Penzijné pripoistenie alebo životné poistenie?

Aký finančný produkt dohodnúť, aby ste si udržali životný štandard iv postproduktivní veku? Existuje veľa možností a tento článok Vám prinesie informácie o tom, medzi ktorými produkty si vyberať a ktorým sa zďaleka vyhnúť.


Aké sú možnosti - pojištěnín a pripoistenia

Existujú ako špecializované produkty, ktoré sú priamo zriadené za účelom zabezpečenia príjmu v starobe, tak aj výrobky, ktoré majú síce iný primárny cieľ, ale nášmu účelu poslúžia rovnako. Budeme sa zaoberať najmä penzijným pripoistením a dôchodkovým poistením a kapitálovým či investičnom životnom poistením.

Prečo sporiť na starobu

V rozvinutých krajinách je bežné, že si ľudia sporia na vek z časti sami. Systém založený na medzigeneračnej solidarite, ktorý máme u nás, nemôže v súčasných podmienkach dlho vydržať. A dnes už nikto z mladšej generácie nie je tak naivný, aby si myslel, že mu bude stačiť dôchodok, ktorý dostane od štátu.

Kedy založiť doplnkový dôchodok

Platí tu poznáme "čím skôr, tým lepšie". Ale skôr záleží na Vašej finančnej situácii. Ak máte dostatok peňazí, stačí dohodnúť nejaký z týchto výrobkov 10 rokov pred odchodom do dôchodku a získate tak veľmi slušné zhodnotenie. Naopak, ak chcete sporiť dlhodobo, stačí aj menšie sumy. Avšak všetko sa odvíja konkrétneho typu produktu, a preto už nasleduje ich špecifikácie.

Doplnkový dôchodok

náď najatraktívnejšie produktom je doplnkový dôchodok. Už na začiatku je potrebné zdôrazniť, že fakticky nejde o žiadne poistenie. Jedná sa o čisto sporiteľské produkt, ktorý len mate svojim názvom.

Princíp doplnkového dôchodkového

V priebehu sporenia ukladáte svoje peniaze (najčastejšie raz mesačne) do Vami zvoleného dôchodkového fondu, ktorý tieto peniaze zhodnocuje. Fondy fungujú na princípe kolektívneho investovania. Vezmú teda peniaze od všetkých účastníkov a investujú ich do minimálne rizikových cenných papierov. Zisk potom zoberú a rozdelí (5% do rezervného fondu, cca 10% podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a zvyšok medzi klientmi). Táto zhodnotenie sa Vám pripíšu na Váš účet a na konci sporenia sú vyplatená spolu s vkladom.

V čom je tak atraktívny doplnkový dôchodok

Takto sa na prvý pohľad zdá, že nejde o nič závratné a rovnaké podmienky ponúka aj iné produkty na trhu. Doplnkový dôchodok však má ďalšie výhody. Jedná sa o štátnu pomoc a možnosť odpočtu zaplateného príspevku od základu dane z príjmu.

Štátna pomoc k penzijnému pripoistenia

V prípade, že budete sporiť minimálne 100 Sk mesačne (spravidla sa jedná o minimálnu sumu sporenie), bude Vám štát poskytovať podporu. A to sa oplatí. V budúcnosti možno očakávať zvýšenie tohto minima v rámci vládnych úspor, zatiaľ však platí nasledujúce:

výška mesačného vkladu výšky štátnej pomoci
100 - 199 Sk 50 Sk + 40% z čiastky nad 100 Sk
200 - 299 Sk 90 Sk + 30% z čiastky nad 200 Sk
300 - 399 Sk 120 Sk + 20% z čiastky nad 300 Sk
400 - 499 Sk 140 Sk + 10% z čiastky nad 400 Sk
500 Sk a viac 150 Sk

Zníženie základu dane

Podľa zákona o dani z príjmov je možné odpočítať od základu tejto dane sumu zaplatenú na doplnkový dôchodok. Možno však odpočítať sumu až nad 6 000 Sk a maximálne do 18 000 Sk zaplatených ročne (celkovo teda maximálne 12 000 Sk).

Zhrnutie. doplnkový dôchodok

Doplnkový dôchodok možno považovať za jednu z najvýhodnejších možností. Má ďalšie špecifiká, ktoré však presahujú rozsah tohto článku. Jeho základnou výhodou je štátna pomoc a relatívne vysoké zhodnotenie vkladu, ktoré však nie je garantované a záleží len na schopnosti fondu dobre investovať.

Dôchodkové poistenie

Forma životného poistenia, ktorá predstavuje kombináciou sporenia a poistenia. Jedná sa o poistenie v prípade dožitia, ktoré Vám bude vyplatené, dožijeme ak sa dojednaného veku (väčšinou 60 rokov). Je tiež možné pripoistiť sa proti riziku invalidity, trvalé choroby apod Všeobecne sa však nejedná o moc výhodný produkt (aj keď záleží opäť na poisťovni).

Výhody - dôchodkového poistenia?

ko výhoda je najčastejšie uvádzaná možnosť sporiť a zároveň byť poistený. To je pravda, ale čím viac rizík poistíte, tým bude poistné vyššia. A čo sa týka zhodnotenia nasporenej sumy, to tiež nie je nijako vysoké (na druhú stranu je garantované). Celkovo možno povedať, že pre mladých ľudí sa neoplatí, tí sú schopní nájsť na trhu oveľa výhodnejšie produkty, ktorými získajú oveľa viac.

Rozdiely medzi kapitálovým životným poistením a dôchodkovým

rúfam si povedať, že z praktického hľadiska tu žiadne rozdiely nie sú. Aj v kapitálovom poistení sporiteľní a ste zároveň poistený. Jediný rozdiel je ten, že kapitálové môžete vybrať po desiatich rokoch a nemusíte čakať až vám bude 60 rokov. Ak však chcete využiť kapitálové na spôsob dôchodkového, nič Vám nebráni uzatvoriť ho na dlhšiu dobu.


Prečo teda rovno nie investičná?

Áno, investičné životné poistenie sa javí ako najvýhodnejšia pre zhodnotenie Vašich peňazí. Jedná sa stále o poistení, čo znamená, že ak chcete byť zároveň poistený a sporiť, je najvhodnejšie. Má väčšiu výnosy ako kapitálové poistenie, avšak za cenu toho, že u kapitálového je výnos garantovaný au investičného nie. Tu investujete peniaze do určitých fondov a od toho, ako sa Vám budú investície dariť, sa bude odvíjať výška Vašich výnosov.

Možnosti odpočtu zaplatených príspevkov

Od základu dane z príjmov si možno odpočítať hodnotu zaplatených príspevkov až do výšky 12 000 Sk ročne. Je to možné, u produktov uzatvorených aspoň na 5 rokov, ktoré sú vybrané najskôr v 60 rokoch (možno využiť pri všetkých vyššie spomenutých foriem životného poistenia).

Čo sa stane s peniazmi v prípade Vašej smrti

Poistenia sú uzatvorené s cieľom zabezpečiť Vás v starobe. U dôchodkového poistenia je dokonca ako podmienka vyplatenie poistného plnenia stanovené, že sa dožijeme dojednaného veku. Čo sa však stane s Vašimi peniazmi, keby k tomu nedošlo? I na to fondy a poisťovne pomyslel a uvedomili si, že skôr nalákajú zákazníkov presvedčí-li je, že ich peniaze prejdú na niekoho blízkeho. Je teda možné u všetkých typov (doplnkový dôchodok a akékoľvek formy dlhodobého životného) stanoviť človeka, ktorému budú vyplatené peniaze v prípade Vašej smrti. U doplnkového dôchodkového potom dostávajú tzv pozostalostný penziu. U dôchodkového dostanú nasporenej čiastky plus jej zhodnotenie.

Ktorý si teda založiť?

Na túto odpoveď nemožno jednoznačne odpovedať. Ak chcete len sporiť a máte už nejaké poistenie, jednoznačne vyberte doplnkový dôchodok. To Vám peniaze dostatočne vyhodnotí a hlavne hodnotí všetky, ktoré do neho vložíte. Ak však chcete spojiť poistenia sa sporením, voľte nejakú formu životného poistenia. Tu ide na sporenie len určitá časť a zvyšok bude použitý na úhradu dohodnutých poistenia. Aj investičné životné poistenie môže zhodnocovať garantované či kombináciou, kedy sa dá určitá časť výnosu "zamykať" do garantovaného fondu.

Akú formu zvolíte závisí na tom, či dávate prednosť garantovanému zhodnotenie alebo možnosti vyššieho, ktoré Vám však nikto nezaručí.

Radšej však navštívte finančného poradcu napr www.finporadce.com, ktorý pozná Vašu finančnú situáciu, má prehľad v ponuke produtky a pomôže Vám vybrať ten, ktorý presne zodpovedá Vašim potrebám.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: