Hinduizmus, Taoizmus a Svedkovia Jehovovi

Ďalšie štúdie ukázali, že Európania sú pohodlní, nechce sa im za nič bojovať a ľahko sa poddajú komukoľvek. Nie sú schopní asimilovať prisťahovalcov. Nemajú deti. Neprodukujú veci, majúci kultúrny alebo vedecký význam. Pojem Boh im často veľa nehovorí.


Taoizmus

Taoizmus označuje filozofickú školu založenú na textoch Tao te ťing = Kniha o ceste a cnosti. Ďalej tiež rodinu čínskych náboženských hnutí ako napr Zhengyi = Ortodox alebo Quanzhen = celá skutočnosť, ktorá spoločne vedú k Zhang Daoling v neskorej dynastiu Han. Slovo taoizmus sa používa na preloženie čínskeho Daojiao a Daojia. Čo znamená "cesta", ale v čínskom náboženstvo a filozofiu získal oveľa abstraktnejšie význam.

Hlavni kniha "Tao te tingu" - Kniha o Tao a cnosti, nás učí, že človek sa nemá dať obmedzovať vecami tohto sveta, ale oslobodiť sa od nich. Urobiť v sebe vnútorný pokoj a oslobodiť sa od žiadostí a vášňou. Nechcieť nič viac, než-li potrebujeme. Byť trvalo skromný a pokorný a neuchýlit sa od svojej prirodzenosti a nebyť na nikom závislí. Vzťah človeka a prírody je jedným zo základných rozdielov medzi východnou a západnou filozofiou.

Význam v slovenčine

Tao = pralátka

te = vesmírna sila

ting = je cesta

Kniha premien

Je to kniha věštebná, ale zároveň aj kniha múdrosti, hovoriaci, ako sa má človek správať v súlade s konštelácií vecí a vlastné prirodzenosťou, a vedúci ho k sebapoznávania a seba zušľachťovanie. Vychádza z myšlienky, že predvídať budúcnosť možno len na základe určitého poriadku, daného posledným princípom všetkého, nazvaným Tao = Cesta, podľa ktorého sa prítomnosť vyvíja v budúcnosť a ktorý zahŕňa tiež úplnú súvislosť všetkých javov súčasnosti, konšteláciu vecí, do ktorých je zapojený aj človek .

Cieľom tohto pomerne jednoduchého, ľudového náboženstva je naprostej splynutie človeka s prírodou, ktoré má zabezpečiť nesmrteľnosť alebo aspoň dlhý život. Tohto splynutie je dosiahnuté pomocou meditácií, duchovných i telesných cvičení, diét a vzdelávaním. Taoističtí vedci slávili veľké úspechy predovšetkým v chémii a medicíne - akupunktúra, akupresúra.

Svedkovia Jehovovi

Hanlivo nazývaní jehovisté, sú celosvetová náboženská spoločnosť, ktorá neuznáva výsledky poapoštolských koncilov. Počet jej členov sa odhaduje na sedem miliónov, ústredie majú v New Yorku. Sú známi svojou evanjelizačné a publikačnej aktivitou (oi časopisy Strážna veža a Prebuďte sa!).

Neoslavují narodeniny, vianoce ani velikonoce, nezucastnuju sa vyučovania náboženstva v školách, ani v najnutnejších prípadoch neumožňujú prijať transfúziu krvi, odmietajú vykonávať vojenskú službu, odmietajú voliť, alebo vyjadriť príslušnosť k nejakej krajine alebo práporu.
Boli často prenasledovaní, hlavne v Hitlerovských koncentračných táboroch. Donedávna trpeli za "železnou oponou" av niektorých afrických krajinách trpia dodnes. Majú najviac členov hlavne v Anglicku, USA, Nemecku av Kanade.

Svedkovia Jehovovi sú nejzapálenějšími misionári zo všetkých náboženských skupín. Každý ich člen je pokladaný za posla a nikto sa nemôže stať členom skôr, než vykoná prvej návštevy v domácnostiach. Radoví členovia sa majú venovať návštevám 10 hodín mesačne a rozdať aspon 12 časopisov. Od priekopníkov sa očakáva 100 hodín návštev mesačne, pričom si môžu privyrábať

Svedkovia oslavuje len jeden náboženský sviatok židovského pôvodu. Ide o sviatok Pasach, v slovenčine známy ako Pamätná slávnosť. Tento sviatok pripadá na 14. nisan podľa židovského kalendára, kedy sa pripomína obetný smrť Ježiša Krista. Priebeh tejto slávnosti je podľa biblických záznamov a tak sa ho Svedkovia snažia oslavovať ako kedysi Ježiš so svojimi učeníkmi.

Dôvod prečo neoslavuje Vianoce, Veľká noc, narodeniny a pod sú prevažne tieto

1. nechcú vyvyšovať žiadneho človeka nad akýmkoľvek iným človekom.
2. sú presvedčení o tom, že sviatky ako Veľká noc a Vianoce patria pôvodom medzi pohanské sviatky a preto je neoslavuje.

Boh Jehova

Veria v jediného Boha, ktorý má meno Jehova. Svedkovia Jehovovi oznamujú toto meno, všetkým, ako napísal biblický žalmista Dávid v knihe žalmov:

*

"Aby ľudia spoznali, že ty, ktorého meno je Jehova, ty sám si Najvyšší nad celou krajinou.
*

"A tak nech spoznajú, že ty, ktorý sám meno máš Hospodin, si najvyšší nado všetkou krajín."
*

"Tak aby spoznali, že ty jediný, ktorý máš meno Hospodin, jsi nade vší krajín Najvyšší!"

Hinduizmus

Hinduizmus je politicky nekorektné, ale v Európe obvyklé označenie pre tradičný indický filozofický a náboženský koncept založený na historických duchovných praktikách, ktoré sú súčasťou životného štýlu. Hinduizmus nie je možné považovať za náboženstvo v európskom zmysle. Toto slovo prekladal popredný český indolog Vladimír Miltner do slovenčiny ako Držme a definuje ho ako to, čoho jest sa držať a vysvetľuje ho ako všeindické poňatie vesmírneho poriadku, zákonov prírody aj spoločnosti.

Hinduistickej pojmy

Guru

kastovnictví

Krišna

Šiva

spaľovanie mŕtvol u Gangu


Veľký rozdiel od ostatných náboženstiev, je napr vtom, že sa človek ako hinduista narodí, nemôže sa ním stať. Základom je náhľad na svet a jeho podstatu. Svet je tvorený dvoma aspektmi, a to sú znovuzrodenie a karma. Ich základom je predstava rytmického, usporiadaného vesmíru, ktorý vzniká a zaniká podľa pravidelného vzorca, ktorý nemá začiatok ani koniec. Hinduisti veria v reinkarnáciu, teda znovuzrodenie. Človek je pre nich najvyššia možná forma života, pretože len on dokáže spoznať aj duchovné stránky života a len on môže docieliť Mokša. V kolobehu prevteľovania je dosť možné, že terajší človek bol v mnohých predchádzajúcich životoch zvieraťom, či ešte menším tvorom. Naši podobu v budúcom živote určuje karma, tvorená Vasan.

Vasan je "psychologické podmieňovanie v podobe tendencie uložené hlboko v mysli, výsledok zachytávaniu a emočných reakcií." Z večného kolobehu prevteľovania sa môžeme dostať dosiahnutím už spomínané Mokša, ktorá spočíva v odhalení určitého duchovna vo vnútri nás, ktoré je trvalo prítomné a je prirodzeným cieľom našej cesty. Hoci sa tu ponúka paralela s budhistickú nirvány, je Mokša niečo oveľa pozitívnejším. Nepredstavuje len koniec utrpenia, ale aj radostnú udalosť.

Duchovného cieľa života možno dosiahnuť pomocou jogy, ktorá sa vyskytuje v troch formách: karmajóga, bhaktijóga a džňánajóga. Karmajóga je cesta nezúčastnených činov. Pretože ako už bolo povedané vyššie, karma je tvorená Vasan, ktoré sa vytvárajú na základe emócií. Nie sú to teda naše činy, ktoré nás viažu k svetu, ale prežitky s nimi spojené. Nech robíme čokoľvek, mali by sme stále vnímať svoju vnútornú nemennú realitu. Akonáhle sa stotožníte s činmi, vznikajú emócie. Cez ne si sami vytvárame karmu a zväzuje sa so životom.

Cvičenie jogy

Hinduista považuje jogu za techniku alebo metódu, ktorá vedie k spojeniu s nadprirodzenou silou alebo duchovnou bytosťou. Býva popisovaná ako "splynutie všetkých telesných, duševných a duchovných síl s Bohom". Hinduisti tvrdí, že postavy sediaci v jogových pozíciách znázorňujú boha Šivu, pána zvierat a veľkého jogína, ktorý je často uctievaný v podobe lingamu čiže falického symbolu

K hinduizmu sa hlási cca. 900 miliónov osôb a je tým tretím najväčším spoločenstvom na svete.Nabudúce o scientologii, Baptista, konfucianizmu a šintoizme.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: