Rodičovský príspevok v kocke

Od januára 2009 si môžu rodičia vybrať, či budú doma s dieťaťom dva, tri alebo štyri roky. Všetko má svoje pre a proti. Nahliadnite spolu do jednotlivých možností a vyššie rodičovského príspevku.


Materská dovolenka je často spájaná s rodičovskou dovolenkou

Materská však nie je rodičovská, aj keď materskú nazýva veľa rodičov celú dobu, keď sú s dieťaťom doma.

* Materská dovolenka, alebo ak peňažná pomoc v materstve (PPM), predstavuje vlastne nemocenskú, keď sú mamičke vyplatené dávky po dobu 28 týždňov u jedného dieťaťa a 37 týždňov u viacerčatá. Materská dovolenka sa začína 6 až 8 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.
* Rodičovská dovolenka nadväzuje na materskú dovolenku. V tomto období poberá starajúca rodič o dieťa rodičovský príspevok.

Nové vyplácanie rodičovského príspevku prináša rodičom voľbu. Je však ťažké sa dopredu rozhodnúť, či bude Vaše dieťa potrebovať celodennú starostlivosť dva, tri alebo štyri roky.

Rozhodnutie o variante rodičovského príspevku

Na rozhodnutie, ktorú variantu si vyberiete, máte čas prakticky po celú dobu tehotenstva, až do skončenia materskej dovolenky.

Potrebné tlačivá a doklady pre podanie žiadosti o rodičovský príspevok

Tlačivá na podanie žiadosti o rodičovský príspevok

* Na kontaktnom mieste odboru dávok štátnej sociálnej podpory, podľa miesta Vášho bydliska vyplníte formulár Žiadosť o rodičovský príspevok. O tento príspevok žiada ten rodič, ktorý bude s dieťaťom doma. Údaje vyplníte podľa občianskeho preukazu. Nezabudnite uviesť aj kontaktný telefón a e-mail, pre rýchlu komunikáciu úradu s Vami.
* Ďalej vyplníte formulár Žiadosť o rozhodnutie o voľbe nároku na rodičovský príspevok. V tomto formulári uvediete Vašu voľbu varianty čerpania rodičovského príspevku.

Obaja formulára si môžete osobne vyzdvihnúť na príslušnom odbore dávok štátnej sociálnej podpory, alebo si ich môžete stiahnuť a vytlačiť z internetovej stránky Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR. Na tomto portáli sa tiež dozviete základné informácie o možnostiach čerpania rodičovských príspevkov.

Doklady pre podanie žiadosti o rodičovský príspevok

* Občiansky preukaz
* Rodné listy listy všetkých detí do veku štyroch rokov
* Doklad o tom, ako dlho av akej výške ste poberali materskú (predpísaný formulár, ktorý dostanete na odbore dávok štátnej sociálnej podpory)
* Potvrdenie z jaslí, škôlky, chodí ak do nich dieťa, koľko času tam trávi (predpísaný formulár, ktorý dostanete na odbore dávok štátnej sociálnej podpory)

Ak nechcete prísť o rodičovský príspevok, nemalo by dieťa do troch rokov tráviť v jasliach alebo škôlke viac ako päť dní v kalendárnom mesiaci. Dieťa staršie ako tri roky môže byť v škôlke maximálne na štyri hodiny denne, alebo najviac päť celých dní v mesiaci.

Potvrdenie z jaslí, škôlky je potreba na odbor štátnej sociálnej podpory dodávať každý mesiac.

Nezvratné rozhodnutie o variante rodičovského príspevku

voľbu si starostlivo premyslite, pretože ju už nedá zmeniť. To, že nejde dodatočne zmeniť, predĺžiť čerpanie rodičovského príspevku sťaž nemálo rodičom situáciu. Môže sa stať, že si rodič vyberie dvojročnú variant a neskôr sa ukáže, že dieťa je pomalší a prospelo by mu ešte rok s rodičom. Voľbu nemožno zmeniť ani v prípade, že sa budete ako rodičia v poberania príspevku striedať. Nevyberiete Ak variant, automaticky spadnete do nejpomalejšího spôsobu vyplácania. Budete sa musieť v tomto prípade zmieriť s najnižším príspevkom, za to však do štyroch rokov veku dieťaťa.

Ak bude dieťa uznané dlhodobo zdravotne postihnutým, alebo dlhodobo ťažko zdravotne postihnutým, budete mať nárok na rodičovský príspevok vo výške 7 600 korún do 7 rokov veku dieťaťa, a to bez ohľadu na Vami zvolenú variantu, pred posúdením zdravotného stavu dieťaťa.

Nižšia peňažnú pomoc v materstve oproti rodičovskému príspevku

V prípade, že je Vaša materská nižšia, než je základná výmera rodičovskej, tj 7 600 korún, neváhajte a podajte si žiadosť o rodičovský príspevok. V tomto prípade budete mať nárok na dorovnanie a obdržíte mesačne 7 600 korún.

Varianty rodičovského príspevku

* Dvojročná rýchla varianta - mesačný rodičovský príspevok vo výške 11 400 korún. Za dva roky dostanete od štátu 216 600 korún.
* Trojročná základná varianta - mesačný rodičovský príspevok vo výške 7 600 korún. Za tri roky dostanete od štátu 235 600 korún.
* Štvorročná pomalá variant - mesačný rodičovský príspevok vo výške 7 600 korún do 21 mesiacov veku dieťaťa, potom 3 800 korún do štyroch rokov veku dieťaťa. Za štyri roky dostanete od štátu 224 200 korún.

Podmienky pre jednotlivé varianty rodičovského príspevku

* Pre dvojročnú variant musí predstavovať vyššie Vášho platu, pred nástupom na materskú dovolenku, priemerne najmenej 16 400 korún. To znamená, že na túto variantu máte nárok, vznikol ak u Vás nárok na materskú dovolenku vo výške aspoň 380 korún na kalendárny deň.
* Pre trojročnú variant máte nárok v prípade, že ste mali nárok na materskú dovolenku alebo na nemocenskú poskytovanú v súvislosti s pôrodom. Táto varianta sa netýka napríklad rodičov, ktorí si ako SZČO neplatili sami nemocenské poistenie.
* Štvorročná variant možnosť čerpania rodičovského príspevku je bez podmienok. Pre túto variantu sa môžu rozhodnúť všetci rodičia. Tento nárok vzniká po materskej, ak však rodič nedostával materskú, potom dostane rodičovský príspevok hneď od narodenia dieťaťa.

Kedy zvoliť variant rodičovského príspevku

Dobu a výšku rodičovského príspevku môžete zvoliť prakticky kedykoľvek, najneskôr však:

* Do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, v ktorom Vaše dieťa dosiahlo 22 týždňov veku. V prípade, že sa rozhodnete pre dvojročnú rýchlu variant.
* Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dosiahlo 21 mesiacov veku. V prípade, že sa rozhodnete pre trojročnú základný variant.

Rodičovský príspevok a privýrobok

Rodič, starajúci sa o dieťa a poberá rodičovský príspevok, si môže ľubovoľne privyrábať. S týmto však súvisí stráženie dieťaťa. Dieťa predškolského veku môže navštevovať jasle, škôlku len na časť dňa či na päť dní v mesiaci. Bohužiaľ miest v jasliach a škôlkach je málo. Aj ceny za pobyt v súkromných zariadeniach môžu byť tak vysoké, že by sa Vám nevyplatilo pracovať. Sumy sa môžu pohybovať aj okolo 10 000 korún.

Ak sa rozhodnete pre trojročnú variant čerpanie, budete dostávať 7 600 korún mesačne. Máte však možnosť nastúpiť do práce aj po dvoch rokoch. Rodičovský príspevok budete poberať naďalej až do troch rokov veku dieťaťa. Musíte však splniť podmienku, že dieťa nebude v jasliach, škôlke na viac ako päť dní v mesiaci, alebo maximálne štyri hodiny denne.

Nárok na rodičovský príspevok pri evidencii na úrade práce

Ak ste registrovaní na úrade práce, nemáte nárok na materskú dovolenku. Ihneď po pôrode však máte nárok na rodičovský príspevok, a to na variant pomalú, štvorročnú.

Rodičovská dovolenka a návrat do práce

Zamestnávateľ je povinný Vás po návrate do práce zaradiť na miesto podľa pracovnej zmluvy, ak nastúpite do zamestnania bezprostredne po skončení rodičovskej dovolenky, tj do troch rokov veku najmladšieho dieťaťa.

Môžete si u zamestnávateľa požiadať o predĺženie rodičovskej dovolenky do štyroch letu veku dieťaťa. V tomto prípade, Vám zamestnávateľ môže, ale nemusí vyhovieť.

Rodičovská dovolenka a nové tehotenstvo

Ak ste na rodičovskej dovolenke a zistíte, že čakáte ďalší prírastok do rodiny, budete na ďalšie dieťa poberať materskú dovolenku 28 alebo 37 týždňov, tým prerušíte poberania rodičovského príspevku na prvého potomka, a potom si opäť zvolíte variant čerpania rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok možno poberať iba na jedno dieťa, a to na najmladšiu v rodine. Výnimka sú postihnuté deti, na ktoré budete poberať rodičovský príspevok až do siedmich rokov ich veku.

Rodičovský príspevok sa neprerušuje automaticky, je nutné, aby ste informovali príslušný úrad, že poberáte materskú.

Rodičovská dovolenka a odpracované roky pre dôchodok

Doba, kedy ste s dieťaťom doma, sa Vám započítava do dôchodku. Od januára 2009 si môžu rodičia vybrať, či budú doma s dieťaťom dva, tri alebo štyri roky. Všetko má svoje pre a proti. Nahliadnite spolu do jednotlivých možností a vyššie rodičovského príspevku.

Pz. platné pre ČR


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky