravé, ale na druhú stranu neskúsených ľudí. Odmietnu staršieho človeka pri prijímacom konaní, kvôli všeobecnému povedomie, že starší uchádzači budú pomalšie, môžu mať časté absencie z dôvodu zdravotných problémov (súvisiacich s vekom) a nemusia byť schopní pracovať s najnovšími trendmi v technológii.

Pravdepodobne tento jav bude súvisieť is tým o akú prácu uchádzač žiada. Iné skúsenosti potrebuje majiteľ stolárskej firmy a iné reklamná agentúra.

Spolužitie generácií

Zoberme si model, ako prv žili všetci príbuzní v raz dome a porovnáme dnešné bývanie, je to veľký rozdiel. Túžba po súkromí nám diktovala sa osamostatniť, založiť si vlastnú rodinu.

Rodiny držali prv viac pri sebe a navzájom si pomáhali. Deti mali bližšie k prarodičom aj čo sa týka vzťahov. Teraz sa začína opäť tento model vracať. Je to tým, že mladí ľudia už toľko neponáhľajú z domova. Dlhšie študujú, dlhšie sa vydavaju / žení a tiež samostatné bývanie je veľmi drahé.

Na záver si skúsme dať predsavzatie, že budeme na ostatné generácie okolo seba vnímať nielen kriticky, ale skúsme sa pozerať na veci aj ich očami. Mladé generácií doprajme ich hlučnosť a temperament a staršie naopak ich rozvážnosť aj predsudky. A v rodine si odovzdávajte vzájomnú úctu a lásku.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: