Domáce násilie a pomoc

Ľudia sa k druhým správajú tak, ako im tí ostatní dovolia. Násilník spolieha na to, že obeť jeho úlet ospravedlní a pri opakovanom násilia sa bude hanbiť niekomu zveriť čo prežíva. Čo zanamená pojem domáce násilie, začína snáď prvý nadávky alebo facku?


Domáce násilie

Ľudia sa k druhým správajú tak, ako im tí ostatní dovolia. Násilník spolieha na to, že obeť jeho úlet ospravedlní a pri opakovanom násilia sa bude hanbiť niekomu zveriť čo prežíva. Čo zanamená pojem domáce násilie, začína snáď prvý nadávky alebo facku?

Domáce násilie - čo to je

Domáce násilie je nielen fyzické, ale aj psychické alebo sexuálne násilie medzi blízkymi osobami ak k nemu dochádza opakovane, v súkromí a jeho intenzita sa stupňuje. Obeť stráca schopnosť násilnej icidenty zastaviť a efektívne vyriešiť narušený vzťah. Je to správanie, ktoré u jedného z partnerov vzbudzuje strach z druhého. Obete domáceho násilia sú v prevažnej väčšine ženy v partnerskom vzťahu, menej častejšie sú to aj muži, deti alebo seniori.

Rizikové faktory pre vznik domáceho násilia

* Vynútená sociálnej izolácie
* Finančnú závislosť na partnerovi
* Materská dovolenka
* Zdravotné postihnutie, vyšší vek, bezmocnosť
* Prechod z aktívneho zamestnania do starobného alebo invalidného dôchodku
* Osobnostné nezrelosť-neschopnosť zvládať rodičovskej povinnosti a výchovu detí
* Rôzne typy závislostí u násilnej osoby

Ste obeťou domáceho násilia?

Odpovedzte na niekoľko otázok. Ak odpoveď na niektorú z nich je kladná, môže sa vo vašom prípade ísť o domáce násilie alebo jeho začiatok. Partner vás:

* Ponižuje, zastrašuje
* Nadáva vám
* Vyhráža
* Kontroluje alebo sleduje
* Bráni vám v kontakte s príbuznými alebo priateľmi
* Nedáva vám dostatok financií na domácnosť, popr. o peniaze musíte prosiť
* Núti vás k sexu aj keď odmietate
* Fyzicky vás napadá (facka, kopnutie, škrtenia apod)

Centrum intervenčných a psychosociálnych služieb Libereckého kraja, po

Obyvatelia Libereckého kraja, ak ste si v predchádzajúcich otázkach odpovedali aspoň raz áno, odporúčame Vám obrátiť sa na Centrum intervenčných a psychosociálnych služieb Libereckého kraja, kam je začlenené Intervenčné centrum pre osoby ohrozené domácim násilím. V prípade, že sú Vaše problémy iného charakteru, obráťte sa na Poradne pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy alebo na Linku dôvery. Všetky zariadenia sú začlenené pod CIPSLK.

Poradne pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy ponúka:

* Pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v zložitej životnej situácii alebo v osobnej kríze
* Poskytovať odbornú psychologickú a sociálno - právna pomoc
* Poskytovať podporu a sprevádzanie pri riešení osobnej problematiky
* Pomáhať riešiť ťažkosti v partnerskom a rodinnom súžití iv širších medziľudských vzťahoch

Linku dôvery môžete využiť kedykoľvek a to ako telefonicky, emailom, tak Skype a podľa Vášho želania treba anonymne.

Centrum intervenčných a psychosociálnych služieb Libereckého kraja sa spolu s Vami bude pokúšať nájsť východisko z Vašej ťaživej situácie. Teší sa na Vás profesionálne a príjemný tím Libereckého kraja.

Nedeste sa, každému z nás vo vypätej situácii ulítne nevhodné slovo alebo urážlivé veta, nesmie sa to však stať normou, bežnou súčasťou života. Ak hovoríme o domácom násilí, musia vykazovať tieto všetky 4 znaky:

* Opakovanie a dlhodobosť - z jediného útoku nedá určiť či ide o domáce násilie.
* Stupňovanie - od urážok a ponižovania sa stupňuje znižovaním ľudskej dôstojnosti až k fyzickým útokom, končiacom aj trestnými činmi zdravie a živote.
* Vo vzťahu musí byť úplne jasné rozpoznanie "rolí," teda osoby násilnej a obete (obete domáceho násilia nie sú ľudia, ktorí sa napádajú navzájom a role obete a násilníka sa striedajú).
* Neveřejnost - incident prebieha za zatvorenými dverami stranou od spoločnosti.

Prejavy domáceho násilia

Psychické násilie:

zlé pohľady, výhražné gestá, ničenia (často obľúbených) vecí, manipuláciami so zbraňami (aj nôž je zbraň), ubližovanie iným (deťom, domácim miláčikom) v prítomnosti obete.

* Zvýšená kontrola všetkých čo ohrozená osoba robí - s kým telefonuje, s kým si rozpráva, kam ide, kedy sa vráti (či naozaj bola cvičiť ako povedala ...), kontrola e-mailov, SSM správ.
* Obmedzovania samostatnosti a rozhodovania o sebe (bez môjho povolenia tam nepôjdeš ...), zákaz pozerať sa na televíziu.
* Karhanie a ponižovanie - nadávky, zosmiešňovanie, znižovanie schopností, marginalizácii prianí a túžob, pochybnosti o duševnom zdraví, zľahčovanie obáv.

Fyzické násilie:

* Facky, rany päsťou, kopance, rozklepanie hlavou o niečo, škrtenia, ťahanie za vlasy, bitie nejakým predmetom ...
* Vyhrážanie a vydieranie - nútenie k poslušnosti, vyhrážanie bitím, samovraždou, vydieraním cez deti, vnúčatá, vyvolávanie pocitu viny

Sociálne násilie:

* Izolácia od príbuzných a priateľov - zákaz telefonovanie s rodinou a priateľmi, prijímať ich návštevy, zrazování návštevníkov od návštev.
* Zamedzenie k prístupu k financiám (i vlastným), vynucovanie např.darování vecí, prepísanie majetku, sexuálne vydieranie (keď sa so mnou vyspíš, pustím ťa na internet, zavolať rodine apod).

Násilník sa k svojej obete na verejnosti obvykle chová normálne, usmieva sa na nej, pomôže s nákupnou taškou, pomôže do kabáta apod Obeť domáceho násilia si bohužiaľ po dlhodobom napadanie na také správanie pomaly zvykne.

Rady obetiam domáceho násilia

* Uvedomte si, že sa niečo deje
* Pripustí, že správanie vášho partnera nie je bežné
* Uznajte, že za situáciu nemôžete, nesmiete sa obviňovať
* Vyhľadajte čo najskôr odbornú pomoc
* Načúvajte svojim priateľom (bojím sa o teba, bojím sa o bezpečie tvojich detí, tohle si predsa nezasloužíš, odhodlej sa k prvému kroku, keď budeš pasívne, situácia sa bude ďalej zhoršovať)

Uvedomte si, že:

* Akékoľvek násilie medzi blízkymi nie je normálne
* Nikto nie je povinný trpieť
* Nie je sa za čo hanbiť - vina je na strane násilníka
* Nikto nemá právo iného psychicky či fyzicky týrať

Domáce násilie - pocity obete

* Stály strach a stres zo stretnutia s násilníkom (jeho návrat z práce, z reštaurácie apod)
* Strach z toho, že nech urobí čokoľvek, je to zle - strach z trestu
* Pocit, že sa nedá nič robiť, pretože je to jej vina
* Pocit otupení (desať minút nadávaní vydržím, tých pár faciek prežijem ...)
* Pocit, že mi nikto na svete nerozumie, nemôže pomôcť

Pomoc exituje - domáce násilie

Povedzte si dosť a konajte. Prvým krokom môže byť zveriť sa rodine, priateľom kolegom v práci-uľaví sa vám. Zavolajte na niektorú z liniek dôvery-poradia vám ako ďalej postupovať. V prípade zranenia násilníkom sa nstyďte a nebojte zavolať záchranou službu alebo políciu. V prípade návštevy pohotovosti povedzte popravde lekárom čo sa vám stalo.

Vymyslite strategický plán

Pre prípad náhleho úteku z domu je dobré mať u niekoho blízkeho náhradné kľúče od bytu, náhradné oblečenie, dôležité dokumenty, kontakty, finančný obnos. Porozprávajte sa s deťmi, zaistite ich bezpečnosť - u príbuzných, známych. Po prvotnom zvládnutom ohrozenia okamžite kontaktujte niektoré z miest odbornej pomoci.

Miesta odbornej psychologickej, sociálnej a právnej pomoci:

* Nepretržitá telefónna linka DONA centrum: 251 51 13 13
* Poradne pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy
* Občianskej poradne, intervenčné centrá
* Kontakty na tieto miesta, najlepšie v mieste bydliska si zistite hneď ako si uvedomíte, že ste obeťou domáceho násilia, nikdy vopred neviete, kedy ich budete potrebovať!
* Krízová centrá psychosociálnej pomoci, azylové domy
* Biely kruh bezpečia


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: