Zdravotné poisťovne 2. diel

Každý občan našej republiky má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť rovnako ako povinnosť byť zdravotne poistený. Lenže niektoré úkony alebo lieky si už hradíme sami. Každá poisťovňa dáva klientovi niečo navyše, poďme zistiť čo.


Sú pred nami ďalšie poisťovne a my zistíme čo ponúkajú

Česká priemyselná zdravotná poisťovňa

Preventívne programy pre deti a mládež do 18 rokov vrátane

* Základná ponuka - celkový ročný limit 1 500 Sk:
* Organizované plavecké kurzy - až 300 Sk
* Organizované pobyty v prírode - až 300 Sk
* Preventívne očkovanie - až 300 Sk
* Vitamíny do 2 rokov - až 100 Sk
* Športové prehliadka - až 300 Sk
* Zdravé zuby - až 300 Sk
* Celiakia - až 1 500 Sk
* Vitamíny pre deti vo veku od 3 do 15 rokov

Preventívne programy pre študentov denného štúdia vo veku 19-26 rokov

* Programy možno čerpať buď jednorazovo, alebo postupne, do celkovej výšky 1 500 Sk ročne.
* Lyžiarsky výcvik - až 300 Sk
* Zdravé zuby - až 300 Sk
* Preventívne očkovanie - až 300 Sk
* Laserové operácie očí - až 1000 Sk
* Športové prehliadka - až 300 Sk
* Celiakia - až 1 500 Sk

Preventívne programy pre ženy od 19 rokov

* Programy možno čerpať buď jednorazovo, alebo postupne do celkovej výšky 1 500 Sk ročne.
* Preventívne očkovanie - až 300 Sk
* Prevencia rakoviny prsníka - mamografické alebo ultrasonografické - až 300 Sk
* Príspevok na prevenciu rakoviny hrubého čreva, a to na vyšetrenie, Haemocult test vo výške do 200 Sk.
* Prevencia rakoviny kože - pigmentové škvrny - až 500 Sk
* Laserové operácie očí - až 1000 Sk
* Manažérka svojho materstva - príspevok do výšky 1 500 Sk tehotným ženám a matkám
* Športové prehliadka - až 300 Sk
* Celiakia - až 1 500 Sk

Preventívne programy pre mužov od 19 rokov

* Programy možno čerpať buď jednorazovo, alebo postupne, do celkovej výšky 1 500 Sk ročne.
* Preventívne očkovanie až 300 Sk
* Mužom vo veku 40-49 rokov vrátane na prevenciu rakoviny hrubého čreva, a to na vyšetrenie - Haemocult test príspevok vo výške do 200 Sk.
* Mužom vo veku 40-55 rokov vrátane príspevok na prevenciu ochorenia rakovinou prostaty, a to na vyšetrenie PSA vo výške do 200 Sk až 500 Sk
* Mužom vo veku od 19 rokov príspevok na vyšetrenie pigmentových škvŕn vo výške 500 Sk.
* Laserové operácie očí - až 1000 Sk mužom vo veku od 19 rokov príspevok - odstránenie krátkozrakosti a ďalekozrakosti metódami PRK, LASEK, LASIK, epiLASIK, femtoLASIK do výšky 1 000 Sk.
* Športové prehliadka - až 300 Sk
* Celiakia - až 1 500 Sk
* Rekondičné liečebné pobyty
* Ďalej ponúkajú Preventívne programy pre darcov krvi

Odborová zdravotná poisťovňa zamestnancov bánk, poisťovní a stavebníctvo

* Pre poistenca ktorí sú tu 5 rokov a viac a chodia na pravidelné preventívne prehliadky av uplynulých dvoch rokoch mělinízské náklady na zdravotnú starostlivosť je pripravený bonusový kredit vo výške 500 Sk za rok na aktivity, verejnoprospešnej z verejného zdravotného poistenia s preventívnym účinkom.
* Kredit pre darcov krvi - min. 3 bezplatné odbery v roku 2010 - v prípade získania medaily prof. MUDr. Jana Janského v roku 2010 = 500 Sk / rok 2000 Sk
* Kredit pre darcu kostnej drene - darované v roku 2010 = 3000 Sk
* Kredit pre darcu orgánov - darované v roku 2010 = 4000 Sk
* Navyše v roku 2010 môžu všetci darcovia získať multivitamínové preparáty na podporu krvotvorby.

VAKCINÁCIE PROGRAM PRE DETI A MLÁDEŽ

Určený pre deti od narodenia do 19 rokov. Príspevok OZP vo výške až 1000 Sk / rok na jeden typ očkovania
PRÍSPEVOK PRE nastávajúce mamičky a novorodenca

Príspevok OZP do výšky až 1500 Sk / rok
PRÍSPEVOK NA Plávanie RODIČOV S DEŤMI

Určené deťom od 1 do 7 rokov - Príspevok OZP do výšky až 500 Sk / rok
PRÍSPEVOK PRE Onkologické Chorí KLIENTOV

Príspevok OZP do výšky až 3000 Sk / rok na:

Pre deti a mládež do 18 rokov

* Príspevok na úhradu vakcíny
* Príspevok na fixnú zubnú rovnátka - 1x za rok príspevok do výšky 1 500, - Sk
* Príspevok na kontaktné šošovky - 1x za rok vo výške 500, - Sk na úhradu kontaktných šošoviek
* Príspevok na preventívne rozšírené genetické vyšetrenie zo slín na zistenie genetickej dispozície tromboembolickej choroby - 1x za život je poskytovaný vo výške 100, - Sk

Pre ženy od 19 rokov

* Úhrada reventivního SONO vyšetrenie prsníkov - 1x za 2 roky
* Príspevok na kontaktné šošovky - 1x za rok vo výške 500, - Sk na úhradu kontaktných šošoviek
* Príspevok na preventívne rozšírené genetické vyšetrenie zo slín na zistenie genetickej dispozície tromboembolickej choroby - 1x za život = 100 Sk
* Príspevok pre darcov kostnej drene vo výške 1 000, - Sk na nákup vitamínov a doplnkov stravy za každý odber

Pre mužov od 19 rokov

* Príspevok na očkovanie Úhrada preventívne prehliadky pre zachytenie kolorektálneho karcinómu - 1x za 2 roky
* Úhrada preventívneho vyšetrenia prostaty - 1x za 2 roky
* Úhrada preventívne prehliadky u kožného lekára pre zachytenie melanómu - 1x za rok
* Príspevok na kontaktné šošovky - 1x za rok vo výške 500 Sk
* Príspevok na preventívne rozšírené genetické vyšetrenie zo slín na zistenie genetickej dispozície tromboembolickej choroby - 1x za život = 100 Sk
* Príspevok pre darcov kostnej drene vo výške 1 000, - Sk na nákup vitamínov a doplnkov stravy za každý odber.

Vojenská zdravotná poisťovňa Českej republiky

* Detské liečebné pobyty v tuzemsku av zahraničí.
* Program Zdravá rodina.
* Program Student.
* Príspevok na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde.
* Říspěvek na ozdravné pobyty detí a mládeže organizovanej školami.
* Príspevok na fixné (pevné) zubné rovnátka.
* Príspevok na vitamíny pre deti.
* Príspevok na preventívnu prehliadku detí - športovcov.
* Príspevok na očkovanie detí proti Haemophillus influenzae typ B
* Príspevok na vitamíny tehotným ženám.
* Príspevky pre darcov krvi, krvnej plazmy a krvných derivátov.
* Príspevok na mamografické vyšetrenie.
* Príspevok na vyšetrenie okultného krvácania v stolici.
* Program preventívnej starostlivosti o letový personál.
* Príspevok na okuliarové obruby pre deti.
* Príspevok na plávanie.
* Príspevok na očkovanie proti rakovine krčka maternice.
* Príspevok na odvykaciu kúru proti fajčeniu.
* Príspevok na cvičenie matiek s deťmi do 6 rokov veku.
* Príspevok na plávanie pre dojčatá a batoľatá do 3 rokov.
* Príspevok na očkovanie proti závažným infekčným ochorením ....
* Príspevok na kondičné telocvik alebo iné pohybové aktivity pre tehotné ženy.
* Príspevok na liečebné a preventívne pobyty v priestoroch so soľnými inhaláty.
* Príspevok na liečebný telocvik a telesnú regeneráciu.
* Program starostlivosti o poistencov pracujúci v riziku a iné špecifické skupiny poistencov.

Revírna bratská pokladnica, zdravotná poisťovňa

Balíčky prevencia Bonus k preventívnym programom Program 90 Zubárske prevencie Onkologický program Gynekologická prevencia Informácie k preplatenie zlepšenej starostlivosti Zľavový program Nad rámec balíčkov preventívnych programov v hodnote 1 000, - Sk ponúkame úhradu ďalších výhod alebo vyšetrenie. Všetky aktivity uvedené ako bonusový program sa do uvedenej hodnoty balíka nezapočítavajú.

Pre všetky poistenca

- Liečebné pobyty

- Darcom krvi

- Pracovníkom rizikových pracovísk

Prevencia

Preventívne programy sú rozdelené podľa veku a pre každú vekovú kategóriu je ponúknutý balík možnosťou výberu čerpania s tým, že je stanovený limit čerpania do 1.000, - Sk.

Očkovanie do 1.000 Sk

Plávanie detí do 3 rokov veku - organizovaný kurz.

Škôlky v prírode trvajúci minimálne 5 dní.

Vyšetrenie zrakového nervu

Úhrada testu na SK Celiakální sprue - neznášanlivosť lepku

Príspevok na nákup lieky na fluoridaci zubov v lekárňach Liečba chybného rastu chrupu snímateľným alebo fixným aparátkem.

Periodické prehliadky registrovaných športovcov.

Účasť v programe STOB stop obezite.

Aktivity pre tehotné ženy do 300 Sk

Ženám do 44 rokov príspevok na mamografické vyšetrenie, čerpanie do 300 Sk alebo príspevok na ultrasonografické vyšetrenie prsníkov, čerpanie do 220 Sk.

Poistiek do 49 rokov úhrada vyšetrenia na okultné krvácanie v stolici, čerpania do 200 Sk.

Mužom raz za 2 roky príspevok na preventívne vyšetrenie prostaty,

Zdravotná poisťovňa MÉDIÁ

Pre deti

 

* Príspevok na očkovanie
* Príspevok na preventívne športové prehliadku - 1x za rok
* Príspevok na fixnú zubnú rovnátka - 1x za rok
* Príspevok na preventívnu prehliadku u kožného lekára pre zachytenie melanómu - 1x za rok
* Príspevok na kontaktné šošovky - 1x za rok

Pre mužov

* Príspevok na očkovanie
* Úhrada preventívne prehliadky pre zachytenie kolorektálneho karcinómu - 1x za 2 roky
* Úhrada preventívneho vyšetrenia prostaty - 1x za 2 roky
* Úhrada preventívne prehliadky u kožného lekára pre zachytenie melanómu - 1x za rok
* Príspevok na kontaktné šošovky - 1x za rok - vo výške 500, - Sk
* Príspevok na preventívne rozšírené genetické vyšetrenie zo slín na zistenie genetickej dispozície tromboembolickej choroby - 1x za život - vo výške 100, - Sk
* Príspevok pre darcov krvi vo výške 200, - Sk na nákup vitamínov a doplnkov stravy za každý odber Príspevok pre darcov kostnej drene vo výške 1 000, - Sk na nákup vitamínov a doplnkov stravy za každý odber

Pre ženy

* Príspevok na očkovanie
* Úhrada preventívne prehliadky pre zachytenie kolorektálneho karcinómu - 1x za 2 roky
* Úhrada preventívneho SONO vyšetrenie prsníkov - 1x za 2 roky
* Úhrada preventívne prehliadky u kožného lekára pre zachytenie melanómu - 1x za rok
* Príspevok na kontaktné šošovky - 1x za rok vo výške 500, - Sk na úhradu kontaktných šošoviek očným optikám na základe vykázanie poisťovni
* Príspevok na preventívne rozšírené genetické vyšetrenie zo slín na zistenie vo výške 100, - Sk na nákup testu a na vyšetrenie iba tromboembolickej choroby
* Príspevok pre darcov krvi vo výške 200, - Sk na nákup vitamínov a doplnkov stravy za každý odber Príspevok pre darcov kostnej drene vo výške 1 000, - Sk na nákup vitamínov a doplnkov stravy za každý odber

Zamestnanecká poisťovňa Škoda

Očkovanie - muži i ženy, od 350 Sk do 5000 Sk podľa typu očkovanie

Pre tehotné ženy - do 600 Sk príspevok možno čerpať na: športové aktivity, cvičenie pred pôrodom (len pre tehotné ženy); nákup vitamínov a doplnkov stravy

Pre darcu krvi a kostnej drene - až 600 Sk Pre držiteľa Zlatého kríža - až 1500 Sk Pre matku a novorodenca - do 1000 Sk príspevok možno čerpať na úhradu pobytu matky s novorodencom v prodnici na nadstadardním izbe; prítomnosť otca alebo rodinného príslušníka pri pôrode; nákup hygienických pomôcok pre novorodenca (plienky a hygienické obrúsky); nákup umelej výživy zakúpené v lekárni, vrátane kašou a výživ

Pre poistenca trpiaci celiakiou a fenylketonúriou - 1500 Sk príspevok možno čerpať na úhradu nákladov spojených s diétnym stravovaním; na bezlepkovú diétu a diétu pri fenylketonúriou; Je potrebné predložiť originálny doklad o zaplatení nákupu diétnej stravy a vyjadrenia ošetrujúceho lekára o potrebné diéte

Odstránenie vád chrupu - 800 Sk príspevok možno použiť vždy na jednu čeľusť 1x za život na fixnú nesnímateľný aparát (rovnátka) pre liečbu zubných anomálií.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: