Ako komunikovať v ťažkých situáciách

Reč patrí medzi dary, ktorými sme ako ľudia obdarení. Prečo ju teda nevyužívať tak, aby nám bola na prospech. Jedna vec je hovoriť, druhá je však vedieť hovoriť. Vhodne zvolenými slovami povieme,čo potrebujeme a ostatným neublížíme.Poradíme Vám,ako na to.


Rady, ako bravúrne a s ľahkosťou komunikovať

Ako komunikovať v oblasti chvály

Chválu, rovnako ako konštruktívnu kritiku je dôležité zručne as bravurností oznámiť. Viete, aký je rozdiel medzi lichotením a chválou?

* Ak obdržíte od druhého kompliment, neoplácejte ho rovnako - ak totiž oplatíte pochvalu rovnakým spôsobom, nebude to pôsobiť vierohodne a úprimne. Váš pokus bude síce prijatý kladne, ale oplacení rovnakým komplimentom, znižuje dar slov od druhého jedinca. Môžete povedať na kompliment napríklad: "Ty si ma práve predbehol, prave som Ti chcel povedať, ako si vážim ..., ako sa mi páči ...".
* Prílišná chvála škodí - existuje nebezpečenstvo nadmiery chvály na úkor účelné kritiky. Chválou docielite viac ako iba kritikou, nie však s úplným vylúčením kritiky. Chválení ako pokus pomôcť ľuďom urobiť určitý pokrok, je ako riadenie auta bez možnosti zaradiť spiatočku.
* V prípade chvály ju prijmite s láskavosťou - nenechávajte žiadny kompliment bez odozvy. V prípade, že Vás pochvala privedie do rozpakov, stačí aj jednoduchá reakcia: "Ďakujem Vám", "To rada počujem" apod
* Nebezpečenstvo chválení jednej osoby, za účelom kritiky druhej osoby - miernym spôsobom, ako niekoho skritizovať, je pochváliť v jeho prítomnosti iného jedinca. Pozor, rodičia často robia podobné narážky o poslušných deťoch deťom provinilým. Výsledkom bude len odpor, najprv tichý, neskôr až rebelská.
* Pri pochvale buďte konkrétny - použijete ak konkrétne pochvalu, bude znieť oveľa upřímněji než hmlisté zovšeobecnenie. Ukážte druhým ľuďom, že viete, čo všetko museli urobiť, aby si zaslúžili dobré ohodnotenie.

Rozdiel medzi chválou a jednoduchým lichotením - Chvála sa sústredí na chvályhodný charakter, správanie, výkon. Kdežto lichotenia sa sústredí na to, na čo dotyčný nemá vplyv a nijako sa o to nezaslúžil. Lichôtky: "svojim výzorom vyzeráš skutočne ako vedúci osobnosť". Pochvala: "Tvoj plán je vysoko funkčné a tvorivé".

Ako komunikovať pri ohováranie, urážkach

Niektorí ľudia druhej napadajú a uráža premysleným spôsobom. Mať zodpovedajúce dôvtip Vám môže od nejaké bolesti a poníženia uchrániť.

* Nerobte si zbierku krívd - ak Vám niekto slovne ublíži, automaticky si uchovávate obranný prístup. Môže sa stať, že si budete postupne nabaľovať jedno ublíženie a nespravodlivosť vedľa druhého a ľahko sa z Vás stane zatrpknutá osoba.
* Ako ukončiť ohovárania dotýkajúcu sa tretej osoby - urazí ak určitá ohováranie ešte niekoho iného, a Vy v tom nechcete konfigurovať, ukončite včasným konverzáciu, napríklad: "Som naozaj prekvapená, že to hovoríš práve Ty. Ona o tebe zrovna nedávno pekne hovorila ... ". "Skutočne sa nezaujímam o reči, všetko sa väčšinou prekrúti".
* Zistenie, prečo druhej motivuje ponižovanie - niektorí zhadzujú druhej jedinca, pretože sa sami cítia zle, a chcú, aby aj oni sa pridali k ich rozpoloženia. Niektorí ľudia odhaľujú charakteristické črty a slabosti tých okolo nich, pretože sú si vedomí tej rovnakej slabosti v ich vlastnom výkone, alebo živote. Niektorí tiež ponižujú a uráža druhej jedinca, aby si vybudovali vlastné ego.
* Nepríjemná konverzácia: zmena témy - ak Vám začne byť určitá konverzácie nepríjemná, snažte sa zmeniť tému, pokiaľ to nemá ďalšie nadväznosti.

Ako komunikovať ako sprostredkovateľ pri konflikte

* Ovplyvňovanie situácie pri konflikte dvoch osôb - väčšinu sporov si najlepšie vyriešia sami aktéri, ak ich nezhody neovplyvňuje atmosféra iných ľudí. Zapájajte sa do ich sporu len obozretne, pretože sa môže stať, že hoci sa budete snažiť akokoľvek, nakoniec môžete byť stredom kritiky Vy a obaja aktéri sa na Vás nahnevá, a budete môcť nakoniec za daný spor práve vy.
* Načúvajte kritike druhého - každá zhromaždenie kritiky obsahuje aspoň jednu malú pravdu. I keď to ako celok nezodpovedá skutočnosti, získate tým určitý celkový nadhľad, aby ste mohli danú situáciu preskúmať podrobnejšie. Počúvate Ak kritiku dvoch ľudí, zostaňte neutrálne a rozhodne im neskáčte do reči. Dajte si tiež pozor na reč Vášho tela, aby ste nevyjadrovali súhlas s jednou či druhou stranou.

Ako komunikovať pri konflikte

Vždy sa nájde nejaký konflikt, či už malého alebo veľkého rázu, či už otvorený alebo skrytý. Je dôležité vždy rodiacu sa konflikt rozpoznať, vysporiadať sa s ním tak, aby Vám nevzal všetku silu.

* Skákanie do reči - neprerušujte druhú osobu a nenechajte ju, aby ona prerušila Vás. Cieľom komunikácie je vypočuť obe verzie danej udalosti, problému, poskladať pravdu a usporiadať si pocity.
* Počas hovoru sa striedajte - vzájomne si venujte neprerušovaný čas na rozprávanie. Potom, čo prvá osoba naznačí, že druhé osoba správne situáciu pochopila, má druhá osoba právo ju vystriedať v konverzácii.
* Riešite Ak problém, zostaňte sedieť - ak budú účastníci konfliktu sedieť, s menšou pravdepodobnosťou budú používať zastrašovania reč tela. Nebudú môcť druhému jedinci narušiť osobnú zónu.
* Majte Vaše pocity pod kontrolou - dajte prednosť takému pripomienky, ktoré dá najavo, že danú záležitosť máte plne pod kontrolou. Sústredíte sa tým na problém, namiesto toho, aby ste špekulovali nad tým, kto je vinný.
* Nech si druhá osoba zventiluje emócie - ak jedinci kričí a nadávajú, ťažko niečo vyrieši. Dajte druhej osobe čas, aby mohla zventilovat nahromadené emócie. Stačí len mlčať. Je dôležité, aby aj Vaša tvár bola neutrálna a nezračil sa v nej žiadny emočné prežitok.
* Ste si istí, že druhá osoba chápe Vaše stanovisko - povedzte Vaše názory jasne, predpokladajte, že istá záležitosť je jasná. Čo je jasné Vám, ako tvorcovia myšlienky, nemusí byť nevyhnutne jasné druhému.
* Kontrolujte Vašu nedôverčivosť - uštipačný pozdvihnutie obočia, pobavenie úškrn, nepatričný úsmev môže druhej zasiahnuť veľa hlboko. Väčšina ľudí toleruje nesúhlas, keď musí, ale na druhú stranu väčšinu ľudí popudí stretnutie s ponižovaním.
* Zbytočne nepodezřívejte druhej - útok na niečiu čestnosť vedie k popretiu a návale hnevu. Ublížite druhým, keď im poviete: "Snažil ste sa nás podraziť".
* Eliminujte sarkazmus - sarkazmus ako taký druhej ponižuje. Ak k nemu pridáte tón, ktorý sarkazmus podporí, ublížite druhému viac, než si môžete predstaviť.
* Neovlivňujte druhej - každý si chce udržať určitý pocit moci. Buďte obozretní, aby sa nestalo, že druhému jedinci vezmete všetky možnosti výberu. Inak si druhý jedinec nájde spôsob, ako sabotovať váš projekt, alebo ukončí Váš vzťah úplne. Poskytnite teda druhému príležitosť, aby mal výber aj možnosť ovplyvňovať veci a situácie.
* Neútočia na slabiny druhého - každý z nás má svoje zraniteľné miesta. Zasiahnutí slabých a boľavých miest uvoľňuje emócie, ktoré môžu úplne znemožniť vyriešenie daného problému.
* V prípade súkromných záležitostí konajte v súkromí - ak má niekto nejaké nedostatky, nevyťahujte je na verejnosti, poradách, chodbe, pred zákazníkmi apod


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: