Poistenie majetku - charakteristika a odporúčania

Zariadili ste si práve nové bývanie alebo zrenovovali domácnosť? A premýšľali ste nad jej poistením? Možno by ste mali. Bohužiaľ v ČR je poistenie majetku stále podceňované a ľudia si na ne spomenú často až v čase, keď je príliš neskoro.


Cieľ poistenia

Poistenie majetku je jedným z najdôležitejších dobrovoľných neživotných poistení. Bohužiaľ však jedným z najviac zanedbávaných. Ak chcete patriť k tým zodpovednejšie a takéto poistenie si dojednať, čítajte ďalej a dozviete sa podstatné informácie.

Základné cieľom poistenia majetku je poskytnúť Vám peňažné prostriedky na odstránenie škôd na majetku v prípade, že nastane poistná udalosť.

Dve formy poistenia

Poistenie majetku môžeme deliť na dve základné skupiny, a to na poistenie nehnuteľnosti (stavby) a poistenie domácnosti (jej vybavenia). Tieto poistenia majú za úlohu poskytnúť Vám poistné plnenie v prípade, že nastane dojednaná poistná udalosť. Tou môže byť úplné zničenie či poškodenie nehnuteľnosti (resp. domácnosti) v dôsledku napr povodní alebo požiaru. V nasledujúcich ostavcích budú charakterizované oba druhy poistenia.

Poistenie nehnuteľností

Ak vlastníte nejakú nehnuteľnosť, je viac ako vhodné ju poistiť. Nie je snáď potrebné zdôrazňovať, že v prípade, keď nemáte poistenú nehnuteľnosť, je financovanie jej opravy po prírodnej katastrofe len na Vás. A to dnes nie je lacná záležitosť. Ak budete mať však dohodnuté poistenie, je toto jeho úlohou. Poistenie Vás potom bude chrániť pred dôsledkami dohodnutých rizík av prípade, že nastanú, nemali by ste mať problém s odstránením škôd.

Proti akým rizikám sa dá poistiť

Toto poistenie Vás ochráni menovite napríklad pred škodou spôsobenou výbuchom, pádom stromu, úderom blesku, záplava, požiar, víchricou, lúpežou alebo nárazom vozidla. Všetky možné poistné riziká závisí na ponuke poisťovne, ktorá často ponúka produkty "šité na mieru" s už predvolenými rizikami. Preto pred uzavretím poistenia objektívne zvážte, aké riziká môžu Vašej nehnuteľnosti reálne hroziť. Nie je napríklad logické poisťovať si nehnuteľnosť proti riziku povodní, keď bývate vysoko nad riekou.

Čo presne je možné poistiť

Presný zoznam objektov, ktoré možno poistiť, je možné nájsť na webových stránkach každej poisťovne. Všeobecne sa jedná o rodinné domy, byty, nebytové priestory, rekreačné domy či garáže. Niektoré poisťovne dokonca rovno ponúka priamo špecifikované výrobky ako napríklad "Poistenie rodinného domu" alebo "Poistenie rekreačného objektu" a sprehľadňujú tak ponuku. Je nutné ešte raz zdôrazniť, že týmto poistením poisťujeme len samotnú stavbu a nie jej vybavenia.

Výška poistného

Poisťovne ponúkajú rôzne varianty poistenia, ktoré majú pevne stanovenou cenou. Tá sa pohybuje cca od 1 500 Sk do 3 500 Sk ročne. Cena samozrejme závisí na mnohých faktoroch.

Faktory určujúce výšku poistného

Základným pravidlom, od ktorého sa odvíja výška poistného je lokalita. V čím rizikovejšie oblasti sa bude Vaša nehnuteľnosť nachádzať, tým drahšie poistné budete platiť. Ďalej závisí najmä od rozsahu poistného krytia (aké riziká sú poistením kryté), na dohodnuté veľkosti poistného plnenia (suma, ktorú dostanete v prípade, že nastane poistná udalosť), typu nehnuteľnosti alebo jej stave.

Môžete byť odmietnutí

Áno, neexistuje žiadny zákonný nárok na poistenie. Ak sa zdá poisťovni, že je poistenie Vášho domu príliš rizikové (napríklad dom bol v posledných rokoch niekoľkokrát zaplavený), nepojistí ho. Jednoducho sa jej to neoplatí, pretože je tu veľké riziko, že dôjde k nejakej poistnej udalosti a ona bude musieť plniť. A ak budete mať to šťastie a poistí Vás, môžete očakávať veľmi vysoké poistné.

Je poistenie naozaj dobrovoľné?

Na začiatku bolo uvedené, že ide o dobrovoľné poistenie, ktoré prerokovávajú práve z dôvodu, aby ste sa zabezpečili v prípade nejakej nepredvídanej udalosti. Nemusí to však tak byť vždy. Poistenie nehnuteľnosti po Vás napríklad môže byť požadované bankou, v prípade, že je stavba objektom úveru (teda pokiaľ banke splácate hypotekárny úver).

Pojmy nová a časová hodnota

Ešte než prejdeme k poistenie domácnosti, objasníme pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť u oboch týchto poistení. Poistenie môžete dojednať ako na novú, tak na časovú (niekedy nazývanú aj stálu) hodnotu nehnuteľnosti (domácnosti). Prvý znamená, že v prípade poistnej udalosti dostanete sumu, za ktorú si budete môcť zaobstarať nový dom (alebo novú kuchyňa), v druhej prípade však dostanete sumu, ktorá odráža hodnotu domu (kuchyňa) pred jej zničením.

Z toho samozrejme vyplýva, že je vhodnejšie založiť si poistenie na novú hodnotu, čo v dnešnej dobe poisťovne ponúkajú najčastejšie.

Spoluúčasť

Ďalším menej jasný pojmom je spoluúčasť. Poisťovne často lákajú na "nulovú" alebo "najnižšia" spoluúčasť. Čo to však presne znamená? Vysvetlíme si to na príklade. Ak uzavriete napríklad poistku so spoluúčasťou 5 000 Sk a nastane poistná udalosť, ktorej škoda bude ohodnotená na 20 000 Sk, očakávate vyplatenie tejto sumy. Pravdou je však, že dostanete 15 000 Sk, pretože tých 5 000 Sk bola Vaša spoluúčasť pri hradení škody.

Poistenie domácností

Druhým typom poistenia majetku je poistenie domácnosti, teda majetku v domácnosti.

To sjednávejte, ak chcete poistiť vybavenie domácnosti a predísť tak nepríjemnému prekvapeniu po krádeži alebo záplavách. Niektoré veci sú nenahraditeľné, je však lepšie dostať aspoň peniaze, ako mať len oči pre plač.

Riziká

Pred samotným uzavretím zvážte, aké riziká chcete poistiť. Poisťovne totiž opäť ponúkajú určité "balíky" poistenie, v ktorých sú už predvolené určité riziká. Je teda nutné prejsť tieto balíky, zjsitit aké riziká obsahujú a nenechať si vnútiť niečo, čo nepotrebujete. Nebudete napr poisťovať dom proti riziku vlámaniu, keď bývate naproti policajnú stanicu.

Všeobecne sa dá poistiť proti škodám spôsobeným vodou z vodovodného radu a povodní, úderom blesku, požiarom, krádežou vlámaním, lúpežou alebo víchricou apod (všetko je uvedené v poistných podmienkach).

Aké veci možno poistiť

Najčastejšie sa poisťuje zariadenia domácnosti - práčka, umývačka, chladnička, výpočtová technika, starožitnosti, kuchynské prístroje - príslušenstvo a stavebné súčasti (tapety, kuchynská linka či podlaha).

Koľko budete platiť

Výška poistného závisí najmä na hodnote zariadenia domácnosti a veľkosti obytnej plochy. Ďalšími faktormi sú: lokalita, veľkosť plnenia (či v časových alebo nových cenách), výšky dohodnutej spoluúčasti a rozsah poistenia.

Výšku poistného plnenia si môžete zvoliť sami, alebo môžete využiť služby poisťovne, ktorá Vám odhad vyhotoví.

Zaujímavosti, ktoré nikto nečíta

Musíme si priznať, že nikoho z nás nebaví čítať poistné podmienky. Sú písané tak malým písmom, že to je snáď až psychologický ťah. Je však nutné do nich nahliadnuť a zistiť si výluky z poistenia.

Čo sa týka poistenia majetku, môžete si byť istí, že Vám nebude poisťovňa plniť v prípade, že dom či domácnosť bude zničený v dôsledku vojny, alebo teroristického útoku. Toto sú výluky, ktoré nám prídu skôr nereálne. Dôležité je však prejsť si aj ostatné dôvody a nebyť potom prekvapení, keď vám poisťovňa oznámi, že Vám nič nevyplatí.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky