Škôlka, babička, alebo pani na stráženie?

Tá chvíľa sa blíži: mamička, ktorá trávila poslednou dobou čas s výchovou dieťaťa, sa chystá k návratu do pracovného procesu. Zostáva však vyriešiť jedna dôležitá otázka: škôlka, domácej starostlivosti, alebo pani na stráženie?


Medzi štvrtým a šiestym rokom prežíva dieťa úžasnú a dôležitú dobu. V tomto veku prevažná väčšina detí vyslovene túži po spoločnosti iných detí. Sú celé šťastné, keď si ich druhé deti všimnú, keď je zoberú do hry, keď sa pred nimi môžu samy trochu predviesť a vytiahnuť, a zo všetkého snáď najviac, keď si môžu svoju novú kamarátku či kamaráta priviesť k sebe domov a ukázať ich rodičom . Inými slovami: prijatie "svorkou" je dôležitejšie ako zaväzovanie šnúrok alebo poznávania písmen.

"Jasle (ktoré sú skôr vzácnosťou) sú zariadenia pre dospelých a deti samy by si ich nikdy nevymyslel - kdežto materská škola je zariadením pre deti a deti by si ich vymysleli, aj keby v dnešnej podobe neexistovala. Prostěji jej potrebujú! "

Vplyv škôlky na dieťa

Každodenný pravidelný kontakt s druhými deťmi umožňuje rozvíjať schopnosť spolupráce, ale aj takzvané prosociální vlastnosti, ako družnosť, solidarita, obetavosť, tolerancii či súcit.

Ak sa v rodine dieťaťa práve odohráva niečo nedobrého (smútok z úmrtia niekoho blízkeho, konflikty alebo rozvod rodičov a podobne), dopraje mu niekoľkohodinový pobyt v škôlke dôležitý psychický odpočinok. To, že je medzi svojimi kamarátmi a zaoberá sa niečím úplne iným, než sú problémy doma, mu pomáha so záťažou sa lepšie vyrovnať.

Panujú Ak v rodine dieťaťa neštandardné pomery - rodičia patria k extrémnej názorovej skupine (napríklad sekte), majú problémy so závislosťou alebo treba trochu zvláštne výchovné metódy - v škôlke má dieťa možnosť oboznámiť sa s bežnými normami, platnými v spoločnosti. Je aj pod určitým dohľadom vychovávateliek, ktoré majú možnosť odhaliť prípadné týranie či zanedbávanie.

Silnou stránkou materskej školy je osvojovanie niektorých zručností a návykov. Špeciálne vyškolené vychovávateľky majú mnoho skúseností s tým, ako dieťa naučiť napríklad správne držať ceruzku, používať rôzne druhy stavebníc, ako upevňovať dôležité hygienické a spoločenské návyky.

Niekedy aj skôr ako rodičia dokážu rozpoznať príznaky niektorých porúch (ľahká mozgová dysfunkcia, Logopedická vady) a nasmerujú rodičia k príslušnému odborníkovi.

Nevýhody škôlky

Predovšetkým potreba byť tam ráno včas. V drvivej väčšine škôlok sa v určitú hodinu zamyká a neskoré prichádzajúce sú prijateľní so značnou nevraživosť. To vedie k rannému zhonu a stresu. Ešte horšie je to v menších obciach, kde je možnosť dostať sa do škôlky mnohokrát viazaná na jediný rannej autobus.

Činnosti a spôsob organizácie materskej školy vyhovuje väčšine detí, niektorým však taktiež nie. Ťažkosti môžu vzniknúť, ak si dieťa s vychovávateľkou jednoducho nepadne do oka. I "tety" sú len ľudia.

Opatrovateľka, babysitter, babička - stráženie dieťaťa

Rodičia, ktorí neodošlú dieťa do kolektívu, ale zabezpečí mu babysitter, babičku alebo inú pestúnku, tak robia z rozličných dôvod:

*
tým najjednoduchším býva fakt, že jediná dostupná škôlka skrátka praská vo švíkoch a je potrebné čakať, až sa uvoľní miesto;
*
veľmi ťažko sa do predškolského zariadenia umiestňujú deti s nejakým postihnutím, či už telesným, alebo duševným;
*
niektoré matky sa obávajú častých chorôb, a veľakrát právom - infekcie sa šíria naozaj rýchlo a tie so slabším imunitným systémom sú potom týždeň v škôlke a dva týždne doma;
*
niekedy sú rodičia vedení snahou poskytnúť svojmu dieťaťu "niečo lepšie", nadštandardnú individuálnu starostlivosť.

Pre ktorý typ detí je domáca starostlivosť vhodná

Nástup do škôlky nie je totiž vždy len radostný zážitok. Záleží na type osobnosti - existujú trojročné deti, ktoré len rodičom zamávají a hneď sa vrhnú do nových zážitkov, a vedľa nich päťročné, ktoré sa ešte po niekoľkých týždňoch každé ráno s plačom drží mamičkinej sukne.

Nadmerne úzkostné deti, pre ktoré je každá nová situácia obrovskou záťažou a herňa hučiaci neprehľadnú množstvom cudzích detí v nich vzbudzuje pocit ohrozenia. Pre takéto deti je opatrovateľka nevyhnutnosťou a len pomaly as pomocou zvláštnych "osmělovacích" techník je možné zvykať je na väčšej sociálnej záťaž.

Mimoriadne nadané deti, ktoré v štyroch alebo piatich rokoch plynule čítajú, vyznajú sa v atlase, hrajú šach a zaujímajú sa o cudzie jazyky, sa budú medzi svojimi rovesníkmi pripadať osamotené. K charakteristickým vlastnostiam nadpriemerných detí navyše patria menšia potreba spánku, značná zvedavosť, vytrvalosť, precitlivelosť a sklon k perfekcionizmu. To všetko sú vlastnosti, ktoré z nich robia nočnú moru všetkých vychovávateliek.

Nevýhody domácej starostlivosti

Sociálnemu šoku, ktorý si väčšina detí absolvuje nástupom do materskej škôlky, sa deti s pestúnkou nevyhnú, jenom ho o dva alebo tri roky oddiali. Malo by im byť preto umožnené, aby sa stretávali so svojimi rovesníkmi aspoň na ihrisku, na plávanie a podobne. Niekedy vznikne medzi dieťaťom a opatrovala silná citová väzba, zvlášť ak je to napríklad babička, môže to byť ale aj úplne cudzí "teta". To je moc dobre, niektoré matky to ale len ťažko zvládajú. Na jednu stranu majú pochopiteľne radosť, že dieťa v čase ich neprítomnosti nestrádá, na strane druhej kruto žiarli - zvlášť keď dieťa začne prednášať komentáre typu: "špagety už chcem len od Petry, sú lepšie ako tie tvoje" alebo "Petra to robí takhle".

Ako vybrať pani / slečnu na stráženie

*
Vyžiadajte si referencie - požiadajte o telefón na minimálne dva predchádzajúce zákazníkmi, kde babysitter predtým pracovala. Ak hľadáte niekoho na dlhodobú každodennú spoluprácu, uvedomte si, že vyberáte ďalšieho člena rodiny.
*
Do tejto voľby by preto mali mať čo hovoriť všetci rodinní príslušníci, samozrejme predovšetkým dieťa, o ktoré sa jedná.
*
Pozvite adeptkou nezáväzne na návštevu a po jej odchode sa ostatných opýtajte, ako sa im páčila. Dôverujte inštinktu a prvému dojmu - väčšinou nesklame.

Návrat zamestnané ženy z práce domov

... najskôr zo všetkého si nájdite čas na svoje dieťa, ktoré bolo niekoľko hodín s niekým iným ako s vami. Vybaľovanie nákupu, príprava večere, upratovanie v izbičke, to všetko počká. Dajte mu najavo, že ste tu teraz len pre neho, nechajte si rozprávať, čo celý deň robilo.

Finančná stránka veci ohľadom zabezpečenie stráženie detí

*
Najlacnejšie variantom je pochopiteľne babička.
*
Druhou najlacnejšie škôlka.
*
V prípade dlhodobej spolupráce je zvykom určovať odmenu dohodou.
*
Pre trvalé celodenné stráženie malých detí však skôr ako študentky pripadajú do úvahy staršie pani, ktoré majú túto činnosť ako svoje hlavné zamestnanie. Finančná náročnosť je samozrejme tomu úmerná.

Veľmi rozšírená je "kombinovaná variant" - dieťa trávi dopoludnie v škôlke, po obede ho vyzdvihne opatrovateľka a stará sa o neho do príchodu rodičov.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: