Prečo dohodnúť stavebné sporenie

Aký finančný produkt Vám pomôže získať v budúcnosti výhodný úver na financovanie bývania alebo prinesie zaujímavé zhodnotenie vložených peňazí? Odpoveďou na túto otázku je stavebné sporenie.


Charakteristika stavebného sporenia

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý môže slúžiť tak na ušetrenej určitej sumy, tak k ľahšiemu získanie úveru na bývanie. Nie je nijako podmienené, že ste si museli po ukončení sporenia zažiadať o úver. Naopak je však možné, vziať si za určitých podmienok úver, bez toho aby ste do tej doby čokoľvek naspořili. Podrobnosti sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Rokovanie stavebného sporenia

Tento produkt ponúkajú stavebné sporiteľne, čo sú špecializované banky, poskytujúce stavebné sporenie vďaka zvláštnemu oprávnenie.

Sporenie môže mať dohodnuté jednoducho ktokoľvek. Čo sa týka zmlúv, nie sú obmedzené ani počtom, ani vekom účastníkov. Môžete stavebné sporenie uzavrieť i Vašim deťom alebo dokonca ako právnická osoba. Avšak čo sa týka získania štátnej pomoci na danú zmluvu, tam sú pravidlá prísnejšie.

Štátna pomoc - keď na ňu máte nárok

Jedným z najväčších lákadiel stavebného sporenia bola vždy štátna pomoc. Tá sa síce pred niekoľkými rokmi znížila, stále však môže predstavovať zaujímavé zhodnotenie. Nárok na štátnu pomoc má iba fyzická osoba, a to len na jednu zmluvu. Sa vypláca na rodné číslo (z toho dôvodu ju nemôžu získať právnické osoby) a nárok na jej výplatu budete mať v prípade, že budete sporiť minimálne po 6 rokov.

Výška pomoci

Jej výška je stanovená percentami z ušetrenej sumy, jedná sa o 15%. Štátna pomoc je však limitovaná a môže sa jednať o maximálne 15% z 20 000 Sk ročne, teda 3 000 Sk štátnej pomoci za rok. Naspoříte-li víc, bude Vaša štátna pomoc stále len 3 000 Sk.
Čo musí obsahovať zmluva

Aby ste boli pripravení, čo všetko si rozmyslieť pred uzavretím zmluvy, pozrite sa na jej povinné náležitosti.

V zmluve musí byť uvedená cieľová suma, čiže suma, ktorú si prajete získať (buď pomocou úveru alebo len sporením). Jej výšku si rozmyslite obzvlášť starostlivo, pretože ju nemožno přespořit. Ak vyberiete príliš malú (v snahe ušetriť na vstupnom poplatku, ktorý sa stanovuje percentami z cieľovej sumy), čoskoro ju dosiahnete a ak budete chcieť pokračovať vo sporenia, bude potrebné zmluvu zmeniť. To ale stojí ďalšie peniaze, pretože je nutné opäť uhradiť vstupný poplatok z novej cieľovej sumy.

Ďalej musí byť v zmluve vyššie jednotlivých úložek, úroková sadzba vkladov a úverov (tie sa môžu líšiť maximálne o 3%), Vaše vyhlásenie, či ste žiadali o štátnu pomoc a všeobecné obchodné podmienky (ktoré si starostlivo prečítajte).

Vstupný poplatok

Práve tento poplatok najčastejšie odrádza od uzavretia stavebného sporenia alebo od stanovenia vyššej cieľovej sumy. Ako už bolo spomenuté, poplatok je stanovený ako percento z cieľovej sumy. Najčastejšie sa jedná o 1%, ktoré sa môže javiť ako veľký výdavok. Jediným ďalším poplatkom, ktorý budete v priebehu sporenia platiť, budú pravidelné platby za vedenie účtu.

Aké bude zhodnotenie Vašich peňazí

Peniaze, ktoré uložíte na účet stavebného sporenia, sa Vám budú úročiť ročnej percentuálnej sadzbe. Tá sa u väčšiny sporiteľní pohybuje okolo 2%. Sporiteľne niekedy uvádza zhodnotenie prostriedkov okolo 6%, to je z dôvodu, že do výpočtu zahŕňajú aj získanú štátnu pomoc.

Ako ukončiť stavebné sporenie

Zmluvu je možné ukončiť buď výpoveďou alebo žiadostí o úver zo stavebného sporenia. Sporenie je sa kupuje na dobu neurčitú a možno ho vypovedať kedykoľvek. Je však vhodné sporiť aspoň 6 rokov, ktoré sú nutné na získanie štátnej pomoci. Ak by ste zmluvu vypovedali skôr, štátna pomoc Vám nebude vyplatená a ešte k tomu budete musieť (väčšinou) zaplatiť sporiteľni poplatok za predčasnú výpoveď. Naopak, ak budete chcieť sporiť dlhšie, než ste očakávali (v prípade, že sa už blížite cieľovej sume), je potrebné zmeniť zmluvu. Potom budete musieť opäť zaplatiť vstupný poplatok - z novej cieľovej sumy - av prípade zníženie štátnej pomoci, budete dostávať nižšie.

Žiadosť o riadny úver

Druhou možnosťou, ako ukončiť sporenie, je podať žiadosť o úver zo stavebného sporenia. Aby ste o neho však mohli požiadať, musíte splniť určité podmienky. Ak je splníte, sporiteľňa má povinnosť Vás o tom informovať. Je potrebné sporiť aspoň 2 roky, mať nasporené určité percento z cieľovej sumy (tu veľmi záleží na sporiteľni) a musíte dosiahnuť určitého hodnotiaceho čísla (sporiteľňa si Vás v priebehu sporenia "boduje"). Ak splníte tieto podmienky, máte nárok na riadny úver.

Výška úveru

Výška úveru sa rovná rozdielu medzi Vami zvolenú cieľovou sumou a sumou, ktorú ste do tej doby naspořili. Tu by opäť bol problém, keby ste pri dojednávaní stavebného sporenia zvolili príliš malú cieľovú sumu. Nárok na úver je len do výšky, ktorá dopĺňa hodnotu Vášho sporenia do cieľovej sumy.

Výška úrokov

Úroky u riadneho úveru vždy platíte iba z požičanej sumy (nie teda z cieľovej sumy, ako bolo vysvetlené vyššie). Výšku úrokov budete poznať už pri uzatvorení zmluvy o sporenie a nemala by sa v priebehu rokov meniť. Základnou podmienkou je, že úrok z vkladov sa môže odlišovať maximálne 3% od úroku z úveru (resp. úrok z úveru bude vyššia).

Čerpania a splácania

Ak máte nárok na úver a požiadate o neho, bude Vám vyplatený. Peniaze získané z úveru majú prísne stanovený účel a možno ich použiť len na financovanie bývania (v tom je rozdiel oproti naspořeným peniazom zo stavebného sporenia, tie môžete použiť na čokoľvek). V nasledujúcom mesiaci potom musíte začať úver splácať. Splátky obsahujú úroky z úveru a časť umořující úver. Tieto splátky si môžete odpočítať od základu dane z príjmov, a to do výšky maximálne 300 000 Sk ročne.

Preklenovací úver

Na začiatku článku bolo spomenuté, že je možné čerpať úver, bez toho aby ste čokoľvek naspořili. Áno to je pravda, nejde však o riadny úver, ale o preklenovacie. Ten môžete dostať, nespĺňate ak nejakú z podmienok riadneho úveru alebo v prípade, že ste doteraz nespořili a potrebujete okamžite úver.

Charakteristika

Tento úver je samozrejme drahší ako riadny a aby ste ho získali, musíte sa zaviazať k tomu, že si budete sporiť na stavebné sporenie - uzavrieť zmluvu. Po tom, čo Vám sporiteľňa poskytne preklenovací úver (zvaný tiež medziúver), splácate iba úroky a sporiteľní si na stavebné sporenie. Práve vo chvíli, keď získate nárok na riadny úver (po dvoch rokoch apod), bude medziúver splatený riadnym úverom a Vy potom začnete štandardne umorovanie riadny úver.

Pozor!

Medziúver sa Vám môže veľmi predražiť. Nielen, že má vyššiu úrokovú sadzbu, ale úroky sa vypočítajú z celej cieľovej sumy. To je totiž suma, ktorú Vám sporiteľňa poskytla. Ak porovnáme túto situáciu sa riadnym úverom, kde platíte úroky len z čiastky, ktorá iba dopĺňa Vami nasporené peniaze do výšky úveru, zistíte, že u medziúver platíte úroky iz sumy, ktorú v budúcnosti naspoříte. Preklenovací úver možno teda odporučiť len vo výnimočných situáciách, kedy nie je iná možnosť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: