Podnikanie mamičiek na materskej alebo rodičovskej

Podnikanie na materskej a rodičovskej. Pracovníčky a peňažná pomoc v materstve. Aké odbory sú pre ženy na rodičovskej dovolenke najobľúbenejší k podnikaniu? Zdravotné poistenie zaplatí štát len pri nulových príjmoch.


Pri podnikaní na materskej či rodičovskej dovolenke

si vyberte takú oblasť činnosti, ktorá Vás baví. V praxi to bude znamenať, že ak Vás baví upratovať, tak uklízejte iným za peniaze. Ak vynikajú v jazykoch, pracujte externe pre rôzne firmy a podobne. Je dobré radšej nepočítať s veľkými podnikateľskými úspechmi, aby ste neskôr nebola sklamaná.

Čo potrebujete pre začiatok podnikania

Pretože zrejme nebudete mať k dispozícii hromadu finančných prostriedkov, radšej nekupujte nákladná zariadenia, stroje a iné. Uskromněte sa a využite to, čo máte doma, aby ste minimalizovali svoje náklady. Podmienkou podnikania je živnostenský list, ktorý stojí 1000 Sk a výpis z registra trestov (50 Sk).

Rozumne si rozvrhnite čas na materskej

Váš čas na podnikanie bude pravdepodobne závisieť na deťoch a ich individuálnych potrebách. Pracovať môžete celkom nerušene, keď bude dieťa spať. Lenže niektoré deti nebudú potrebné chcieť tak dlho spať, budú sa budiť, plakať a razom je po práci! Radšej to neriešte prác v noci, aby ste nebola príliš vyčerpaná. Rozhodne sa nepreceňujte. Aj vy máte právo na odpočinok. Naberte si rozumné množstvo zákaziek, a ak si myslíte, že všetko nezvládnete, odmietnite prácu s tým, že ste zaneprázdnená. Rozhodne lepšie, než sa stresovať a po nociach nespať ...

Prácu vhodne kombinujte so starostlivosťou o domácnosť

Prirodzene sa nebudete môcť venovať domácnosti ako predtým. Pravdou ale je, že niekedy budete mať práce viac, inokedy zase menej. Starosť o domácnosť odložte vždy na dni, v ktorých nebudete tak pracovne vyťažená.

Získajte si klientov

Bez klientov horko ťažko niečo rozbehnete. Opakovane a pútavo oslovujte potencionálny klientov a nenechajte sa odradiť počiatočným neúspechom. Jeden inzerát v novinách asi nič moc nedokáže. Nesnažte sa napodobniť konkurencii. Keď Vás niekto zaujme svojou stratégiou, nekopírujte ju, ale radšej sa pokúste vymyslieť si niečo vlastného. Najprv je dôležité človeka zaujať, potom získať jeho dôveru, poradiť mu a následne aj predať. Venujte sa potrebám klientov a ponúknite im pomoc (informácie o Vás prípadne firme by mali byť len doplňujúce), ľudia chcú predovšetkým radu a pomoc.

Urobte si čas na spätnú väzbu

Raz za čas sa posaďte a zamyslite sa nad tým, čo sa Vám vydarilo a čo bolo totálne zle. Zo svojich neúspechov sa každopádne poučte. Sústreďte sa na rozvoj toho, čo sa Vám podarilo.

Podnikajte nielen pre peniaze

Vašou jedinou motiváciou pre podnikanie by nemalo byť iba zlepšenie rodinného rozpočtu. Zmyslom je aj odpútanie od stereotypu starostlivosti o domácnosť ao deti. Podnikania by Vás malo tešiť a dopomôcť k odreagovanie od každodenných starostí. Ak sa Vám bude dariť, môže z podnikania neskôr ťažiť celá rodina. Treba sa stane to, že sa nebudete chcieť ani potom vrátiť do zamestnania, pretože už budete mať rozbehnutý svoj vlastný biznis. Keď ale s podnikaním spokojní nebudete, zanechajte toho. Vašu nespokojnosť by ste čoskoro preniesla aj na ostatných členov rodiny.

Podnikanie na materskej a rodičovskej

je rozdiel Najprv musíme odlíšiť dávku peňažnej pomoci v materstve (PPM) od rodičovského príspevku. PPM je nemocenský dávka a rodičovský príspevok je dávka štátnej sociálnej podpory. V priebehu poberania PPM je rodičmi zakázané osobne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. V súvislosti s platbou PPM je po osobe samostatne zárobkovo činné (SZČO) požaduje vyhlásenie, že nebude počas požívania tejto dávky osobne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Vyhlásenie je významné najmä v tom, že počas poberania PPM nie je činnosť zakázaná úplne, ale dôležité je slovo "osobne". Súčasné poberanie rodičovského príspevku a vykonávanie podnikateľskej činnosti ale už možné je, pokiaľ však počas doby práce zaistíte starostlivosť o dieťa inou dospelou osobou, alebo dieťa umiestnite do určitého zariadenia.

Je teda podnikanie na materskej vôbec možné?

Ani žena, prípadne muž, ktorí poberajú peňažnú pomoc v materstve, ale s živnosťou nemusí úplne skoncovať. O príspevok totiž neprídu, ak podnikateľ činnosť nevykonáva výlučne osobne. Môže napríklad prijať zamestnanca, ktorý za neho činnosť vykonáva. Inak môže samozrejme aj mamička na materskej pracovať treba na dohodu o vykonaní práce, alebo si privyrobiť u iného zamestnávateľa. Len nesmie osobne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ako už sme spomenuli. Ak by peňažná pomoc v materstve predstavovala pre jedinca výrazne nižší príjem ako z podnikania, existuje možnosť vzdať sa PPM a pokračovať v podnikaní.

Dracovníčky a peňažná pomoc v materstve

Ak zamestnankyňa poberá peňažnú pomoc v materstve, tak nemôže pracovať v tom zamestnaní, z ktorého jej PPM patrí. U tohto zamestnávateľa si môže dojednať len dohodu o vykonaní práce, inak u ostatných zamestnávateľov je jej dovolené pracovať aj na iný pracovný pomer.

Podnikanie na rodičovskej

Podnikanie pri rodičovskej je oveľa jednoduchšie ako pri materskej, pretože je automaticky považovať za vedľajší samostatnú zárobkovú činnosť a to znamená úľavy pri platení preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie. Ak podnikateľ (muž alebo žena) poberá rodičovský príspevok, môže zároveň vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (na účely sociálneho zabezpečenia sa bude považovať za vedľajší samostatnú zárobkovú činnosť). Osoba na rodičovskej dovolenke má voči zdravotnej poisťovni a Českej správe sociálneho zabezpečenia oznamovaciu povinnosť. Má tiež povinnosť podať daňové priznanie a svoje príjmy zdaniť 15% daňou z príjmov fyzických osôb.

Aké odbory sú pre ženy na rodičovskej dovolenke najobľúbenejší k podnikaniu?

Najrozšírenejší je podnikanie v službách. Tu už je sféra služieb rozmanitá. Ide napríklad o oblasť textilu (návrhy, predaj, výroba), umenie, vzdelávacích aktivít, poradenstvo, prekladateľstvo, finančníctva, predaj produktov. Určité množstvo žien sa tiež púšťa do prevádzky reštaurácie alebo hotela. Obvyklé je aj prevádzkovanie pranie či žehlenie. Ženy sa ešte stále vyhýbajú mužským odborom, najmä oblasti informačných technológií.

Zdravotné poistenie zaplatí štát len pri nulových príjmoch

Za matku, či otca v domácnosti, ktorí o dieťa starajú, hradia zdravotné poistenie štát. Všetko je určené paragrafom 7 Zákona číslo 48/1997 Zb., O verejnom zdravotnom poistení. Podmienkou je, že osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do isteho veku (aspoň o jedno dieťa do siedmich rokov alebo o minimálne dve deti do 15 rokov). Táto podmienka bude splnená aj v prípade umiestnenia dieťaťa predškolského veku do jaslí alebo podobného zariadenia, ak doba pobytu nepresiahne 4 hodiny denne. Dieťa plniace povinnú školskú dochádzku bude v škole len po dobu vyučovania. Zdravotné poistenie je hradené štátom len u osôb, ktoré nemajú žiadne príjmy zo zamestnania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti. Počiatok podnikania teda znamená ukončenie platenia zdravotného poistenia štátom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: