Vyšetrenie počas tehotenstva

Gynekológ Vám potvrdil tehotenstva a Vy sa teraz tešíte na príchod nového člena rodiny. Počas tehotenstva budete absolvovať najrôznejšie vyšetrenie, ktoré s tehotenstvom súvisí. To, aké vyšetrenie podstúpite, závisí aj na Vašom veku.


Vzhľadom k tomu, že materstvo sa poslednou dobou odkladá a vek nastávajúcich mamičiek sa pohybuje okolo 30. roku a vyššie, počítajte s tým, že Vám bude venovaná zvýšená pozornosť.

Vstupné gynekologické vyšetrenie (5. týždeň tehotenstva)

Gynekológ Vám potvrdí tehotenstvo, najčastejšie pomocou ultrazvuku, a to najskôr v 5. týždni tehotenstva. Súčasne Vám vykoná gynekologické vyšetrenie, vrátane odberov kultivácia z pošvy, ďalej vyšetrenie maternice pre odbery onkologickej cytológie, ak nemá gynekológ k dispozícii výsledok staršie menej ako jeden rok.

Ultrazvukový skríning NT a biochemický skríning (13. týždeň tehotenstva)

Na tento test sú posielané ženy staršie 35. rokov. Test spočíva v kombinácii vyšetrenie z krvi matky (obvykle v 10. týždni tehotenstva) s ultrazvukovým vyšetrením hrúbky nuchálního prejasnenie NT. V prípade, že je NT 3 mm a viac, môže už značiť o vývojovú vadu plodu. V tom prípade je žena väčšinou poslaná ešte na amniocentézu, ktorá sa vykonáva medzi 15. - 20. týždňom tehotenstva. Ultrazvukový skríning NT a biochemický skríning umožňuje identifikovať 85-90% detí s Downovým syndrómom.

Výhodou ultrazvukového vyšetrenia hrúbky nuchálního prejasnenie

je vysoká spoľahlivosť s minimálnym rizikom, presné určenie veku tehotenstva vrátane stanovenia termínu pôrodu. Pomocou ultrazvuku je vyčíslených nahromadenie tekutiny v podkoží v oblasti krku plodu. Táto tekutina sa na ultrazvuku ukazuje práve ako prejasnenie.

Vyšetrenie krvi spočíva v stanovení dvoch látok Papp a HCG

ktoré sa vytvára v placente az nej prestupujú do materskej krvi. HCG je humánne choriogonadotropín, ktorý ako jeden z prvých ukazovateľov preukáže tehotenstva ženy. HCG je v krvi tehotnej ženy po celú dobu jej tehotenstva. Hodnota HCG počas prvého trimestra veľmi rýchlo narastá. Jeho množstvo v krvi sa zdvojnásobuje každé 2 - 3 dni. Vrchol HCG v krvi nastáva okolo 9. - 10. týždňa tehotenstva. Okolo 16. týždňa tehotenstva sa hladina HCG ustáli.

Papp (pregnancy - associated plasma protein) je vysokomolekulárne glykoproteín produkovaný u tehotnej ženy placentou. Je jedným z najdôležitejších biochemických markerov Downovho syndrómu v I. trimestri tehotenstva. Za hraničné sa považuje hodnota nižšia ako 0,4 MoM.

Ultrazvukový skríning NT hradí tehotná žena. Cena za vyšetrenie sa pohybuje okolo 1500 Sk.

* Pomocou samotného veku tehotnej ženy je odhalené okolo 30% plodov s Downovým syndrómom. Čím je rodička starší, tým je riziko Downovho syndrómu vyššia. U 20. ročnej ženy je riziko 1 z 1070, u 30. ročnej ženy je riziko 1 z 630, u 34. ročnej ženy je riziko 1 z 310, u 35. ročnej ženy je riziko 1 z 250, u 38. ročnej ženy je riziko 1 zo 120, u 40. ročnej ženy je riziko 1 zo 70, u 44. ročnej ženy je riziko 1 z 20.
* Meranie NT pomocou ultrazvukového vyšetrenia je odhalené okolo 80% detí s Downovým syndrómom.
* Biochemickými skríningom (hladina HCG a Papp) je odhalené okolo 60% detí s Downovým syndrómom.
* Najlepšia je kombinácia vyššie uvedených troch metód, potom sa odhalenie Downovho syndrómu pohybuje okolo 90%.

Skorá amniocentéza (12. - 14. týždeň tehotenstva)

Skorá amniocentéza sa vykonáva rovnakým spôsobom ako klasická amniocentéza. Výhodou vyšetrenia je, že možno získať diagnózu o prípadnej vývojovej chybe plodu o niekoľko týždňov skôr, než pri klasickom odbere plodovej vody, ktorý prebieha medzi 15. - 20. týždňom tehotenstva. Vyšetrenie je však technicky náročnejšia aj riziká s prípadným následným potratom spojeným s výkonom je vyššia, pohybuje sa okolo 2-3%. Na toto vyšetrenie sú posielané iba ženy, u ktorých značí podľa ultrazvukového nálezu možné vysoké riziko ochorenia plodu.

Skríning v 2. trimestri tehotenstva - triple test (16. - 17. týždeň tehotenstva)

Medzi 16. - 17. týždňom tehotenstva sa Vám odoberie krv, z ktorej sa zisťujú ďalšie vývojové chyby plodu. Z krvi sa zisťuje hladina troch hormónov AFP (alfafetoprotein), hCG a E3 (estriol). Výsledok sa tiež porovnáva s vekom tehotné ženy. Vyšetrenie pri pozitívnom výsledku odhalia riziko genetickej vady plodu s 60% pravdepodobnosťou. Ak je výsledok pozitívny, je tehotná žena väčšinou poslaná na ďalšie vyšetrenia, na amniocentézu.

Kombinovaný skríning (20. týždeň tehotenstva)

Po skríningu v 2. trimestra (zhodnotenie koncentrácie AFP, HCG a E3) sa zhodnocujú výsledky 1. a 2. trimestra v kombinácii s ultrazvukovým vyšetrením.

Interpretáciu výsledkov v 1. aj 2. trimestri, vždy vykonáva klinický genetik, ktorý zhodnotí riziko vývojové chyby a odporučí ďalší postup. Skríningové vyšetrenie automaticky nediagnostikuje chromozomálne postihnutia plodu. Ak je skríning pozitívne je potrebné potvrdenie diagnózy.

Amniocentéza (15. - 20. týždeň tehotenstva)

Jedná sa o odber plodovej vody a slúži na zistenie genetického postihnutia plodu. Odber plodovej vody je invazívne zákrok a ako taký má aj svoje riziká. V 1% prípadov odberu plodovej vody môže dôjsť v súvislosti s výkonom k potratu plodu. Po odbere je dôležité byť maximálne v kľude po dobu jedného až dvoch týždňa. Pacientka odpočíva a leží, vo väčšine prípadov je jej vystavená pracovná neschopnosť.

Odber plodovej vody nepodstupuje tehotná žena automaticky

iba v prípade, že vyjde pozitívny screening v I. trimestri, ktorý sa vykonáva v 13. týždni tehotenstva, či vyjdú pozitívne výsledky z krvi, ktorá je odobratá žene v I. trimestri, zvyčajne v 10. týždni tehotenstva. Ako screening, tak odber krvi ku genetickému vyšetreniu je doporučovaný pre ženy staršie 35 rokov. Odber plodovej vody sa vykonáva aj u tehotných žien, ktoré majú v rodine genetické postihnutie, predchádzajúce plod mal vývojovú alebo genetickú vadu.

Odber plodovej vody vykonávajú špecializované zdravotnícke zariadenia na prenatálnu diagnostiku

Vykonáva sa ambulantne medzi 15. - 20. týždňom tehotenstva. Výkon je bezplatný, je bezbolestný, len trochu nepríjemný. Pod súčasnou kontrolou ultrazvuku sa ihlou cez brušnú stenu odoberie tehotnej žene malé množstvo plodovej vody. Plod si počas následných niekoľkých dní obnoví odobrané množstvo plodovej vody. Výsledok z odberu plodovej vody je známy zhruba do 14 dní.

Odber plodovej vody je spojený s vyšším rizikom u tehotných pacientok s krvácaním, tonizácia maternice alebo iným celkovým ochorením.

Vyšetrenie k vylúčeniu tehotenskej cukrovky (24. - 28. týždeň tehotenstva)

Vyšetrenie sa vykonáva skríningové z krvi u tehotných žien starších 25 rokov.

Vyšetrenie prebiehajúce na pravidelných prehliadkach v tehotenstve

Pri každom vyšetrení u tehotnej ženy prebieha:

* Zisťovanie aktuálnej hmotnosti.
* Meranie krvného tlaku.
* Vyšetrenie moču.

Termíny jednotlivých prehliadok u tehotnej ženy

U tehotenstva prebiehajú jednotlivé prehliadky v týchto termínoch:

* Do 22. týždňa tehotenstva, každých 4 - 6 týždňov
* Do 32. týždňa tehotenstva, každé 4 týždne
* Do 36. týždňa tehotenstva, každé 3 - 4 týždne
* Do termínu pôrodu, každý týždeň


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: