Ako vypovedať životné poistenie

Dostali ste sa do nepriaznivej finančnej situácie a hľadáte kde ušetriť? Alebo ste zistili, že Vaše súčasné životné poistenie je natoľko nevýhodné, že sa Vám oplatí ho zrušiť a založiť iné? Ak áno, v nasledujúcom článku vám pomôžeme s jeho výpoveďou.


Životné poistenie - rezervotvorné a rizikové

Všeobecne existujú dva základné druhy životného poistenia, a to rizikové a rezervotvorné (tzv. sa sporiteľské zložkou). U rezervotvorného ide časť poistného na krytie rizík a časť na sporenie. Jedná sa najmä o kapitálové, investičné či dôchodkové poistenie.

Riziková sú také poistenie, pri ktorých sa poisťujeme len voči niektorým rizikám (úrazu, smrti apod) a nič nespoříte. V prípade ukončenia takéhoto poistenia Vám potom poisťovňa nič nevypláca. V tomto článku sa budeme zaoberať výpoveďou poistenie sa sporiteľské zložkou, pretože sa jedná o častejšie prípady, ale postup výpovede sa vzťahuje aj na rizikové poistenie.

Výpoveď rezervotvorného poistenia

V prípade zrušenia poistenia sa sporiteľské zložkou dostanete tzv odbytné. To sa vypočítava zo sumy, ktorú ste v priebehu rokov u poisťovne naspořili (tzn. zo sporiteľské časti). V prípade predčasnej výpovede teda nikdy nemôžete dostať späť celú sumu, ktorú ste do poistenia vložili.

Najčastejšie dôvody výpovede

Výpoveď najčastejšie podáte buď z dôvodu nedostatku financií alebo po zistení, že dané poistenie naozaj nie je to pravé a skôr na ňom prerobíte, než zarobíte. Môže sa stať, že ste kedysi uzavreli poistenie, ktoré sa Vám teraz javí ako veľmi nevýhodné a na trhu existujú už ďaleko zaujímavejšie. Tu je nutné si spočítať, či sa oplatí si toto poistenie "držať" a založiť si k nemu iné - výhodnejšie, alebo sa ho zbaviť za cenu nízkeho odkupná hodnota. Druhou možnosťou je nepriaznivá finančná situácia, keď nie ste schopní ďalej platiť poistné.

Čo robiť v nepriaznivej finančnej situácii

Môže sa stať, že prídete o zamestnanie alebo iné zdroje príjmu a potom sa budete snažiť ušetriť kdekoľvek to pôjde. V tom prípade Vás tiež napadne zrušiť poistenie alebo aspoň platiť čo najmenej. Často možno dohodnú zníženie plateného poistného na minimálnu sumu. To však nie je jediným riešením, môžete poistenie tzv zmraziť, čiže uviesť do splateného stavu. Ak toto poisťovňa umožní, prestanete poistné platiť, ale peniaze jej necháte. Tie sú Vám vyplatené na konci poistenia. Všetko je však nutné napřed s poisťovňu rokovať, nie len prestať platiť poistné!

Tieto typy situácií sú ale najčastejšie riešené výpovedí, pretože človek v nepriaznivej finančnej situácii dúfa, že dostane aspoň nejakú sumu späť, aj keď treba veľmi nízku.

Akým spôsobom možno poistenie vypovedať

Zmluvu samozrejme musíte vypovedať písomne a zaslať ju na adresu danej poisťovne. Výpoveď stylizujte ako bežný formálny list, v ktorom žiadajte o zrušenie poistnej zmluvy. Niekedy je tiež možné využiť formulárov poisťovní, ktoré by mali byť k nájdeniu na ich webových stránkach (často je ale nájsť nemožno, môžeme sa len pýtať prečo).

Čo musí výpoveď obsahovať

Ak teda nevyplňuje formulár, nezabudnite do listu uviesť číslo poistnej zmluvy, bydlisko, dátum narodenia, prípadne telefónne číslo. Ďalej je vhodné uviesť číslo účtu, na ktorý si prajete vyplatiť odbytné, dátum, miesto a samozrejme podpis. Ten je najdôležitejšou časťou, ktorá nesmie chýbať. Niektoré poisťovne požadujú, aby bol overený notárom, iné nie. Preto sa radšej informujte na infolinke Vašej poisťovne, ako pri výpovedi postupovať.

Lehota výpovede

Ďalšou dôležitou vecou je výpovedná lehota. Tú si dobre spočítajte, a to najmä pri rušenie poistenia, z dôvodu zakladanie výhodnejšieho. Ide o to, aby sa Vám nestalo, že budete v jednom mesiaci platiť dvoje poistné. Poistné na starú zmluvu Mustio tožit platiť až do jej zrušenia, i keď podáte výpoveď, a to môže chvíľu trvať. Výpovedná lehota je všeobecne 6 týždňov pred koncom obdobia. Dĺžka obdobia sa odvíja od toho, v akej frekvencii poistné platíte (najčastejšie mesačne, možno však štvrťročne, polročne alebo ročne). Platíte Ak teda poistné mesačne, zaniká poistenie na konci toho mesiaca, od ktorého Vás v dobe, v ktorej poisťovňa akceptovala Vašu výpoveď, delí 6 týždňov.

Príklad na lehotu výpovede

Napríklad pošlite Ak výpoveď 25.3., Daných 6 týždňov uplynie na začiatku mája. Tým pádom bude Vaša poistka zrušená 31.5. (Niekedy je ukončenie formulované ako k prvému nasledujúceho mesiaca, tu teda k 1.6.). To znamená, že meníte ak poistenie, je vhodné dohodnúť nové až k 1.6., Pretože ak by ste ho dojednali napr k 1.5., Musíte prvej poistnej platiť ešte v apríli (platí sa vždy dopredu) a tým pádom by ste platili v danom mesiaci poistné ako na starú, tak i na novú zmluvu. Ak si nie ste istí či ešte platiť alebo nie, informujte sa u poisťovne.

Koľko dostanete späť

Zrušenie poistky pred jej koncom je samozrejme vecou nevýhodnú. Ale človeka, ktorý sa k tomuto kroku rozhodne, zaujíma skôr to, koľko mu poisťovňa vyplatí. To je však bohužiaľ prekvapenie.

Ani po tom, čo poisťovňa akceptuje Vašu výpoveď (väčšinou Vás informujú listom, v ktorom Vám tento krok ešte zhovárajú) Vám neoznámi, koľko Vám vráti. To sa dozviete až po samotnom zrušení. Všeobecne platí, že v prvých dvoch až troch rokoch nedostanete skoro nič, pretože všetko ide na pokrytie rôznych nákladov. Tiež si musíte uvedomiť, že časť poistného ide na krytie rizika (a túto časť Vám nikto nevráti) a časť na sporenie. Vracia sa práve len určitá časť zo sporenia časti.

Možnosti odpočtu zaplatených príspevkov od základu dane

Ak máte poistenie nejakú dobu založené, určite už viete o tom, že si môžete odpočítať zaplatené príspevky od základu dane z príjmov (a to do 12 000 Sk ročne). Tento benefit má však určité podmienky a tým, že poistenie vypovíte skôr, je pravdepodobne porušíte. Jedná sa najmä o to, že poistenie je založené minimálne na 60 mesiacov, vyplatilo až v 60 rokoch a že naspoříte určitú sumu.

Pri predčasnej výpovede teda porušujete podmienky odpočtu a štát by mal nárok na vrátenie súm, ktoré ste takto ušetrili (samozrejme za predpokladu, že ste tohto benefitu využili).

Dodanění

Aj na tento prípad Zákon o dani z príjmov pomatuje a stanovuje, že v prípade zrušenia poistenia, u ktorého bol odpočet v priebehu rokov uplatnený, je nutné tieto sumy tzv dodanit. Znamená to, že všetky sumy, ktoré ste v priebehu rokov odpočítali, zdania ako ostatné príjem (podrobnosti pozri § 10 Zákona o daniach z príjmov). Z týchto súm teda odvediete 15% daň.
Možnosti storna zmluvy bezprostredne po uzatvorení

Poisťovne ponúkajú zvýhodnenú možnosť storna do dvoch mesiacov po uzatvorení poistenia. V tejto dobe máte možnosť podať výpoveď a výpovedná lehota je miesto 6 týždňov len 8 dní. V týchto prípadoch dostanete väčšinu zaplatených peňazí späť. Túto možnosť ponúkajú poisťovne ako určitý spôsob "odstúpenie od zmluvy", v prípadoch, keď zrazu zistíte, že je poistenie príliš nevýhodné alebo že ho vlastne nepotrebujete.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: