Životné poistenie - porovnanie

Napadlo Vás niekedy, aké by boli vaše príjmy v prípade Vášho úrazu či dokonca trvalej invalidity? Ľudia tieto otázky neradi riešia, ale možno je čas sa zodpovedne zamyslieť nad tým, ako sa zabezpečiť. Jedným zo spôsobov je dojednanie životného poistenia.


Ako budete zakladať životné poistenie

je vhodné oboznámiť sa s jeho formami. Mohlo by sa Vám stať, že si založíte určité životné poistenie av priebehu času zistíte, že do neho vkladáte ďaleko viac peňazí, než by Vám mohlo priniesť, či nekryje riziká, ktoré by ste v súčasnej dobe potrebovali kryť. Nikdy nie je neskoro na zmenu, a preto si prečítajte nasledovné základné informácie.

Prečo uzatvoriť životné poistenie

Základným dôvodom uzatvorenia poistenia je teda zabezpečiť sami seba v prípade nejakého úrazu či trvalej choroby. Ak ste však založili rodinu, mali by ste myslieť aj na nich a na to, aká by bola ich finančná situácia v prípade, že by ste prišli o život. Otázky sú to nepríjemné, ale veľmi podstatné.

Aké riziká poistenie kryje

Z predchádzajúceho textu teda vyplýva, že sa životné poistenie najčastejšie zriaďuje na krytie rizika smrti, invalidity, trvalé choroby či úrazu. Tieto riziká sú prerokúvania v poistnej zmluve, kde je ustanovené aj poistné plnenie v prípade, že dôjde k nejakej z poistných udalostí. Všetko sa však odvíja od typu dohodnutého poistenia, o ktorom ešte budeme hovoriť.

Dve základné formy poistenia

Životné poistenie možno všeobecne rozdeliť na dve formy, a to na poistenie, ktoré obsahuje sporiteľské zložku a na poistenie bez sporenia zložky.

Najčastejšie a najvýhodnejšia sú samozrejme poistení sa sporiace zložkou. U toho typu poistenia pravidelne platíte poistné, ktoré obsahuje ako sumu poistenia, ako aj sporiace časť. Ak potom dôjde k poistnej udalosti, bude Vám vyplatená suma dojednaná v poistnej zmluve. Ak nedôjde však v priebehu poistenia k žiadnej poistnej udalosti, je Vám po uplynutí poistnej doby vyplatí zhodnotená sporiace časť.

Pri poistení, ktorá iba kryjú riziká (tzv. rizikové poistenie), je vyplatené poistné plnenie len v prípade poistnej udalosti. V prípade ukončenia poistenia uplynutím dohodnutej doby nedostanete nič.

Oplatí sa teda poistenie bez sporenia zložky?

Tu sa ponúka otázka, či má vôbec zmysel uzavrieť životné poistenie bez sporenia zložky. Logickou odpoveďou je, že dlhodobo sa oplatí skôr poistenia sa sporiace zložkou a krátkodobo zase rizikové. Rizikové poistenie je znateľne lacnejšie, práve z dôvodu, že neobsahuje sporiace zložku.

Odporúčanie

Rizikové sa uzatvára najmä na krytie rizika smrti, ale väčšinou sa dá pripoistiť aj proti invalidite alebo trvalé choroby. Tieto riziká však možno poistiť aj poistenie sa sporiace zložkou, a preto záleží len na Vás a na Vašich aktuálnych potrieb. Ak máte dostatok peňazí, je vhodnejšie založiť si dlhodobé poistenia a vďaka nemu aj sporiť, ak je to však naopak - nie ste zatiaľ schopní sporiť, ale chcete byť poistení - možno odporučiť uzavrieť aspoň krátkodobo rizikové poistenie.

Najatraktívnejšie druhy životného poistenia

Ktoré poistenie je teda to "najlepšie"? Na túto otázku nemožno objektívne odpovedať. Každému vyhovuje niečo iné. Čo sa týka atraktivity, budeme sem radiť všetky dlhodobá poistenia sa sporiace zložkou. Každá poisťovňa potom ponúka rôzne varianty poistenia. V nasledujúcich odsekoch budú stručne charakterizované najbežnejšie poistenia.

Investičné životné poistenie

Jedno z najatraktívnejších dlhodobých poistenia pre mladšiu vekovú generáciu je investičná poistenie. To má jedno z najvyšších zhodnotení sporiace zložky. Je vhodnejšie pre mladšiu generáciu najmä z dôvodu možnosti, sám si rozhodovať o tom, kam sporiteľské zložku investovať. Na rozdiel od kapitálového poistenia (o ktorom bude ešte reč), tu nie je garantovaný žiadny výnos a klient sám znáša riziko neúspechu investície. Výnosy, ktoré môžu byť ďaleko vyššia ako u kapitálového, sa jednoducho budú odvíjať od toho, ako sa Vám bude v investíciách dariť.

Poistné riziká

Samozrejme nemôžeme ani zabúdať samotnú poistnú zložku. Investičným životné poistenie obsahuje poistenie rizika smrti a poistenia pre prípad dožitia. Nie je však problém dohodnúť v zmluve aj ďalšie doplnkové poistenie. Poistenie je veľmi flexibilný a budete si môcť sami určiť aká časť z plateného poistného ide na poistenie a aká na sporiace zložku.

Kapitálové životné poistenie

Pre konzervatívnejších investorov je tu kapitálové životné poistenie, ktoré má podobné rysy ako investičný. Základný rozdiel je ten, že tu nebudete investovať sami, ale investuje za Vás poisťovňa, ktorá Vám garantuje výnos. Ten však býva ďaleko menší ako u investičného poistenia. Inak sa jedná opäť o dlhodobé poistenie, dohodnuté najmä na riziko smrti.
Dôchodkové poistenie

Ďalším podobným poistením je dôchodkové poistenie. To sa primárne zriaďuje ako poistenie v prípade dožitia, kde je možné sa pripoistiť aj proti ostatným rizikám (choroby, invalidity). V tomto poistení ide samozrejme najmä o terminované zložku, pretože je kupuje práve z dôvodu vyplatenia sumy na konci poistného obdobia. Tá Vám bude vyplatené v prípade dosiahnutia veku dohodnutého v zmluve, a to buď v splátkach, alebo jednorázovo.

Vkladové poistenie

Ako posledný poistenie bude spomenuté vkladové, ktoré možno využiť, disponujete ak určitú väčšiu finančnú čiastkou. Tú potom uložíte u poisťovne, a tým ste poistený. Poisťovňa vklad zhodnocuje az týchto výnosov pokrýva náklady poistenia. Ste vlastne poisteni zadarmo a až dosiahnete vek stanovený v zmluve, poisťovňa Vám vráti vklad is určitým zhodnotením.

Niekoľko praktických informácii

Ak sa rozhodnete, že si založíte nejaké životné poistenie, je vhodné porovnať ponuku poisťovní, či navštíviť finančného poradcu. Ten by mal mať prehľad o všetkých produktoch na trhu, a tým pádom Vám ponúkne pre Vás najvýhodnejší variant.

Zmlúv o životnom poistení môžete mať koľko chcete (resp. koľko ste ich schopní platiť). Zmluva musí obsahovať výšku poistného plnenia (suma, ktorú dostanete v prípade poistnej udalosti), výšku poistného a poistnú sumu (býva zhodná s poistným plnením).

Poisťovňa nemá povinnosť Vás poistiť

Aj poisťovne majú za hlavný cieľ zisk, a preto sa chráni pred "nevýhodným" klientov. Napríklad. Životné poistenie môžete uzavrieť maximálne do 60 rokov veku (niekde i viac) alebo Vás majú právo odmietnuť, ak máte zdravotné ťažkosti. Túto situáciu môžeme prirovnať k poistenie nehnuteľnosti, kedy poisťovne odmietajú poisťovať domy v záplavových oblastiach. Je tu jednoducho príliš vysoké riziko, že dôjde k poistnej udalosti.

Poistné

Po dobu poistenia, budete uhrádzať dohodnuté poistné. To je možné hradiť v pravidelných splátkach (najčastejšie mesačných) alebo jednorázovo - možno len u niektorých výrobkov. Výška poistného závisí od druhu poistenia (či obsahuje sporiteľské zložku), na veku klienta, dobe poistenia a hlavne na výške predpísaného poistného plnenia.

Daňové zvýhodnenie

Čo je však pre obyvateľstvo najatraktívnejšie, je možnosť odpočtu zaplatených príspevkov na životné poistenie od základu dane z príjmov. Je to možné až do výšky 12 000 Sk za rok, ale je len za určitých podmienok.

Podmienky odpočtu príspevkov od základu dane

Poistenie bude ukončené až v 60 rokoch a je založené minimálne na 5 rokov. Druhou podmienkou je, aby osoba poistená bola totožná s osobou platiteľa poistného a platiteľ dane z príjmov. Nakoniec je nutné dodržať určitú výšku poistného, ktorá sa líši podľa typu poistenia. Z týchto podmienok potom vyplýva, že toto daňové zvýhodnenie je možné uplatniť iba u kapitálového, investičného a dôchodkového poistenia.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: