Mamička podľa slnečného znamenia

Každá mamička vychováva svoje deti podľa svojho najlepšieho svedomia a mienky. Ovšem máloktorá mamička vie, že spôsob výchovy je z určitej miery ovplyvnený mesačným znamením, v ktorom sa narodili. Zodpovedá popis i vašej výchove?


Každá mamička má odlišný štýl výchovy svojho dieťatka

jednou z príčin prečo tomu tak je, môže byť aj slnečné znamenie, v ktorom sa narodili. Slnečné znamenie predstavuje súhrn pozitívnych i negatívnych vlastností a vlastností, ktorými mamičky disponujú a podľa ktorých sa od seba navzájom odlišujú. Nejcharakternějším príkladom môžu byť mamičky sa zlobivým dieťaťom, kedy veľmi ľahko odhalíme základné charakteristické rysy mamičky. Každá mamička bude svojmu dieťaťu dohovárať inak, niektorá mamička bude situáciu riešiť krikom, iná plácnutím, ďalšie dobrým slovom, iné naopak vyhrážkami. Jednoznačne nemožno tvrdiť, ktoré vlastnosti sú pri výchove potomkov dobré alebo zlé, ale s istotou tvrdiť môžeme, že do istej miery sú povahové vlastnosti dané slnečným znamením.

Mamička narodené v znamení barana

Mamička narodené v znamení Barana svojim potomkov dáva všetku lásku, ale nedokáže sa svojimi dietky stále maznať a venovať im zvýšenú pozornosť pri každom zaplakání. Svoje Milé deti sa snaží vychovávať v športovom duchu, drobnú ranku pofúka, ale dieťa nepolituje. Detičky majú z mamičiek Baranov rešpekt, snažia sa im vyjsť vo všetkom v ústrety, a to iz dôvodu možné pochvaly, ktorá sa im inak nedostáva. Odporúčanie pre mamičky - baranici: naučte sa vnímať svoje detičky, vypočujte ich potreby a priania a nájdite si čas na dlhšiu pomaznania alebo častejšie pochvaly.


Mamička narodená v znamení Blížencov

Mamičky - Blíženci majú so svojimi dietky skôr vzťah kamarátsky ako rodičovský. S pribúdajúcimi rokmi dieťaťa sa kamarátsky vzťah čoraz viac upevňuje, najmocnejší puto je medzi matkou Blížencom a dcérou. Mamička Blíženec učia svoje Milé deti spoznávať celý svet, pripravuje deťom nádherné výlety, prihlasuje sa do kreatívnych a náučných krúžkov. Pri výchove kladie veľký dôraz na to, aby boli deti hudobno či športovo založené. Svojim deťom sa dokáže stopercentne podriadiť, to čo milujú jej deti, bude milovať i ona sama.

Mamička narodené v znamení Býkovi

O býčích sa tvrdí, že sú samoľúbi, autoritatívne a milujú predovšetkým sami seba. Opak je však pravdou, ktorá sa prejaví v podaní mamičky narodené v znamení Býkovi. Pre mamičky - Býky sú ich potomkovia jediným zmyslom života, svoje Milé deti považujú za najcennejší dar, ktorý mohli od života dostať. Hoci majú na svoje Milé deti vysoké požiadavky, dokážu im všetko s úsmevom na tvári odpustiť. Býci dbajú na štýl obliekania, snažia sa ísť ruka v ruke s aktuálnymi módnymi trendami a rovnako tak obliekajú aj svoje deti. Od detí, rovnako ako sami od seba vyžadujú poriadok, cieľavedomosť a usilovnosť. Na úspechy svojich detí sú hrdé a veľa pyšné.

Mamička narodené v znamení kozorožca

Mamičky narodené v znamení Kozorožca vyžadujú od svojich detí určitú disciplínu a poriadok, ktorý je nutné dodržiavať. Hoci si to niekedy mamičky neuvedomujú, svojim deťom dávajú skryté, ale jasné rozkazy, ktoré je potrebné splniť. Mamičky - Kozorožci nie sú príliš naklonení kompromisom, spravidla musí byť vždy podľa nich. S pribúdajúcim vekom však aj tie najviac tvrdohlaví Kozorožci zmäknú a stanú sa pre svoje deti výborným kamarátom. Ich najdôležitejšie role ich čaká v podobe babičky, keď svojim vnoučátkům dokážu zniesť modré z neba.

Mamička narodené v znamení LVA

Lev je pánom zvierat, človek narodený v znamení Leva si toto prirovnanie pretvára do sveta ľudského. Levice sa snaží v duchu veľkorysosti, sebaistoty a seba vedomosti vychovávať svoje potomstvo. Cestičku im však nevyšlapávají, ale nepozorovane ich núti k tomu, aby boli priebojné a prekážky cez cestu si dokázali odpratať samy. Levice sa veľmi ťažko dokážu vyrovnať s neúspechom či chybami svojich detí, beda tomu, kto na chyby ich detí upozorní. Na svoje Milé deti je matka - Levica veľmi hrdá, všade je vychvaľuje a od svojho okolia očakáva to isté.

Mamička narodené v znamení Panny

Mamičky - Panny sú pri výchove svojich detí veľmi dôslední a svedomití, svoju rolu matky berú ako najväčší životné poslanie. Panny sa snažia o stopercentne prospešné reutilizácii voľného času svojich detí, prihlasujú ich na rôzne krúžky, vymýšľajú im tvorivou zábavu. Takmer nulová voľnosť však môže niektoré výraznejšie detskej povahy vyľakať a viesť k účinku opačnému. Panny by si mali uvedomiť, že každé decko potrebuje materskú lásku, pohladenie, pomaznania a porozumenie - to je však stránka, ktorú panny nevedia dať najavo. Hoci sa svojim deťom snaží dať všetko načo si spomenú, mali by si uvedomiť, že tým najdrahším a najočakávanejším je materské pohladenie.

Mamička narodená v znamení Raka

Račice sú na svoje Milé deti extrémne opatrná, neustále musia mať ich pohyb i činnosť pod kontrolou. S pribúdajúcim vekom dieťaťa však starostlivosť a prehnaná starostlivosť, matky - Račice, nevyprší. Račice disponujú prehnanou láskou a privlastňovaním si svojich detí len a len pre seba, odlúčenie nenesú ľahko. O svoje Milé deti sa račice stará starostlivo a jej láska veľakrát nepozná hraníc, beda tomu, kto by sa na jej Milé deti len zlým okom pozrel. Milé deti, rovnako tak aj vnúčatá Račice sú rozmaznávanie, ale pre matku či babičku je to vec samozrejmá a prirodzená.

Mamička narodené v znamení RYBY

Všetky svoje nedotknutej, ale za to vytknuté ciele očakávajú Ryby od svojich detí. Mamičky - Ryby sa snažia o to, aby ich deti vynikali v činnostiach, v ktorých ony samy nemohli uspieť. Ryba sa dokáže do svojich detí vcítiť, dokáže im načúvať a stane sa tým najlepším terapeutom, ktoré dieťa v danú chvíľu potřebuje.Ve výchove svojich detí používa Ryba jemných, ale zároveň dôsledných metód, čo je pre citový vývoj dieťaťa veľmi podstatné. Svoje osobné problémy však nedokáže ventilovať mimo dosahu detí, a tak sa môže stať, že budú Milé deti veľakrát trpieť s matkou.

Mamička narodené v znamení Strelca

K charakteristickým vlastnostiam strelkyne patrí zdravý optimizmus, humor a pozitívny životný naladenie, ktoré sa premieta do výchovy detí. Od svojich detí nedokážu urobiť krok iným smerom, kam sa pohne matka, tam musí ísť aj jej deti. Za svoju prednosť požadujú optimizmus nielen k okoliu, ale ik životu, čo tiež očakávajú od svojich detí, preto z nich vychovávajú jedinca, ktoré dokážu život brať taký, aký naozaj je. Prioritné otázkou vo výchove dieťaťa je vysoký požiadavka na jeho vzdelanie, ktoré by nemalo byť ukončené iba na českej pôde.

Mamička narodené v znamení škorpióna

Škorpión miluje svoje potomstvo nado všetko, ale lásku nedokáže prejaviť verbálne ani neverbálnej. K svojim malým ratolestiam pristupuje matka - Škorpión, ako k dospelým jedincom, deťom často chýba pohladenie, pomaznania či milé slovko. Od svojich detí očakáva nadpriemerné výsledky, nedokážu sa uspokojiť s priemerným výsledkom, ak vedia, že má dieťatko na viac. Matka - Škorpión neinvestuje peniaze do hračiek, ani značkového oblečenia, ale do vzdelania, ktoré považuje pre svoje deti za prioritu. Z detí, matiek Škorpiónov, vyrastajú vzdelaní a inteligentní jedinci, ktorí vedia, čo očakávať od života.

Mamička narodené v znamení VÁHY

Váhy dokážu dať svojim deťom lásku plne najavo, majú pre ne vždy otvorenú náruč, pohladenie a vľúdne slovo. Svoje Milé deti vychovávajú Váhy v pokojnom prostredí, snaží sa ich oddeliť od všetkého zlého a negatívneho. Pri výchove detí nedokážu zvýšiť hlas, plácnutí je pre nich absolútne neprípustné. Z detí vyrastajú vyrovnaní jedinci, ktorí sú naplnení harmóniou a láskou, ktorý rozdávajú okolo sebe.Potřeby a priania svojich detí stavia Váhy na prvé miesto, partnerské či manželské potreby idú stranou. Väčšina matiek narodených v znamení Váh túži u svojich detí po hudobným nadanie, vidí v nich pianistu alebo huslistu.

Mamička narodená v znamení Vodnár

Mamička narodené v znamení Vodnára, dokáže svojim deťom počúvať, je pre nich tou najlepšou vŕbou, ale nedokáže s nimi na danú tému komunikovať či im poradiť. Od svojich detí neočakáva príliš, v podstate im nechá vo všetkom voľnú ruku. Ak budú chcieť hrať na klavír, nech hrajú. Zlé známky, ktoré prinesú deti zo školy nie sú dôvodom k trestom. Životnom mottom matiek Vodnára je naučiť deti samostatnosti, odhodlanosti a sebaistote, čo prispieva k tomu, že deti Vodnára takmer nikdy netrpia žiadnymi komplexmi.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: