Jazykové kurzy

V dnešnej dobe je dôležité ovládať aspoň jeden svetový jazyk. Vaše jazykové zručnosti si môžete zdokonaliť, prehĺbiť na najrôznejších jazykových kurzoch. Ak ste cez rok maximálne vyťažení, prečo treba neskúsiť letnej alebo pobytového jazykové kurzy?


Ako vybrať vhodný jazykový kurz

Jazykových agentúr, ktoré ponúkajú výučbu cudzieho jazyka, je na trhu dostatok. Ako si vybrať takú agentúru?

Vyberať môžete podľa najrôznejších kritérií:

* Podľa miesta konania jazykového kurzu,
* Podľa lektora,
* Podľa zamerania jazykového kurzu,
* Podľa ceny,
* Podľa referencií,
* Podľa toho, čo očakávate od daného kurzu,
* Podľa spôsobu výučby ai

JAZYKOVÁ ŠKOLA ALL ENGLISH CZ

Podľa našich skúseností, je veľmi kvalitná JAZYKOVÁ ŠKOLA ALL ENGLISH CZ, ktorá pôsobí v Moravskosliezskom kraji. Táto jazyková škola má širokú ponuku rôznych kurzov, napr popoludňajšie kurzy, denné štúdium, firemné kurzy, týždenné, letné kurzy, odborné kurzy alebo kurzy pre deti. Jazyková škola ALL ENGLISH CZ učia svoje záujemca angličtinu 4x rýchlejšie Callanova metóda.

Ak sa budete učiť cudzie jazyky v tejto jazykovej škole, nevyhodíme svoje peniaze z okna, ale stanete sa ďalším človekom. Lebo ako sa hovorí: "Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom".

Jazykový kurz bude nielen veľmi hodnotne strávený čas, ale aj zážitok, na ktorý budete dlho spomínať.

Dĺžka jednej lekcie jazykového kurzu

Väčšinou trvá jedna lekcia 45 až 60 minút. Niekedy sú dve lekcie dané za sebou, tj 2x45 minút, a to z dôvodu efektívnosti výučby.

Voľba cudzieho jazyka

Jazykové agentúry ponúka výučbu najrôznejšieho jazyka:

* Angličtina
* Nemčina
* Taliančina
* Francúzština
* Španielčina
* Ruština
* Čeština pre cudzincov ai

Jazykové kurzy podľa zamerania

* Letné jazykové kurzy
* Pobytové jazykové kurzy
* Intenzívny víkendové alebo týždenné jazykové kurzy
* Semestrální jazykové kurzy popoludňajšie, večerné
* Súkromné individuálne jazykové kurzy
* Firemné jazykové kurzy
* Pomaturitné štúdium
* Jazykové kurzy cez internet
* Jazykové kurzy pre deti
* Jazykové kurzy pre dospelých
* Jazykové kurzy pre skôr narodených
* Jazykové kurzy pre učiteľov

Pobytové jazykové kurzy - klasické jazykové kurzy v zahraničí prebiehajú prakticky po celý rok a sú určené pre širokú verejnosť. Tieto kurzy sú predovšetkým zamerané na všeobecný jazyk. Pobytové jazykové kurzy môžu byť ďalej rozdelené na kurzy pre začiatočníkov, mierne pokročilých i pokročilých.

Jazykové kurzy pre deti, pobytové - tieto kurzy prebiehajú v zahraničí počas obdobia letných prázdnin. Sú určené pre deti aj mládež zhruba od ôsmich do osemnástich rokov veku. Na týchto kurzoch je zabezpečená tzv 24 hodinová asistencia a študenti majú organizovaný celodenný program, a to počas celého ich pobytu.

Intenzívne víkendové alebo týždenné jazykové kurzy - chcete sa dohovoriť v bežných situáciách doma, v práci či v zahraničí? Potrebujete si rýchlo vylepšiť či zopakovať svoje jazykové znalosti? Potom letné intenzívne kurzy sú to pravé pre Vás.

Súkromné individuálne jazykové kurzy - tieto kurzy sú určené pre jednotlivcov aj malé skupinky študentov, pre začiatočníkov i pokročilých, ďalej pre jedincov so špeciálnymi časovými požiadavkami, ktorými nevyhovuje štandardný čas výučby, ďalej pre jedincov, ktorí chcú dosiahnuť skutočne maximálneho pokroku v čo najkratšom čase.

Firemné jazykový kurzy - sú realizované na mieru danej firmy. Je vypracovaný danú jazykovú agentúrou systém jazykového vzdelávania, ktorý bude obsahovo, po organizačnej stránke pre danú firmu najvhodnejšie. Firemné jazykový kurz je veľmi obľúbený a často poskytovaný zamestnancom formou tzv benefitu.

Jazykové kurzy pre dospelých - sú rozdelené na úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých študentov. Lektormi môžu byť ako zahraničné, tak tuzemskí. Kurzy sú väčšinou 90 minútové, 1x týždenne. Ideálny počet študentov v skupine sú štyri až osem.

Jazykové kurzy pre deti - jedná sa o kurzy pre deti zhruba od štyroch rokov ich veku. Je možné vyučovať predškolské deti priamo v materských školách, či učebniach danej jazykovej agentúry. Malé deti sa zoznamujú s výukou cudzieho jazyka formou hier, pesničiek, príbehov, počúvaní, rôznych usmernení.

Jazykové kurzy pre skôr narodených - Tento typ kurzu je určený pre seniorov, ktorí sa teraz rozhodli začať s výučbou cudzieho jazyka. Metodické plány k týmto úrovniam jazyka sú špeciálne prispôsobené tak, aby mohlo byť tempo výučby pomalší a aby sa lektor mohol viac prispôsobovať potrebám jednotlivým študentov. Nikdy nie je neskoro začať študovať, a to ani cudzí jazyk.

Druhy jazykového kurzu

* Všeobecný jazykový kurz
* Obchodný jazykový kurz
* Konverzačný jazykový kurz
* Ekonomický jazykový kurz
* Odborný jazykové kurzy
* Jazykový kurz pre manažérov
* Jazykový kurz k príprave na medzinárodné skúšku z jazyka

Všeobecný jazykový kurz - je zameraný na komplexný rozvoj jazykových zručností. V kurze je používaná lektorom odporúčaná učebnica zodpovedajúcej úrovni daného kurzu. Hodina je rozdelená na niekoľko častí: privítanie, hra alebo konverzácie pre aktiváciu študentov, kontrola domácej úlohy, opakovanie prebranej látky a nadviazanie novú gramatikou, rozšírenie slovnej zásoby, počúvanie, konverzácia, hry či precvičovanie preberaného javu.

Obchodné jazykový kurz - tento kurz je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby v odbore obchodu, fungovania firmy. Výučba prebieha podľa špeciálnych učebníc. V kurzoch sa hovorí o témach obchode všeobecne, ale prebieha aj nácvik konkrétnych obchodných rokovaní, telefonátov aj obchodná korešpondencia. Kurz sa zameriava na najfrekventovanejšie situácie obchodnej praxe: pracovné rokovania, prezentácie, vyjednávanie, telefonické hovory atď Tak budete môcť jednoducho a rýchlo začať rokovania, vyjadriť názor, vstúpiť do hovoru, zdvorilo odmietnuť, zhrnúť priebeh rokovaní, účinne predniesť prezentáciu svojej firmy alebo projektu , vyjadriť ponuku, podmienky, viesť vyjednávanie apod Kurz Vám umožní plynulo komunikovať s dodávateľmi, zákazníkmi, bankou, obchodnými zástupcami apod Ďalším cieľom kurzu je vytvorenie potrebnej slovnej zásoby v rámci odborných tém ako napríklad reklama, veľtrhy, marketing, medzinárodný obchod, základné právne pojmy atď

Konverzačný jazykový kurz - tento kurz sa zameriava predovšetkým na rozšírenie slovnej zásoby formou hier, počúvaní, diskusií a článkov a tiež na precvičenie už naučené gramatiky v praxi. Materiály k hodine zabezpečí sám lektor. Ako metodika, tak druhy aktivít, študijné materiály sú predovšetkým zamerané na rozmluvení každého študenta. Komunikačné aktivity zvyšujú našu pohotovosť pri reakcii v prirodzenej konverzácii, fixujú často používané frázy a obraty a zlepšujú Vaše posluchovej schopnosti.

Odborný jazykový kurz - jedná sa o kurz s presnejšie vymedzeným obsahom, často zamerané na odborné výrazy z rôznych odborov ľudskej činnosti alebo prispôsobené pre konkrétnu vekovú skupinu.

Ekonomický jazykový kurz - tento kurz je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby v odbore ekonomiky, fungovania firmy. Výučba prebieha podľa špeciálnych učebníc. V kurzoch sa hovorí o témach ekonomiky všeobecne, ale prebieha aj nácvik konkrétnych rokovaní, telefonátov aj obchodná korešpondencia.

Jazykový kurz pre manažérov - jedná sa o kurz priamo určeným vedúcim pracovníkom na všetkých stupňoch, zamestnancom, profesijným odborníkom, príslušníkom štátnej správy, podnikateľom, ai

Jazykový kurz k príprave na medzinárodné skúšku z jazyka - kurz komplexne pripraví študenta na skúšku k medzinárodne platným certifikátom vo všetkých jazykoch. Na kurze sa precvičujú všetky časti skúšok: gramatika, počúvanie, čítanie, písanie, konverzácia. V hodinách lektor upozorňuje na časté chyby pri skúškach, odporúča postupy pre úspešné absolvovanie. U vybraných typov testov (PET, FCE, CAE).

Rozdelenie jazykových kurzov podľa stupňa znalosti

* Kurzy pre začiatočníkov
* Kurzy pre mierne pokročilých
* Kurzy pre stredne pokročilých
* Kurzy pre pokročilých

Metódy jazykovej výučby

* Komunikácia - reagovanie na otázky, formulovanie názorov, udržanie zmysluplné konverzácie.
* Slovná zásoba - rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby aj fráz, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život.
* Gramatika - presné vyjadrovanie je veľmi dôležité pre efektívnu komunikáciu. Gramatické pravidlá sú dá pripísať na konkrétnych príkladoch, študenti sa aplikujú v kontexte, v konverzácii.
* Upevňovanie - neustále opakovanie už naučeného.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: