Rozvod - finančné a osobné dôsledky

Existuje celý rad ľudí, ktorí sa už pre rozvod s konečnou platnosťou rozhodli. Je to najmä preto, že všetko pekné zo vzťahu vyprchalo. Niekedy rozpadu vzťahu skrátka nejde zabrániť. Pokiaľ o rozvode uvažujete, nebude to pre Vás príliš veľká strata?


Rozvod si dobre rozmyslite

Spolužitia v páre posilňuje našu psychiku. Hoci sa to mnohokrát nezdá, zdieľanie každodenných radostí a starostí sa pozitívne odráža na našom psychickom stave. Je to potrebné obyčajné popovídání si, vďaka ktorému sme spokojnejší.

Život s partnerom je prospešný aj nášmu zdraviu

* Na základe istých výskumov sa ukázalo, že partneri sa stravujú zdravšie ako jednotlivci a navyše ani toľko nefajčí a nepije.
* Majte na pamäti, že ak sa rozvedie, stratíte istý okruh známych a priateľov. Pary sa zblížili s oveľa viac priateľmi ako osamelí ľudia.
* Napriek tomu, že pre veľa ľudí je sloboda lákavá, prináša so sebou aj viac starostí. Už budete sami na všetky starosti a záležitosti, či už je to upratovanie, rokovania na úrade, nákup apod Ak dajú partneri financie dohromady, môžu si žiť lepšie ako pri samostatnom bývaní.
* Po určitej dobe už sa s partnerom budete dokonale poznať a vedieť, čo ten druhý potrebuje (keď Vás niečo trápi a kedy potrebujete objať). Okrem toho sa pred druhým nemusíte hanbiť a tým pádom si aj v milostnom živote viac užívať.
* Po rozvode môže síce nastať krátkodobý pocit šťastia, ale ten je väčšinou vzápätí nahradený pocitom osamelosti. Pre ženy je dôležitý najmä pocit bezpečia s partnerom a toho sa im po rozvode nedostane. Ostatne, ani po rozvode si nemusíte zákonite nájsť lepšieho partnera, onedlho sa teda možná ocitneme v rovnakej situácii ...

* Po rozvode sa pripravte na všadeprítomné myšlienky, ktoré sa Vás budú pýtať: "Rozhodol / a som sa správne?!" Zostanú Vám už len spomienky.

Rozvodom začínate akoby nový život

Možno sa odsťahujete, kúpite si nové veci, nájdete si nového partnera. Na všetko si musíte zase zvyknúť.

Že je Vám jedno, čo si o tom všetkom myslia okolia?

Verte tomu, že v spoločnosti sa ale lepšie hodnotia ľudia, ktorí majú stabilný vzťah či manželstvo.

Ani rozvod nebude zadarmo

V závislosti na tom, či sa zaobídete bez sporov, zaplatíte rôzne sumy. Najdrahšie bude majetkové vyporiadanie.

To, že je s partnerom niekedy k nevydržanie, zažil asi každý človek žijúci vo vzťahu. Patríte ale medzi tie, pre ktoré je rozvod skutočne neodvratný? Psychológovia tvrdia, že až 70% párov možno zachrániť. Všetko už záleží len na Vás.

Z opačného uhla pohľadu aneb dôvody na rozvod

Niekedy proste vzťah nezachráníte, hoci akokoľvek chcete. Za alarmujúce faktory sa považujú: - prejavy násilia, agresivity, napadanie (fyzické i psychické) - neustála kritika vzhľadu alebo ženstvo - porovnávanie s bývalým partnerom vo váš neprospech - nezáujem o spoločne trávené chvíle - neustále výčitky - nezmyselná žiarlivosť - nevera - nezhody v sexuálnej oblasti.

Významným otáznikom ohľadom rozvodu sú deti

"Ideálne" samozrejme je, keď deti vyrastajú po boku oboch rodičov. Ovšem zase na druhú stranu, rodičia, ktorí spolu zostanú len kvôli deťom, im skôr uškodí. Výskumy dokazujú, že deti, ktoré žijú v konfliktných rodinách, majú horší prospech v škole, častejšie berú drogy, trpia poruchami správania, majú problémy s alkoholom apod rozhádané manželstvo sprevádzaní deti až do dospelosti. U takýchto detí sa neskôr vyskytujú vzťahové problémy, majú častejšie nemanželské deti a vyrastá v rozhádané prostredie vedie k výrazne vyššej pravdepodobnosti rozvodu. Deťom teda prospieva spolužitia s oboma rodičmi, ale nie za každú cenu.

Koľko stojí rozvod

Pri bežnom priebehu rozvode manželstva zaplatíte asi 10 tisíc korún. Spory sa moc nevypláca, pretože za ne zaplatíte pokojne aj cez 30 tisíc korún. Najdrahšiu položku predstavuje vysporiadanie majetku. Bohužiaľ, čím vyššia bude majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve, tým vyšší poplatok hradíte advokátovi za jeden právny úkon. Vysporiadania práv rodičov k maloletým deťom Vás naopak vyjde lacno.

Ako docieliť čo najlacnejšieho rozvode

Je vôbec lacný rozvod možný? Celkové výdavky na rozvod budú závisieť na cene spoločného majetku manželov. Ďalším dôležitým aspektom je počet právnych úkonov spojených s rozvodom. Ak máte malý spoločný majetok a budete uskutočňovať minimum právnych úkonov, nevyjde Vás rozvod zas tak draho.

Situácia, kedy sa manželia dohovorí - dohoda

Manžel navštívi advokátska kancelária za účelom rozvode. S manželkou budú dohodnutí. Advokát s mužom uzavrie zmluvu o právnom zastúpení a ujme sa prípadu. Pre docielenie nesporného rozvodu, čiže rozvodu dohodou, je potrebná dohoda manželov o vysporiadanie majetku, práva spoločného bývania a starostlivosti o maloleté deti. Advokát vyhotoví a dodá príslušnému súdu: žalobu o rozvod manželstva, ďalej dohodu o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, dohodu o vysporiadanie majetku a právo spoločného bývania.

Pri vysporiadanie majetku zaplatíte najviac

Za vysporiadanie majetku dostane advokát najvyššiu odmenu za celý priebeh rozvodu. Odmena bude závislá na hodnote spoločného majetku manželov. Na stanovenie odmeny advokáta za jeden právny úkon sa cena spoločného majetku manželov vydelí dvoma. Aj v prípade, že pôjde o nesporný rozvod, budú potrebné aspoň dva právne úkony týkajúce vysporiadania majetku. Pri prípadných sporoch, počet právnych úkonov rastie a odmena advokáta sa zvyšuje.

Potrebuje každý z manželov vlastného advokáta?

Toto je veľmi problematická oblasť, ktorá veľa súvisí so vzájomnou dôverou. Ak si budú veriť, môžu ušetriť. Nebezpečenstvo ale spočíva v skutočnosti, že advokát v podstate pracuje pre toho, koho zastupuje a nemožno, aby zastupoval obaja manželov. Druhý z partnerov by podstupoval riziko, že ho ako sa hovorí "napalm" az výsledku vyťaží len partner zastúpený advokátom.

Úprava vzťahov rodičov k deťom je lacnou záležitosťou

K rozvodu patrí aj právne úkony v súvislosti s prispôsobením vzťahov rodičov k deťom. Otázkou je, kto bude mať deti v starostlivosti a aká bude výška výživného. Návrh na rozvod nemusí stanovovať styk maloletých detí s rodičom, ktorému neboli zverené deti do starostlivosti. Odporúča sa ale ešte pred rozvodom to prebrať a do návrhu začleniť. Existujú totiž prípady, keď niektorý z rodičov podá žalobu na druhého, z dôvodu bránenie styku s deťmi. Výhodou je, že právne úkony týkajúce vysporiadania práv rodičov k maloletým deťom, sú lacné. Aj za sedem rokovaní o deťoch zaplatíte menej, než za jedno o majetku. Cieľom nízkeho tarifu je motivácia rodičov, aby nešetrili na starostlivom vysporiadania práv k deťom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky